Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 02. 2023
Vrtání studny: Jak se vrtá studna

Vrtání studny je nejoblíbenějším způsobem, jak postavit novou studnu a získat tak alternativní zdroj pitné nebo užitkové vody. Vrtané studny jsou nejlepším řešením, jak se k takovému řešení dostat. Výhodou vrtání je, že lze realizovat i v oblastech, kde není tolik vody a nabízí kvalitnější vodu, než studna kopaná. Přečtěte si, co vše vrtání studny obnáší. 

Obsah článku

Co je vrtání studny

Vrtání studny je proces, kdy za pomocí vrtáku a další techniky dochází k vrtání do země, za účelem nalezení zdroje vody. Hloubka vrtání studny je předem známá a vychází z hydrogeologického posudku a projektu studny.

Samozřejmě je nutné si uvědomit, že hydrogeologický průzkum není dokonalý, to znamená, že samotné vrtání může dojít do větší hloubky, než se původně očekávalo, nicméně obecně nedochází k velkým rozptylům.

Projekt a posudek jsou byrokratické povinnosti, které si musí každý budoucí majitel před vrtáním odbýt. Vrtaná studna je dle vodního zákona považována za vodní dílo (stejně tak kopaná studna) a její realizovatelnost musí posoudit jednak autorizovaný hydrogeolog a vodohospodář, tak úředník.

Vrtané studny se v odborné literatuře někdy označují jako trubní studny. Tento název je získaly díky trubní soustavě, která musí vzniknout, aby studna byla funkční.

Vrtání studny se provádí pomocí vrtné soupravy

Proč o vrtání studny přemýšlet, když je vody “dost”

Na první pohled je vody všude hodně. Nabízí se říci, že opak je pravdou, ale to bychom přeháněli. Na druhou stranu je faktem, že trend je v tomto ohledu minimálně negativní. Vodních zdrojů nepřibývá a naopak klimatologové poukazují na závislost na srážkách.

Většina našich řek teče do zahraničí. Celkový úhrn srážek se zatím moc nemění, ale intenzita dešťů ano. Prší méně častěji, ale o to více. To vede k tomu, že nejsme schopni veškerou dešťovou vodu efektivně zachytit.

Navíc se přidávají mírnější zimy, což má za důsledek méně sněhu, který by roztál a vyšší výpar povrchových vod.

O vrtání studny se tak vyplatí přemýšlet především z těchto důvodů:

  1. Získáte vlastní zdroj užitkové či pitné vody a nebudete závislí

  2. Zhodnotíte cenu nemovitosti

  3. Budete lépe připraveni na období sucha

Jak zjistit, kde studnu vrtat

U vrtání studny je důležité určit si místo, kde se bude vrtat. Určitě si nepřejete provést na své zahradě 10 zkušebních vrtů a jít tzv. na blind. Proto dochází před samotným vrtáním k prohledání pozemku hydrogeologem a často i proutkařem.

Proutkaři se i dnes využívají pro nalezení pramene a určení správného místa pro vrtání studny. Proutkaření je sice trochu šarlatánství, ale ani zkušení hydrogeologové nenechají na jejich schopnosti dopustit. I my často využíváme služeb proutkaře, který zatím vždy pomocí virgule našel dostatečný zdroj vody.

Samozřejmě na to není proutkař sám. S vyhledáním zdroje pomáhá samozřejmě i hydrogeolog, který výsledek z virgule porovnává s geologickými daty.

Hledání místa pro vrtání se i dnes provádí pomocí virgule.

Vrtání vs. kopání studny

Každý, kdo shání více informací o studnách, narazí na možnost kopané studny. Hamletovský spor o tom, zda je lepší kopaná či vrtaná studna.

Kopané studny jsou vhodné pro místa s dostatečným zdrojem vody. Cenově však nevyjdou výhodněji, navíc vždy hrozí riziko toho, že dojde voda a prohlubování takové studny je pak velmi složité.

V momentě, kdy je nutné kopanou studnu výrazněji prohloubit, nezbývá jiná možnost, než znovu vrtat, a tím pádem je nezbytný nový posudek, projekt i povolení.

Tím, že je voda v případě kopané studny brána z nízké hloubky, nemá takovou kvalitu jako voda z vrtané studny a nelze ji využít na 100% v domácnosti. Vodu z kopané studny (až na výjimky) nelze využít jako pitnou. Kopaná studna tak poslouží pouze těm, kteří chtějí vodou ze studny zalévat či splachovat.

Pokud se chcete pustit do nové studny, rozhodně doporučujeme jít bezpečnější cestou a vrtat.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Cena vrtání studny: Důležité jsou metry

Cena vrtání studny se odvíjí od hloubky studny a průměru vrtu. Rámcově však počítejte zhruba 2 500,- za jeden metr vrtání. Vrtaná studna o hloubce 30 metrů vyjde přibližně na 75 tisíc.

Cena za metr vrtání

Standardně se vrtá studna v těchto průměrech: 160 mm, 200 mm a 210 mm. Čím větší průměr, tím větší cena za metr vrtání. Určitě vás, ale zajímá, kolik tedy bude vrtání studny stát. K ceně za vrt připočítáváme i cenu za plastové pažení. Orientační ceny jsme pro vás připravili do tabulky:

Hloubka studny

160mm

200mm

210mm

10 metrů

20 700,00 Kč

26 450,00 Kč

28 750,00 Kč

20 metrů

41 400,00 Kč

52 900,00 Kč

57 500,00 Kč

30 metrů

62 100,00 Kč

79 350,00 Kč

86 250,00 Kč

Kolik stojí celkem vrtaná studna

Cena za vrtání studny však není celkovou cenou. K výše uvedené ceně za vrtání je nutné připočítat ještě tyto položky:

Položka

Orientační cena

Proutkař

1 000,00 Kč

Projekt

12 000,00 Kč

Posudek

10 000,00 Kč

Doprava techniky

10 000,00 Kč

Rozbor vody

2 500,00 Kč

Technika na čerpání vody

15 000,00 Kč

Jak se provádí vrtání

V rovině teorie existuje několik způsobů vrtání studny:

  • Rotačně příklepové

  • Jádrové

  • Nárazové

  • Rotační

V případě domácí vrtané studny se však při vrtání nejčastěji využívá technika “rotačně-příklepová”, jejím hlavním přínosem jsou nízké náklady na vrtání.

Průběh vrtání studny

Nejprve je nutné na pozemek dopravit vrtnou soupravu. Možná to vypadá úsměvně, ale tento krok, byť logický, občas narazí na místní podmínky. Například špatný přístup k chatovým oblastem nebo pozemek za domem bez většího přístupu. Než se pustíte do vrtání studny promyslete, jak se k vám studnař dostane.

Prvním krokem při realizaci je navrtání studny pomocí spirálového vrtáku. Kolem vrtu je nutné udělat tzv. pažení. Nejde samozřejmě jen vrtat a nic jiného nedělat, protože by pak došlo k zasypání vrtu. Proto se využívá tzv. pažnicová kolona neboli sestava ocelových trubek, mezi nimiž dochází k vrtání. Ta se běžně využívá na úvodní část vrtu, zhruba do její čtvrtiny.

Po vyvrtání kolony  si již vrtá studna ponorným kladivem do požadované hloubky nebo tak dlouho, než se objeví voda. Vrt je následně nutné vyčistit, nejčastěji se provádí čištění vzduchem.

Ukázka vrtné soupravy studnařů pro vrtání studny

Čas na vystrojení studny

Po dosažení dostatečné hloubky se z vrtu vytáhne ponorné kladivo s korunkou. A je čas na vystrojení vrtané studny. Pod pojmem vystrojení se skrývá instalace PVC potrubí o požadovaném průměru. Do vrchní části se dávají plné zárubnice, které pak střídají perforované a nakonec opět plné zárubnice. Celá stavba vrtané studny se pak dokončí obsypem.

Po dokončení vrtání studny je nutné provést čerpací zkoušku a ověřit si, že vrtaná studna bude fungovat, tak jak má.

Pracovní postup a technologie vrtání studny se samozřejmě mohou lišit podle společnosti, která vrtání provádí. Existuje spoustu druhů vrtných souprav. Není ani tak důležití, jak se vrtání provádí, jako to, zda je na konci dostatek vody.

Vrtání studny svépomocí: Jde to, ale dře to

My Češi jsme národ fachmanů a jakmile jde něco udělat svépomocí, vždy se najde někdo, kdo to zkusí. Dopředu je dobré říci, že vrtaná studna není “kůlna na dřevo” a bez speciálního nářadí to nepůjde.

V ideálním případě je vhodné si pro vrtání půjčit studnařskou soupravu. Svépomocí lze vrtání studny doporučit pouze v případech, kdy tomu odpovídá podloží. S půjčenou soupravou se často nedostanete přes větší kameny a z cesty, jak ušetřit se stane noční můra.

Svépomocí se bez pořádného vrtáku těžko dostanete do hloubky, která je pro studnu ideální. Tento způsob lze doporučit pro maximální hloubku do 10 metrů. Hlubším studny už bychom nechali na profesionálech a kvalitním vybavení.

Jak jsme již uvedli, ne vždy je voda ve hloubce, kterou určí hydrogelog. V takovém případě je vrtání studny svépomocí velkým rizikem. Protože sami se nedostanete do potřebné hloubky a profesionálové určitě nebudou chtít pokračovat ve vrtu, který jste začali.

Kdy tedy vrtat svépomocí

Vrtání studny svépomocí můžeme doporučit pouze v případech, kde je evidentní přebytek podzemní vody. To jednak zjistíte z posudku, ale také ze zkušenosti sousedů. Pokud ti mají studnu ve hloubce do 10 metrů je to dobré znamení, že se tento husarský kousek povede i vám.

Pozor na zaměnění hladiny podzemní vody, která vás mohla trápit při stavbě biologické čistírny odpadních vod nebo nádrže na dešťovou vodou. Tato hladina není určující pro hloubku studny.

Vyvrtat studnu svépomocí příliš nedoporučujeme

Kdy je nutné před vrtáním opatřit “báňské razítko”?

Ne každou studnu může autorizovat sám vodohospodář a hydrogeolog. Je-li studna hlubší 30 metrů, bude potřeba, aby na projekt studny dal razítko ještě autorizovaný báňský inženýr. Takovou službu nabízíme a umíme vám pomoci i s hlubší studnou.

Vrtaná studna krok za krokem

Nyní už víme, co je vrtání a jak se provádí. Možná ještě nemáte jasno, jak vypadá klientská cesta krok za krokem. Pokusíme se nastínit, jak postupovat a na co myslet, před i po samotném vrtání.

1.Hydrogeologem to celé začíná

Prvním krokem je oslovení hydrogeologa. Ten by měl říci, zda má smysl studnu dělat, za jakých podmínek a indikativně určit, jak hluboké bude vrtání studny. Na základě ohledání místa vám připraví hydrogeologický posudek.

2.Projekt nové vrtané studny zpracuje vodohospodář

Po úspěšném hydrogeologickém průzkumu přichází na řadu projektant. Ten připraví projektovou dokumentaci studny pro stavební povolení, bez kterého se neobejdete u úřadů.

3.Povolení vrtané studny aneb poslední slovo má úředník

Třetím krokem je získání povolení k realizaci studny. Dříve se ještě tento proces obcházel průzkumným vrtem, dnes už ale většina úřadů preferuje tento postup.

4.Konečně se dočkáte vrtání studny

Posledním krokem je vrtání studny. Tedy proces popsaný výše. Pokud nevíte, kde začít můžete svou cestu k vrtané studni začít u nás. Provedeme vás celým procesem.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma