Jak vybrat tříkomorový septik

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 11. 2020
Jak vybrat tříkomorový septik

Vybrat tříkomorový septik není jako vybrat v létě dovolenou. Většina z nás vybírá septik jedenkrát v životě a není divu, že se v tom nevyznáme. Proto jsme pro vás připravili návod, jak vybrat tříkomorový septik, se kterým snadno najdete svého favorita.

Obsah článku

Kdy je správné vybrat septik a kdy naopak domácí čističku odpadních vod (ČOV)?

tříkomorový septik

Tříkomorový septik bývá často zaměňován za domácí čistírnu odpadních vod, což není tak úplně pravda. Obě zařízení sice slouží k přečištění odpadních vod, ale každé funguje jinak a hodí se v jiné situaci.

Kupte si septik u nás, nabízíme nejlepší ceny na trhu

Kdy se hodí domovní čistírna odpadních vod?

Domácí čističku odpadních vod (ČOV) využijete především u rodinných domů. Všude tam, kde bydlíte většinu času v roce. Je to tedy ideální způsob, jak vyřešit odpad u rodinných domů v místech, kde není možné připojit se ke kanalizaci kanalizační přípojkou.

Kde se naopak hodí tříkomorový septik?

tříkomorový septik

Tříkomorový septik se naopak hodí do míst, kde nedochází k vytváření odpadních vod na denní bázi. Septik je ideálním parťákem na místa jako jsou chaty a letní chalupy. Na rozdíl od ČOV nepotřebuje pravidelný přísun odpadu, aby dobře fungoval a zároveň nespotřebovává elektrickou energii.

Pokud přemýšlíte, jak ušetřit za neustálé objednávání fekálního vozu na chatě, pak septik je ideální variantou.

Tříkomorový septik je nádrž, do které natékají odpadní vody a kde se za pomoci mechanických procesů čistí odpadní voda. Tradičně je tříkomorový septik bezodtoký, ale  může být doplněn o filtr, který přečistí vody tak, aby bylo možné je vsakovat.
Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Kritéria pro výběr septiku

Podle čeho septik vybírat? 

 • Počet osob

 • Objem septiku

 • Tvar

 • Nosnost skeletu

 • Způsob povolení

 • Způsob likvidace odpadních vod

 • Dodatečný filtr

 • Cena tříkomorového septiku

Septik je vhodné vybrat podle kombinace kritérií. Za hlavní parametry pro výběr septiku lze považovat objem, tvar a cenu septiku.

Počet osob, kterým bude tříkomorový septik sloužit

Prvním kritériem, které je potřeba při výběru septiku zvážit, je počet osob, které budou pravidelně septik zatěžovat. Stejně jako v případě domácí čistírny odpadních vod, nemá smysl septik přetěžovat či ho poddimenzovat.

Obecně platí, že byste měli zvolit septik pro tolik osob (tzv. ekvivalentních obyvatel – EO), kolik jich bude tříkomorový septik využívat 90 % času. Pokud jste například mladá rodina, je vhodné počítat i například s budoucí zátěží způsobenou přírůstkem do rodiny.

jak vybrat tříkomorový septik

Objem septiku

Počet osob v domácnosti má přímý vliv na objem septiku. Každá osoba v průměru spotřebuje denně 120 litrů odpadních vod. Z toho se tedy můžeme velmi jednoduše spočítat objem septiku.

Bezodtokový tříkomorový septik

V případě, že plánujete septik vyvážet, pak je jeho objem jednou z hlavních věcí, kterou musíte řešit. Ten spočítáme jako násobek počtu osob, které bude tříkomorový septik využívat, průměrné denní spotřeby na osobu a počtu frekvencí vývozu fekálií, za které jste ochotni zaplatit. Vzorový výpočet může vypadat např. takto:

Modelový příklad čtyřčlenné rodiny

Čas

Objem odpadních vod

1 den

480 l

1 týden

3 360 l

1 měsíc

14 400 l

1 čtvrtletí

43 200 l

1 pololetí

86 400 l

A nyní přichází otázka za milion korun, kolikrát jste ochotni volat fekální vůz k odčerpání septiku (žumpy či jímky)? Počítejme, že průměrný objem septiku nabízený na českém trhu je 4 m3 (tedy 4 000 litrů) a průměrná cena za vývoz bude 2 000,-.

Čas

Objem odpadních vod

Četnost vývozů septiku (4 m3)

Náklad na vývoz

1 den

480 l

0,12

0,00 Kč

1 týden

3 360 l

0,84

0,00 Kč

1 měsíc

14 400 l

3,6

8 000,00 Kč

1 čtvrtletí

43 200 l

10,8

22 000,00 Kč

1 pololetí

86 400 l

21,6

44 000,00 Kč

Co tento model ukazuje? Pokud byste např. na chatě byli ve 4 lidech po dobu 1 měsíce, pak budete objednávat fekální vůz 4x za celkovou cenu 8 000,-.

Jak vybrat tříkomorový septik

Je pravdou, že oproti klasické žumpě dochází v septiku k rozkladu kalu a tříkomorový septik ve výsledku nemusíte vyvážet tak často jako žumpu. Nepořídíte-li si za septik pískový nebo biologický filtr, pomocí kterého lze odpadní vody likvidovat, pak ale máte zařízení, ve kterém odpadní vody stojí a je potřeba platit za jejich vývoz.

Tříkomorový septik s filtrem

Zvolíte-li tříkomorový septik s filtrem, pak se nemusíte trápit s poplatkem za vyvážení. Ano, pořizovací cena bude cca o 20 000,- vyšší než za samotný septik (bezodtoký), ale návratnost investice se rychle vrátí.

Jak vybrat tříkomorový septik

Nelze stoprocentně říci, že návratnost vyšších nákladů bude již po prvním čtvrtletí, protože to záleží na počtu vývozů, ale již od 12. vývozu šetříte peníze.

Je libo hranatý, nebo kulatý?

jak vybrat septik

V podstatě jde o vaši preferenci, což může působit až úsměvně, protože septik uvidíme na několik chvil, když vám ho přivezou na pozemek a pak zmizí na několik let do země. Nicméně, přeci jen malý rozdíl by se našel.

Obecně platí, že hranatý tříkomorový septik je skladnější, respektive snáz se usadí na zahradách, kde není tolik místa oproti kulatému septiku. Samozřejmě také záleží, zda vámi vybraný tříkomorový septik má v daném tvaru chtěný objem.

Nosnost skeletu

Zatímco většina domácích čistíren odpadních vod je dnes již samonosných, u septiků to neplatí stoprocentně. Tříkomorové septiky, tak lze obecně rozdělit na:

 • Samonosné septiky

 • Dvouplášťové septiky a

 • Septiky k obetonování

Samonosné septiky

Samonosné tříkomorové septiky užijete v místech bez spodních vod a s minimem jílovité půdy. Slovo samonosné znamená, že takovýto septik pouze dáte do země a zasypete půdou, není třeba jej obetonovávat.

Dvouplášťové septiky

Dvouplášťové tříkomorové septiky najdou uplatnění v místech, kde je vyšší výskyt podzemní vody nebo je podloží tvořeno jílovitou a písčitou půdou. Své využití také tyto septiky našly v záplavových oblastech. Z popisu je evidentní, že dvouplášťový tříkomorový septik se hodí všude tam, kde lze očekávat zvýšený tlak na skelet septiku.

Septiky k obetonování

Tříkomorový septik k obetonování je variantou do extrémnějších podmínek. Typicky se tento septik využívá v místech s vysokým statistickým zatížením, v kopcích či hornatém terénu.

Pokud si nejste jisti, jaký typ skeletu vybrat, spojte se s námi. Vybereme ho společně.

Způsob povolení septiku

povolení septiku

Bezodtokový septik

Pokud chcete septik vyvážet, tzn. stavíte si doma jímku či septikem nahrazujete stávající žumpu, pak se nejedná o vodní dílo, protože nedochází k likvidaci odpadních vod.

V takovém případě si vystačíte s ohlášením jednoduché stavby na stavebním úřadě. 

Povolení septiku je správní proces. Pokud je septik bezodtoký, postačí pro povolení ohlášení záměru na stavebním úřadě. Pokud dochází k likvidaci přečištěných vod, pak se povolení řídí stejnými pravidly jako v případě domácí ČOV. Tříkomorový septik se pak povoluje ohlášením nebo vodoprávním řízením.

Tříkomorový septik s filtrem

Velmi pravděpodobně jste ale vybrali tříkomorový septik pro možnost likvidovat odpadní vody vsakem nebo do povrchových vod. V takovém případě se povolení řídí stejnými pravidly jako povolení domácí čistírny odpadních vod.

Obecně máte na výběr ze dvou typů řízení. Klasické vodoprávní řízení s omezenou platností rozhodnutí ale zároveň nižší administrativní náročností.

Nebo ohlášení septiku, které úřad povolí na dobu neurčitou. Podmínkou je, že ke stavbě budete muset sehnat například stavební dozor.

Vlastnost

Ohlášení

Vodoprávní řízení

Lhůta na vyřízení

30 dnů

60 dnů

Kontrola kvality

1x za 2 roky revize septiku

2x ročně

Správní poplatek

500,-

300,-

Jak povolit tříkomorový septik

Tříkomorový septik se povoluje stejně jako domácí čistička odpadních vod. Doporučujeme si prostudovat tyto články:

Způsob likvidace odpadních vod

Tento odstavec platí, pokud nechcete mít pouze bezodtoký tříkomorový septik. Odpadní vody ze septiku s filtrem jdou likvidovat stejně jako v případě domácí čističky odpadních vod. Na výběr tedy máte ze čtyř možností:

 1. Do jednotné kanalizace

 2. Do povrchových vod

 3. Vsakem

 4. Vsakem se zálivkou

Pro první dvě varianty vám postačí septik s pískovým filtrem. Pokud ale bude chtít vsak, jednak bude zapotřebí kladný hydrogeologický posudek (rádi vám ho zajistit) a také biologický filtr.

Dodatečný filtr: Pískový nebo Bio-filtr

Pokud nechcete vlastnit jen bezodtoký tříkomorový septik, pak budete potřebovat k septiku přikoupit filtr, který dočistí odpadní vody na úroveň, jaké dosahuje domácí čistírna odpadních vod. V případě, že filtr nekoupíte, pak bude nezbytné tříkomorový septik vyvážet. Nejde pak o septik, ale de facto žumpu neboli jímku.

Pískový filtr k septiku

Jak jsme již psali výše, pískový filtr se vyplatí v případě, kdy chcete likvidovat přečištěné odpadní vody do vod povrchových nebo do jednotné kanalizace.

Jak vybrat tříkomorový septik

Tento typ zemního filtru se umisťuje za tříkomorový septik a slouží jako druhý stupeň přečištění odpadních vod. Voda ze septiku natéká do pískového filtru, kde následně vzniká mikrobiální vrstva. Voda, která takto proteče filtrem, následně odtéká do kanalizace či povrchových vod (rybník, potok, řeka…).

projekt septik

Biologický filtr za tříkomorový septik

Druhou možností je pak biologický filtr, který využijete v situaci, kdy odpadní vody chcete likvidovat vsakem či využít pro zálivku. Biologický filtr si můžete představit jako další nádrž (většinou samonosnou).

Předčištěná voda ze septiku natéká přes filtrační koše do biologického filtru. Zde se ukládá biomasa, která pomáhá procesu čištění. Přečištěná voda se pak vsakuje nebo je jinak využita.

Jak vybrat tříkomorový septik

Cena tříkomorového septiku a filtru

Až nakonec jsme zařadili cenu jako rozhodující faktor pro výběr tříkomorového septiku.

Výrobek

Orientační cena

Tříkomorový septik 4m3 samonosný

19 000,00 Kč

Tříkomorový septik 4m3 dvouplášťový

24 000,00 Kč

Tříkomorový septik 4m3 k obetonování

16 000,00 Kč

Pískový filtr

17 000,00 Kč

Biologický filtr

21 000,00 Kč

Průměrná cena za septik je 18 000,- bez DPH. Cena za tříkomorový septik se může lišit podle objemu, pevnosti skeletu a značky. K finální ceně funkčního septiku je pak třeba započítat ještě cenu za filtr, který se umisťuje za septik.

Co si pamatovat na závěr pro výběr septiku

Ne vždy je septik správná volba

U rodinných domů obecně doporučujeme preferovat domácí čistírnu odpadních vod. Není potřeba totiž dokupovat filtr a samotná čistička tak zabere méně místa. Lépe si také poradí s pravidelnou zátěží.

Samotný tříkomorový septik je “k ničemu”

Ano, silná slova na závěr, ale je to skoro tak. Pokud si chcete koupit tříkomorový septik, aby sloužil jako bezodtoká nádoba, můžete si rovnou pořídit plastovou jímku.

Tříkomorový septik s filtrem je nejlepší na chatu

Pokud chcete odpadní vody vyřešit systematicky na chatě a nechce se vám myslet na to, kdy volat “hovnocuc”, pak máte rozhodnuto. Septik si na rozdíl od domácí čistírny poradí s nepravidelným provozem, nepotřebuje k provozu elektřinu a dosáhne stejné úrovně kvality přečištění jako ČOV.

K povolení septiku s filtrem bude potřeba projekt od vodohospodáře

K povolení septiku, který bude likvidovat odpadní vody, budete potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného vodohospodáře. Takovou vám rádi připravíme a zařídíme pro vás také povolení.

Chcete-li vody ze septiku vsakovat, nezapomeňte na hydrogeologa

Bude-li chtít přečištěné vody využít pro zalévání zahrady, bude nutné nejprve připravit hydrogeologický posudek. Ten jsme pro naši klienty schopni zajistit. Poptáme hydrogeology ve vašem okolí a předložíme vám nejlepší nabídku.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma