Co má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOV

6. červenec 2019

Domovní čistírna odpadních vod je podle vodního zákona považována za vodní dílo a stejně jako u jiných typů vodohospodářských staveb vyžaduje zákon projekt od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb. Projekt nelze obejít přes známé a skutečně ke stavbě čistírny budete potřebovat kulaté razítko na projektové dokumentaci.

Co má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOVCo má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOV

Co obsahuje projektová dokumentace

Každý projektant se dokumentaci věnuje po svém, nejde totiž jen o samotný projekt, který bývá podobný, ale jde i o další náležitosti spisu, který pak v několika kopiích (paré) obíhá nespočet úřadů.


Co by nemělo chybět ve Vaší projektové dokumentaci domácí ČOV

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situační výkresy
  • Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení
  • Specifikace domácí ČOV
  • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Přečtěte si také:

titulní strana projektové dokumentace

Průvodní zpráva

Průvodní zpráva k projektu domovní ČOV shrnuje obecná fakta, jako je jméno klienta, identifikace klienta, místo realizace, předmět projektu či zhotovitele. Jde o takové jednoduché představení úřadům, kdo dělá co pro koho a kde. 

Údaje do průvodní zprávy shání projektant u klientů. Na začátku každého projektu domovní ČOV by se s Vámi měl projektant spojit a popovídat si o situaci a Vaší představě, jak situaci řešit. Pokud nevíte, nevadí, zkušený projektant bude vědět.


Souhrnná technická zpráva 

Technická zpráva je velmi obsáhlá, cílem projektanta v této části je nejprve rozebrat popis území stavby, tedy jak je na tom daný pozemek se sousedy, zda se v blízkosti nachází vodní zdroje, jestli byl vykonán hydrogeologický posudek a další. V této oblasti projektant shrnuje veškeré objektivní informace o pozemku.

Následuje oddíl, kde již popisuje stavbu samotnou, v tomto případě tedy domovní čistírnu odpadních vod. Popisuje pro kolik osob (EO) je ČOV budována, případně o jaký typ se jedná nebo jako dlouho bude realizace stavby trvat.

Detailněji se zde v případě ČOV řeší normy přečištěné vody a popisuje stručně vybraná domovní ČOV a to jak funguje. I proto se snažíme s našimi klienty dohodnout na výběru ČOV před zahájením projektu. Naše projektová dokumentace pak může být dokonalá.

Na konci této části se zpracovává studie o vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. V závěru pak projektant shrnuje zásady výstavby stavby, kde se specifikuje, zda stavba nějak ovlivní okolí, například provoz na silnicích apod. Také je potřeba udělat odhad odpadu, který stavbou vznikne, včetně informace, jak bude s odpadem naloženo a že bude tříděn.

Technická dokumentace je skutečně obsáhlá a snad vám pomůže náhled na přiložený vzor. Nemá smysl vypisovat veškeré komponenty technické zprávy.

Projektová dokumentace domácí ČOV

Situační výkresy

Situační výkresy si představte jako pohled z vrtulníku na váš pozemek, kde domovní čistírnu realizujete. Projektanti se snaží na více pohledech zachytit, kde se přesně místo nachází a hlavně, co se nachází v okolí.

V situačních výkresech tedy najdete pohled na celkovou oblast (typicky daná obec), Váš konkrétní pozemek, i to jak konkrétně povede potrubí, a kde přesně bude umístěna Vaše domovní ČOV.


Dokumentace objektů

Zde klient dostává detailní projekt domovní ČOV, podélné řezy, uložení do splaškové kanalizace a podobně. Tato část slouží k tomu, aby si úřad dokázal jasně představit, jak bude ČOV na konkrétním pozemku fungovat.

Mimo jiné se zde dočtete jaká technologie stavby by měla být použita. Tedy, zda betonovat, jakým materiálem obsypat a jak bude ČOV vypadat v zemi, pokud byste ji rozpůlili. 

Projekt ČOV

Specifikace domovní čistírny odpadních vod

Jde de facto o produktový list Vámi vybrané domovní ČOV. V této části projektové dokumentace se specifikuje konkrétní typ, který si budete kupovat. Úřadům jde o to, aby si lidé kupovali kvalitní ČOV, zvláště v případech, kdy chtějí přečištěné vody zasakovat do podzemních vod.

Výběr domovní ČOV není ničím jednoduchým, proto se snažíme s našimi klienty, když nejdříve zjistit, za jakým účelem chtějí ČOV budovat. Jen tak můžeme dosáhnout ideálního řešení. Do našich projektů nejčastěji kreslíme produkty společností: ASIO, Hellstein, Aquatec a Envi-Pur. Není však problém připravit projektovou dokumentaci i na jiný typ domácí ČOV.


Hydrogeologický posudek

Je-li potřeba, jako například v případě, kdy se chcete přečištěné vody vsakovat do vod povrchových, je součástí projektové dokumentace k ČOV i hydrogeologický posudek. Ten samozřejmě naše společnost umí zajistit.

Je třeba počítat s tím, že hydrogeologů je málo a nějaký čas zabere je objednat na Vámi preferovaný termín. Ideální je vždy shánět hydrogeologa ve Vašem okolí, abyste zbytečně neplatili za cestu. Rádi Vám s tímto pomůžeme, máme kontakty na hydrogeology po celé ČR a za tuto službu si nic neúčtujeme.


Kolik stojí projektová dokumentace ČOV

Projektová dokumentace k domovní ČOV by vás neměla stát více než 15 tisíc. My nabízíme ceny výrazně nižší a většina našich projektů je za cenu kolem 10 tisíc. Pokud hledáte projektanta domovní čistírny vždy chtějte znát finální cenu včetně DPH.  

Můžete se také setkat s odmínutím projekční kanceláře, pro většinu vodohospodářů jsou projekty domácích ČOV příliš malé a zaberou relativně dost času. Pokud jste narazili na neochotu nebo příšerně dlouhý termín dodání, obraťte se nás, my se na ČOV přímo specializujeme.

Budeme rádi, když využijete naše služby, my v Zakře si zakládáme na férovosti, naše cena je finální, žádné vícenáklady, opožděné dodávky a špatnou komunikaci u nás nezažijete.


Jak dlouho trvá vytvořit projektovou dokumentaci ČOV

Pokud má projektant všechny potřebné podklady, neměl by mu projekt zabrat více než 5 pracovních dní. Samozřejmě s touto lhůtou nemůžete počítat, projektantů je málo a kapacity jsou často naplněné.

V Zakře se s snažíme vždy domluvit očekávaný termín dodávky. Rozumíme i tomu, že na projekt spěcháte. Pokud potřebujete projekt ČOV expresně v řádu dnů zavolejte nám a určitě vykouzlíme speciální termín.


Jak se doručuje projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci domovní ČOV nejčastěji doručujeme poštou. Klient, zvláště pokud si vyřizuje povolení sám, potřebuje několikero vyhotovení (tzv. paré). Nejdříve však vždy posíláme projektovou dokumentaci emailem ve formátu PDF. Pokud klient souhlasí s umístěním a navrženým řešením, dokumentaci vytiskneme, zkompletujeme a posíláme doporučeně poštou.

Cena poštovného, včetně vícero vyhotovení, je samozřejmě v ceně.

Budeme se těšit na přípravu Vaší projektové dokumentace ČOV, která Vám jistě zpříjemní bydlení.Hodnocení

4.72 hvězdiček / Hodnoceno: 39x