Domácí čistička EKO SBR BIO

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 02. 2021
čistička eko sbr bio
Ve čtvrtém článku ze série #představujeme se podrobněji podíváme na domovní čistírnu odpadních vod od společnosti Bazénplast, konkrétně nás bude zajímat čistička EKO SBR BIO. Hledáte-li čistírnu s minimálními nároky na obsluhu a údržbu, která se dokáže popasovat i s nepravidelným přísunem odpadních vod, pak už máte svého favorita.

Obsah článku

 

čistička eko sbr bio

Základní informace o domácí čističce EKO SBR BIO

SBR BIO Bazénplast

SBR BIO Bazénplast

Počet EO

2–6 EO

Denní přítok odpadních vod

do 720 l/den

Rozměry (v mm)

1 500 (průměr) x 1 500 (výška) + 400 (nástavec)

Hmotnost

210 kg

Příkon

60 W

Cena čistírny EKO SBR BIO

Základní cena čistírny EKO SBR BIO pro 2–6 EO je 42 900,-. V případě, že si čistírnu pořizujete pro své bydlení a jako fyzická osoba, k ceně se přičítá 15% sazba daně. Pokud budete čističku používat v rámci svého podnikání, cena stoupne o 21% sazbu daně.

Potřebujete pomoc s výběrem domácí čističky odpadních vod? Ozvěte se nám!

Co obsahuje cena za čistírnu EKO SBR BIO

Co vše tedy základní cena 42 900,- zahrnuje? A co si naopak musíte přikoupit?

Cena za domácí čističku EKO SBR BIO obsahuje následující komponenty:

 • Samonosný tank čistírny instalující se na základovou desku. Obsyp je možné provést pískem, štěrkem nebo jemnou prohozenou zeminou (není třeba další beton).

 • Automatická programovatelná řídící jednotka a dmychadlo s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu

 • Integrovaný prostor na odběr vzorků – nemusíte budovat další šachtu za ČOV.

 • Pochozí poklop a standardní nástavec 400 mm pro samonosné provedení

 • Zateplené víko včetně patek pro možné uzamčení

 • Propojovací chránička mezi ČOV a místem, kde bude umístěna řídící jednotka.

 • Vnitřní výbava (mamutky a další) ČOV s dostatečně velkým průměrem, což eliminuje možné ucpávání a s tím spojené problémy v provozu.

 • Záruční servis 

Cena neobsahuje:

 • stavební a výkopové práce (samostatná položka)

 • dopravu ČOV na místo stavby (samostatná položka)

 • uvedení ČOV do provozu (samostatná položka)

 • dávkovací čerpadlo (při vypouštění do vsaku je nutno doobjednat).

 • externí skříň nebo samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení dmychadla a ŘJ (volitelné zařízení)

Proč si domů pořídit čističku EKO SBR BIO

Proč byste nad čističkou od společnosti Bazénplast měli začít uvažovat? S jejími výhodami se můžete seznámit v krátkém informačním videu:

Minimální nároky na obsluhu

Již jsme zmínili, že v ceně čističky je zahrnuta řídící jednotka. Proč je to ale obrovská výhoda? Jedná se totiž o programovatelnou automatickou řídící jednotku, která vám ušetří mnoho starostí s obsluhou čističky. Doba, kdy bylo po obsluze ČOV vyžadováno manuální přepínání a neustálé seřizování ručních ventilů nebo četné výměny a čištění filtrů a sítek, je již dávno minulostí. Většina pracné a namáhavé ruční obsluhy tak zcela odpadá a vám stačí provoz čističky pouze průběžně kontrolovat.

O co vše se řídící jednotka postará:

 • zabezpečuje stabilní vysokou účinnost čištění,

 • šetří náklady na elektrickou energii, není nutno ruční přepínání jako u manuálních ČOV,

 • zamezuje překalení reaktoru, snižuje nároky na časté a ruční odkalování pomocí ovládacích kohoutů u manuálních ČOV,

 • eviduje za vás provozní deník, který je třeba dokládat 1× za dva roky při revizi čistírny,

 • akusticky nebo pomocí SMS zprávy podává informace o závadách nebo poruchách (příp. výpadku el. energie),

 • uvádí na displeji aktuální fázi čištění včetně časových údajů,

 • v případě výpadku el. energie udržuje režim čištění v chodu.

Minimum práce s údržbou

Ve výbavě ČOV se nenachází žádný mechanický nebo ložiskový (v agresivním prostředí poruchový) prvek. V čistírně EKO SBR BIO nenajdete ani filtry, sítka nebo jinou výbavou, kterou by bylo nutné stále čistit. Spolehnout se můžete také na to, že čistírna od vás nikdy nebude vyžadovat seřizování jakýchkoli ventilů a kohoutů.

Nerozhodí ji ani nepravidelný přítok odpadních vod

Čistička EKO SBR BIO spouští jednotlivé funkce čištění na základě skutečného přítoku odpadních vod. To znamená, že jakmile se přítok odpadních vod znatelně sníží, například z důvodů vaší nepřítomnosti, čistička se přepne do úsporného režimu a vyčkává na nový přítok. Během této doby automaticky provádí recirkulaci, čímž dochází k zásobení živin potřebných k udržení životaschopnosti aktivovaného kalu v reaktoru.

Po nátoku odpadní vody do akumulačního prostoru se čistička opět přepne do režimu normálního čištění. Díky tomu lze čistírnu EKO SBR BIO instalovat i k objektům s nepravidelným přítokem, jako jsou školky, školy, penziony nebo horské objekty.

Druhotné využití přečištěné vody

Díky vysoké kvalitě čištění lze odpadní vodu druhotně využít, a to buď klasicky k zálivce zahrady, nebo dokonce přímo v domácnosti jako vodu užitkovou. K tomu je ale třeba doplnit čistírnu UV lampou, která odpadní vody účinně vydezinfikuje a zbaví je tak veškerých bakterií a virů.

Nezapomeňte, že přečištěnou vodu je třeba schraňovat v akumulační nádrži, kterou je potřeba k čističce dokoupit.

čistička eko sbr bio

Odkalování 1× ročně? Proč ne!

U většiny čističek bez samostatného prostoru (kalojemu) musí být kal často i v intervalu 1× za 30 dní odčerpáván, aby čistírna správně fungovala. Čistírna EKO SBR BIO ale disponuje odděleným kalovým prostorem, kam se kal automaticky odčerpává a kde dochází k jeho akumulaci. Díky tomu se prodlužují intervaly tzv. odkalování ČOV podle zatížení na dobu cca 7–12 měsíců.

Odolná konstrukce

Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.) a její plášť je vyztužen venkovními příčnými límci. Silná konstrukce nádrže a jednotlivých vnitřních vestaveb garantuje vysokou pevnost a statiku nádrže. Navíc jsou všechny části čističky, které vyčnívají nad terén, vyrobeny z materiálu odolnému vůči UV záření.

Ohlášení? Žádný problém

Stejně jako čistírna Monocomp vlastní také čistička EKO SBR BIO certifikát CE. To znamená, že i v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze využít proces ohlášení. Můžete se tak spolehnout na to, že čistírna splňuje ty nejvyšší požadované standardy.

Kompletní dodávka za dobrou cenu

V základní ceně čistírny najdete vše, co potřebujete. Na rozdíl od některých konkurentů základní cena zahrnuje i víko, dmychadlo a řídící jednotku.

Ocenění

Špičkové vlastnosti čističky EKO SBR BIO potvrzuje hned několik prestižních ocenění, která obdržela. Na největším stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze vyhodnotila odborná odborná porota čistírnu jako absolutního vítěze GRAND PRIX a TOP EXPO. Dalšími úspěchy bylo Čestné uznání na veletrhu FOR WASTE (veletrh pro nakládání s odpady, čištění a recyklace), účast v soutěži ZLATÁ VODKA či EON (úsporná technologie).

Zákaznická podpora a servis

Společnost Bazénplast svým zákazníkům poskytuje mnoho nadstandardních služeb – zakoupit si od nich můžete náhradní díly k čistírně nebo příslušenství k dmychadlu či řídící jednotce. K dispozici vám jsou samozřejmě i v případě, že potřebujete provést kompletní servis čističky.

Jak funguje čistička EKO SBR BIO

Domovní čistička EKO SBR BIO je prostorově rozdělena na dvě části, z nichž první (na obrázku označena jako část A) se dále dělí na kalový prostor a kalojem. Druhá část (část B) se nazývá aktivační prostor (nebo také reaktor), ve kterém probíhá hlavní část čištění.

Hlavní čistící proces se přitom spouští až po dosažení požadované hladiny v aktivačním prostoru neboli po přítoku určitého množství odpadních vod. V opačném případě se čistírna automaticky přepne do úsporného režimu, ve kterém čeká na přísun odpadních vod.

čistička eko sbr bio

K jakým procesům v průběhu čistícího cyklu dochází? 

 1. Dávkování srážedla

 2. Provzdušňování reaktoru a provzdušňování kalového prostoru a kalojemu

 3. Sedimentace kalu

 4. Odčerpání vyčištěné vody do odtoku

 5. Automatické odkalování přebytečného kalu do kalového prostoru

 6. Čerpání nové odpadní vody z kalojemu do reaktoru (aktivace)

Podívejte se, jak čistírna EKO SBR BIO funguje na názorném videu:

Co je SBR čištění

Anglická zkratka SBR (Sequencing Batch Reactor) označuje jeden ze způsobů přečištění odpadních vod v domácí ČOV. Jedná se o technologii čištění, při které se jak biologické čištění, tak separace mikroorganismů odehrává v jedné nádrži.

Samotná nádrž je přitom rozdělena na dvě komory – kalový prostor a aktivační prostor (neboli SBR reaktor). Odpadní vody z domácnosti nejprve natékají do kalového prostoru, kde dochází k usazování mechanických nečistot. Hrubě přečištěná voda poté pokračuje do SBR reaktoru a na řadu přichází biologické čištění.

Velmi důležitou úlohu zde hraje dmychadlo, které do aktivačního prostoru vhání vzduch a umožňuje tak přežívání a činnost aerobních (na kyslíku závislých) mikroorganismů. Právě ty totiž mají na starosti finální přečištění odpadních vod.

Přečištěná voda následně mizí do odtoku, zatímco zbylý kal se usadí a následně je odtažen do kalového prostoru, odkud je ho nutné jednou za čas odstranit.

Povolení pro čistírnu EKO SBR BIO

Čistírna EKO SBR BIO se na rozdíl od čističky Variocomp může pyšnit certifikátem CE. Je tak u ní možné získat povolení pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních i přes ohlášení.

Způsob likvidace odpadních vod

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Povrchové vody

Ano

Ano

Vsak

Ano

Ano

Retence a rozstřik

Ano

Ano

Jednotná kanalizace

Ano

Ano

TIP: Přečtěte si, jak získat povolení k domácí čističce odpadních vod

Zkušenosti s domácí čističkou EKO SBR BIO

Čistička SBR BIO je vhodná pro všechny uživatele, kterým nevadí připlatit si za vyšší kvalitu. Za danou cenu totiž získáte kompletní výrobek s nadstandardní výbavou, bezproblémovým provozem a minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Čistírna navíc není náchylná na používání běžných chemických prostředků z domácnosti.

Dokumenty k EKO SBR BIO

Kdy a kde koupit EKO SBR BIO

Čistírna EKO SBR BIO se hodí všude tam, kde není možnost vybudování kanalizační přípojky. Nejčastěji najde využití u rodinných domů, kde si dobře poradí s celoročním provozem. Zároveň se jedná o jednu z mála čistíren, která se zvládne popasovat i s méně pravidelným přísunem odpadních vod, kdy se běžně doporučuje tříkomorový septik.

Čistírnu EKO SBR BIO můžete objednávat přímo na e-shopu společnosti Bazénplast.

Co potřebujete vyřešit před pořízením čističky

Před pořízením každé domácí čističky odpadních vod je potřeba vyřešit následující kroky:

 1. Hydrogeologický posudek potřebujete pouze v případě, že máte v plánu odpadní vody likvidovat do vod podzemních (včetně vsaku).

 2. Projekt domácí čistírny odpadních vod od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra.

 3. Povolení domácí čističky odpadních vod buď formou klasického vodoprávního řízení, nebo formou ohlášení.

Hydrogeologický průzkum a posudek

Chcete přečištěné vody zasakovat přímo na svém pozemku nebo je využívat pro zalévání zahrady? V obou případech si budete potřebovat domluvit schůzku s hydrogeologem a získat od něj pozitivní hydrogeologický posudek.

Se sháněním hydrogeologa vám rádi pomůžeme. Po celé České republice spolupracujeme s desítkami hydrogeologů, kteří jsou připraveni provést hydrogeologický průzkum na vašem pozemku. Vždy poptáme více hydrogeologů, abyste získali co nejlepší nabídku.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt domácí čistírny odpadních vod

projekt čov

Projekt domácí čističky odpadních vod (ČOV) je soubor dokumentace, na základě které vám vodoprávní úřad povolí stavbu a provoz čistírny. Aby k tomu ale došlo, potřebujete na úřadě doložit bezchybný projekt od autorizovaného vodohospodáře.

My v Zakra vám projekt domovní ČOV připravíme za cenu 11 990,- s DPH. Cena za projekt se u nás platí až po jeho dokončení a zahrnuje veškeré případné úpravy.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení domovní čistírny

Čistička EKO SBR BIO se pyšní certifikátem CE, proto ji lze povolit nejen formou vodoprávního řízení, ale i formou ohlášení, a to i v případě, že chcete vodu z čistírny zasakovat na svém pozemku.

Získat povolení domovní čistírny odpadních vod může být zdlouhavý, několikaměsíční proces, se kterým vám rádi pomůžeme. Oběháme za vás veškeré úřady a zajistíme, abyste mohli co nejdříve začít se stavbou čističky.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma