Potřebujete vodovodní přípojku v roce 2020? Najděte profesionálního projektanta

30. prosinec 2019

Vodovodní přípojka by se nadneseně mohla považovat alfu a omegu kvalitního bydlení. Bez vody není život a každá domácnost dnes potřebuje zdroj života. K tomu, aby se voda z vodárny dostala až k vám slouží právě vodovodní přípojka, jenž spojuje Vaši nemovitost se světem. Jak na ní a co budete potřebovat k projektu vodovodní přípojky se dozvíte v tomto článku.

Potřebujete vodovodní přípojku v roce 2020? Najděte profesionálního projektantaPotřebujete vodovodní přípojku v roce 2020? Najděte profesionálního projektanta


Co je to vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka kromě laicky řečené definice, tedy že připojuje vodu k nemovitosti, má i svou zákonnou definici. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích říká, že vodovodní přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.


Kdy potřebujete projekt vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky je potřeba vždy a nelze ho obejít. K Vašemu úmyslu vybudovat přípojku se totiž budou vyjadřovat vodárny a ty bez projektu nic nerozhodnou. Je zde však rozdíl oproti domovní čistírně odpadních vod či studně, které jsou ze své povahy vodním dílem. To vodovodní ani kanalizační přípojka není.

Projekt vodovodní přípojky Vám tak může připravit i projektant s autorizací na pozemní stavby. Nicméně sami to nedělají rádi nebo minimálně často. Vždy je tedy lepší obrátit se na autorizované projektanty vodohospodářských staveb. Tím je například i společnost Zakra s.r.o.


Kde sehnat projektanta vodovodní přípojky

Jak jsme již psali výše, můžete požádat i svého projektanta nemovitosti či se napřímo spojit třeba s námi. Ono ve výsledku je praxe taková, že pokud poptáte projekt vodovodní přípojky u projektanta mimo obor vodohospodářských staveb, tak ten následně osloví vodohospodáře, aby projekt zpracoval. Na konci, tak jen klient zaplatí vyšší cenu, protože se z jednoho projektu musí vyplatit provize dvakrát.

Doporučujeme tedy vybrat přímo projektanta se zaměřením na vodohospodářské stavby. Pokud si nevíte rady, dej nám vědět. Nabízíme konzultace zdarma a projekty přípojek děláme po celé ČR. 


Jaká je cena projektu vodovodní přípojky

Zpracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce není žádná raketová věda, přesto to nějaký čas zabere. Na českém trhu se ceny pohybují v rozpětí 7 000,- až 10 000,-. Možná seženete projekt levněji, ale zjistěte si také referenci. Není nic horšího než zaplacená dokumentace a následné řešení přípomínek od vodárny k projektu.

Zakra nabízí projekt vodovodní přípojky za 8 000,-, přičemž platí, že veškeré případné připomínky zpracováváme zdarma. Projekt se samozřejmě platí, až po dokončení a vzájemném odsouhlasení z obou stran.

Projekt vodovodní přípojky 2020

 

Co od Vás bude projektant potřebovat

Pokud již víte, že přípojku bude stavět a jste ve fázi, kdy hledáte projektanta, může si dopředu začít připravovat podklady pro projekt. Nejčastěji půjde o tyto informace, bez těch se projektant prostě nepohne:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)
 • umístění objektu na pozemku (stávající, nebo budoucí)
 • zda již proběhla komunikace se správcem vodovodu
 • zda již máte od správce polohu sítě, či podmínky napojení
 • pro kolik EO (ekviv. obyvatel) bude přípojka navrhována, případně o jaký se jedná provoz (obchod, ubytovna, kanceláře apod.)
 • přibližnou představu o trase přípojky a místu napojení objektu
 • přibližnou představu o umístění vodoměrné šachty

Jak projekt vodovodní přípojky vypadá

Projekt k vodovodní přípojce má své náležitosti, standardem na trhu jsou následující oblasti, které v projektu najdete:

 • Technická zpráva včetně hydrotechnického posudku
 • Situační výkres v měřítku 1:1000 případně 1:500
 • Schéma vodovodní přípojky
 • Řez uložení potrubí
 • Detail napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad
 • Podélný profil vodovodní přípojky
 • Výkres vodoměrné šachty

Hodnocení

4.83 hvězdiček / Hodnoceno: 12x