Má jímka na odpadní vodu smysl? 3x proč ji raději nepořizovat

kraus@zakra.cz Michal Kraus
16. 12. 2020
Thinking woman making decision and have an idea. She looking up
Bezodtoká jímka na odpadní vodu je tradičním řešením likvidace odpadních vod z nemovitosti, kterou ale v současnosti nahrazují modernější alternativy. Jsou místa, kde vám jímka na odpadní vodu stále poslouží? A pokud ne, jak s odpadními vodami naložit? Zjistěte proč už jímka nedává smysl.

Obsah článku

Co je jímka

S odpadní jímkou, lidově také žumpou, se dnes setkáte především u starších nemovitostí nebo u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Bezodtoká nádrž z plastu nebo z betonu slouží k dočasnému shromažďování odpadních vod z domácnosti a její obsah je potřeba jednou za čas nechat odvézt fekálním vozem. Nejde přitom o lacinou záležitost – vývoz jímky vás může ročně vyjít na několik tisíc korun.

3x proč nepořizovat jímku na odpadní vody

1) Hrozí vám pokuta

Od roku 2021 platí novela vodního zákona, která ukládá povinnost uchovávat doklady o vývozu žumpy či jímky licencovanou společností. Za nedodržení těchto pravidel hrozí pokuta a případně odstranění jímky.

2) Jímka je nejdražší možné řešení

S jímkou jste odkázáni na vývoz, a ten se umí hodně prodražit. Není neobvyklé, že se žumpa vyváží až 6x ročně. Při takové spotřebě je návratnost třeba tříkomorového septiku v řádu nízkých let.

3) Nemůže využít přečištěné odpadní vody

Protože jímka na odpadní vody nic nečistí, není možné využít přečištěné vody například pro zalévání zahrady, což ocení zvláště majitelé zahrad, které trápí sucha nebo účty za vodu.

Kolik stojí vývoz žumpy

V odpadní jímce se splaškové vody pouze shromažďují, aniž by docházelo k jejich čištění, proto je nutné zajistit pravidelný vývoz jímky. Důvod je prostý – odpadní vody se musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí.

Vývoz žumpy je proces, při kterém fekální vůz odčerpá odpadní vody z jímky a odveze je do centrální čistírny odpadních vod, kde dojde k jejich přečištění.

Cena za vývoz žumpy roste každý rok

Cena vývozu žumpy se pohybuje v rozmezí 800–3 500,-. Otázkou ale je, jak často vyvážet jímku? Četnost jejího vývozu závisí především na spotřebě vody v domácnosti a na objemu samotné nádrže.

Pro vaši lepší představu o nákladech spojených s vývozem jímky jsme vytvořili přehlednou tabulku. Předpokládejme, že se žumpa nachází u celoročně obývaného objektu a že jeden člověk spotřebuje průměrně 100 litrů vody denně.

Velikost žumpy

Počet osob

Počet vývozů za rok

Cena za 1 vývoz

Ročně zaplatíte

5 m³

2

15

1 500 Kč

22 500 Kč

10 m³

3

12

2 200 Kč

24 200 Kč

12 m³

4

11

3 500 Kč

42 000 Kč

Pozor na to, že některé firmy si účtují také paušální poplatek, cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.

Jímka na odpadní vodu nedává smysl, pokud náklady na její vývoz přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení v horizontu 10 let.

Přečtěte si také: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení?

Kam se jímka na odpadní vodu hodí?

Odpadní jímku lze doporučit k málo užívaným rekreačním objektům – třeba na malou chatičku se záchodem a umyvadlem, kterou občas obývají 2 lidé.

Setkat se lze i s tím, že architekt zanese jímku do stavebního projektu jednoduše proto, že nemá autorizaci na vodní díla. Jestliže v obci není k dispozici obecní kanalizace, je žumpa samozřejmě nejjednodušším (ačkoliv ne nejlepším) řešením.

Jak vybudovat jímku?

K vybudování žumpy do hloubky 3 m vám bohatě postačí ohlášení stavebnímu úřadu v místě bydliště. Pokud potřebujete jímku hlubší, je nutné zažádat o stavební povolení. Jelikož je jímka bezodtoká nádrž, nepotřebujete povolení k vypouštění odpadních vod.

Při umísťování jímky myslete na to, že by měla být vzdálená minimálně 5–12 metrů od domovní studny v závislosti na propustnosti prostředí a že se k ní musí dát zajet fekálním vozem.

Nový zákon o žumpách

Od ledna 2021 vzejde v platnost novela vodního zákona, která se dotýká majitelů odpadních jímek. Jak se mění vaše povinnosti?

Od nového roku budete povinni prokázat, že jste si odpadní vody z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal spotřebě vody v domácnosti.

Dodržování zákona bude kontrolovat místně příslušný vodoprávní úřad, který má právo vyžádat si doklady o vývozu žumpy až 2 roky zpětně. Zákon umožňuje úředníkům vodoprávního úřadu vstoupit na pozemek, zkontrolovat žumpu a vyžádat si doklady. Nebudete-li schopni předložit doklady o vyvážení žumpy, hrozí vám pokuta až do výše 100 000,-.

Ačkoliv doklad o vývozu jímky není nic nového pod sluncem, až dosud stát dostatečně nekontroloval, jakým způsobem majitelé jímek s odpadními vodami nakládají. Kontroly prováděla Česká inspekce životního prostředí pouze namátkové, většinou na podněty. Běžně se tak stávalo, že splašky končily místo v čističce odpadních vod na poli. 

Výhody a nevýhody jímky

Mezi nesporné výhody jímky na odpadní vodu patří relativně nízká pořizovací cena (samotná nádrž vám může vyjít na pouhých 8 000,-). Navíc si nepotřebujete zařizovat povolení k vypouštění odpadních vod ani jejich rozbor.

Největší nevýhodu představují vysoké provozní náklady, kvůli kterým nelze jímku doporučit k trvale obydleným nemovitostem.

Septik, nebo jímka?

Pokud jste došli k závěru, že jímku na svém pozemku nechcete, máme pro vás alternativní řešení. Tříkomorový septik odpadní vody nejen shromažďuje, ale také částečně čistí. Jestliže je navíc vybavený filtrem, přečištěnou vodu můžete využít například k zálivce zahrady.

Jelikož je septik tzv. vodní dílo, je nutné si před stavbou opatřit projekt septiku, na jehož základě získáte jak stavební povolení, tak povolení k nakládání s vodami. Zároveň je nutné mít i povolení k vypouštění odpadních vod.

Pokud se nakonec rozhodnete pro septik, rádi vám poradíme, jaký vybrat a jak ušetřit za nižší sazbu DPH. Objednejte septik přímo u nás.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Shrnutí

Řešíte, jak nakládat s odpadními vodami u objektu, který nelze napojit na obecní kanalizaci? Jestliže se jedná o zcela minimálně obývanou nemovitost, pořízení jímky se vám může finančně vyplatit. Pokud se ale jedná o relativně často využívanou chatu, chalupu nebo dokonce rodinný dům, raději využijte některou z moderních alternativ – buď tříkomorový septik, nebo domovní čističku odpadních vod.

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma