Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 06. 2019
povolení ČOV, čistírny

Povolení domácí čistírny odpadních vod je jedním z důležitých kroků na cestě k vyřešení odpadu u vašeho rodinného domu. Obstarat si ho ale není jen tak. V dnešním článku vám proto poradíme, jak při získávání povolení postupovat, jak se od sebe liší ohlášení domovní ČOV od vodoprávního řízení a proč se nevyplatí stavět čističku odpadních vod bez povolení.

Obsah článku

Povolení domácí čističky odpadních vod vyžaduje trpělivost a urgování úředníkůDomovní ČOV bez povolení aneb Nejde to náhodou udělat načerno?

Možná uvažujete nad tím, zda by se vám nevyplatilo postavit si na pozemku čističku bez úředního povolení. Tento postup Vám určitě nedoporučujeme, i když vyhnout se úřadům je jistě velkým lákadlem. Při zjištění stavby bez platného stavebního povolení hrozí pokuta až 1 000 000 Kč od úřadu a nařízení odstranění stavby.

Dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), konkrétně §55, je domovní čistírna odpadních vod považována za vodní dílo.

Vám, jakožto budoucímu vlastníkovi čistírny, proto automaticky vzniká povinnost nechat si zpracovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb a účastnit se správního řízení.

Pokud nechcete riskovat správní postih a v nejlepším případě pokutu, doporučujeme jít cestou zákona.

A v případě, že si přesto budete chtít starosti a čas s obíháním úřadů ušetřit, rádi pro vás získání povolení k domovní ČOV obstaráme.

Potřebuji pomoc s povolenímMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení domácí čističky odpadních vod: Jak postupovat?

Provedeme vás krok za krokem celým procesem získání povolení k vaší budoucí čistírně a v případě vašich dotazů jsme vám k dispozici.

Potřebuji raduMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

1) Zajistěte si projektovou dokumentaci k domovní ČOV

Povolení domovní čistírny odpadních vod nezískáte, pokud v rukou nebudete držet vypracovaný projekt domovní ČOV. Ten si nechte zpracovat od autorizovaného vodohospodáře, kterým je například i naše společnost Zakra.

Projekt domácí čističky odpadních vod (ČOV) musí být hotový vždy před stavbou ČOVProjektant vám kromě zhotovení odborné dokumentace nabídne také radu – ať už s výběrem domovní čistírny, jejím umístěním nebo například s následným využitím přečištěné vody. Často se například stává, že vodoprávní úřad nepovoluje mísení přečištěné vody s vodou dešťovou. Pokud tedy chcete vodu z čistírny shromažďovat a využívat k zálivce zahrady, potřebujete si za tímto účelem pořídit retenční nádrž. A to i v případě, že již jednu vlastníte a používáte ji k zachytávání dešťovky.

Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

U nás v týmu velmi dbáme na kvalitu projektu, proto naším klientům navrhujeme taková řešení, která jim úřad bez váhání odsouhlasí. Pokud si nejste jisti, zda je vaše představa proveditelná, určitě se ji s námi nebojte zkonzultovat.

2) Rozhodněte se, který typ povolení domácí čističky preferujete

Na výběr máte hned ze dvou typů povolení – klasické vodoprávní řízení s omezenou platností rozhodnutí (max. na 10 let) nebo takzvané ohlášení.

Každé z těchto typů řízení povolení domácí čistírny odpadních vod má jiný průběh a plynou z něj jiné povinnosti. Doporučujeme se u tohoto kroku zastavit a zjistit, které pro vás bude nejvhodnější. Pokud si nebudete vědět rady, poskytneme vám nezávislou konzultaci.

Oba typy řízení podrobněji probereme dále v článku.

V posledních letech se ohlášení stalo velkým trendem, avšak majitelé domácí čistírny odpadních vod jsou pak často zaskočeni tím, že například musejí shánět souhlas sousedů a na stavbu ČOV pozvat stavební dozor.

Vše, co potřebujete vědět o ČOV na ohlášení
Související článek Vše, co potřebujete vědět o ČOV na ohlášení

3) Nastudujte si procesy povolování ČOV

Povolení domácí čistírny odpadních vod (ČOV) vyžaduje povolení, při kterém se stavba musí stavebním úřadem nejprve umístit a poté může vodoprávní úřad povolit  vypouštění odpadních vod do vod povrchových případně podzemních.

Oba správní úkony se můžou při vhodně zvolené žádosti projednat společně na vodoprávním úřadě. Správní úkon rozhodnutí (povolení) má jiné zákonné lhůty než ohlášení vodního díla. A proto vydání pravomocného rozhodnutí můžete očekávat za 60 - 90 dnů. Pokud máte všechny potřebné doklady, pak Ohlášení můžete získat po 30 dnech od podání žádosti.

Během toho, co projektant připravuje dokumentaci k domovní čistírně odpadních vod, máte dostatek času k nastudování procesů povolení domovní ČOV. Věnovat této přípravě čas, se skutečně vyplatí. Povolení domácí čističky není bohužel jednoduchý, ani rychlý proces – počítejte minimálně s obdobím 3 až 5 měsíců.

Podívejte se na časovou mapu, kterou jsme připravili pro naše klienty:

Povolení domácí čističky je běh na dlouhou trať

Často se stává, že klienti počítají se zákonnými lhůtami samotných řízení (ohlášení a vodoprávní řízení), tedy maximálně 60 dnů. Bohužel samotnému řízení o povolení domácí čistírny předchází úřednické kolečko, ve kterém je potřeba sehnat velké množství vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

4) Předjednejte si řízení na vodoprávním úřadě

Pokud chcete celý proces získání povolení urychlit, doporučujeme vám, abyste si váš stavební záměr na příslušném stavebním úřadě předjednali. Ideální je osobní návštěva, často ale postačí obyčejný telefonát.

Jak při takovém předjednání postupovat? Představte v rychlosti úředníkovi svůj záměr, zvlášť v případě, že chcete povolovat čističku se vsakem. Ačkoliv úřední postupy jsou pro všechny úřady zdánlivě stejné, často záleží na samotných úřednících, kteří vaši žádost posuzují a vyřizují. Proto se nebojte zeptat, co konkrétně od vás budou na úřadě potřebovat, čemu se naopak vyvarovat a na co v žádném případě nezapomenout.

5) Získejte nezbytná vyjádření a stanoviska k povolení

V tomto kroku již rozběhnete úřednické kolečko na cestě za povolením domovní čističky odpadních vod. Které konkrétní stanovisko budete potřebovat, záleží jak na režimu povolení stavby, tak i na lokalitě, kde svojí čistírnu chcete stavět. Konkrétní potřebné vyjádření a stanoviska dotčených orgánů probereme o něco níže v článku. Jedná se ale například o vyjádření správce povodí a vodního toku, stanovisko místně příslušného odboru životního prostředí nebo vyjádření správců technické infrastruktury (tedy podzemní a nadzemní vedení či zařízení.

Stanovisek budete potřebovat skutečně hodně, proto se obrňte trpělivostí. Na vydání stanoviska či vyjádření má každá organizace minimálně 30 dnů a ve většině případů tuto lhůtu využijí.

6) Zahajte správní řízení k povolení domácí čistírny odpadních vod

Jestliže už máte všechna potřebná vyjádření, souhlasy a stanoviska, je na čase oficiálně spustit řízení o povolení domovní čistírny odpadních vod. Jak na to? Společné stavební řízení a vodoprávní řízení začíná dnem podání žádosti na úřad. Proto první krok je právě podání těchto žádostí či ohlášení.

V tomto případě již můžete počítat s tím, že povolení k ČOV budete během 1–2 měsíců držet v rukách.

Druhy povolení domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Pojďme se podrobněji podívat na dva již zmíněné typy správního řízení – klasické povolení vodoprávního úřadu (resp. rozhodnutí) a ohlášení. Obě řízení jsou ve výsledku podobně náročná, ale plynou z nich odlišné důsledky a povinnosti.

Projektant domácí ČOV vám může s povolením hodně pomoci

Povolení formou vodohospodářského rozhodnutí

Tento typ povolení je klasickým způsobem, jak legalizovat domovní čističku ČOV. Vodoprávní úřad má na jeho vyřízení 60 dní a platí se za něj správní poplatek 300,-.

Za nevýhodu lze považovat především dvě věci – povinnost provádět ročně rozbor přečištěné vody (počet vzorků stanovuje vodoprávní úřad, obvykle je to 2x za rok). kvalifikovanou osobou a omezenou platnost povolení na 10 let. Po této době nemusí úřad čistírnu opětovně povolit a vás tak čeká další papírování.

Jednoznačnou výhodou je méně dokumentů, které musíte doložit úřadu. Konkrétně si přichystejte:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)

 • Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa NEBO vyjádření správce povodí

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování (v případě, že řeší projektant)

 • Speciální stanoviska, souhlasy a vyjádření

Ohlášení domovní čističky odpadních vod

Ohlášení se minimálně podle názvu zdá být snadnější cestou k získání povolení. Na rozdíl od vodoprávního řízení musíte ale v tomto případě úřadu doložit podstatně více dokumentů a stanovisek. 

povolení domovní čov

Výhodou je zcela určitě platnost na dobu neurčitou a kratší termín pro vydání ohlášení (30 dní oproti dvojnásobku u vodoprávního rozhodnutí).

I z ohlášení plyne pro vlastníka čističky povinnost – konkrétně jednou za 2 roky provést revizi čistírny. A nevyhnete se ani správnímu poplatku, který činí 500,-.

Pro ohlášku si budete muset připravit následující dokumenty:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa NEBO vyjádření správce povodí

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování

 • Speciální stanoviska

Plus navíc oproti povolení:

 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)

  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře, nebo Odry

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

  • V případě ohlášení ČOV nedochází k řízení, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.

 • Provozní řád domovní ČOV

  • Ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu

  • Významná část klientů si ČOV buduje sama. Úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu.

Zbavte se starostí s obíháním úřadů

Získat úřední povolení pro stavbu domovní čistírny na vašem pozemku trvá zhruba 3–5 měsíců. Z vlastní zkušeností víme, že shánění potřebných dokumentů, vyjádření a stanovisek umí být poměrně vyčerpávající. Našim klientům proto nepomáháme pouze s vypracováním projektu domovní ČOV, ale bereme si na starost také jednání s úřady. 

Chci získat povoleníMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Časté dotazy k povolení domovní ČOV

Jak dlouho trvá vyřídit povolení čistírny?

Pokud si povolení čističky zařizujete sami, počítejte raději s 6 měsíci. Nejrychlejší povolení, které jsme získali, bylo po 3 měsících, ale průměrně nám to trvá 4 až 5 měsíců.

Jaká je cena povolení domovní čistírny?

Pokud si povolení domovní ČOV zařizujete sami, pak počítejte s cenou za správní poplatky. Celkem vás tak povolení vyjde na 500 až 1 500 Kč.

Za jakou cenu mi vyřídíte povolení k domovní čistírně vy?

Povolení domácích čistíren vyřizujeme za cenu 9 990 s DPH. Tato cena zahrnuje předjednání na úřadech, vyřízení všech jednání s úřady a dotažení řízení do povolení.

Co dělat, když si úřad vyžádá změnu v projektu domovní čistírny?

V takovém případě se musíte znovu vrátit k projektantovi a nechat ho projekt předělat. U nás máte tyto předělávky již v základní ceně a nic navíc tak neplatíte.

Jak postupovat, když úřad nepovolí domácí čistírnu odpadních vod?

V naprosté většině případů jde však o stavební záměr, který neměl šanci na úspěch již od samého začátku. Proto je tak důležité vždy svůj projekt s vodoprávním úřadem předjednat.

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma