Na co myslet při koupi ČOV s akumulační nádrží

8. prosinec 2019

Domácí čistírny se staly záchranou mnoha domácností v místech, kde není možné se připojit na kanalizaci. Nabízejí tak skvělou alternativu, jak se vypořádat s odpadními vodami a bydlet na místech, kde nekupujete metr čtvereční za 3 a více tisíc. Tím však jejich užitná hodnota nekončí. K čistírně si totiž můžete pořídit akumulační nádrž a následně přečištěnou vodu využít pro zalévání zahrady a jiné. Co by Vás mělo zajímat a na co dát pozor se dočtete v tomto článku.

ČOV s akumulační nádržíČOV s akumulační nádrží

K čemu je dobrá ČOV s akumulační nádrží

Pořízení domácí ČOV je jedna věc. Čistírna odpadních vod Vám umožní vypořádat se s odpadní vodou z Vaší domácnosti. Přečištěné vody je však potřeba nějak dále likvidovat. Když už je řeč o ČOV, znamená to, že s největší pravděpodobností není v okolí kanalizace a tak je klient nucen volit mezi vypouštěním do vod povrchových, nebo vsakováním. Vsakovat je možné přímo do podloží, nebo nepřímo v případě zálivky. Logickým krokem pro možnost zalévání je zachytávání přečištěných vod do akumulační nádrže. Tento způsob je populární, jednak pro svůj ekologický a ekonomický rozměr, protože minimalizuje plýtvání užitkovou vodou, ale také kvůli dotaci - tzv. Dešťovce.

U obou variant vsakování je potřeba myslet na nutnost hydrogeologické posudku. Připomínáme taktéž, že pokud chcete likvidovat odpadní vody do vsaku a zároveň povolovat ČOV ohlášením, musíte si pořídit ČOV s certifikací CE.

Kdy se vyplatí přikoupit k ČOV akumulační nádrž

Čistička v kombinaci s akumulační nádrží se vyplatí všem, kdo nechce platit vysoké vodné za zalévání vlastní zahrady pitnou vodou z obecního vodovodu. Tzn. je vhodnou alternativou pro všechny, kteří nemají vlastní zdroj vody, typicky studnu. Ostatně když se nad tím člověk zamyslí, nemusí jít vždy jen o úsporu peněz, ale jakýsi obecný přístup k té nejcennější komoditě, kterou voda bezesporu je. 

Pokud Vás v posledních sezónách postihla suchá léta, věřte že situace se bude s největší pravděpodobností opakovat. Moderní technologie umožňují přečistit odpadní vody skrze tzv. UV záření, či membránové technologie, které zajistí dostatečnou kvalitu přečištění (tzv. hygienizaci) a nehrozí tak možnost šíření virů a retrovirů. Velmi doporučujeme si toto zařízení k ČOV přikoupit v případě, že byste se chystali přečištěnou vodu využívat i zpětně v objektu, například na splachování WC apod. Někteří výrobci nabízí toto zařízení již v základní nabídce ČOV. Přečtěte si velké srovnání domovních ČOV.


Co Vás čeká z pohledu zákona

Pokud se rozhodnete ke své čistírně přikoupit akumulační nádrž a využívat zachycenou vodu pro zalévání zahrady, čeká Vás z pohledu zákona stejný proces jako v případě přímého vsakování do podzemních vod. Na začátku Vaší cesty se rozhodněte, jakým způsobem chcete domácí ČOV povolovat. Na výběr je ze dvou správních řízení, konkrétně vodoprávní řízení či ohlášení. Více o těchto způsobech, výhodách a nevýhodách se dozvíte v tomto článku: Povolení ČOV

K získání stavebního povolení budete samozřejmě potřebovat projekt, ten Vám s radostí připravíme. Mimo to bude ještě zapotřebí obstarat hydrogeologický posudek. S tím Vám také dokáže pomoci my, popřípadě umíme poptat kolegy z ostatních krajů. Je však potřeba počítat s tím, že hydrogeologický posudek může dopadnout negativně, nebo není na pozemku dostatečná plocha pro rozstřik a nepůjde tak původní záměr vsakovat přečištěné vody realizovat. Je tedy dobré dopředu obejít sousedy, kteří už situaci řešili, případně zavolat na vodoprávní úřad a celou záležitost tzv. předjednat.

Domácí ČOV s akumulační nádrží

Jak velkou akumulační nádrž pořídit

U akumulačních nádrží platí to samé pravidlo jako u ČOV. Výrobek je potřeba dimenzovat podle tzv. EO (ekvivalentních osob). Tento ukazatel říká, že průměrná osoba během dne vyprodukuje 100l až 150l odpadních vod. Rozhodně nedoporučejeme akumulační nádrž poddimenzovat. 

Pokud je nádrž kombinována se vsakovacím objektem, tak je volba velikosti nádrže spíše o tom, jaký rezervoár vody chcete na svém pozemku mít. Protože přebytečné objemy budou z nádrže samovolně odtékat, vsakovat se a Vy jste rázem bez starostí. Zkrátka zaléváte když je potřeba. Na 100 metrů čtverečních travnaté plochy využijete cca 0,5 m³ denně, což je v podstatě spotřeba vody 4 členné rodiny.

Pokud je však nádrž bezodtoká, je třeba se nad volbou její velikosti zamyslet. V tomto případě už to není o tom kolik vody využijete na závlahu pozemku (z části také), ale spíš o tom, že v měsících mimo vegetační období, kdy není možné pozemek zalévat, byste měli tuto vodu nechat odvážet akreditovanou společností. Takže v tomto případě je rozumné volit velikost nádrže podle objemů fekálních vozů, tedy v rozpětí např. 5-12 m³. Toto už je na individuálním posouzení. 

Je dobré vědět, že pokud chcete nádrž používat i na akumulaci dešťových vod, tak naprostá většina úřadů neumožňuje mísení odpadních vod s dešťovými, nemůžete tedy používat totožnou nádrž. Pokud si přejete zachytávat srážky, budete potřebovat 2 nádrže.


Projekt ČOV s akumulační nádrží

Projekt domácí ČOV musí podle zákona vypracovat autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, jde totiž na rozdíl od vodovodní a kanalizační přípojky o vodní dílo. V Zakře velmi často děláme projekty s akumulační nádrží a zdarma Vám nabízíme konzultaci s výběrem ČOV, akumulační nádrže a celého řešení odpadních vod pro Váš domov. Stačí nám jednoduše napsat či zavolat.


Hodnocení

4.67 hvězdiček / Hodnoceno: 12x