Povolení vrtané studny

kraus@zakra.cz Michal Kraus
09. 08. 2020
Povolení vrtané studny

Vrtaná studna se stala oblíbeným způsobem, jak si zajistit vlastní zdroj vody. Jde však o vodní dílo a je potřeba počítat s obíháním úřadů. Jak na povolení vrtané studny krok za krokem?

Obsah článku

Studna z pohledu zákona

Než se pustíme do samotného procesu, kterým se vrtaná studna povoluje, pojďme se nejprve podívat, co studna z pohledu legislativy vlastně je. Klíčovým zákonem v případě studny je vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), který konkrétně o studně hovoří v § 55, kde vymezuje studnu jako vodní dílo.

Pro vodní díla pak zákon ukládá jednak povinnost jejich povolení, tzn. žádné z vodních děl nelze budovat načerno, a jednak povinnost zhotovení projektové dokumentace. V případě povolení vrtané studny se to konkrétně týká hydrogeologa a autorizovaného vodohospodáře, který vám připraví projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek.

Pokud se tedy chystáte na studnu, již nyní můžete začít shánět hydrogeologa a projektanta. S obojím vám případně dokážeme pomoci my. Jednak jsme autorizovaní inženýři vodohospodářských staveb, tudíž studny projektujeme pravidelně, a za druhé máme databázi kontaktů a spolupracující hydrogeology po celém území ČR.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení nové vrtané studny

V posledních letech došlo v případě povolení vrtané studny k několika důležitým změnám. Především měli zákonodárci snahu zamezit budování zdroje pitné vody bez povolení. Často totiž docházelo k případům, kdy investor provedl pouze průzkumný vrt a následný povolovací proces již nezahájil. Sousedé investora v důsledku nevhodného umístění studny, tak přicházeli o podzemní vodu a vznikalo mnoho sousedských sporů.

První krok: Povolení průzkumného vrtu

V případech, kdy neznáte vydatnost vodního zdroje na svém pozemku, je zapotřebí nejprve provést průzkumný hydrogeologický vrt. Ten má za cíl zjistit, zda máte dostatek vody pro zásobování domácnosti. Než vrt provedete, je zapotřebí to oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu. O roku 2019 je třeba tento průzkumný vrt oznámit na úřadě  a získat souhlas vodoprávního úřadu s tímto průzkumným vrtem. Ale průzkumný vrt se dělá jen v případě, že nejsou známy poměry, či je třeba zjistit vydatnost studny (především u větších studen, či u studen na samotě). Jinak se studna povoluje klasickým vodoprávním řízením.

6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny
Související článek 6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny

K získání souhlasu vodoprávního úřadu s průzkumným vrtem je potřeba doložit například.

 • Žádost o souhlas

 • Projekt geologických prací

 • Snímek katastrální mapy

 • Situaci širších vztahů místa odběru

 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu

 • Vyjádření krajského úřadu

 • Souhlas vodoprávního úřadu

 • Ohlášení realizace

Z tohoto průzkumného vrtu nelze začít legálně odebírat vodu a je třeba další povolení studny.

Pokud je však stav podzemních vod ve vašem okolí známý, pak není potřeba průzkumného vrtu. Nejprve se tedy informujte na místním vodoprávním úřadě a předejdete tak případnému papírování.

Jaká je praxe?

Praxe je taková, že průzkumné vrty úřady nechtějí. Stačí jim řešit samotnou vrtanou studnu v řízení.

Průzkumný vrt řeší zákon 254/2001, § 17, odst. 1 písm. i, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

Z toho vyplývá, že je nutná souhlas vodoprávního úřadu pro průzkumný vrt na pozemku.

Druhý krok: Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace

Druhý krok přichází v momentě, kdy průzkumný vrt odhalí, že se na pozemku nachází dostatečný pramen podzemní vody. Po této první zkušenosti musíte sehnat jednak hydrogeologa a jednak projektanta vodohospodářských staveb.

Hydrogeologický posudek k vrtané studni
Související článek Hydrogeologický posudek k vrtané studni

Hydrogeologů skutečně není jak hub po dešti. Je dobré jich oslovit hned několik, protože se klidně můžete stát, že budou mít čas až za půl roku. V Zakře jsme proto připravili pro naše klienty kompletní seznam hydrogeologů po celé ČR a není tak problém vybrat si toho nejlepšího.

Projekt k vrtané studně řešíte nemusíte, my vám ho rádi připravíme. Není tak nic jednoduššího, než nám napsat.

Potřebuji projekt studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Třetí krok: Společné povolení (rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení) a povolení k odběru podzemních vod.

Po získání projektu a kladného posudku od odborné osoby v oboru hydrogeologie vám teprve začíná povolovací proces. Je možné se vydat cestou zajištění územního rozhodnutí od obecného stavebního úřadu a až pak řešit stavební povolení s povolením o odběru podzemních vod na vodoprávním úřadě a nebo se vydat zjednodušenou cestou a to žádat o vydání společného povolení - rozhodnutí (ÚR+SP) s povolením k odběru podzemních vod a to vše na vodoprávním úřadě. Ušetří se tak čas.

Po územním rozhodnutí je teprve možné získat stavební povolení a povolení od vodoprávního úřadu. Naštěstí lze tento proces řešit ve sloučeném řízení. Povolení řešte s místním odborem životního prostředí, kde Vám jistě sdělí všechny doklady potřebné pro podání žádosti o společné povolení a povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých domácností. Shánějte se po žádosti s názvem: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.

Mezi doklady které budou potřeba pro povolení jsou např.

 1. vyjádření a stanoviska správců veřejné technické a dopravní infrastruktury

 2. vyjádření a souhlas vlastníků, na kterém se stavba umisťuje, v případě, že to je sám žadatel, tak prokázání vlastnických práv k danému pozemku

 3. závazná stanoviska dotčených orgánů (jako je životní prostředí, ÚP, památková péče)

 4. stanoviska zvláštních dotčených orgánů jako jsou např. CHKO, Národní parky, Obvodní báňský úřad pro stavby studny hlubší jak 30,0 m, vyjádření HZS (hasiči), nebo třeba vyjádření MZ ČR a českého inspektorátu lázní a zřídel.)Následuje proces správního řízení, který může trvat 60 - 90 dnů. Poté máte již vydané Rozhodnutí o povolení stavby a povolení k odběru podzemních vod.

Povolení vrtané studny

V tento moment byste již všechny potřebné dokumenty mít měli. Nejdůležitější je samozřejmě hydrogeologický posudek a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb.

Povolení staré studny budované před rokem 1955

Obecně platí, že staré studny není potřeba znovu povolovat. Je však nutné být schopen prokázat, že studna byla vykopána před 1. lednem 1955. Takové potvrzení si od vás může vyžádat místní vodoprávní úřad, který se snaží předcházet studnám, které nemají povolení k odběru podzemních vod.

Stáří studny můžete doložit například kupní smlouvu, svědeckou výpovědí či čestným prohlášením. Každý dokument má však jinou právní váhu a můžete se stát, že například čestnému prohlášení nebude úřad věřit.

Pokud nejste schopni prokázat, že studna vznikla přes rokem 1955, pak je potřeba si nechat zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci stávající studny (tzv. pasport studny) a získat nové povolení k odběru podzemních vod. Pasport studny může stavební úřad ověřit a tudíž zlegalizovat stávající studnu. Nový odběr podzemních vod pak vydává místně příslušný vodoprávní úřad.

Povolení prohloubení studny

V situaci, kdy současný vrt nestačí a vy potřebujete studnu prohloubit, je potřeba znovu projít byrokratickým kolečkem. V první fázi je tedy nutné pozvat hydrogeologa, který zjistí, zda vůbec dává smysl vrtat. Pokud je posudek kladný, pak pokračujete projektem vrtané studny, povolením a nakonec realizací.

Změna procesu povolení studny vás čeká v případech, kdy hloubka vrtu přesáhne 30 metrů. V takovém případě je potřeba se obrátit na báňský úřad.

Studna bez povolení

Dělat studnu bez povolení se nevyplatí

Z výše popsaného je jasné, že studnu nelze jen tak vybudovat bez povolení. Jednak jde o vodní dílo, z jehož definice vyplývá, že bez předchozího souhlasu a povolení vodoprávního úřadu vodoprávního úřadu není možné studnu postavit. Za druhé se vystavujete riziku v podobě sousedských vztahů.

Studna postavená načerno tak není legální stavbou a majiteli případně hrozí povinnost odstranit stavbu a pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Mohlo by vás také zajímat:

 • Vrtaná studna od projektu k realizaci – Přečtěte si našeho kompletního průvodce, který vám usnadní budování vrtané studny na pozemku.

 • Vrtaná studna – Vše, co jste chtěli vědět o vrtané studně přehledně na jednom místě. Je lepší než studna kopaná? Může sloužit jako zdroj pitné vody?

 • Cena vrtané studny – Na kolik vás vyjde realizace vrtané studny? A z jakých položek se skládá celková cena?

 

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma