Vrtaná studna od projektu k realizaci

kraus@zakra.cz Michal Kraus
24. 05. 2020
vrtana studna

Studna je nejstarším řešením zásoby vody pro domovy. Stále častěji se setkáváme s klienty, kteří si postavili své vysněné bydlení na místě, které není zasíťované vodovodem a nemají možnost se připojit k zásobování vody přes vodovodní přípojku. To však vůbec nevadí, protože studna nabízí dostatečně kvalitní náhradu, která navíc poslouží dlouhodobě a prakticky zdarma. V posledních letech se také vrtané studny staly alternativou k vodovodu a voda ze studni slouží jako nekonečný zdroj pro zalévání zahrady. Tak či onak je vrtaná studna rozhodně skvělým řešením a cestou k soběstačnosti. V tomto článku se pokusíme přiblížit cestu k realizaci vrtané studny.

Obsah článku

Rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou

Studnu lze vybudovat dvojím způsobem – za tradiční variantu považujeme studnu kopanou, kterou pomalu ale jistě nahrazuje studna vrtaná. Pojďme si představit základní rozdíly.

TIP: Přečtěte si podrobnější článek o tom, za je pro vaše účely vhodnější kopaná nebo vrtaná studna.

Kopaná studna

Kopané studny mají dlouholetou tradici, i proto se dnes můžete setkat s archaickým označením šachtové studny. Pokud jste vyznavačem tradice, pak by vás mělo zajímat, že kopané studny jsou dražší na realizaci. Logicky jeden hloubený metr stojí více úsilí než metr vrtaný. I proto se dnes kopané studny využívají především tam, kde je dostatek mělké podzemní vody, tedy zdroj vody je blízko. Dalším limitem této studny může být také typ zeminy na pozemku. Potřebujete povrch, který má dobrou propustnost zvodnělých vrstev, typicky se jedná o písky či štěrky.

Nevýhodou, která stojí za zmínku a pojí se s mělkostí studny, je náchylnost na zhoršení kvality vody z okolních septiků, čistíren odpadních vod či dusičnanů z hnojení zemědělských pozemků. To je způsobeno již zmiňovanou mělkostí studny ve srovnání se studnou vrtanou, která nezřídka dosahuje až 30 metrů.

Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?
Související článek Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?

Kopané studny se dnes budují z betonových skruží tradičně o průměru 1 až 1,5 metru. Pokud se setkáte se studnou obkládanou z kamene či cihel, je jasné, že jste narazili na studnu, která již desítky let plní svou službu. Dnes se myslí především na údržbu této studny, sestup na dno je jednak náročný, a za druhé může být i nebezpečný.

Ke kopané studně si budete muset nechat zpracovat hydrogeologický posudek (to platí i pro vrtanou). U kopané studny by měl hydrogeolog myslet na vhodné umístění studny, aby nebyla příliš závislá na srážkových vodách, což pocítíte v suchých letních měsících a následně i při dlouhé zimě.

vrtaná studna

Shrneme-li si závěry z kopané studny, pak je jasné, proč dnešní trend velí studnařům nové studny vrtat. Kopané studny lze sice po čase prohloubit, lze je udržovat, nicméně ve výsledku vám hrozí nedostatek vody a časté kontroly kvality. Pokud tedy budujete studnu jako zdroj vody pro domácnost a nemáte možnost se připojit na vodovodní řad (pomocí vodovodní přípojky), pak rozhodně doporučujeme studnu vrtanou.

Vrtaná studna

Jak již jste asi pochopili, je vrtaná studna krokem vpřed v technologii budování studní. Dnes vznikají prakticky všechny studny vrtem. O pár řádků výše jste se dočetli, že kopané studny se budují ze skruží o průměru až 1,5 metru, na rozdíl od toho se u vrtané studny setkáte s průměrem vrtu zhruba 150 až 260 mm. To na první dobrou ukazuje, jak moc se tyto typy liší.

Vrtaná studna je vodní dílo vybudované pomocí technologie vrtu. Oproti starším kopaným studnám se liší především cenovou dostupností, rychlostí stavby a bezpečností. Typická vrtaná studna má hloubku do 30 metrů.

Vrt se provádí i do hloubek větších než 30 metrů, a tak není potřeba mít na svém pozemku tzv. mělkou vodu. K procesu výstavby se ještě dostaneme níže, nicméně stojí za zmínku několik vlastností vrtané studny. Do vrtu, respektive země, se typicky ukládají trubky z PVC či PE o tloušťce zhruba 5 až 6,5 mm. Kolem trubek se ukládá vodárenský písek, který plní účel filtru. Vrtané studny jsou tak bezpečnější ve srovnání s kopanými. U kopaných vždy hrozí infikace např. dusičnany, zatímco u vrtaných je zdroj tak hluboko, že k infikaci prakticky nemůže dojít. I díky tomu může být vrtaná studna často zdrojem nejen užitkové, ale i pitné vody.

Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z
Související článek Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z

vrtaná studnaAni u vrtané studny se však nevyhnete nutnosti hydrogeologického posudku, který zajistí jednak to, že k vrtu nedojde na místě, kde není voda, a také ochranu sousedů, kteří mohou v těsném okolí také mít svou studnu a ta vaše by je mohla připravit o vodu. Ze zprávy se navíc ukáže, jak hluboký je potřeba vrt udělat. Dopředu tedy nelze odhadnout, kolik vaše studna bude přesně stát, protože je samozřejmě velký rozdíl, jestli vrtáte 20 či 30 metrů hluboko.

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vrtaná studna: Jak začít?

Rozhodli jste se vybudovat na svém pozemku vrtanou studnu? Jak ale začít a kde se odpíchnout? Pokusíme se nastínit jednotlivé kroky procesu tak, jak jdou za sebou.

Krok první: Sežeňte si hydrogeologický posudek a průzkumný vrt

Hydrogeologický posudek vám zjistí, na kterém místě se nachází pramen s dostatkem vody a kde má vrtařská společnost vrtat, a také ochrání vaše sousedy před snížením jejich zásob vody ve studně.

Pokud nevíte, kde hydrogeologa sehnat, není nic jednoduššího, než se obrátit na nás. Máme kontakty po celé republice. Za naše klienty vždy poptáme několik hydrogeologů z vašeho okolí a následně vám předložíme jejich cenovou nabídku a termín realizace. Je již pak jen na vás, jakého hydrogeologa si vyberete.

Od roku 2019 se změnila legislativa a nově je zapotřebí mít před realizací schválen na vodoprávním úřadě tzv. průzkumný vrt. Ten provádí hydrogeolog a bez něj nelze začít ani dokončit průzkumné práce.

6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny
Související článek 6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny

vrtaná studna

Krok druhý: Poptejte projektanta, který připraví projekt studny

V momentě, kdy máte posudek v ruce, vstupuje do hry projektant, jakým je například naše společnost. Pokud si budete shánět jiné projektanty, tak si vždy ověřte, že jde o autorizovaného vodohospodáře. Úřady budou chtít vidět kulaté razítko, jinak projekt nepovolí.

Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)
Související článek Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)

Potřebuji projekt studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Krok třetí: Legalizace

Pro studnu platí podobná pravidla jako pro domovní čistírnu odpadních vod. V případě nemovitosti lze povolovat společně s domem nebo samostatně jako vodní dílo. Stavíte-li nové bydlení, rozhodně se vám vyplatí povolovat studnu s domem. V případě, že studnu k již hotovému bydlení doděláváte, nemáte jinou možnost, než je samotné řízení.

Nezapomeňte, že relativně nově je potřeba získat povolení již k samotnému průzkumnému vrtu. Úředníci si tak ošetřili případy, kdy se stávalo, že po provedení průzkumného vrtu již nedošlo k povolení studny a vzniklo tak nelegální vodní dílo. Více o povolení studny se dočtete níže.

Krok čtvrtý: Realizace

Gratulujeme, pokud jste úspěšně prošli přes úředníky. Nyní je tedy na čase pustit se do vrtání. Rozhodně se vyplatí si objednat profesionály, kteří mají jednak s vrtáním zkušenosti, ale především vlastní techniku nezbytnou k vrtu.

Dokončený vrt se vyvložkuje plastovými chráničkami, které zajišťují bezproblémové vedení pitné vody. Ve finále se pak do studny vkládá ponorné čerpadlo a dochází k napojení na rozvody vody v nemovitosti. S tím už si ale poradíte buď sami, nebo to společnosti nabízejí v rámci nabídky na klíč.

vrtaná studna

Vrtaná studna: Projekt

Už jsme si řekli, že k projektu vrtané studny potřebujete autorizovaného vodohospodáře. Pojďme si ještě ukázat, co obsahuje projektová dokumentace k vrtané studně a kolik za projekt studny zaplatíte.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci ke studně může připravit pouze autorizovaný vodohospodářský projektant. Právě takový jakým je například společnost Zakra. Správná projektová dokumentace ke studně obsahuje následující části:

 1. Průvodní zpráva

 2. Souhrnná technická zpráva

 3. Situační výkresy

 4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 5. Hydrogeologický posudek

Takovou dokumentaci vám rádi připravíme. 

Cena projektu vrtané studny

Projekt vrtané studny u nás stojí 11 990,- s DPH. Cena zahrnuje veškeré případné úpravy a platí se až po dokončení projektu a vašem schválení. Cena obsahuje navíc sehnání hydrogeologa a nabízíme i možnost nechat si od nás vyřídit veškerá povolení.

Služba

Cena (s DPH)

Konzultace

0,-

Projekt

11 990,-

Zajištění hydrogeologa

0,-

Povolení studny

9 990,-

Vrtaná studna: Povolení

V lednu roku 2019 jsme se dočkali novely vodního zákona, jenž se dotkla i povolování studny. Hlavní změnou, kterou legislativci do zákona vtělili, je povinnost získat povolení už pro samotný průzkumný vrt, respektive souhlas vodoprávního úřadu. Tento souhlas dokonce předchází samotnému hydrogeologickému výzkumu a do procesu se nám tak vkládá trochu nelogický šotek, kdy nejprve povolujete něco, co vlastně ani nevíte, že má budoucnost. Navíc tento souhlas nenahrazuje povolení studny jako vodního díla.

Povolení se nám dále dělí na tři životní situace:

 • Studna je součástí povolení nového domu

 • Studnu povolujete zvlášť

 • Studnu již máte, ale je potřeba ji legalizovat

povolení studny

Povolení studny společně s domem

Čeká-li vás jednání se stavebním úřadem kvůli povolení domu, pak je nejefektivnější společně s domem povolit i studnu. Samozřejmě dál platí, že povolení předchází průzkumný vrt, hydrogeologický posudek a projekt studny od autorizovaného inženýra. Příslušný vodoprávní úřad vám v takovém případě vydá závazné stanovisko neboli povolení ke stavbě studny a zároveň povolí nakládání s vodou.

Vodoprávní úřad vám společně s povolením stanoví horní hranici odběru, dopředu můžete očekávat hodnotu kolem 300 kubíků ročně. Nevíte-li si rady, jak přesně postupovat v rámci společného povolovacího procesu, klidně se na nás obraťte.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení pouze studny

Většina našich klientů však studnu povoluje samostatně, tedy již u povolené nemovitosti. V takovém případě se studna povoluje jako vodní dílo. Je zapotřebí si opatřit územní rozhodnutí od stavebního úřadu a povolení stavby vodního díla společně s povolením k odběru podzemní vody. Pro tato rozhodnutí se typicky obracíme na vodoprávní úřad. Pokud si nejste jisti, jak přesně tento proces vypadá a nechce se vám pouštět do byrokracie s úředníky, můžete se obrátit na nás. Povolení studny vyřídíme společně s projektem.

Povolení vrtané studny
Související článek Povolení vrtané studny

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Legalizace (pasport) studny

Velmi častým jevem je také tzv. pasport studny. Ten nastává v situacích, kdy studna již stojí, ale ztratila se z ní voda. Studnu je pak potřeba prohloubit. I v tomto případě máte povinnost zajistit si posudek hydrogeologa a povolení od vodoprávního úřadu.

Legalizace studny aneb povolení k odběru vody
Související článek Legalizace studny aneb povolení k odběru vody

Potřebuji projekt studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

 • Domácí studna: Vše, co potřebujete vědět – je vhodnější vrtaná, nebo kopaná studna? Co vše je nutné zařídit před tím, než poprvé kopnete do země? A zvládnete studnu postavit svépomocí?

 • Povolení vrtané studny – Uvažujete nad vrtanou studnou? Bez povolení se neobejdete. Poradíme vám, jak na to.

 • Projekt vrtané studny – Potřebujete projektovou dokumentaci k vybudování domácí studny? Pokud ano, jaká je jeho cena?

 • Cena studny – Zjistěte, na kolik vás vyjde stavba domácí studny a co vše je nutné do konečné ceny zahrnout.

 • Legalizace studny – Jak legalizovat studnu, kterou jste zdědili nebo jste ji koupili společně s pozemkem?

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma