10 tipů, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu

kraus@zakra.cz Michal Kraus
10. 11. 2022
nádrž na dešťovou vodu - rotomoulding

Jak vybrat správnou nádrž na dešťovou vodu a nespálit se? Jak velkou? Z jakého materiálu a jaký tvar? To jsou otázky, které si pokládá každý budoucí majitel nádrže na dešťovou vodu. Přečtěte si, jaké parametry výběru zvážit nebo že připlatit si za kvalitu znamená vlastně ušetřit spoustu peněz. Dešťová voda je zdarma, tak proč ji nevyužít? Nádrže na dešťovou vodu vydrží desítky let (i ty kvalitní plastové) a vy tak můžete generovat úspory prakticky celý život.

Obsah článku

Co je nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu je nádoba, do které se ukládá zachycená dešťová voda. Nádrž nám umožňuje dešťovou vodu využít  na zahradě a v domácnosti, a neplýtvat tak pitnou vodou. V posledních letech získaly nádrže na oblibě jednak díky dotačnímu titulu Dešťovka, ale také kvůli poslední novele vodního zákona, která především pro majitele novostaveb stanovila povinnost pořídit nádrž na dešťovou vodu.

Takto vypadá klasická nádrž na dešťovou vodu, která je z plastu a ukládá se pod zem

Co říká novela vodního zákona, konkrétně §5, odst. 3?

(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání …… je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Neplatí tak absolutní povinnost, ale zákon jasně stanoví, že v rámci stavebního povolení dojde k přezkoumání, jakým způsobem se s dešťovými vodami pracuje. Preferovaným způsobem je jednoznačně zadržování dešťových vod, tedy využití nádrže na dešťovou vodu.

10 tipů, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vybrat správnou nádrž na dešťovou vyžaduje individuální posouzení potřeby. Je nutné zohlednit způsob využití dešťové vody, velikost nádrže, materiál a metodu výroby. Kvalitní nádrže se pohybují v cenovém rozpětí od 20 000 do 50 000,-.

1. Jak vybrat mezi retenční a akumulační nádrží

Také už jste slyšeli obě přídavná jména a nevíte, jaký typ nádrže vybrat? V čem je rozdíl a jakou nádrž koupit? Nezoufejte poradíme vám.

Co je retenční nádrž?

Retenční nádrž odvozuje svůj název od slova retence, což si můžeme volně přeložit jako “zadržení”. Úkolem retenční nádrže je zadržet dešťovou vodu na určitý čas, ale zároveň kontinuálně vypouštět akumulované vody do vodního toku, vsakovacího objektu nebo kanalizace.

Retenční nádrž tedy neplní funkci nádrže, která by vodu schraňovala do momentu, kdy ji potřebujete pro zálivku. Hlavní funkcí této nádrže je pozdržet a zpomalit odtok dešťových vod. Z pohledu hospodaření s dešťovou vodou, tak má ochranný důvod.

Retenční nádrž má za úkol zpomalit průtok vody a vytvořit. tzv. retenci. K akumulaci dešťových vod se využívá akumulační nádrž

Pokud chcete zachytávat dešťovou vodu do nádrže, abyste s ní mohli následně zalévat, není retenční nádrž, to co hledáte. Na druhou stranu jde o tak rozšířený pojem, že dnes spousta prodejců nabízí retenční nádrže jako synonymum nádrží na dešťovou vodu.

Co je akumulační nádrž?

Analogicky tedy akumulační nádrž slouží k akumulaci, laicky řečeno ke skladování dešťové vody. Zatímco retenční nádrž bude mimo deštivé dny prázdná, tak akumulační nádrž dešťové vody udrží.

Říkáte si, co se stane když bude akumulační nádrž plná? Nehrozí nějaké riziko? Nehrozí. Akumulační nádrže na dešťovou vodu lze opatřit bezpečnostním přepadem. To znamená, že přebytečná dešťová voda z nádrže odtéká, přesto v ní zůstává tolik vody, abyste mohli zalévat svou zahradu.

K využívání dešťových vod na zálivku vždy vybírejte akumulační nádrž

Jakou si tedy vybrat?

Hledáte-li nádrž na dešťovou vodu, na kterou dostanete dotaci a umožní vám zalévat zahradu a šetřit tak za drahou pitnou vodu, pak hledáte akumulační nádrž. Naopak potřebujete-li dešťovou vodu na pozemku jen dočasně zadržet, bude vaší volbou retenční nádrž.

2. Vyberte vhodnou nádrž na dešťovou vodu k dotaci Dešťovka

Nákup nádrže na dešťovou vodu k rodinnému domu, respektive objektu určenému k bydlení vám jistě zpříjemní dotace Dešťovka, v rámci Nové zelené úsporám. Určitě, tak chcete pořídit nádrž, na kterou bude moci následně čerpat dotaci. Co tedy říká dotační titul o kvalitách a parametrech nádrže?

 • Velikost nádrže je minimálně 2m3 a maximálně 10m3

 • Nádrž by měla být ideálně podzemní

Jiné významné limity při výběru nádrže na dešťovou vodu dotace nepřináší. Samozřejmě je potřeba počítat, že nejjednodušší dotační titul tzv. zálivka se nevztahuje na novostavby (do 24 měsíců od kolaudace). Majitelé novostaveb v případě, že chtějí dotaci musí sáhnout minimálně i po variantě s využitím dešťových vod pro splachování.

Jak je vidět, tak dotace nijak nekomplikuje otázku “jak vybrat nádrž na dešťovou vodu”. 

TIP: Konkrétní podmínky dotace pro novostavby a stávající domy najdete zde. Nezapomeňte, že k dotaci na nádrže budete potřebovat odborný posudek, který si můžete objednat u nás. Pomůžeme vám s výběrem správné nádrže a vyřízením dotace.

Pomoc s dotacíMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

3. Správná velikost nádrže je klíč

Daleko složitější je téma velikosti. Obecně platí, že větší je lepší než menší. Pro orientační výpočet velikosti nádrže vám bude stačit jednoduchá trojčlenka.

Jak jednoduše vypočítat velikost nádrže pro zálivku zahrady?

K relativně jednoduchému výpočtu velikosti nádrže na dešťovou vodu, jejíž obsah bude primárně sloužit pouze k zalévání zahrady, se dostaneme na základě těchto parametrů:

 • Průměrný úhrn srážek v mm v dané lokalitě

 • Velikost odvodňované plochy neboli průmět střechy

Vzoreček pro výpočet velikosti nádrže

Plocha střechy v m2 x srážky (v mm za rok) / 365 x 21.

Ptáte se proč 21? Protože obecně se počítá, že během 3 týdnů (tedy 21 dní) dojde k výměně vody v nádrži. Tento koeficient můžete samozřejmě upravovat dle libosti a svého intervalu.

Modelový příklad výpočtu velikosti nádrže

Pokud se podíváme např. na okolí Plzně, uvidíme že průměrný úhrn srážek je někde mezi 500 a 600mm za rok.

Průměrný roční úhrn srážek za posledních 30 let

 • Vezmeme tedy střední hodnotu 550 mm.

 • Plocha odvodňované střechy je 100 m2.

A můžeme počítat:

 • 100 x 550 = 55 000 (celkový objem vody, který střecha zachytí za rok)

 • 55 000 / 365 = 150,7 (průměr na 1 den v roce)

 • 150,7 x 21 = 3 164 l

Výsledek je tedy 3,16 kubíku. Vždy zaokrouhlujeme nahoru, k této lokalitě by tedy slušela 4 kubíková nádrž. 

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

4. Zbytečně na nádrži nešetřete, nevyplatí se to

Jsme šetřivý národ a na tom není nic špatného. Proč zbytečně přeplácet? Zároveň, ale platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. To platí především u výběru nádrže na dešťovou vodu.

Při výběru nádrže na dešťovou vodu se příliš nevyplatí šetřit. Levné nádrže bývají nekvalitní.

Hodně z nás u tématu, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu nejvíce spoléhá na cenu, tedy hned po vypočítání ideální velikosti. Nabídka výrobců je cenově široká, skoro “od Šumavy k Tatrám”, stejně jako kvalita výrobků.

Proč si nevybrat nejlevnější nádrž na dešťovou vodu?

Jednak proto, že na pořízení nádrže se ve většině případů vztahuje dotace. Až 50% investovaných prostředků, tak dostanete po realizaci zpátky.

Druhým argumentem je materiál. Většina nádrží na dešťovou vodu se vyrábí z plastu. Vzhledem k tomu, že jde více-méně pouze o korpus a nádrž v sobě nemá žádnou další drahou technologii, je rozdíl v ceně tvořen především množstvím materiálu, který se použije.

Kupovat nádrž, kde se šetřilo nedává smysl. Nádrž je vystavena obrovskému tlaku vody uvnitř a zároveň tlaku z vnějšku. Nedejbože, že se na pozemku objevuje podzemní voda.

Málokterý prodejce/výrobce udává tloušťku pláště, ale leccos lze vyčíst z celkové váhy. Srovnejte si váhu nádrže o stejném objemu za různé ceny. U levných výrobků bude 8m3 nádrž vážit kolem 160 kg, oproti tomu dražší a kvalitnější nádrže budou mít kolem 240 kg. Až 80kg materiálu je u průměrné nádrže použito navíc, tak aby nádrž byla pevnější a odolnější. 

Již několikrát jsme při realizaci nádrže na klíč nejprve vyndavali starou, prasklou nebo zdeformovanou nádrž a měnili ji za dražší a kvalitnější. Na konci dne, tak úspora na začátku vygeneruje více starostí, ale i více peněz.

5. Plast nebo beton, toť otázka

Věčné dilema, které rozděluje společnost stejně jako aktuální politické dění. Nemáme patent na rozum, ale pár tipů a pohledů nabídneme. Pokud se budeme bavit o kvalitě levné plastové nádrže na dešťovou vodu a betonové, tak na plné čáře vždy vyhraje betonová.

Betonové nádrže na dešťovou vodu bývají dražší , než plastové. Výhodou je jejich kvalita oproti levným plastovým nádržím.

Dáte-li, ale na naše slova ohledně ceny, pak kvalitní plastová nádrž odpracuje totéž, co ta betonová. Srovnáváme-li tedy kvalitní plast s betonovou nádrží, dostává otázka, jakou nádrž na dešťovou vodu vybrat, jiný punc. 

V ten moment se už díváme primárně na cenu. Kvalitní plastovou podzemní nádrž při objemu 8m3 seženete za cenu kolem 50 000,-. Doprava bývá levná a nekomplikovaná. Za stejně velkou betonovou nádrž si připlatíte v řádu o 10 až 15 000,-. Připočtěme k tomu dražší dopravu, jejíž průměrná cena se pohybuje kolem 4 000,- a komplikace s vykládkou, a favorit je na světě. Zatímco plastový výrobek se dá odnést lidskou silou a snadno s ním manipulovat. Betonová nádrž může vážit klidně 10 tun.

Závěrem se dá říci, že betonové nádrže jsou kvalitní a budou sloužit dobře. Stejnou službu, ale odvedou i kvalitní plastové nádrže. Je to tedy vždy otázka preferencí a chuti si případně připlatit za stejný objem.

6. Je lepší nadzemní nebo podzemní

Jak kdy, jak kde. Věříme, ale že tento blog čtou budoucí majitelé nádrží na dešťovou vodu k rodinným domům a chatám, kteří chtějí zalévat zahradu pohodlně hadicí. Podzemní nádrže lépe udržují kvalitu a teplotu vody. Na vodu nesvítí sluníčko a je tak lépe konzervovaná.

Při výběru nádrže určené k zalévání doporučujeme vždy sáhnout po podzemní nádrži

Dále se sluší říci, že pokud zrovna nehledáte designový sud na dešťovou vodu, pak většina nadzemních nádrží spíše hyzdí zahradu, než že by ji zkrášlovaly. Historicky jsme jako národ zvyklí mít pod okapem sud na dešťovou vodu, ale doba pokročila, vzrostly ceny vody a zlepšila se technologie. Navíc se sluší znovu připomenout dotaci dešťovka, která se vztahuje na podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Jestli i po těchto řádcích váháte, jakou nádrž na dešťovou vodu vybrat, pak posledním argumentem pro podzemní nádrž budiž objem. Podzemní nádrže nabízejí větší objemy, tím pádem vyšší komfort a úsporu za pitnou vodu. Důsledný analytik by mohl podotknout, že nadzemní nádrže nemají náklady na realizaci a měl by pravdu, avšak výhody komfortu a dotace tyto položky s přehledem předčí.

7. Kvalita konstrukce hraje prim

Dalším typem, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu bude kvalita konstrukce. Ta se opět váže především k ceně. Rozdíl v objemu materiálu a tloušťce stěn u plastových nádrží jsme si již osvětlili v bodě 4.

Další úsporou, kterou jsou schopni výrobci udělat a bude mít vliv na cenu je typ konstrukce. Obecně rozlišujeme dva typy - svařované nádrže a monolitické (bez svárů).

Svařované nádrže na dešťovou vodu

Svařování plastu je pracovní postup, kdy za využití tepla se svařují nejčastěji polypropylenové desky k sobě. Výhodou svařování je tvar, který může následně nádrž na dešťovou vodu mít.

Svařované nádrže na dešťovou vodu bývají větší. Je, ale potřeba vybírat kvalitní výrobek. Například nádrže Planus

Svařováním lze získat de facto jakoukoliv formu nádrže a také velikost. Nevýhodou pak mohou být fyzikální vlastnosti nádrže. Pevnost nádrže je samozřejmě v místě sváření slabší. Pokud vybíráte svařovanou nádrž (na čemž není nic špatného), vždy doporučujeme sáhnout po kvalitním výrobci, který ke svým nádržím dodává CE certifikaci. 

Kvalitní výrobci svařovaných nádrží pak garantují 98% pevnost v místě sváření.

Rotomoulding aneb monolitické nádrže

Opakem svařovaných nádrží jsou nádrže vyrobené postupem rotomouldingu. Nádrž jako celek vzniká uvnitř formy a není tak svářena. Své fyzikální vlastnosti si udrží po celém povrchu.

Ukázka kvalitní nádrže nádrže na dešťovou vodu vyrobenou pomocí rotomouldingu od společnosti ABPlast

Mezi nevýhody tohoto procesu patří objem nádrží. Běžně se nesetkáte s nádržemi většími než 6 kubíků. Na druhou stranu vlastnosti a váha jsou hlavními benefity monolitických nádrží. Tyto nádrže doporučujeme do míst, kde není třeba velké nádrže na dešťovou vodu.

Nezávazná nabídka nádržeMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

8. Jak vybrat mezi nádrží k obetonování, dvouplášťovou a samonosnou?

Každá nádrž by měla mít parametr,  který definuje, jak bude probíhat stavba nádrže. Konkrétně jde o:

 • Nádrže k obetonování

 • Dvouplášťové nádrže

 • Samonosné nádrže

Nádrže k obetonování

Nádrže k obetonování jsou typicky lehčí nádrže, u kterých se předpokládá betonování kolem celé plochy nádrže. Tento typ nádrží je na první pohled levnější, ale cenu přirozeně zvýší materiál a práce. 

Nádrž k obetonování zvolte v případě, kdy ji hodláte umístit blízko příjezdové cesty a bude tak vystavena vyššímu zatížení. Naopak se ji vyvarujte v případě výskytu podzemní vody.

Dvouplášťové nádrže

Dvouplášťové nádrže se vyrábí pro místa s výskytem podzemní vody nebo jílovitého podloží. Naopak se nedoporučuje do míst blízko příjezdových cest. Technologicky se tento typ nádrže pokládá na základovou desku, ke které se kotví.

Samonosné nádrže

Samonosná nádrž na dešťovou vodu je kompromisem mezi nádrží k obetonování a dvouplášťovou nádrží. Není použitelná do míst s podzemní vodou nebo jílovitým podložím. Výhodou je jednoduchá realizace.

Samonosná nádrž se jen usadí na základovou desku a obsype zeminou.

9. Jak vybrat mezi tvary nádrží

Pokud se otázkou, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu zabýváte již pár hodin, pak jistě vašemu oku neunikla rozdílnost tvarů jednotlivých nádrží.  Kdy vybrat jaký tvar?

Nádrže s tvarem ponorky

Tento typ nádrží se dá charakterizovat velkým objemem. Pokud vás netrápí podzemní voda a váš pozemek umožňuje takové umístění, můžete po tomto tvaru v klidu sáhnout.

Nádrž na dešťovou vodu ve tvaru ponorky

Ploché nádrže

Ploché nebo spíše ne příliš vysoké nádrže se vyrábějí pro účely spodní vody. V místech, kde je spodní voda vysoká, se instaluje tento typ nádrže.

Ploché nádrže na dešťovou vodu vybíráme v místech, kde se vyskytuje podzemní voda

Sudovité nádrže

Nádrže ve tvaru sudu jsou typické pro lokality, kde se šetří místem. Jejich nevýhodou je hloubka uložení a tím rostoucí náklady na výkop a odvoz zeminy při realizaci.

Nádrž na vodu sudovitého tvaru

10. Svépomocí nebo na klíč?

Pozorný čtenář má již pravděpodobně jasno, zda bude realizovat nádrž na dešťovou vodu svépomocí nebo na klíč. Shrňme si tedy jen základní výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.

Realizace svépomocí

Stavba nádrže na dešťovou vodu svépomocí vyjde určitě levněji, než při realizaci na klíč. Nemusíte platit společnost, její zaměstnance a ještě marži. Na druhou stranu přicházíte o jednu velkou výhodu, kterou je záruka.

Dodavatelská společnost, zvláště v případě že dodává i nádrž na dešťovou vodu odpovídá za stavební postup a to, že nádrž nějaký čas vydrží. V případě špatné instalace nebo chybné funkčnosti vždy můžete realizaci reklamovat.

Právo reklamace samozřejmě při realizaci svépomocí máte na nádrž, avšak pokud se něco s nádrží stane při instalaci, prodejce nádrže jistě najde "x výmluv, proč neuznat reklamaci. Realizaci svépomocí, tak lze s klidem doporučit všem, kteří mají zkušenosti a jsou zároveň zruční."

Realizace nádrže na klíč

Při realizaci nádrže na dešťovou vodu na klíč získáváte všechny výhody, kterých se vám nedostává při realizaci svépomocí a samozřejmě vám odpadávají veškeré starosti. Zvláště v případě, kdy si vyberete společnost, která vám k nádrži připraví i odborný posudek a pomůže s dotací dešťovka.

Doporučujeme nechat si zpracovat, alespoň orientační nacenění, podle kterého se vám bude rozhodovat daleko lépe, než od stolu vybrat levnější cestu svépomocí.

Výběr nádrže krok za krokem, jak se z těch rad nezbláznit

Uff, dočetli jste až sem a možná stále netušíte, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu? Pokusíme tedy vydestilovat to zásadní a popsat logický proces výběru nádrže podle důležitosti. Předpokladem pro tento proces je výběr podzemní nádrže, na kterou lze čerpat dotaci.

Krok 1: V jaké kondici je pozemek

První z čeho musíte při výběru nádrže vycházet je:

 • Stav podzemní vody - pokud nevíte, rádi vám zajistíme hydrogeologický posudek

 • Typ podloží, resp. zda je jílovitá

 • Příjezdová cesta v okolí nádrže

 • Přístupnost pozemku - to platí zvláště v případech, kdy chcete betonovou nádrž. Vzpomeňte, že umístit 10 tunovou nádrž není možné umístit jen tak.

Nyní byste tedy měli mít jasno, zda hledáte nádrž k obetonování, dvouplášťovou nebo samonosnou.

Krok 2: Podle situace na pozemku vyberte tvar nádrže

Nyní už víme, jaký typ konstrukce hledáme a je čas vybrat si adekvátní tvar nádrže, viz. bod 9.

Krok 3: K jakému účelu nádrž pořizujete

V tomto kroku již známe i tvar nádrže. Než se pustíme do výpočtu velikosti objemu nádrže je nutné si vyjasnit, zda voda z nádrže bude pouze pro účely zálivky nebo i splachování. To je klíčový faktor pro výpočet celkové velikosti nádrže.

Krok 4: Konečně můžeme počítat

Nebojte, už se blížíme konci. Nyní už můžete sáhnout po kalkulačce a vypočítat objem nádrže, který pokryje vaše potřeby.

Krok 5: Nezapomeňte na kvalitu

Už víte, jaký typ, proč nádrž kupujete a jak velkou potřebujete. Teď jen neudělat chybu v kvalitě. Obecně můžeme doporučit držet se dál od nejlevnějších nádrží. Jak už víte, šetřilo se na plastu nebo postupu výroby.

Využijte cenu jako ukazatel. Průměrné drahé nádrže a dražší mají své opodstatnění. Vyplatí se si připlatit, zvlášť když se vám část nákladů vrátí z dotace.

Krok 6: Kde nádrž koupit

Kvalitní nádrže všech typů můžete koupit přímo u nás za stejnou cenu jako u výrobců. Přednost můžete dát i naší konkurenci, zlobit se nebudeme. Při dodržení výše uvedených kroků se nebojíme o vaši špatnou volbu.

Doporučit vám můžeme nákup online, protože starosti s dopravou těžké a objemné nádrže přenese na prodejce. Představa stěhování nádrže z hobby marketu je zlý sen.

Jak vám pomůže Zakra s výběrem nádrže

 1. Na základě vaší nezávazné poptávky a potřeby navrhneme ideální řešení

 2. Budete-li mít zájem, připravíme pro vás odborný posudek k dotaci a pomůžeme vám dotaci vyřídit

 3. Vypočítáme za vás ideální velikost nádrže na dešťovou vodu

 4. Pošleme vám cenovou nabídku na několik nádrží, které budou jednak kvalitní a také budou odpovídat vaší potřebě

 5. Pokud budete mít zájem, postavíme vám nádrž na dešťovou vodu na klíč

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku