Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 08. 2020
bezúdržbová domácí čov
Uvažujete nad pořízením domovní čističky odpadních vod, ale stále váháte, zda je to pravé řešení právě pro vás? Zjistit to můžete jednoduše - pojďte se podívat na to, jaké zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod mají ti, kteří si ji pořídili před vámi.

Obsah článku

Vyplatí se pořídit si domovní čističku?

Obecně lze říci, že domovní ČOV je skvělým řešením likvidace odpadních vod v místech, kde nemovitost nelze napojit na kanalizaci. Realita je ale mnohdy složitější – volba typu ČOV, její velikost a umístění totiž hrají podstatnou roli v tom, jak dobře (či špatně) bude fungovat. Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod jsou proto občas rozporuplné – někteří na ni nedají dopustit, jiní bědují nad “vyhozenými penězi”.

Pojďme se nejprve podívat na nejčastější negativní zkušenosti majitelů domovních ČOV a rovnou si na nich ukázat, jak v takové situaci správně postupovat a především – jak jí předcházet.

1. Složité a zdlouhavé papírování aneb Povolení domovní ČOV

Jelikož je domácí čistička odpadních vod dle zákona považována za vodní dílo, její stavba musí splňovat určitá pravidla. Především musí být řádně povolená – k tomu budete potřebovat vypracovanou projektovou dokumentaci (a to od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, jako jsme například my v Zakra) a následně určitou časovou kapacitu pro obíhání příslušných úřadů.

zkušenosti s domácí ČOV

Je nutné si uvědomit, že domovní ČOV má za úkol zpracovat značně znečištěné odpadní vody (v čtyřčlenné domácnosti jich takto denně přečistí kolem 600 litrů), jenž poté necháváte buď vsáknout do půdy, nebo je vypouštíte do povrchových vod. Je tedy logické, že úřady chtějí mít přehled o tom, jak likvidaci odpadních vod budete řešit konkrétně vy. 

V Zakra vám dokážeme pomoci nejen s vypracováním projektu domovní ČOV, ale také s vyřízením potřebných povolení. Pokud vás obíhání úřadů a shánění nutných dokumentů nebaví a svůj volný čas byste raději využili jinak, poptejte u nás služby takzvaného inženýringu a nechte veškeré starosti s projektem i povolením ČOV na  nás.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

2. Domovní ČOV zapáchá

S tímto názorem se možná setkáváte poměrně často. Značnou roli hraje fakt, že mnohem známějším způsobem likvidacezkušenosti s domácí čističkou odpadních vododpadních vod je jímka (neboli žumpa), která skutečně zapáchá. Zároveň je pravdou, že za určitých okolností se nelibý zápach může linout i z domácí čističky odpadních vod.

Příčin, proč tomu tak je, existuje vícero – dobrou zprávou je, že každá z nich má své řešení. Na veškeré příčiny zápachu z domovní ČOV jsme si posvítili v tomto článku: Trápí vás zápach z domovní ČOV?

Pojďme zmínit alespoň ty nejčastější důvody zápachu z domovní ČOV:

 • Poddimenzovaná ČOV – aneb když se vám snaha ušetřit skutečně nevyplatí. Při výběru domácí čističky odpadních vod je zásadní zvolit správně její velikost, a to tak, aby byla schopna účinně čistit množství vody, které za den vaše domácnost vyprodukuje. Kapacita domovní ČOV se běžně přepočítává na takzvanou ekvivalentní osobu (EO), která denně vyprodukuje zhruba 150 litrů odpadních vod. Jestliže si ve snaze ušetřit pořídíte ČOV, která je dimenzována pro maximálně 3 EO, ačkoliv jste v domácnosti 4, pak není divu, že čistička nestačí vodu zbavovat organických nečistot, které se v ní hromadí a tlejí. Výsledek si jistě domyslíte – čistička bude zapáchat.

 • Agresivní čistící prostředky – příliš velké množství čistících prostředků, které jsou antibakteriální, antimikrobiální či dezinfekční, nesvědčí bakteriím, které v čističce žijí a mají za úkol rozkládat organické nečistoty ve vodě. Pokud si přílišným používáním agresivních čističů vyhubíte většinu bakterií v čističce, organické nečistoty se znovu začnou hromadit a stanou se zdrojem zápachu.

 • Tuky – častým nešvarem v domácnostech bývá vylévání použitého rostlinného či živočišného tuku do odpadu. Tuk se jednak usazuje v kanalizaci a ucpává ji, a druhak nepříznivě ovlivňuje prostředí v domovní ČOV.

3. S domácí čističkou je příliš starostí

Jak se to vezme. Pokud očekáváte, že domovní ČOV pouze nainstalujete, zapnete a ona bude desítky let fungovat, aniž byste o ni věděli, pak vás realita zřejmě nemile překvapí. Jestliže ale chápete, že čistička je zařízení, které ke své správné funkci potřebuje občasnou péči a možná i nějaký ten servis, pak vám přijde zcela normální, že jednou týdně zkontrolujete, zda všechno šlape tak, jak má.

O tom, jak se starat o domovní ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky, jsme už psali.Připomeňme si ty nejdůležitější body:

 • Berte ohled na bakterie v domovní ČOV – to znamená vyvarovat se nadměrnému používání agresivních chemických čističů, toxických látek (léky, barvy, ředidla), saponátů a tenzidů (obsahují je především prostředky na praní).

 • Pravidelná týdenní kontrola – jednou týdně si najděte čas na kontrolu například přítoku odpadních vod, funkce vzduchového čerpadla a dmychadla.

 • Pravidelná kontrola za delší časový úsek – jednou za několik měsíců až rok je třeba také vyčistit filtry a odčerpat přebytečný kal.

4. Pravidelné revize ČOV jsou zbytečná ztráta času a peněz

Už jsme zmiňovali, že k domovní ČOV je potřeba přistupovat jako k zařízení, které svým případným nesprávným chodem může zapříčinit mnoho škod. Pokud by ČOV nečistila odpadní vody tak, jak má, mohlo by dojít ke kontaminaci povrchových i podzemních vod a v konečném důsledku i k poškození zdraví jedinců.

Z tohoto důvodu se jako majitelé domovní ČOV nevyhnete povinným revizím, které se v určitém časovém intervalu opakují. Co přesně zahrnují a jak často probíhají, vyplývá ze způsobu, jakým jste domovní ČOV nechali povolit.

 • V případě, že jste ČOV povolili klasickým řízením na vodoprávním úřadě, máte povinnost jednou ročně odebrat vzorek vody z čistírny a nechat ho otestovat v akreditované laboratoři.

 • Pokud máte ČOV na ohlášení, pak vás kontrola nemine jednou za dva roky, a to ve formě návštěvy technického komisaře. Ten mimo jiné kontroluje provozní knihu, kterou máte povinnost vést, a technický stav ČOV.

5. Domovní ČOV se nehodí ke každé nemovitosti

Ano, to je naprostá pravda. Domovní ČOV zcela jistě není ideálním řešením likvidace odpadních vod ve všech myslitelných případech. Jestliže bydlíte v místě, kde máte k dispozici obecní kanalizaci, pak je dokonce vaší povinností vybudovat kanalizační přípojku a úřad vám v takové situaci domovní ČOV ani nepovolí.

Stejně tak není domácí čističku odpadních vod vhodné umísťovat k rekreačním zařízením – viz následující bod.

Nejlepší zkušenosti mají s domácí ČOV majitelé rodinných domů, kteří nemají možnost napojení na kanalizaci a jímka či septik pro ně představuje příliš zastaralé a nevyhovující řešení.

6. Domovní ČOV se nehodí na chatu

zkušenosti s domácí čističkou odpadních vodZkušenosti majitelů ČOV hovoří jasně – k rekreačnímu zařízení, které obýváte pouze nárazově, si ČOV nepořizujte! Důvodem je to, že bakterie sídlící v čističce nedokáží přežít delší období bez přísunu odpadních vod, které pro ně představují životně důležitý zdroj potravy.

Jestliže přemýšlíte, jak likvidovat odpadní vody na chatě či chalupě, vhodnějším řešením pro vás bude tříkomorový septik. Jedná se o modernější variantu jímky, navíc už dnes seženete septik vybavený bio filtrem, který odpadní vody čistí zase o fous účinněji. A co je podstatné – vaše delší nepřítomnost mu vůbec nevadí.

7. Domovní ČOV se finančně nevyplatí

Ze zkušeností mnohaletých majitelů vyplývá přesný opak – při dlouhodobém používání domácí čističky odpadních vod se vám prvotní vyšší investice brzy vrátí. Větší sumu peněz zaplatíte pouze při jejím pořízení, přičemž výsledná cena zahrnuje nejen samotnou ČOV, ale také projektovou dokumentaci, úřední poplatky spojené s povolením a stavební práce.

V následujících desítkách let se vaše výdaje za ČOV budou skládat jen z několika málo položek. Ty mimo jiné zahrnují jednou ročně odčerpání kalu, pravidelnou revizi čističky nebo poplatek za spotřebu energie. Podrobný přehled ročních nákladů spojených s chodem čtyř vybraných domovních ČOV naleznete v tabulce:

Čistírna

VARIOcomp 5

BioCleaner BC 6 Optima

AT6

STMH5

Cena samotné ČOV (bez DPH)

35 900,-

47 000,-

33 900,-

86 087,-

Cena nezbytného příslušenství

-

Poklop a komínek - 9 200,-

-

-

Náklady na vývoz kalu 1 rok

2 000

2 000

2 000

200

Náklady na elektřinu 1 rok

1 000

1 200

1 000

600

Finální náklad po 1 roce

40 389

64 668

39 685

98 550

Finální náklad po 10 letech

67 389

93 468

66 685

105 750

Finální náklad po 20 letech

103 439

130 070

101 019

115 000

Zkušenosti s konkrétními čističkami

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod jsou skutečně různorodé – vždy totiž závisí na konkrétní situaci a především konkrétním typu ČOV. I ta z technologického hlediska sebelepší domácí čistička odpadních vod, která by ale byla poddimenzovaná nebo opakovaně vystavovaná delší nepřítomnosti obyvatel, nebude fungovat podle představ majitele.

Z toho důvodu je vždy na místě poradit se o výběru domácí čističky odpadních vod s odborníkem. My v Zakře se na domovní ČOV specializujeme, pod rukama nám prošly stovky projektů a řešili jsme mnoho netradičních situací. Využijte naší první konzultaci zdarma a zjistěte, jaká domovní ČOV pro vás bude ta pravá. 

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jaké domovní ČOV dnes seženete na trhu, shrnuli jsme pro vás zkušenosti se čtyřmi domovními ČOV od těch největších hráčů na trhu: ASIO, Envi-Pur, Topol Water a Aquatec.

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod Variocomp 5K

Pozitivní

 • nízká pořizovací cena

 • vhodná i jako pouze dočasné řešení (například v situaci, kdy víte, že obec plánuje budování kanalizace)

 • bezproblémový a kvalitní servis od značky ASIO

 • možnost dokoupení značkového příslušenství

Negativní

 • nelze řešit povolení takzvaným ohlášením (v případě, že chcete zasakovat přečištěné vody do vod podzemních)

 • v základní ceně není zahrnuta řídící jednotka

 • dmychadlo je v provozu non-stop, což se může projevit na spotřebě elektřiny

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod BioCleaner BC 6 (Envi-pur)

Pozitivní

 • řídící jednotka s 10 režimy

 • možnost použití UV dezinfekce, která zvyšuje účinnost čištění odpadních vod

 • kvalitní servis a možnost dokoupení pozáručního servisu

Negativní

 • relativně dražší pořizovací cena

 • v ceně není zahrnut poklop a vstupní komínek

 • pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, je nutné přiobjednat zařízení pro srážení fosforu

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod AT 6 (Aquatec)

Pozitivní

 • výborný poměr cena/výkon

 • nízká pořizovací cena

 • certifikát CE umožňující povolit ČOV na ohlášení v případě, že plánujete likvidovat přečištěnou vodu vsakem

 • fixní cena za dovoz po celé ČR (850 Kč)

 • možnost nastavení výkonu čištění díky řídící jednotce AQC Basic, která umožňuje parametrizovat výkon například pro 1 EO

Negativní

 • nutnost připlatit si za vstupní komínek

 • v základním nastavením vykazuje nejvyšší spotřebu energie (což lze dodatečně regulovat)

 • nákladnější na provoz

Shrnutí

Stále nemáte jasno v tom, jakou domovní ČOV zvolit pro vaši domácnost? Napište nám nebo zavolejte – my se na vaši situaci podíváme a poradíme vám, jak postupovat. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme projektovou dokumentaci k domovní čističce odpadních vod a zajistíme i veškerá potřebná povolení.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku