Často kladené otázky

Čistička odpadních vod
Co je certifikát CE a kdy ho potřebuji u ČOV?

To, zda má ČOV certifikát nebo nemá by Vás mělo zajímat pouze v případech, kdy jste 100% přesvědčeni, že chcete přečištěné vody vsakovat do vod podzemních a povolení řešit procesem ohlášení. Nezapomeňte, že vaše ČOV nemusí mít certifikát a přesto je možné vsakovat, stačí jen když ČOV splňuje normy vodoprávního řízení.

Kdy potřebuji hydrogeologický posudek k ČOV?

Hydrogeologovi se nevyhnete v případech, kdy chcete přečištěné splaškové vody likvidovat vsakem do podzemních vod

Kolik stojí povolení ČOV?

Samotné povolení, co správních poplatků se typicky vejde pod 1 000,-. Do této částky počítáme i poplatky za vyjádření k sítím apod. Nevyčíslítelná pak může být časová náročnost a složité jednání s úřady.

Jak dlouho trvá vyřídit povolení čističky odpadních vod (ČOV)?

Povolování domácích čističek není žádným sprintem. Co se týká zákonných lhůt, měli byste povolení ČOV stihnout v horizontu 2 měsíců. Realita je však leckde na úřadech jiná, známe případy, kde úřady např. v srpnu řeší žádosti z dubna. Zbytečným prodlením se můžete vyhnout v případě, že využijete služby projektanta, aby zajistil povolení, ale i ten může být krátký na pomalé úřady. Dlouhé lhůty jsou způsobené počtem dotčených orgánů, od kterých je nutné získat závazné stanovisko, před započetím samotného povolení. Proto například ohlášení netrvá pouze 30 dnů, ale i 3 měsíce.

Jak je to s DPH u čističky odpadních vod (ČOV)?

U domácích ČOV můžete narazit na 2 sazby DPH. Nižší sazba tedy 15% je pro ty, kteří kupují ČOV k bydlení jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m². K využití nižší sazby DPH je nutné doložit čestné prohlášení a ideálně mít na faktuře i službu zprovoznění. V ostatních případech zaplatíte u čističky 21% DPH.

Jaká je cena běžné domácí ČOV?

Ceny nejběžnějších domácích ČOV začínají na 35 000,- bez DPH, pravděpodobně lze na internetu nalézt i levnější kusy, ale pokud chcete stabilitu a kvalitu, tak značky jako ASIO či ABPlast nabízejí své nejlevnější kusy nad hranicí 40 000,- s DPH.

Umíte sehnat hydrogeologa k ČOV?

Ano umíme, ale vůbec nám nevadí, když máte svého. Vždy poptáváme externího hydrogeologa a ideálně víc, aby naši klienti měli nejlepší cenu.

Kdo může dělat projekt ČOV?

Projekt domácích ČOV může podle zákona dělat pouze autorziovaný inženýr s autorizací pro vodohospodářské stavby. V našem týmu si kvalitu hlídá autorizovaný inženýr Ondřej Žák.

Lze získat dotaci na domovní čistírnu odpadních vod?

Ano. Pozor, ale na to, že o dotaci nemůže žádat jednotlivec. Dotační titul je určený obcím, které nemají dostatek prostředků nebo u nich nedává smysl budovat centrální čističku odpadních vod.

Jaká je výše dotace na domovní čistírny odpadních vod?

Dotace na decentrální čištění odpadních vod je ve většině případů 150 000,- na 1 ČOV. Výše dotace nesmí převyšovat 80% nákladů.

Máme jako obec zájem o dotaci, jak máme postupovat?

Ideální je začít úvodní nezávaznou schůzkou. V případě, že i po ní bude vše dávat smysl, připravíme úvodní technicko-ekonomickou studii, kde odborně porovnáme varianty čištění odpadních vod v obci. Tento podklad se následně přikládá k žádosti o dotaci.

Jaké značky čističek servisujete?

Nabízíme servis čističek řady AT, Asio a TopolWater.

Pomůžete mi s odběrem vzorků?

Ano, rádi se za vámi zastavíme a provedeme odběr vzorků, následně zajistíme i jejich rozbor.

Čistička nefunguje správně, pomůžete mi?

Ano, samozřejmě. V Plzeňském kraji nabízíme servis čističek řady AT, Asio a TopolWater.

Jaká je cena realizace na klíč?

Cena realizace čističky na klíč je variabilní od 90 000 do 250 000. Vždy velmi záleží na místních podmínkách (jílovité podloží, podzemní voda apod.), výběru konkrétní čističky a další aspektech. Čistička na klíč v našem případě obsahuje veškeré položky od projektu, posudku až po zprovoznění. V rámci realizace se postaráme o vše od A do Z. Pozor na nabídky, které například obsahují pouze usazení čističky, ale už nezahrnují výkopy kanalizace apod. Rádi vám připravíme cenovou nabídku na realizaci.

Jaké služby spojené s čističkou odpadních vod nabízíte?

K domovní čistírně odpadních vod nabízíme celou paletu služeb, počínaje:

 • Hydrogeologickým posudkem

 • Projektem a povolením

 • Prodejem domovních čistíren

 • až po realizaci na klíč od A do Z

Jak dlouho trvá připravit projekt domovní čistírny?

Projekt domovní čistírny odpadních vod dokážeme nejčastěji připravit do 14 dnů od získání všech pokladů. Nejčastěji se čeká na:

 • Hydrogeologický posudek

 • Vyjádření obce

 • Vyjádření povodí

Vždy děláme maximum pro rychlé dokončení.

Jaké domovní čistírny odpadních vod nabízíte?

U nás můžete pořídit všechny známe čističky odpadních vod na trhu:

 • Variocomp a Monocomp

 • AT i AT Plus

 • Topas R i S

 • BioCleaner Basic a Optima

 • Ekocis

Co je služba ČOV na klíč?

ČOV na klíč je kompletní služba, kdy se nemusíte de facto o nic starat. Naše spolupráce začne přípravou projektu domovní čistírny a vyřízením povolení. Následně vybranou čističku přivezeme, postavíme a zprovozníme. V rámci služby obstaráme veškeré výkopové práce včetně betonování.

Kde nabízíte realizaci na klíč?

Realizace na klíč nabízíme po celé České republice. V Plzeňském kraji působí přímo naše společnost. V ostatních krajích realizujeme skrze osvědčené partnery. Toto řešení má spoustu výhod. Například je výrazně levnější, než platit dopravu přes celou Českou republiku. Navíc se ušetří i za dopravu materiálu a strojů.

Co je domácí čistička odpadních vod (ČOV)?

Domácí čistírny odpadních vod slouží jako alternativa pro nakládání s odpadními vodami v místech, kde není možné připojit se k obecní kanalizaci. To umožňuje stavět a žít na místech, kde se systém teprve buduje nebo třeba nikdy nebude. Výhodou domácích ČOV je vysoká kvalita přečištění, kdy vyčištěné splaškové vody lze využít např. pro zalévání zahrady a relativně nízké pořizovací a provozní náklady. ČOV si můžete představit jako plastovou nádrž, ve které prochází splašky několika fázemi čištění a na jejím konci odtékají již přečištěné vody.

Jak vybrat domácí ČOV?

Domácí ČOV je investicí v řádu desetitisíců, proto vždy doporučujeme výběr promyslet, případně konzultovat. Zásadními kritérii jsou: 1) kolik osob bude pravidelně ČOV využívat, 2) jakým způsobem se bude nakládat s přečištěnými vodami (vsak apod.) 3) jakým způsobem se ČOV povoluje. Existují však i další parametry, které je potřeba zvážit, proto doporučujeme prostudovat nejprve tyto 2 články: Jak vybrat domovní ČOV  a Přehled čističek odpadních vod.

Jak vypadá projektová dokumentace ČOV?

Projektová dokumentace domácích ČOV je soubor listů neboli zpráva, která zahrnuje následující oddíly: 1) Průvodní zpráva 2) Souhrnná technická zpráva 3) Situační výkresy 4) Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení 5) Specifikace domácí ČOV a případně 6) Hydrogeologický posudek. Více o projektové dokumentaci si můžete přečíst v tomto článku: Projektová dokumentace domovní čistírny odpadních vod

Jaká je nejlevnější ČOV?

Tento dotaz snad ani nemůžeme doporučit vyhledávat. Nenabádáme k tomu utratit za ČOV majlant, ale ani ne držet každou korunu. Funkční ČOV od spolehlivého výrobce seženete pro 4 až 5 člennou rodinu od 45 000,- s DPH, takový Variocomp nebo AT6 jistě zajistí Vaše potřeby. Přečtěte si náš článek o nejlevnějších a nejlepších čističkách.

Jaké jsou podmínky dotace?

Dotace na decentrální čištění odpadních vod má několik podmínek, tyto jsou ty nejdůležitější:

 1. Žádost o dotaci na domovní čistírnu můžete podat jen jednou.

 2. Žádost o dotaci se buď týká celé obce nebo prostorově oddělené části.

 3. Získání dotace pomůže minimálně 30% občanům obce/území

 4. Dotace se vztahuje jen na:

  • Rodinné  domy

  • Bytové domy

  • Stavba pro rodinnou rekreaci (pokud je využívána pro trvalé bydlení)

  • Objekt k bydlení

  • Zemědělská usedlost

 5. Uzavřít smlouvu s majitelem nemovitosti, kde se domovní čistírna odpadních vod realizuje

 6. Domovní čistírny musí splňovat kvalitativní parametry, s tím vám rádi poradíme

 7. U nemovitostí, kde se nyní využívá jímka, je potřeba se ji zbavit 

 8. Hydrogeologický posudek s kladným nálezem, tam kde se bude přečištěná odpadní voda využívat pro zálivku

 9. Počítat s tím, že příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu na 10 let

  • Pravidelné kontroly

  • Vést deník

  • apod. rádi vám poradíme

 10. 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených domovních čističek

Jaká je cena projektu ČOV?

Cena projektu domovní ČOV by se měla udržet pod hranicí 20 000,-. Na vyšší částku, pokud v ní není zahrnuto i vyřízení povolení byste neměli přistoupit. U nás začínají ceny na 11 990,- za projekt ČOV. Dnes samozřejmě také hraje roli rychlost doručení, protože po vodohospodářských projektech je vysoká poptávka a zároveň projektantů nepřibývá. Nejvýhodnější cenu za projekt získáte v případě, kdy objednáte domácí čističku na klíč.

Jak povolit čističku odpadních vod (ČOV)?

Pozor. Ohláška od 1.7.2024 končí.

Domácí čističky odpadních vod je potřeba povolit u úřadů. V dnes platné legislativě existují 2 způsoby, jak ČOV povolit. První rozlišení je, zda ČOV povolujete společně s nemovitostí nebo samostatně, pokud samostatně, jako většina našich klientů, pak se nabízejí 2 způsoby - vodoprávní řízení a ohlášení. Každé má své výhody a nevýhody, nenechte se zlákat "babskými radami". Připravili jsme pro Vás na toto téma obsáhlý článek: Jak povolit domovní čistírnu odpadních vod, kde se dozvíte veškeré detaily.

Dotace Dešťovka
Mohu o Dešťovku žádat na chatu?

Teoreticky ano, je však nutné mít na chatě trvalé bydliště a být schopen to prokázat. Ve výzvě k dotačnímu titulu najdete tuto povinnost:

stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru osob…

V dané nemovitosti tedy musíte mít trvalé bydliště, alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci.

Kdo má nárok na Dešťovku?

Nárok na dotaci Dešťovka mají majitelé rodinných domů, ale i rekreačních objektů, pokud v nich mají vedeno trvalé bydliště (viz. níže).

Nárok na dotaci Dešťovka mají podle aktuálních pravidel tyto osoby:

 • vlastník stávajícího rodinného domu, 

 • stavebník nového rodinného domu, 

 • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu), 

 • osoba, které svědčí právo stavby

Kde nabízíte realizaci na klíč?

Realizace na klíč nabízíme po celé České republice. V Plzeňském kraji působí přímo naše společnost. V ostatních krajích realizujeme skrze osvědčené partnery. Toto řešení má spoustu výhod. Například je výrazně levnější, než platit dopravu přes celou Českou republiku. Navíc se ušetří i za dopravu materiálu a strojů.

Co se dokládá (dokumenty) k žádosti o Dešťovku?

K žádosti o dotaci je nutné doložit několik dokumentů, na základě kterých vám bude proplacena dotace. Níže uvádíme ty podstatné, na které byste neměli zapomenout:

 1. Odborný posudek

 2. Výpis z bankovního účtu / potvrzení z banky o vlastnictví bankovního účtu, ze kterého budou placeny veškeré faktury

 3. Souhlasné stanovisko všech vlastníků nemovitosti, formulář naleznete zde.

 4. Dohoda s provozovatelem kanalizace, za předpokladu, že přebytečná dešťová voda teče do kanalizace nebo je využita pro splachování (totéž platí pro splachování šedou vodou)

 5. Prokázání trvalého pobytu na chatě, v případě že čerpáte dotaci pro chatu

 6. Faktury za realizaci

 7. Výpis z účtu, kde bude vidět, že byly faktury uhrazeny

 8. Další doklady dle specifik lokality

Jak spočítat velikost nádrže na dešťovou vodu?

Vypočítat správnou velikost nádrže na dešťovou vodu není složité. Rádi vám spočítáme ideální velikost pro vaši nemovitost. Na rozdíl od veřejně dostupných kalkulaček na internetu, pracujeme s parametry, jako je:

 • úhrn srážek v jednotlivých měsících

 • koeficient ztráty (není možné zachytit 100% dešťové vody)

 • využití dešťové vody (splachování vs. zálivka)

 • kolik vody budete muset dotovat z vodovodu

Jak velkou nádrž mohu v rámci dotace Dešťovka pořídit?

Nová dotační výzva již explicitně nezmiňuje velikost nádrží v metrech krychlových, jak jsme byli zvyklí, ale dá se odvodit z výše poskytované dotace. Minimální velikost nádrže, na kterou se dotace vztahuje jsou 2m3 a maximální 10m3.

Pokud si chcete pořídit větší nádrž, tak můžete, ale dotaci dostanete pouze do výše 10m3

Jak vyřídit dotaci Dešťovka?

Vyřízení dotace Dešťovka není složitého. Stačí následovat tento postup:

 1. Konzultovat s odborníkem stavební záměr (vyzkoušejte nás)

 2. Nechte si připravit projekt pro stavební povolení

 3. Realizujte řešení svépomocí nebo na klíč

 4. Požádejte online o dotaci

Jak žádat o dotaci Dešťovka?

O dotaci Dešťovka se žádá digitálně na těchto stránkách.K vyplnění žádosti budete potřebovat identitu občana.

Můžete využít náš ebook, který vás provede vyplněním žádosti o dotaci. Pokud si nevíte rady, rádi vám pomůžeme s vyřízením dotace

Žádost o dotaci Dešťovka je jednodušší, než se na první pohled zdá. Online lze vyřídit skutečně vše. Důležité je mít všechny podklady, primárně jde o odborný posudek a faktury za realizaci.

Jaká řešení podporuje dotace Dešťovka?

Dotace Dešťovka pod hlavičkou NZÚ podporuje hospodaření s dešťovou a šedou vodou u rodinných domů (stávajících i novostaveb) a u i bytových domů

Rodinné domy

Dotace dešťovka podporuje u rodinných domů 4 typy hospodaření s dešťovou a šedou vodou:

 1. Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

 2. Využití dešťové vody pro splachování a zalévání

 3. Využití šedé vody pro splachování

 4. Kombinace šedé a dešťové vody pro splachování a zálivku, kdy máte doma instalované 2 nádrže.

Bytové domy

Program Nové zelené úsporám nemyslí jen na rodinné domy, ale i revitalizaci bytových domů. K úvahu připadají podobná řešení jako u rodinných domů:

 1. Zalévání

 2. Splachování dešťovou vodou

 3. Splachování šedou vodou

 4. Kombinace dešťové a šedé vody

Zatímco u rodinných domů se finančně nevyplatí recyklace šedé vody, tak u bytových domů už toto řešení dává větší smysl. Stejně tak, zatímco u rodinných domů často navrhujeme zalévání zahrady, tak u bytových domů málokdy, protože zeleň v okolí bývá malá.

Je lepší dělat nádrž na dešťovou vodu svépomocí nebo na klíč?

Klasické dilema všech stavitelů. Má smysl šetřit u realizace svépomocí nebo svěřit realizaci odborníkům. Zatímco u jiných menších staveb má smysl udělat si leccos svépomocí, tak v případě Dešťovky se tímto postupem “oberete” o dotaci.

K žádosti o dotaci se dokládají veškeré faktury, které jsou spojené s realizací. Stát vám nic nedá, pokud si vše uděláte sám. Je tedy dobré najít zdravou míru mezi tím, co stojí za vlastní práci a co za odbornou pomoc.

Cena realizace na klíč se pohybuje v rozpětí 80 až 120 000,- za zakázku. Polovinu ceny většinou tvoří nádrž a příslušenství. Druhou polovinu pak práce. Na realizaci můžete dostat až 50% prostředků zpět.

Vyplatí se dotace dešťovka?

Dotace dešťovka rozhodně není řešení, které byste měli primárně pořizovat kvůli finanční návratnosti, i když cena vody kontinuálně roste

Na rentabilitu řešení se musíme také podívat prizmatem vodního zákona, který povinuje majitele novostaveb či stávajících rodinných domů při rekonstrukci řešit likvidace dešťových vod. 

Z tohoto důvodu se tak nevyhnete investici do nádrže na dešťovou vodu, pokud tedy nechcete dešťovou vodu odvádět do dešťové kanalizace či přímo vsakovat, což je určitě škoda, vzhledem k růstu cen vody.

Dotace Dešťovka, tak spíše snižuje náklady na splnění zákonných povinností a také pomáhá udržet vodu v krajině. Nejde, ale o řešení, na kterém byste ušetřili desítky tisíc ročně.

Vztahuje se Dešťovka i na domovní čistírny odpadních vod?

Z dotace Dešťovka nelze hradit náklady spojené s pořízením domovní čistírny odpadních vod. Na domácí čističky existuje jiný dotační titul, kde však žadatelem musí být obec, nikoliv fyzická osoba.

Jaká je výše dotace Dešťovka?

Výše dotace Dešťovka je dána konkrétním titulem a také řešením. Níže uvádíme maximální potenciál, který jde v daném dotačním titulu čerpat. Pamatujte, že vždy dostanete maximálně 50% vynaložených nákladů.

Výše dotace u rodinných domů

Typ řešení

Výše dotace

Zálivka zahrady

20 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Zálivka + splachování WC

30 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Využití šedé vody

60 000,-

Kombinace šedé a dešťové vody

70 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Výše dotace u bytových domů

Typ opatření

Výše podpory

Sběr dešťové vody pro zálivku

30 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3

Sběr dešťové vody pro zálivku a splachování

50 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití šedé vody pro splachování

70 000 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití dešťové a šedé vody

90 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Kanalizace a kanalizační přípojka
Je potřeba projekt kanalizační přípojky?

Ano, projekt se u vybudování kanalizační přípojky vyžaduje. Nejde však o vodní dílo, proto vám ji může případně zhotovit autor projektu nemovitosti. Nejčastěji se však tato práce svěřuje vodohospodářům. Rádi Vám připravíme takovýto projekt na míru.

Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka, tak jak ji definuje zákon je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Fakticky jde samozřejmě o část potrubí, která plní funkci odvodu splaškových vod z vaší nemovitosti. Pokud existuje možnost napojení na kanalizaci, pak nikdy nedoporučujeme vybudování domácí ČOV.

Jak vypadá projektová dokumentace kanalizační přípojky?

Projektová dokumentace kanalizační přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat. Jde zhruba o 30 stránkový dokument.

Kolik stojí projekt kanalizační přípojky?

Projekt kanalizační přípojky je jednodušším typem vodohospodářského projektu. Naše společnost nabízí projekt kanalizační přípojky za 11 990,-. 

Nabízíte projekt kanalizace?

Ano. Rádi vám připravíme cenovou nabídku na projekt nové kanalizace v obci. Případně se přihlásíme do veřejné soutěže na projekt kanalizace.

Jak na povolení kanalizační přípojky?

Kanalizační přípojky se povolují ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a rozhoduje jejich délka. Do 50 metrů kanalizační přípojky Vám postačí územní souhlas. Nad 50 metrů musíte mít územní rozhodnutí a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Poslední možností je pokud se přípojka schvaluje dohromady s nemovitostí, v tomto případě půjde o stavební povolení.

Ostatní témata
Ostatní témata
Septik na chatu i k rodinnému domu
Jak dlouho se čeká na projekt septiku?

Projekt septiku, podobně jako projekt domovní čistírny odpadních, je závislý na získání podkladů. Typicky jde o hydrogeologický posudek v případě vsaku. Po získání veškerých podkladů můžete mít projekt septiku hotový nejčastěji do 2 týdnů.

Jak vybrat tříkomorový septik?

Při výběru tříkomorového septiku řešíme především velikost na pozemku, protože kromě septiku je nutné umístit ještě filtr. Dále je důležité pro kolik osob bude a za jakou cenu. S výběrem septiku a správného filtru vám rádi pomůžeme.

Jaké jsou výhody tříkomorového septiku s filtrem?

Výhodou septiku je jednoznačně jeho odolnost vůči nestabilnímu provozu. Hodí se tedy skvěle k rekreačním objektům. Oproti čističce odpadních vod, není závislý na dávkování a zpracovávání aktivovaného kalu a vydrží tak dlouhé odmlky v provozu. Za výhodu lze také považovat, že k čistícímu procesu nepotřebuje elektrickou energii.

Jaká je cena septiku s filtrem?

Cena tříkomorového septiku s filtrem je podobná jako cena čističky odpadních vod. Samotný septik stojí v rozpětí 20 až 30 tisíc korun. Podobnou částku, pak zaplatíte i za pískový či biologický filtr.

Jaké jsou nevýhody tříkomorového septiku s filtrem?

Nevýhodou většiny septiků s filtrem je, že nesplňují standardy podle §15a vodního zákona a nedají se tak povolit oblíbenou ohláškou. Majitelé septiků budou nuceni pravidelně odebírat vzorky. Za nevýhodu lze považovat i následná péče o filtry. Biologický filtr je nutné minimálně 2x ročně opláchnout. Pískový filtr se pak mění 1x za 5 let.

Jak se starat o tříkomorový septik?

Septik je nutné pravidelně odkalovat. Tento servis je vhodné dělat min. 1x ročně. Dále je potřeba pravidelně čistit biologický filtr či měnit pískový filtr.

Jaké jsou alternativy k tříkomorovému septiku s filtrem?

Alternativou septiku s filtrem může být kanalizační přípojka, je-li možné připojení ke kanalizaci. Pokud ne, tak lze uvažovat o domovní čistírně odpadních vod a v nejkrajnější situaci o bezodtoké jímce (žumpě).

Kde koupit tříkomorový septik s filtrem?

Tříkomorový septik s filtrem můžete společně s projektem koupit přímo u nás. Nabízíme stejné ceny jako výrobci a dáme vám pěknou slevu za projekt, v případě koupi septiku.

Jak povolit septik s filtrem?

Septik s filtrem se povoluje vodoprávním řízením. Před zahájením řízení je nutné sehnat min. 8 stanovisek dotčených orgánů, projekt, případně hydrogeologický posudek a následně zahájit vodoprávní řízení. Na vydání rozhodnutí má vodoprávní úřad ze zákona 60 dní. Rádi vám s vyřízením povolení pomůžeme.

Vodovod a vodovodní přípojka
Je potřeba projekt vodovodní přípojky?

Ano, stejně jako u kanalizační přípojky. Projekt musí zhotovit způsobilá osoba, nejčastěji vodohospodář, případně architekt.

Kolik stojí projekt vodovodní přípojky?

Projekt vodovodní přípojky by neměl stát víc než 15 000,-. U nás Vám ho připravíme už za 11 990,-.

Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je podobně jako kanalizační přípojka úsekem potrubí, který zajišťuje přívod pitné vody do Vaší nemovitosti. Máme-li citovat zákon pak je vodovodní přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Jak vypadá projektová dokumentace vodovodní přípojky?

Projektová dokumentace vodovodní přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat. Jde zhruba o 30 stránkový dokument.

Jaký je rozdíl mezi vodovodem a vodovodní přípojkou?

Vodovodem je myšlena komplexní soustava. Od přípravny pitné vody, přes její rozvod až po napojení jednotlivé nemovitosti. Vodovodní přípojka je tedy součástí vodovodu a zajišťuje připojení domácnosti.

Nabízíte projekt vodovodu?

Ano, nabízíme. Rádi vám připravíme cenovou nabídku nebo se na vyzvání přihlásíme do veřejné soutěže o projekt vodovodu.

Jak na povolení vodovodní přípojky?

Stejně jako u kanalizační přípojky. Pokud je přípojka délky do 50m, bude povolena územním souhlasem. V případě přípojky delší než 50m je stavebním zákonem požadováno povolení dvoustupňové, a to územní rozhodnutí a následné ohlášení stavby.

Oba typy řízení za vás rádi vyřídíme.

Vrtaná a kopaná studna
Co je průzkumný vrt a vyplatí se ho dělat?

Průzkumný vrt je de facto vrtem celé studny. Dělá se před vyhotovením projektu, který pak vzniká dle reálných podmínek. K jeho vyvrtání je nutný souhlas vodoprávního úřadu. Průzkumný vrt se vyplatí v místech, kde není dopředu zřejmá hloubka vrtu.

Jaký je rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou?

Hlavní rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou je v technologii stavby. Vrtaná studna se vrtá vrtnou soupravou. Kopaná studna se dělá ručním nebo strojovým výkopem. Velký rozdíl je pak také v hloubce studny. Kopaná studna je maximálně 15 metrů hluboká. Vrtaná může být hluboká desítky metrů.

Je potřeba pro novou studnu hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek je vždy potřeba. Hydrogeologický posudek vám rádi zajistíme. Hydrogeolog musí posoudit hloubku vrtu a vliv nové studny na okolí.

Je potřeba u staré studny dodělat projekt?

Pokud nemáte ke stávající studni dokumentaci, je nutné ji dodělat. Jde o tzv. legalizaci. Povinnost legalizovat staré studny nemají pouze majitelé studní vybudovaných před rokem 1955.

Nabízíte i legalizaci staré studny?

Ano, v případě, že máte na pozemku starou studnu, ke které neexistuje dokumentace, rádi studnu zlegalizujeme. Postup je formálně stejný jako v případě nové studny.

Co je průzkumný vrt?

Průzkumný vrt je de facto vyvrtání studny. Nedojde však k jejímu dokončení a zprovoznění. To je možné až po získání povolení. K průzkumného vrtu je potřeba získat souhlas vodoprávního úřadu.

Jaká je cena nové vrtané či kopané studny?

Cenu nové vrtané či kopané studny lze přesněji určit po zpracování hydrogeologického posudku nebo znalosti orientační hloubky studny. Na cenu má přímý vliv hloubka v metrech. U vrtané studny je potřeba počítat s cenou zhruba 3 000,- za 1 metr. U kopané studny pak 10 000,- za 1 metr. Více o ceně vrtané studny najdete zde.