Povolení k domovní čistírně odpadních vod - ČOV v 9 krocích

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 07. 2020
Povolení k domovní čistírně odpadních vod - ČOV v 9 krocích

Povolení domovní čistírny (ČOV) je proces, kterým musí projít každý, kdo chce čistírnu legálně využívat. Získat povolení není tak jednoduché, jak se může po přečtení některých článků zdát. Jde o relativně komplikovaný proces, který se v některých případech táhne dlouhé měsíce. V našem článku vám ukážeme, jak získat povolení k domovní ČOV krok za krokem.

Obsah článku

Potřebujete povolení k domovní ČOV?

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) není jen tak ledajaké zařízení, které si můžete postavit na pozemek a začít ho vesele používat. Jedná se totiž o vodní dílo, které podléhá zákonu, a to konkrétně zákonu o vodách. A ten vyžaduje, aby realizace čističky probíhala v konkrétních krocích a s úředním posvěcením.

Takže odpověď na vaši otázku zní: "Ano, k domovní čistírně odpadních vod skutečně potřebujete úřední povolení."

Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?
Související článek Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?

Konzultace s projektantem ČOV

V prvním kroku povolení k domovní ČOV je vhodné si již dopředu zajistit projektanta. Čím dřív nějakého oslovíte, tím více času budete mít na dolaďování veškerých detailů. Dobrý projektant totiž nevypracuje pouze projekt dle zadání, ale umí svým klientům poradit s dalšími záležitostmi. Často se stává, že klient má na začátku vybrané ne zcela vhodné či ekonomicky výhodné řešení. To je přesně moment, kdy se profesionální konzultace hodí.

Za tímto účelem můžete oslovit nás – svým klientům umíme poradit to nejlepší řešení a celým procesem povolení domovní čistírny je úspěšně provedeme.

projektant čov

Domovní ČOV je podle zákona o vodách považována za vodní dílo a je tedy zapotřebí, aby dokumentace k povolení ČOV byla autorizována (kulatým razítkem) vodohospodářem, nikoliv například architektem rodinného domu.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Likvidace odpadních vod z ČOV

Než se projektant pustí do práce, bude ho zajímat, jakým způsobem si přejete likvidovat přečištěné odpadní vody. Tedy – co se stane s vodou na konci procesu čištění. Nabízí se hned 4 možnosti.

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Likvidace do vod podzemních (vsak)

V poslední době jde o nejoblíbenější způsob likvidace odpadních vod, kdy si přečištěné vody zasakujete přímo na svém pozemku či zachytáváte do retenční nádrže, kdy následně tuto vodu používáte pro zalévání.

Byť jde o ekonomicky velmi a ekologicky velmi dobrý způsob, jak likvidaci řešit, tak přináší nejedno úskalí.

Úskalí likvidace do vsaku

 • Hydrogeologický posudek – V případě, že se rozhodnete likvidovat odpadní vody vsakem, pak bude zapotřebí nechat si zpracovat hydrogeologický posudek. Teprve až na základě posudku může projektant začít s projektem, a teprve až projektant dokončí projekt, můžete začít žádat o povolení. Hydrogeologů je jak šafránu, a proto sehnat někoho, kdo udělá posudek rychle a za rozumnou cenu, může být oříšek. S tímhle našim klientům rádi pomůžeme, máme kontakty na hydrogeology po celém území České republiky (viz mapa).

mapa

 • Povolujete-li ohlášením, bude zapotřebí ČOV s CE certifikátem – Dalším “úskalím” pak může být nutnost koupě ČOV s certifikátem CE v případě, kdy chcete vsak povolovat ohlášením. To však neplatí pro vodoprávní řízení, takže to není nezbytně nutné. Na druhou stranu většina známých ČOV již tuto certifikaci má (např. Monocomp, AT6 či Topas).

 • Ochranné pásmo studny – Jestliže vlastníte studnu, myslet musíte také na umístění ČOV a vsakovaných vod. Hydrogeologové se snaží předcházet tomu, aby přečištěné odpadní vody prosákly do vod podzemních a negativně ovlivnily kvalitu studniční vody. Tento problém se týká především majitelů menších pozemků. Pokud jste vlastníkem studny, tak toto řešení doporučujeme konzultovat dopředu s projektantem.

 • Nelze mísit dešťovou a odpadní vodu – Někteří klienti si již dříve postavili retenční nádrž na dešťovou vodu a při budování domovní ČOV by rádi tuto nádrž využili i pro zachytávání odpadních vod. To však bohužel zákon neumožňuje a ještě jsme se nesetkali s vodoprávním úřadem, který by toto řešení povolil. Bude tak zapotřebí pořídit druhou retenční nádrž na přečištěné vody.

 • Normy pro likvidaci odpadních vod vsakem – Tabulku přikládáme jen pro představu. Vy, jako klient, se jí příliš zabývat nemusíte. Projektanti i výrobci mají normy nastudované a tohle si ohlídají za vás.

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

do 10 EO

150

40

20

30

10 – 50 EO

150

40

X

30

30

nad 50 EO

130

30

X

30

20

Likvidace do vod povrchových

Výrazně jednodušší situaci mají klienti, kteří mají možnost vypouštět odpadní vody do vod povrchových. Tedy mají v blízkosti nemovitosti rybník či potok, do kterého je možné vypouštět vody z ČOV. Jednak není potřeba v takovém případě shánět hydrogeologický posudek, což výrazně urychlí celkové povolení ČOV, a zároveň za hydrogeologa ušetříte peníze. Na druhou stranu tak přicházíte o možnost znovu využít odpadní vody.

 • Normy pro likvidaci odpadních vod do vod povrchových – Běžné ČOV na českém trhu plní normy kategorie III., opět platí, že tyto normy nemusíte studovat.

Kategorie výrobku

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

I.

70 %

80 %

II.

75 %

85 %

75 %

III.

75 %

85 %

80 %

50 %

80 %

Likvidace do jednotné kanalizace

Nejjednodušší situaci mají budoucí majitelé čistírny v obci, která má vybudovanou jednotnou kanalizaci. V takovém případě stačí poptat obec, jakožto správce, a požádat je o napojení vaší čističky na kanalizaci. I v tomto případě je třeba dodržet určité limity, co se týče kvality odpadních vod, tyto limity ale bývají velmi mírné a prakticky všechny ČOV na českém trhu normy splní. Nevíte-li si rady, klidně se na nás obraťte.

Povolení k domovní čistírně odpadních vod - ČOV v 9 krocích

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Předjednání na vodoprávním úřadě

Povolení ČOV

Tenhle krok ve většině návodů nenajdete, ale stoprocentně se vyplatí a povolení ČOV se tím výrazně urychlí. My to pro naše klienty zajišťujeme, abychom věděli, co vás na daném vodoprávním úřadě čeká. Ještě než tedy začnete posílat projektovou dokumentaci, je dobré se s úředníkem spojit, popsat mu vybrané řešení a zeptat se na případné úřední požadavky, ke kterým je třeba v projektu přihlédnout.

Ve vodoprávním světě platí: "Jiný kraj, jiný mrav." Předjednáním se tak vyhnete nepříjemnému překvapení, které pak zbrzdí celé projednání.

Hydrogeologický posudek (HGP)

hydrogeologický posudek k čov

Jak jsme již psali, hydrogeologický posudek je zapotřebí v případě likvidování odpadních vod vsakem (popřípadě do retenční nádrže s následným rozstřikem). Je úplně jedno, jestli povolení ČOV budete nakonec řešit ohlášením či povolením. V případě vsaku vždy budete potřebovat hydrogeologický posudek.

I proto jsme si pro naše klienty vytvořili mapu hydrogeologů v České republice a jsme tak schopni rychle a zdarma doporučovat kolegy hydrogeology, se kterými máme dobrou zkušenost.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Výběr domovní čistírny odpadních vod

Ještě než vznikne projekt, je zapotřebí vybrat si domovní čistírnu odpadních vod. Jak na to? Dále v článku vám připomeneme, jak při koupi čistírny postupovat. Nechce se vám číst? Podívejte se na video, ve kterém shrnujeme vše podstatné o výběru domovní ČOV. Nebo nás kontaktujte a my vám rádi poradíme a doporučíme tu nejvhodnější čističku.

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

Počet osob, které budou ČOV pravidelně využívat

Každá domovní čistírna je dimenzovaná pro určitý počet ekvivalentních osob (EO). Rozhodně se nedoporučuje ČOV poddimenzovat za účelem úspory. Pokud žijete v dvougeneračním domě, rozhodně nespoléhejte na to, že prarodiče mají nižší spotřebu odpadních vod nebo že vaše děti spotřebují méně vody než vy.

Než ČOV vyberete zamyslete se i nad tím, zda k vám v budoucnu nepřiletí čáp. Standardně tak české rodiny volí čistírny pro 2 až 5 EO.

Počet uživatelů (EO)

1 rodina v domě

2 rodiny v domě

2

2-3 EO

-

3

2-5 EO

2-5 EO

4

3-7 EO

3-7 EO

5

3-7 EO

3-7 EO

6

3-7 EO

3-7 EO

Výběr domácí čističky (ČOV) podle počtu osob
Související článek Výběr domácí čističky (ČOV) podle počtu osob

Podle způsobu likvidace odpadních vod

Toto téma jsme již nakousli výše. V momentě, kdy vybíráte domovní čističku, máte již pravděpodobně rozmyšleno, jakým způsobem budete likvidovat přečištěné odpadní vody. Pokud jste vybrali likvidaci do povrchových vod, pak vám bude stačit jednodušší čistírna. V případě, že naopak chcete likvidovat vsakem (či rozstřikem), pak budete vybírat dražší čistírnu. S tímhle Vám rádi poradíme.

Co obsahuje základní cena ČOV

Velký pozor je potřeba dávat na super levné čistírny odpadních vod. Nedoporučujeme kupovat domovní ČOV pod 30 000,-. Vždy se výrobce ptejte, co obsahuje základní cena čistírny. Není totiž až tak neobvyklé, že v ceně není například komínek, dmychadlo, řídící jednotka či zapojení servisním technikem. Tyto položky vás pak při realizaci mohou přijít draho.

Přečtěte si také:

Distribuční a servisní síť výrobce

Samozřejmě, že ČOV je výrobek, byť převážně mechanický a “jediné”, co se může rozbít je dmychadlo, ale i tak. Stát se může cokoliv a vy přeci nechcete platit servisního technika, který k vám pojede přes celou republiku a naúčtuje vám cestu tam i zpět. Může se také stát, že si bude potřebovat dokoupit nějaké příslušenství nebo náhradní díl. I v těchto případech je dobré mít výrobce na blízku. Nemluvě o prvním nákupu, kdy cena za dopravu ČOV hraje velkou roli.

Srovnání nejlepších ČOV na trhu

Pro naše čtenáře jsme připravili následující srovnání nejprodávanějších čistíren odpadních vod na trhu.

Projekt čistírny odpadních vod

Povolení k domovní ČOV

Máte vybranou čistírnu, předjednaný projekt, už dokonce víte, jakým způsobem budete likvidovat odpadní vody a přišel čas dát práci projektantovi. Projekt domovní ČOV je potřeba nechat zpracovat autorizovaného vodohospodáře. Počítejte s tím, že projekt zabere projektantovi cca 1 měsíc. Nějaký čas sebere shánění zbylých podkladů, ověření detailů na úřadech, ale také případně projekty poptané před vámi. Projektantů, stejně jako hydrogeologů, je jako šafránu. My našim klientům dáváme dopředu vědět přesný termín, kdy mohou s projektem počítat a naplánovat si podle toho další postup.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Oslovení všech dotčených orgánů

Povolení k domovní ČOVNyní přichází to nejhorší. První reálné setkání s úředníky. Na začátku si většina majitelů čistírny myslí, že povolení vyřídí do 30 dnů přes ohlášení. Realita je však bohužel úplně jinde. Co tedy budete muset nejprve obstarat, než vůbec dojde na povolení ČOV?

K povolení ČOV budete potřebovat následující stanoviska

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace.

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). 

 • Koordinované stanovisko. Koordinované stanovisko celého úřadu se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. To záleží na struktuře příslušného úřadu.

 • Stanovisko správce povodí 

 • Stanovisko obce.

 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba.

 • Odbor územního plánování.

Správní řízení k povolení domovní ČOV

Po získání veškerých vyjádření přichází čas na rozhodnutí, kterým typem řízení se vydat. Asi již víte, že na výběr máte ze dvou typů. Prvním a dnes určitě populárnějším řízením je ohlášení, druhým typem je pak vodoprávní řízení.

Povolení k domovní ČOV

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená, na 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vod

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

Na první pohled se zdá být jasné, že povolení k domovní ČOV skrze ohlášení je pro všechny strany výhodnější. Není to ale vždy stoprocentní pravda. V případě, že si zvolíte cestu ohlášení, totiž některé povinnosti přecházejí na vás. Z těch nejzásadnějších jde o:

 • zajištění souhlasu se stavbou od sousedů

 • povinnost sehnat si stavební dozor

 • nutnost koupit ČOV s certifikací CE, pokud likviduje odpadní vody vsakem

Samotné správní řízení vede příslušný vodoprávní úřad. Jaký úřad má v dané obci působnost, zjistíte buď u nás, nebo se stačí poradit na obci. Formuláře, které budete k řízení potřebovat, dostanete/stáhnete na daném úřadě.

Kolaudace

kolaudace čovPo úspěšném vyřízení povolení k domovní ČOV přichází na řadu samozřejmě stavba a pak kolaudace. Tedy tečka za celým procesem. Po dokončení stavby ČOV je potřeba ohlásit tento fakt na místním stavebním úřadě. Pro jednání se stavebním úřadem si připravte následující dokumenty:

 • Projektovou dokumentaci ČOV

 • Veškerou dokumentaci k vámi vybrané čistírně odpadních vod

 • V případě, že přečištěnou vodu vypouštíte do povrchových vod (řeka, potok, rybník…), budete potřebovat i vyjádření správce toku.

Shrnutí

S úředníky si příliš netykáte nebo se vám nechce trávit spoustu času byrokratickými záležitostmi? Chcete si pouze vybrat čističku a o nic dalšího se pokud možno nestarat? Od toho jsme tu my. Oslovte nás a my za vás vyřídíme většinu práce, ušetříme vám čas a starosti.

 • Pomůžeme vám s výběrem té správné domovní čistírny.

 • Poradíme vám, kam čističku umístit a jak likvidovat přečištěné vody.

 • V případě potřeby vám pomůžeme sehnat hydrogeologa.

 • Vypracujeme pro vás projekt.

 • S projektem a dalšími dokumenty za vás oběháme úřady a seženeme vám povolení.

 • Veškeré potřebné dokumenty a podklady vám předáme a vy se můžete pustit do stavby čistírny.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma