Ušetřete až tisíce korun za stočné díky podružnému vodoměru

kraus@zakra.cz Michal Kraus
10. 11. 2022
Jak ušetřit na stočném tisíce ročně

Přemýšlíte, jak snížit své měsíční náklady? A slyšeli jste o podružném vodoměru? Pokud máte zahrádku, kterou pravidelně zaléváte, a zároveň platíte stočné, pak se vám otevírá cesta k úsporám. Za vodu, kterou neodvádíte do kanalizace, můžete totiž uplatnit slevu na stočném. Cesta vede právě přes podružný zálivkový vodoměr.

Obsah článku

Cena za vodu se skládá ze dvou položek. Vodného, tedy částky za vodu, kterou odeberete, a stočného, tedy částky za vodu, kterou odvádíte do kanalizace. Cena vody se obvykle uvádí za jeden kubík (metr krychlový, tzn. 1000 litrů). K ceně vody se posléze v některých obcích přičítá ještě fixní poplatek za vodoměr (pak je cena vody tzv. dvousložková: vodné a stočné + poplatek za vodoměr). Poplatek za vodoměr si každá vodárna účtuje individuálně, a to dle spotřeby vody.

Průměrná cena stočného v roce 2022

Stočné rozhodně není levnou položkou, v průměru tvoří skoro polovinu celkové ceny vody. Průměrná cena stočného v roce 2022 je 45,88 Kč, průměrná cena vodného pak 49,88 Kč. Jen pro zajímavost, průměrná cena vody je v roce 2022 97,53 Kč, oproti loňsku narostla o více než 4 Kč. Důvodů pro rostoucí ceny vody je hned několik – i sem se promítá zdražující energie a pohonné hmoty, neboť zvyšují vodárnám náklady na provoz. Cena vody musí pokrýt také investice do oprav a renovací zastaralé infrastruktury.

Za vodné můžete na zahradě ušetřit sběrem a následným využitím dešťové vody. Navíc lze na nádrž na dešťovou vodu získat dotaci. Pokud nevíte, jak do toho, neváhejte se na nás obrátit.

Chci šetřit na voděMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co je podružný vodoměr

Rostoucí náklady na domácnost, které nám zejména v druhé polovině letošního roku připravily enormní ceny energií, můžete v případě vody chytře kompenzovat. Jedním ze způsobů, jak ušetřit za vodu, je instalace tzv. podružného (nebo také zálivkového) vodoměru. Zajímat by měla všechny, kdo mají zahrádky. Principem podružného vodoměru je totiž uplatnění slevy na stočném v případě, že vodu používáte k zálivce, a tím pádem ji neodvádíte do kanalizace. Je to logické – stočné přece platíte za odvod vody do kanalizace, potažmo za její čištění. A pokud část vody do kanalizace neodvádíte, tak proč za to platit?

TIP: Připravili jsme pro vás ještě více tipů, jak na vodě v domácnosti ušetřit.

Kdy instalovat podružný vodoměr?

Na tento princip proto myslí i zákon, konkrétně § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Ten zní:

(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

Co z toho vyplývá?

  1. Podružný vodoměr má smysl instalovat v případě, že na zálivku zahrady padne více než 30 kubíků vody ročně. To je zákonem stanovené minimum pro uplatnění slevy na stočném.

  2. Toto množství je třeba prokázat měřením. A zde přichází na scénu zálivkový vodoměr.

Podružný vodoměr je obvykle podmínkou pro uplatnění slevy na stočném, stejně jako minimální objem vody nevypouštěné do kanalizace. Ten by měl být nejméně 30 kubíků ročně

Jak na instalaci podružného vodoměru

Pokud podmínky pro uplatnění slevy splňujete a už si mnete ruce, že v nekonečných výdajích konečně přichází pozitivní zpráva, je čas oslovit vaši vodárnu. Právě na ni je totiž třeba se ohledně instalace podružného vodoměru obrátit. Kontakt obvykle najdete na smlouvě o dodávkách vody nebo na internetu.

Vodárna pošle svého pracovníka na obhlídku vašeho odběrného místa. Při prohlídce se obvykle upřesní místo, kam se bude podružný vodoměr instalovat, domluví se technické náležitosti instalace a dohodnete se také na termínu instalace a její ceně. Podružný vodoměr se obvykle instaluje na odbočku těsně za fakturačním vodoměrem.

Pokud chcete vodoměr instalovat jinam, nebo byste dokonce k instalaci vodoměru rádi oslovili někoho jiného (například dodavatele závlahových řešení), je potřeba tyto náležitosti s vodárnou předjednat. Připravte se, že většina dodavatelů vody bude chtít, aby instalace zálivkového vodoměru proběhla v jejich režii.

Nainstalovaný vodoměr je třeba úředně ověřit. Toto úřední ověření nemusí nutně provést váš dodavatel. Oslovit můžete například Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko. Očekávejte potvrzení v podobě úřední značky nebo ověřovacího listu. Úřední ověření je v případě studené vody platné šest let a na jeho obnovu raději myslete sami – vodárny nejsou povinny vám obnovu ověření připomínat. Pokud ověření projde, vodárny odmítnou podružný vodoměr považovat za fakturační měřidlo. Datum expirace ověření si proto raději zapište do kalendáře.

Posledním krokem je uzavření dodatku ke smlouvě – právě na jeho základě se uplatňuje sleva na stočném – a nastavení zálohových plateb. Vypořádání záloh se obvykle provádí v rámci fakturace jednou do roka.

Kolik stojí podružný vodoměr

Cena montáže podružného vodoměru vodárenskou společností se obvykle pohybuje v řádu jednotek tisíc – počítejte tak 2 500 – 6 000 Kč včetně materiálu. Konkrétní ceny se ale liší dodavatel od dodavatele. Také tuto informaci si proto pro jistotu ověřte hned na začátku, stejně jako termín dodání vodoměru.

Kdy není instalace zálivkového vodoměru možná?

Na vaší cestě za úsporami prostřednictvím podružného vodoměru se – bohužel – mohou vyskytnou zádrhele. Dva nejčastější jsou:

  1. Vodárna si účtuje paušální stočné. Některé vodárny si stočné účtují formou paušální ceny vody na osobu. V takovém případě s cenou stočného nepohnete a uplatnění slevy na stočném není možné.

  2. Technické možnosti nedovolují instalovat podružný vodoměr. Ano, může se stát, že instalace druhotného zálivkového vodoměru zkrátka není možná. V takovém případě však ještě není nutné házet flintu do žita. Slevu na stočném lze totiž vypočítat. Vodárny na to mají obvykle různé tabulky a vzorce, které počítají například s plochou zahrady. Není to ovšem preferovaná varianta ani pro jednu stranu. Dá se totiž počítat s tím, že přesné měření pomocí vodoměru vám ušetří více peněz než tabulkový odhad. Stejně tak vodárny jsou raději, když mají v ruce důkaz v podobě čísla na vodoměru. Tabulkový výpočet totiž nelze nijak ověřit, a tak je cestou pro nepoctivce.

Díky podružnému vodoměru můžete ušetřit na stočném až tisíce korun ročněbr

Odečet podružného vodoměru

V kýženém scénáři půjde všechno hladce a vy získáte nově nainstalovaný podružný vodoměr. Funkčnost podružného vodoměru je posléze dobré čas od času zkontrolovat – tentokrát je ve vašem zájmu, aby číslo na vodoměru bylo správné.

Jak se provádí odečet vodoměru? I na to se zeptejte své vodárny. Někdy provedou odpočet její pracovníci, jindy jej budete muset provést vy sami.

Kolik můžete díky zálivkovému vodoměru uspořit?

Jakou úsporu vám zálivkový vodoměr přinese? To samozřejmě závisí na tom, kolik vody „nepošlete do kanálu“. Úspora se bude lišit domácnost od domácnosti, neboť se odvíjí od ceny stočného a množství vody použité k zálivce. Pokud se odrazíme od průměrných čísel (minimálně 30 kubíků vody ročně a průměrná cena stočného ve výši 45,88 Kč), pak se bude úspora pohybovat minimálně ve výši 1300 Kč za rok, pravděpodobně však bude mnohem vyšší. Podružný vodoměr tak může přinést úspory v řádech tisíců korun ročně.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma