Jak funguje čistička odpadních vod (ČOV)?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
05. 08. 2020
domestic wastewater treatment

Zajímá vás, jak funguje čistička odpadních vod, do které odchází veškerá použitá voda z vaší domácnosti? Pojďte nahlédnout do útrob domovní ČOV a zjistit, na jakém principu pracuje, a proč se v ní musejí nacházet aerobní bakterie.

Obsah článku

Co je domovní čistírna odpadních vod?

Kdy se vám hodí čistička odpadních vod?

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) je stále oblíbenějším řešením všude tam, kde není možné napojit nemovitost na obecní kanalizaci. Důvodem může být buď to, že kanalizace v dané lokalitě zcela chybí, nebo je příliš vzdálená a kanalizační přípojka by vás vyšla zbytečně draho.

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

TIP: Přečtěte si, jaká je cena kanalizační přípojky

Kdy naopak zvolit jiné řešení?

Nutno podotknout, že ne vždy je domovní ČOV tím nejlepším řešením. Obecně se doporučuje pořizovat ji k trvale obydleným nemovitostem, jako jsou rodinné domy, případně k celoročně vytíženým ubytovacím zařízením nebo průmyslovým objektům. Méně vhodné je umístění čističky odpadních vod u rekreačního objektu, jakým je typicky chalupa či chata. V takovém případě bývá často vhodnější tříkomorový septik, který je modernějším nástupem staré známé žumpy.

Ptáte se proč? Dozvíte se to vzápětí – jen co si řekneme, jak funguje čistička odpadních vod. 

Jak funguje čistička odpadních vod?

Odpadní voda, která zahrnuje veškerou vodu, od spláchnutí toalety přes vodu z myčky a pračky až po vodu z vany, se v domovní ČOV čistí pomocí mechanicko-biologických procesů. Ty fungují na podobném principu jako běžné přírodní procesy a jejich výsledkem je voda zbavená až 97 % nečistot. Přečištěnou vodu je pak možno vsakovat nebo jinak likvidovat.

Z čeho se domovní ČOV skládá?

Většina domovních čističek odpadních vod se skládá ze tří komor, přičemž v každé z nich probíhá trochu odlišný čistící proces.

 • Usazovací komora – první místo, kam vtéká odpadní voda z domácnosti. Zde dochází k mechanickému odstraňování pevných látek na základě jejich velikosti. Nečistoty, které jsou takto z vody odstraněny, se následně rozkládají, a to anaerobně (bez přístupu vzduchu).

 • Aktivační komora – vtéká sem voda, která nyní obsahuje pouze organické látky. Ty jsou zde rozkládány za pomocí bakterií. Jedná se o aerobní proces – vzduch, který je k němu zapotřebí, je do aktivačního prostoru vháněn membránovým dmychadlem.

 • Dosazovací komora – vtéká sem přečištěná voda, kterou je následně potřeba zlikvidovat.

jak funguje domovní ČOV

Jaký je princip čištění odpadních vod?

Samotné čištění odpadních vod probíhá v následujících krocích: 

 1. Odpadní vody vtékají do usazovací nádrže, kde dochází k jejich hrubému mechanickému přečištění.

 2. V následující aktivační části probíhá biologický čistící proces, který mají na starosti mikroorganismy rozkládající organické nečistoty.

 3. V dosazovací části se odděluje aktivovaný kal od vyčištěné vody.

 4. Vyčištěná voda následně odtéká z čističky buď do retenční nádrže (kde je připravená na další využití), nebo pryč z vašeho pozemku.

 5. Zahuštěný kal se automaticky vrací zpět do aktivace.

Jak funguje proces čištění u domácí čističky?

Jak funguje domovní čistírna odpadních vod

Odstranění mechanických částí

První fází čištění odpadních vod je odstranění mechanických a plovoucích částí. Tento proces čištění se děje v první nátokové komoře za pomoci anaerobních procesů. Zde se tyto části usadí a zbytek vody odtéká do aktivačního prostoru.

Bakterie do akce

Po nátoku do aktivačního prostoru začíná docházet k aerobnímu neboli biologickému procesu čištění. Zde si přijde na své dmychadlo, které prostor provzdušňuje.

Dmychadlo a jeho výkon lze regulovat na řídicí jednotce, pokud je čistírna například zatížená dlouhodobější návštěvou, pak přidáte výkon. Naopak jedete-li na 14denní dovolenou, výkon ztlumíte. Tím zajistíte plynulý chod čističky.

Biologické čištění odpadních vod: Co to je a jak funguje
Související článek Biologické čištění odpadních vod: Co to je a jak funguje

Tam a zase zpátky

Nyní přichází na řadu mechanismus domovní čističky. Zatímco staré septiky fungovaly na bázi průtoku, kdy každá komora zachytila část odpadu, domácí čistička je o něco chytřejší.

Přečištěná voda si po zásahu bakterií začne hledat cestu ven, ať už do vsaku či do povrchových vod. Než se tak finálně stane, tak ještě dojde k oddělení kalu od přečištěné vody.

Jak na vsakování odpadních vod z domovní čistírny (ČOV)
Související článek Jak na vsakování odpadních vod z domovní čistírny (ČOV)

Kal se vrací do aktivačního prostoru, kde se ho opět ujme aerobní proces v čele s dmychadlem. Usazený kal je pak vtažen do kalového prostoru. To je ten kal, kvůli kterému je potřeba domovní čistírnu čas od času vyčistit (odčerpat fekálním vozem).

Domácí ČOV funguje na podobné bázi jako velké městské čistírny

Proč si nepořizovat domovní ČOV na chatu či chalupu?

jak funguje čistička odpadních vod

Nyní už víte, jak čistička odpadních vod funguje. Možná už také tušíte, proč není vždy vhodné pořizovat si čističku odpadních vod na chalupu nebo chatu. Důvodem je přítomnost bakterií, které ke svému životu potřebují pravidelný přísun odpadních vod jakožto své potravy. Váš nepravidelný pobyt jim proto vůbec neprospívá a při delší absenci doslova zemřou hlady. Jak si domyslíte, domovní ČOV se v tu chvíli stává nefunkčním zařízením.

Občas se stane, že i dvoutýdenní dovolená si vyžádá restart domovní ČOV a koupi nové násady bakterií. Nezapomeňte proto být na tuto možnost připraveni a čističku při vašem návratu zkontrolujte.

Jak se starat o ČOV?

Bakteriím v čističce kromě nepravidelného přísunu odpadních vod škodí i další věci. Na co byste si měli dát pozor, pokud chcete, aby vám ČOV sloužila bez problémů dlouhé roky?

 • Vyhněte se nadměrnému používání antibakteriálních a dezinfekčních prostředků. Sice jimi zlikvidujete škodlivé mikroorganismy nacházející se například v záchodové míse, společně s nimi ale uškodíte i užitečným bakteriím sídlícím v čističce.

 • Nevyhazujte do odpadních vod toxické látky. Chemických látek, léků, antibiotik, ředidel nebo barev se nezbavujte tak, že je spláchnete do záchodu. Nepoužité léky vraťte do lékárny, nebezpečný odpad (barviva, ředidla) lze odevzdat ve sběrném dvoře.

 • Vyvarujte se vypouštění většího množství saponátu a tenzidů do čističky. Zabráníte tomu tak, že si praní prádla rozvrhnete do vícero dnů.

 • Nevylévejte tuky a oleje do odpadu. Tuk, který vám zbyde po smažení, slijte do plastové nádoby a vyhoďte buď do směsného odpadu, do speciálního kontejneru (černý s oranžovým víkem), nebo ho odvezte do sběrného dvora. Pokud ho vylijete do kanalizace, usadí se tam a stane se zdrojem nepříjemného zápachu. Pokud se dostane až do čističky, naruší činnost bakterií.

Jak funguje čistička odpadních vod (ČOV)?

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Nezanedbatelnou součástí je také pravidelná kontrola a údržba jednotlivých komponent domovní čistírny. Některé stačí zkontrolovat jednou nebo dvakrát ročně, jiné si o vaši pozornost budou říkat každý týden. Díky tomu si ale uděláte obrázek o tom, jak čistička funguje a zda není potřeba přivolat odborníka. Podrobné rady ohledně toho, jak se starat o ČOV, jsme vám sepsali v samostatném článku.

Jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?
Související článek Jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?

Jednou týdně zkontrolujte, zda není ucpaný přítok odpadních vod, zda nejsou zanesené filtry a dmychadlo pracuje tak, jak má. Jednou až dvakrát ročně přijde čas také na odčerpání přebytečného kalu, ke kterému je potřeba zavolat odborníky. Pouze v případě, že v domácnosti používáte výhradně biologicky odbouratelné prostředky, je na místě zauvažovat nad tím, zda kal nevyvézt na kompost. Organické látky se rozloží na hnojivo, které můžete využít na svém pozemku.

Domovní ČOV je ekonomická i ekologická

Z ekonomického i ekologického pohledu se jedná o velmi vhodné řešení, jak čistit odpadní vody z vaší domácnosti. Šetrně k životnímu prostředí si budete počínat především tehdy, budete-li přečištěnou vodu uchovávat v akumulační nádrži a následně ji využívat k zálivce zahrady nebo přímo v domácnosti.

Jak naložit s přečištěnou vodou z čističky?

Sekundární využití je ale pouze jednou ze čtyř možností, jak s přečištěnou vodou z čističku naložit. Kromě toho se vám nabízí také likvidace vsakem do podzemních vod, vypouštění do povrchových vod nebo vypouštění do kanalizace.

Nutno dodat, že většinou toto rozhodnutí neleží pouze na vás, ale důležité je i stanovisko, které zaujímá příslušný vodoprávní úřad. Ne všechna přečištěná voda je vhodná k vsakování do podzemních vod, stejně tak jako ne všechna voda splňuje požadavky pro využití v domácnosti.

Projekt domovní ČOV

projekt domovní ČOV

Pokud byste si čističku odpadních vod rádi pořídili, ale nevíte si rady s výběrem konkrétního typu nebo právě s tím, jak přečištěnou vodu likvidovat, obraťte se na nás. Konzultaci vám poskytneme zcela zdarma a vy tak získáte jasnou představu o tom, jak dále postupovat.

V případě vašeho zájmu vám rádi vypracujeme projekt ČOV na míru. Zajímá vás, co vše obsahuje projektová dokumentace a jaká je cena projektu domovní ČOV? Není pro nás problém ani obíhání úřadů, shánění potřebných dokumentů a následné získání povolení ke stavbě ČOV. 

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co dělat, když domovní ČOV nefunguje

Pokud ČOV nečistí tak, jak má, vydává zvláštní zvuky nebo silně zapáchá, pravděpodobně nefunguje tak, jak by měla. Co s tím?

Zkontrolujte provozní deník a přečtěte si specifika, jak vaše čistička odpadních vod funguje

To nejjednodušší, co můžete udělat, je pročíst provozní řád, který obsahuje seznam pravidelných kontrol. Doporučujeme je projít, třeba na závadu přijdete sami. Každá čistírna je jiná, nevycházejte z babských rad, raději si poctivě nastudujte, jak vaše čistička funguje.

Podívejte se pod víko

Doporučujeme se také podívat pod víko, tedy otevřít čistírnu. To nejlépe ukáže skutečnost. Pokud se vám dostane pohledu do přeplněné čistírny, už můžete pomalu začít objednávat fekální vůz a připravit se na vyčištění čistírny. V tomto případě doporučujeme zavolat autorizovaný servis.

Zkouška kalu

Vyzkoušejte, jak čistírna čistí. Naberte do průhledné plastové nádoby vodu z ČOV a nechte ji 30 minut odstát. Pokud bude voda v horních 2/3 skoro čirá, funguje vaše čistírna správně.

Nastavení dmychadla

Máte u čistírny řídicí jednotku, jen ji moc nevyužíváte? Pak to doporučujeme změnit. Řídicí jednotkou regulujete, jak čistírna pracuje. Pokud již toto zařízení máte, využijte ho.

Zavolejte odborníka

Nevíte si rady? Pak je nejlepší zavolat někoho, kdo tomu rozumí. Přeci jen jste za čistírnu dali minimálně 40 tisíc korun a nemá smysl si ji poškodit a kupovat novou. Pokud máte čistírnu od zavedených výrobců, nemusíte se bát, do týdne bude vaše čistička běhat jako nová.

Mohlo by vás také zajímat:

 • Co je domovní čistička odpadních vod? – Zjistěte, k čemu slouží domovní ČOV a proč je vhodné zamyslet se nad jejím pořízením. Jaké výhody a nevýhody plynou z jejího používání?

 • Jak vybrat domovní ČOV – Poradíme vám, jak postupovat při výběru domovní čistírny krok po kroku.

 • Domovní ČOV k rodinnému domu – Hledáte čističku k rodinnému domu? Máme pro vás doporučení na nejlepší ČOV na trhu.

 • ČOV pro 4 osoby – Věděli jste, že domovní čistírnu je nutné vybírat s ohledem na počet takzvaných ekvivalentních osob? Jste v domácnosti 4? Pak vám poradíme, které čističky připadají v úvahu.

 • Cena domácí ČOV – Koho by nezajímalo, kolik domácí čistička odpadních vod stojí? Připravili jsme pro vás podrobný přehled cen domovních ČOV na našem trhu.

 • Velké srovnání domovních ČOV – Vytvořili jsme pro vás přehled nejlepších čističek odpadních vod, které jsou aktuálně k dostání. Podělíme se s vámi o naše zkušenosti a doporučení.

 • Domovní ČOV bez povolení – Existuje vůbec možnost pořídit si čističku bez povolení? Zjistěte, jak to je doopravdy.

 • Povolení domovní ČOV – Co vše obnáší povolení domovní čistírny? Jak postupovat při jeho získání a z jakých možností máte reálně na výběr?

 • Zkušenosti s domovní ČOV – Zjistěte, jaké zkušenosti mají s domácí čističkou její majitelé. Musí čistička zapáchat, hodí se ke každé nemovitosti a vyplatí se vůbec?

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku