Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod (ČOV)

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 11. 2020
projektant čov - čistírny
Rozhodli jste se investovat do domovní čistírny a přečištěné vody likvidovat vsakem na vašem pozemku? Pak se neobejdete bez návštěvy hydrogeologa, který vám vypracuje hydrogeologický posudek k domovní ČOV. Co takový posudek obsahuje, jaká je jeho cena a jak sehnat spolehlivého odborníka?

Obsah článku

Co je hydrogeologický posudek (HGP)?

Podle zákona o vodách (254/01 Sb.) je hydrogeologický posudek podkladem územního a stavebního řízení. Jeho cílem je zhodnocení přirozených hydrogeologických poměrů v místě plánované vodohospodářské stavby (jakou je například domovní ČOV) a návrh způsobu likvidace přečištěných odpadních vod. V některých případech se tak stává nedílnou součástí projektové dokumentace, která bez něj nemůže vzniknout.

Kdy potřebujete hydrogeologický posudek?

hydrogeologický posudek

Ne vždy, když na svém pozemku plánujete stavbu vodního díla, je návštěva hydrogeologa nutná. Kdy je ale ten pravý čas ho povolat?

Hydrogeologický posudek potřebujete ve chvíli, kdy plánujete splaškovou vodu z čistírny likvidovat vsakem (do podzemních vod).

Hydrogeologa budete potřebovat také v případě, že se chystáte budovat na svém pozemku studnu nebo septik. U septiku stejně jako u domovní čistírny platí, že HGP je nutný pouze tehdy, hodláte-li přečištěné vody zasakovat na svém pozemku.

Proč potřebujete hydrogeologický posudek?

V případě stavby domovní čistírny je hlavním cílem posudku prokázat, že jejím umístěním a provozem nezpůsobíte nenapravitelné škody na kvalitě podzemní vody, kterou využívají lidé v okolí jako pitnou.

Říkáte si, jak mohou vody z domovní čističky, které prošly velmi účinným mechanicko-biologickým čištěním, ovlivňovat kvalitu podzemních vod? I v přečištěné vodě stále zůstávají zbytky nejrůznějších přípravků a čističů, které používáte v domácnosti. Typicky se jedná o fluor nacházející se v zubních pastách nebo tenzidy z pracích prášků a saponátů.

Z tohoto důvodu úřady odborný posudek vyžadují a bez něj ani sebelepší projekt domovní ČOV nemá šanci na úspěch. 

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co je obsahem hydrogeologického posudku?

V hydrogeologickém posudku se hodnotí, zda zasakování vyčištěných odpadních vod nemůže ohrozit kvalitu podzemních vod, zejména ve studnách sousedů nebo v obecních zdrojích vody. Dále se hodnotí, jak vysoko se nachází podzemní voda. Pokud je výše než 1,8 metru pod terénem (a to zejména v období jarního tání), je umístění ČOV se vsakem komplikované nebo nemožné. Nakonec se hodnotí propustnost podloží v místě plánovaného vsaku.

Jak probíhá hydrogeologický průzkum?

hydrogeologický posudekPosudek vzniká jako výsledek hydrogeologického průzkumu, který probíhá přímo na vašem pozemku v místě plánované stavby domovní čističky.

Na pozemku se provede sonda, ze které se zjistí složení zeminy v jednotlivých vrstvách (zda se jedná o jíl, písek, štěrk nebo třeba skálu), tloušťka jednotlivých vrstev a také jejich hloubka. Na základě těchto údajů hydrogeolog dokáže určit, zda se na pozemku splaškové vody vsakovat dají a v jaké v hloubce. Určí také vhodné místo tak, aby vsakovaná voda nemohla ohrozit okolní stavby a neměla negativní vliv na podzemní vody včetně zdrojů podzemních vod nebo studen v okolí.

Nastat může také situace, kdy hydrogeolog vsakování přečištěných vod vzhledem k nevhodnému podloží nedoporučí a navrhne zcela jiný způsob jejich likvidace. 

Hydrogeologický průzkum krok za krokem:

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;

 • následuje určení nejvhodnějšího umístění vsakovacího prvku;

 • v místě vsakování odebereme vzorek zeminy, na kterém se odborně posoudí jeho hydraulické parametry (propustnost);

 • návrh možných způsobů likvidace přečištěných odpadních vod s ohledem na místní podmínky;

 • výpočet rozměrů vsakovacího prvku;

 • zhodnocení vlivu vsakování odpadních vod na vodní režim a okolí;

 • stanovení množství vody k žádosti o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

Jaká je cena hydrogeologického posudku?

cena hydrogeologického posudku

Kolik za odborný posudek zaplatíte? Cenu si stanovuje každý hydrogeolog individuálně, většinou se ale výsledná částka

pohybuje mezi 4–17 000,- bez DPH. Pokud si necháte projekt domovní ČOV zpracovat od naší projekční kanceláře Zakra, zcela zdarma vám seženeme hydrogeologa z vašeho okolí.

Jak sehnat hydrogeologa?

Trochu jsme to nakousli již v předešlém odstavci – s hledáním hydrogeologa vám rádi pomůžeme. Víme totiž, že najít v dnešní době spolehlivého hydrogeologa, který by měl navíc volný kalendář, vyžaduje hodně času a trpělivosti. Navíc je mnohdy téměř nemožné nalézt na internetu aktuální kontakt na odborníka z vašeho okolí.

Za celou dobu existenci naší projekční kanceláře Zakra jsme měli možnost spolupracovat s mnoha hydrogeology, se kterými jsme dodnes v kontaktu. Pro naše klienty proto umíme zcela bezplatně oslovit minimálně dva hydrogeology s žádostí o cenu a čas dodání posudku. Jejich nabídky vám následně předložíme a vy sami se rozhodnete, komu dáte přednost. 

Co myslíte – lehčí už to být nemohlo, že?

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaký je konkrétní postup při realizaci ČOV?

 • Už víte, že si chcete k domu pořídit domovní ČOV. Kontaktujte naši projekční kancelář a nechce si zdarma poradit, jakou čističku zvolit a jak naložit s přečištěnými vodami.

 • Rozhodli jste se pro vsak? Pomůžeme vám sehnat hydrogeologa a získat tak odborný posudek.

 • S posudkem v ruce se naši projektanti pustí do práce na projektu domovní ČOV.

 • S projektem zamíříte na úřad, kde budete žádat o povolení domovní ČOV. To získáte buď formou ohlášení, nebo vodoprávního řízení. Co se vám vyplatí více? Přečtěte si článek: Povolení k čistírně odpadních vod.

 • Po úspěšné stavbě domovní čistírny už vás čeká jediné – kolaudace.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku