Projekt septiku, vše co potřebujete vědět

6. červenec 2019

Chcete vyměnit septik za žumpu a zjistili jste, že budete potřebovat projektovou dokumentaci? Nebo si prostě chcete jen k nové chatě vybudovat septik? Pak si přečtěte náš článek o projektování septiku.

Projekt septiku, vše co potřebujete vědětProjekt septiku, vše co potřebujete vědět

Co je septik

Začněme nejdříve vysvětlením, co to septik vůbec je. Často totiž bývá zaměňován za domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), popřípadě obyčejnou jímku jinak řečeno žumpu. Septik je nejčastěji tříkomorová jímka, ve které dochází k procesu čištění odpadních vod. Dnes se již můžete setkat i se čtyřkomorovým řešením, ale nejčastěji koupíte právě tři komory. 

Septik tedy čistí váš odpad, a to tak, že nejdříve dochází k oddělení pevných usaditelných částic a anaerobnímu rozkladu. Tři komory zajišťují průtok jednotlivými fázemi čištění. Proces čištění, resp. průtok trvá kolem 3-5 dnů. 

Dnes se nejčastěji prodává septik s biologickým a zemním filtrem. To výrazně zvyšuje kvalitu přečištění a přečištěné vody tak můžete vypouštět do vod povrchových, podzemních a případně do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou.

projektanti septiku

Je lepší septik nebo ČOV

Je a není. Obecně řečeno domovní čistírny odpadních vod, poskytují vyšší kvalitu přečištění. Jsou však závislé na pravidelném přísunu odpadu, aby biologické reakce probíhaly bez problémů. Septik je tak velmi vhodný primárně ve 2 případech:

  • Chcete ho užívat na netrvale obydlených místech, typicky chata
  • Víte, že Vaše nemovitost bude v blízké době napojena na centrální čistírnu odpadních vod 

Naopak septik nedoporučujeme tam, kde má sloužit jako dlouhodobé řešení k trvalému bydlení. Pokud nemáte možnost napojit se na obecní kanalizaci, pak určitě volte domovní čistírnu. 


Musí být k septiku projekt

K septiku samozřejmě musí před realizací vzniknout projektová dokumentace od autorizovaného inženýra. Tato povinnost vychází ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách, který v § 55 vymezuje vodní díla, v první odstavci pod písmem c), se dočtete, že vodním dílem jsou:

“ stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací” 

Povinnost zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní úřad k vodním dílům, pak vychází ze zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud ještě nemáte projektanta pro svůj septik, stačí nám napsat a my vám ho s radostí uděláme.

Musí být k septiku
projekt

Kolik stojí projekt septiku

Projekt septiku patří mezi jednodušší typ projektů. Na trhu najdete různé částky, ale rozhodně byste se neměli dostat nad cenu 10 000,-. Společnost Zakra nabízí projekt septiku za 8 000,- včetně DPH, jde tedy o finální cenu, včetně všech případných úprav. Za 8 000,- získáte kompletní projektovou dokumentaci připravenou pro jednání před úřady.


Povolení septiku

K septiku také patří správní řízení. Abyste mohli septik vybudovat, budete potřebovat jednak stavební povolení a také souhlas vodoprávního úřadu. Na septik se uplatňují úplně stejná pravidla jako domovní čistírnu, co do povolení. Doporučujeme proto přečíst náš článek o povolení ČOV.

Vyřízení povolení septiku si také můžete nechat vyřídit u svého projektanta. Jde o relativně dlouhý a formálně svázaný proces. U nás si tuto službu můžete objednat k projektu za 8 500,-.


Jak dlouho se čeká na projekt septiku

Projekt septiku, jak již bylo uvedeno, je jednodušším typem projektů. Vždy samozřejmě záleží na kapacitě projektanta a také zda je potřeba hydrogeologický posudek. Pokud, ale má projektant čas a má dostupné veškeré podklady, měl by projekt bez problémů zvládnout v 5 pracovních dnech.


Na závěr k septiku

Dnešní septiky nabízejí kvalitní řešení čištění odpadních vod, hodí se skvěle na chatu a obecně na netrvale obydlená místa. Rozhodně septik doporučujeme před jímkou, kde budete neustále řešit vývoz odpadu a celé řešení se výrazně prodraží.

Projektu se bát nemusíte, my je děláme často a rádi. Stačí se nám ozvat.


Hodnocení

4.4 hvězdiček / Hodnoceno: 30x