Projektant ČOV radí: 5 věcí, před pořízením domovní ČOV

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 07. 2023
projektant čov - čistírny

Kdo je projektant domovní čistírny odpadních vod (ČOV) a jak vypadá projekt čističky? Cesta za vybudováním domácí čističky odpadních vod začíná u projektanta, kterého byste měli oslovit ještě dříve než samotného výrobce. Projekt na čističku odpadních vod (ČOV) je naprosto klíčový nejen pro získání povolení k vybudování čističky, ale také pro správné řešení konkrétní situace. Zjistěte, kde projekt na čističku odpadních vod sehnat a čeho se vyvarovat.

Obsah článku

5 tipů od projektanta domovní ČOV

Projektant ČOV je autorizovaná osoba s kulatým razítkem, která má odborné vzdělání a může projektovat vodní díla. Takové má i společnost ZAKRA. Před poptáním projektu ČOV je dobré vědět:

 1. Zda je v obci kanalizace či se do budoucna plánuje. Obecně platí, že existuje-li možnost napojení na kanalizaci, pak není možné povolit domovní ČOV.

 2. Rozmyslet, jakým způsobem se budou likvidovat odpadní vody. Možnosti jsou celkem 4, a to:

  • Vsakováním

  • Do povrchových vod (úřady preferováno)

  • Vsakování v kombinaci se zaléváním

  • Do jednotné kanalizace (úřady preferováno)

 3. Hydrogeologické posouzení. V případě obou variant vsakování je nejprve nutné zajistit si hydrogeologický posudek. Bez něj nebude možné dokončit projekt domovní ČOV. Rádi posudek zajistíme za vás.

 4. Mít představu o domovní ČOV. Pokud si nevíte rady s výběrem, rádi vám pomůžeme a dokonce vám připravíme cenovou nabídku.

 5. Znát hloubku uložení kanalizace z domu. Ta je důležitá pro výpočet správné výšky nátoku domovní ČOV. Nejčastěji bývá uložena mezi 0,6 až 0,9 metru.

Těchto 5 tipů zajistí, že váš projekt domácí čističky odpadních vod bude vypracovaný v nejkratším možném čase a projektant bude moci po úvodní schůzce ihned začít pracovat.

Kdo je projektant domovní čistírny odpadních vod

Projektant domovní čistírny odpadních vod (ČOV) je osoba odborně způsobilá. V případě vodního díla jde o autorizovaného vodohospodáře vodních staveb. Konkrétní specifikaci nalezneme v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Každý projektant domovních čistíren musí být veden v komoře ČKAIT. Předpokladem je jednak vysokoškolské vzdělání, praxe a zkoušky.

Legislativa ČOV a nutnost projektové dokumentace

Proč zrovna k domovní čistírně odpadních vod (ČOV) potřebujete projektovou dokumentaci ČOV od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, když například v případě kanalizační přípojky stačí projekt od architekta?

Povinnost zpracování projektové dokumentace k domovní ČOV plyne ze zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), který stanovuje, že čistírna odpadních vod je vodním dílem (na rozdíl od již zmiňované kanalizační přípojky).

Vodní díla podle §55

(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

Obecnou povinnost k vytvoření projektové dokumentace a veškeré její náležitosti pak lze najít ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Nás vodohospodářů se pak konkrétně týká příloha č.8.

Projekt domácí čistírny odpadních vod (ČOV) je soubor dokumentace s předepsaným obsahem. Projekt domovní čističky musí připravit autorizovaný vodohospodář, protože čistička je podle zákona č.254/2001 Sb. považována za vodní dílo.

Kde sehnat projekt a projektanta na čističku odpadních vod

Projekt domovní čističky odpadních vod vám, jak již víte, zajistí autorizovaný projektant. Toho seženete buď ve svém okolí, ideálně pomocí vyhledávání na Google či zavoláním na vodoprávní úřad. Tam vám jistě poradí, protože se jim každý den točí pod rukama desítky projektů. Nebo si to můžete ještě zjednodušit a poptat naši projekční kancelář Zakra.

Společnost Zakra působí po celé České republice. Projektovou dokumentaci jsme pro vás schopni zpracovat, ať jste odkudkoliv – téměř celý proces s námi totiž zvládnete online z pohodlí svého domova. Je tak velmi jednoduché nás poptat a využít konzultace zdarma.

Jak probíhá jednání s projektantem

Projekt na čističku odpadních vod je typ projektů, který například my v Zakře děláme každý den. Kromě kanalizační a vodovodní přípojky je naší hlavní doménou právě domovní ČOV. Na začátku naší spolupráci si vás vyslechneme – mimo jiné nás bude zajímat, jakou máte představu o likvidaci odpadních vod, tedy zda chcete odpadní vody co nejrychleji odvádět z pozemku či je například využívat k zálivce.

Ve druhém kroku vám připravíme nabídku a často poradíme, jakou domovní čistírnu zakoupit. Při výběru čistírny naši klienti pravidelně využívají námi vytvořené srovnání domovních ČOV níže:

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

V momentě, kdy od klienta získáme všechny nezbytné informace, připravíme projekt. Ten v průběhu konzultujeme s klientem. V momentě, kdy je projekt hotový, zasíláme ho k vašemu odsouhlasení.

Pokud je vše v pořádku, zašleme vám čtyři vytištěná paré projektové dokumentace poštou. V případě, že od nás chcete pomoci i s vyřízením povolení, pak od nás dostáváte dokumentaci v elektronické podobě a papírovou verzi předáváme na úřady, kde začínáme jednání.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co má obsahovat projektová dokumentace čističky

Může se zdát, že projekt ČOV je banalita. Nicméně musí splňovat zákonem předepsané údaje a není to tedy něco, co lze vytvořit během několika málo hodin. Jen namátkou, každá projektová dokumentace by měla mít tyto náležitosti:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení

 • Specifikace domácí ČOV

 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

TIP: Přečtěte si, co konkrétně obsahuje každá projektová dokumentace k domovní čistírně odpadních vod.

Projekt domovní čistírny od projektanta ze společnosti ZakraKolik stojí projekt na čističku odpadních vod

Položka

Cena (s DPH)

Kompletní projektová dokumentace

od 7 990,-

Vyřízení povolení k domovní ČOV

9 990,-

Hydrogeologický posudek

5 000 až 15 000,-

U nás neděláme rozdíly v ceně podle způsobu likvidace přečištěné vody. I projekty, které zahrnují například retenční nádrž k akumulaci přečištěné vody nebo jiné nadstandardní komponenty, stojí stejně. Kolik tedy za projekt domovní ČOV zaplatíte? Od nás ho získáte od 7 990,- (včetně DPH). Jedná se o finální cenu, která zahrnuje veškeré případné úpravy a změny. Do rukou se vám za ni dostane kompletní projektová dokumentace, která je připravena pro jednání s úřady. Navíc se u nás platí až po dokončení projektu a vašem odsouhlasení.

Jak dlouho se na projekt domovní čističky odpadních vod (ČOV) čeká

Příprava projektu čističky nám zabere většinou kolem 3 týdnů. Je ale třeba dodat, že rychlost přípravy projektu velmi záleží na  kompletních podkladech k domovní čistírně. Často vzniká prodleva například kvůli čekání na dodání hydrogeologického posudku, bez čehož nemůže projektant začít. Není proto divu, že v některých případech můžete na projekt domovní čističky čekat klidně až 3 měsíce. Pro vaši představu bude projektant potřebovat následující informace:

Podklady pro projekt domovní čističky odpadních vod u novostavby

Pokud jde o novostavbu, budeme potřebovat následující informace:

Podklady pro projekt domovní čističky odpadních vod u stávajícího domu

V případě již stojící nemovitosti nám pomohou tyto informace:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely

 • Preferované umístění ČOV na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

Naši projektanti připraví projekt domovní čističky odpadních vod (ČOV) v celé ČR

Projekt domovní čističky odpadních vod (ČOV) nemusí připravovat nejbližší projektant ve vašem okolí. Dnešní doba a především technologie jako Google mapy, Mapy.cz, digitálně zpracované sítě apod. umožňuje zpracovat projekt vzdáleně, což se v dobách, jaké přinesl rok 2020, hodí skutečně každému. Navíc ušetříte poměrně významnou částku za dopravu projektanta.

Naši projektanti jsou zvyklí pracovat po celé České republicePokud jde o nás, tak jsme zvyklí připravovat projekt domácí čistírny odpadních vod (ČOV) po celé České republice. Samozřejmě se za vámi rádi zastavíme a vše zkonzultujeme na místě, ale pokud fandíte moderním technologiím jako my, vše zvládneme dojednat online. Na přiloženém obrázku vidíte zakázky, které jsme realizovali za první pololetí roku 2020.

Váš projekt bude připraven autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb, což je zárukou úspěchu při jednání s úřady o povolení ČOV. V případě, že budete v projektu domovní čistírny odpadních vod cokoliv předělat, nevadí. To zahrnuje již cena projektu.

Co dělat po dokončení projektu domovní čističky odpadních vod (ČOV)

Jakmile od nás obdržíte projekt domovní ČOV, můžete vyrazit na příslušný úřad a podat žádost o povolení stavby čističky a o povolení nakládat s odpadními vodami.

Povolení domovní čistírny nabízí  hned dvě možnosti povolování neboli správních procesů. Jednak stále oblíbenější ohlášení, které však skýtá nejedno překvapení pro klienty a ne vždy je jednodušším typem řízení, a za druhé klasické vodoprávní řízení.

Jaké si vybrat a veškeré detaily k rozdílům se můžete dočíst v těchto článcích:

Povolení domácí čističky odpadních vod na vlastní pěst

Většina našich klientů si povolení k domovní čistírně zařizuje na vlastní pěst. Nejde se tedy o nesplnitelnou misi, ale pokud půjde o vaši první zkušenost s úřednickým kolečkem, jistě vás nejednou překvapí lhůty a leckde i ochota. Pro tyto účely jsme sepsali návod, jak postupovat při získání povolení domácí čistírny odpadních vod krok za krokem.

Povolení domácí čističky odpadních vod projektantem

Pokud vám povolení vyřizuje projektant nebo někdo z jeho týmu, pak jde o služby tzv. inženýringu. Tato služba většinou stojí podobné peníze, jako samotný projekt domácí čističky, ale na druhou stranu vám ušetří spoustu času a starostí.

Povolení k domovní čistírně odpadních vod vám zabere minimálně 4 měsíce vašeho času. Bohužel to není jen o jednom úředníkovi a jedné žádosti, ale jde o relativně náročné byrokratické kolečko.

Využít služeb projektanta pro povolení domácí čistírny odpadních vod můžeme rozhodně doporučit každému, kdo nemá zkušenost s povolováním nemovitosti. V našem týmu máme specialisty, kteří se soustředí pouze na vyřizování povolení, a to nejen domovních čistíren, ale i kanalizačních přípojek, vodovodních přípojek či studny.

Cena za služby inženýringu je 9 990 včetně DPH a obsahuje veškerá jednání s úřady a dotažení všech formalit do povolení domácí čističky odpadních vod, ať už jde o ohlášení či vodoprávní řízení.

Výběr domácí čistírny odpadních vod

Někdo řeší výběr domovní čistírny na začátku celého procesu, zatímco někdo čeká, až bude mít v rukou úřední povolení. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, věřte tomu, že výběr ČOV vám také zabere nějaký čas. Proto jsme pro vás připravili velmi komplexní návod Jak vybrat domácí čističku odpadních vod. Pokud nejste milovníci čtení, pak můžete zhlédnout shrnující video:

Stavba domácí čistírny odpadních vod svépomocí

Po získání povolení už chybí jen poslední krok – stavba samotné čističky. Jestli přemýšlíte, zda si domácí čističku (ČOV) nechat vybudovat na klíč nebo stavební firmou, možná vás bude zajímat tento článek, kde srovnáváme varianty stavby domovní čistírny na klíč a svépomocí.

Domácí čistička odpadních vod na klíč od Zakra
Související článek Domácí čistička odpadních vod na klíč od Zakra

Protože ale většina klientů nakonec přistoupí na variantu svépomocí, pokusili jsme se shrnout základní body postupu:

1) Vybrat místo, kam domácí čistírnu umístíte

Domácí čistírna není malá a je potřeba počítat, že na její poklop se budete dívat léta. Zároveň není vhodné ji umístit příliš daleko od vyústění odpadu. Pokud si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.

Kam umístit domovní čistírnu (ČOV)
Související článek Kam umístit domovní čistírnu (ČOV)

2) Výkop místa pro ČOV

Po výběru místa pro čistírnu přichází výkop. Počítejte s tím, že průměrná domácí čistírna je 2 metry vysoká a v průměru má 1,5 metru. Doporučujeme pro tuto práci objednat bagristu.

3) Příprava potrubí pro domácí čistírnu

Pak následuje příprava potrubí pro nátok a případně odtok z čistírny, popřípadě vsakové zařízení.

4) Vybudování základové desky pro domovní čistírnu 

Po výkopových pracích můžete připravit základovou desku. Ta se dělá 15 až 20 cm vysoká. Na tu se pak následně čistírna posadí.

5) Usazení čistírny a připojení na potrubí

Po zatvrdnutí základové desky se čistírna usadí a napojí na potrubí.

6) Připojení dmychadla k domácí čističce

Následující kroky již běžně provádí servisní technik výrobce. Jedním z nich je zapojení dmychadla.

7) Napuštění čistírny a první spuštění 

Jedním z posledních kroků je napuštění čistírny a postupný obsyp.

8) Terénní úpravy

Nakonec už zbývají terénní úpravy tak, aby čistírna ladila s exteriérem zahrady.

FAQs k projektu domácí čističky odpadních vod

časté dotazy k projektu domácí čistírny odpadních vod

Mám všechny podklady k projektu, za jak dlouho mi připravíte projekt domácí čističky?

Pokud již máte vše připravené, pak počítejte s tím, že do 3 týdnů máte projekt domovní čistírny doma nebo v e-mailu.

Jak dlouho trvá vyřídit povolení domovní čistírny odpadních vod?

Tohle je trochu oříšek. Je dobré počítat se 4 až 6 měsíci. V Zakře jsme si vyvinuli aplikaci, která hlídá termíny za vás i za nás. Pokud vám vyřizujeme povolení k čistírně my, tak vás žádné zbytečné průtahy nečekají.

Kdy je potřeba hydrogeologický posudek k domácí čistírně odpadních vod?

Hydrogeologický posudek budete potřebovat, pokud chcete likvidovat přečištěné vody vsakem, popřípadě do retenční nádrže a následně rozstřikovat.

Umíte zajistit hydrogeologický posudek k domácí čistírně odpadních vod?

Ano. Obvoláme hydrogeology ve vašem okolí a předložíme vám nejlepší nabídky. Vy tak nic shánět nemusíte.

Jaká je cena projektu domovní čistírny odpadních vod?

Cena samotného projektu začíná na 7 990 s DPH. Běžná cena je však 11 990,-

Umíte za klienty vyřídit povolení domácí čističky?

Ano umíme. S radostí za vás oběháme všechny úřady.

Nechte si poradit od projektanta ČOV

Pokud zvažujete pořízení domovní čistírny odpadních vod a něco vám není jasné nebo se jen chcete poradit a získat nezávislou konzultaci, není nic jednoduššího, než nám napsat. Do 24 hodin od nás obdržíte odpověď.

Máme za sebou stovky projektů ČOV a tisíce konzultací. Není nic, co bychom ještě neřešili.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma