Dotace dešťovka: Návod krok za krokem

kraus@zakra.cz Michal Kraus
13. 04. 2021
destovka 2

Chcete u svého bydlení efektivně využít dešťovou vodu a rádi byste alespoň na retenční nádrž dostali dotaci? Pak právě vás se možná týká dotační program Dešťovka. Dešťovku má v gesci Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. V posledních letech se těší velké oblibě. Ne vždy je však možné dotaci čerpat. Za jakých podmínek a hlavně, kdo může využit dotační program Dešťovka si rozebereme v tomto článku.

Obsah článku

Co je dotační program Dešťovka

Dotační program Dešťovka je typem peněžité úhrady ze strany státu, kdy je nezbytná spoluúčast investora (tedy Vaše) a ze státních peněz lze financovat část účelně vynaložených nákladů.

V lidské řeči je Dešťovka program týkající využití dešťové vody v rodinném domě nebo bytovce za účelem primárně schraňování dešťové vody, využití dešťové vody pro zálivku nebo případně pro další recyklaci uvnitř objektu.

Dotace předpokládá, že jedno z dotovaných řešení vybudujete a následně zažádáte o finanční podporu státu. Na dotaci není právo, to znamená, že ji nemusíte dostat a zároveň se netýká všech typů nemovitostí nebo technologický řešení viz níže.

Dotace dešťovka: Návod krok za krokem

Jaké druhy dotací existují

Všechny jednotlivé dotační tituly se týkají využití dešťové vody. Samotná výzva pak zmiňuje tyto příklady, na které je možné získat podporu.

Systémy pouze pro zálivku

Nejjednodušším dotačním titulem je finanční podpora vybudování podzemní retenční nádrže s filtračním zařízením. Z nádrže je za pomocí čerpadla voda využita pro zalévání zahrady.

První dotace Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

Druhým, již složitějším typem dotace je využití dešťové vody nejen pro zalévání zahrady, ale i pro splachování toalety. Tento typ řešení, tak již vyžaduje integraci s vnitřními rozvody vody.

Druhá dotace Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování toalety

Systémy pro využití vyčištěné odpadní vody bez využití srážkových vod

V případě tohoto typu dotace nejde o využití dešťové vody, ale o akumulaci vyčištěné odpadní vody z umyvadel, sprch, van apod. taktéž v podzemní nádrži. Tato voda je pak následně využita v obytném domě pro splachování toalet případně i pro zalévání zahrady.

Systémy pro využití vyčištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Posledním a zároveň nejsložitějším typem Dešťovky je instalace dvou akumulačních nádrží. Jedna slouží na vyčištěnou odpadní vodu (viz. předchozí varianta) a druhá na dešťovou vodu. Takto akumulovaná voda se následně využije pro zálivku nebo splachování.

Třetí dotace Využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody

Kdo může o dešťovku žádat

Asi nejdůležitější části našeho článku. Kdo a za jakých podmínek může žádat o dotaci Dešťovka, ale i jednotlivé varianty.

Nejdůležitější společná pravidla pro všechny typy Dešťovky

 1. Dotaci je možné čerpat pouze pro obytné domy, to znamená tam, kde se bydlí a neslouží například podnikání (hotely, penziony, restaurace…)

 2. Žadatel musí být vlastníkem obytného domu, nemůže tedy například žádat syn/dcera za své rodiče

 3. Žadatel musí být finančně solventní, to znamená nemůže mít:

  1. Nesplacené závazky u finančního úřadu

  2. Nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení

  3. Nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy

  4. Dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení

 4. Maximální finanční podpora je 50% z celkově investované částky

 5. K jednomu domu lze dotaci dostat jen jednou

 6. Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2m3, velikost se odvíjí od plochy střechy

 7. V případě využití dešťové vody/přečištěné vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena, alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny

Rozdílná pravidla a podmínky pro Dešťovku

Typ dotace

Obecné podmínky

Speciální povinnosti

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze stávající obytné domy

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Stávající obytné domyNovostavby

Využití přečištěných odpadních vod

Stávající obytné domyNovostavby

V případě využití vod pro zálivku musí být vodoprávní povolení a Hydrogeologický posudek

Jak vysokou podporu je možné získat

Výše maximální dotace se liší podle typu řešení, nicméně pamatujte, že jedním z pravidel je, že žadatel může maximálně získat 50% z investované částky.

Jednotlivé dotace se liší podle maximální částky, kterou je možné získat (vždy však limitováno 50%) a zároveň proměnou, kterou tvoří velikost nádrže.

Typ dotace

Maximální výše dotace (vždy však maximálně 50% nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

3. varianta dotačního programu

Využití přečištěných odpadních vod

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

Dokumenty ke stažení

Jak postupovat krok za krokem

1) Konzultace s projektantem

Prvním krokem v řešení dotace Dešťovka je konzultace s odborníkem. Ideálně s autorizovaným vodohospodářem, který má zkušenost s vyřizováním dotací a přípravou projektové dokumentace.

2) Odborný posudek k dotaci

Odborný posudek k dotaci Dešťovka má svou předepsanou formu. Posudek musí být zpracován:

 • dodavatelem systému pro hospodaření se srážkovou vodou či realizační firmou

 • autorizovanou osobou podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. jakým je i společnost Zakra

Odborný posudek k dešťovce musí obsahovat tyto části

 • Základní informace o projektu

  • např. identifikace investora

  • identifikace pozemku

  • apod.

 • Popis stávajícího řešení hospodaření s dešťovou vodou

 • Popis navrhovaného řešení

 • Analýzu sledovaných indikátorů jako je:

  • Objem instalovaných nádrží

  • Předpokládaná roční úspora pitné vody

  • Velikost odvodňované plochy

 • Výkresovou část

  • Situace stavby

  • Schéma zabudování akumulační nádrže

  • Schéma zapojení systému

Odborný posudek k Dešťovce vám rádi zpracujeme, stačí nás kontaktovat

3) Elektronická žádost o dotaci

K elektronické žádosti, která se vyplňuje zde. Je potřeba doložit odborný posudek. Samotná žádost se pak skládá, ze 3 části.

 • Registrace žadatele

 • Vyplnění žádosti

 • Doručení žádosti na příslušné krajské pracoviště

4) Posouzení vaší žádosti a rozhodnutí o dotaci

Po vyplnění všech formulářů Vám nezbyde nic jiného než čekat. Úředníci mají 3 týdny na posouzení formální správnosti žádosti, tzn. jestli jste nespletli například v adrese. Následně kontrolují, zda vaše žádost je vhodná pro čerpání dotace, což zabere další 3 týdny. Pokud je vše v pořádku dochází k akceptaci. V opačném případě je nutné provést opravu a znovu čekat několik týdnů.

5) Doložení realizace

Po akceptaci vaší žádosti budete vyzváni k doložení realizace. K tomu pak výzva stanovuje časovou lhůtu. U stávajících rodinných domů, tak musíte učinit do 12 měsíců a u novostaveb do 24 měsíců. U tohoto kroku budete muset svou žádost doložit

 • fakturami,

 • vyplněným formulářem dokládajícím realizaci,

 • rozpočet akce,

 • výpisem z bankovního účtu, dokládajícím úhradu položek

 • potvrzení, že vlastníte daný bankovní účet

 • případně i povolení vypouštět přečištěné vody do vod podzemních

6) Podepsání smlouvy o podpoře

Po doložení všech nezbytných dokumentů, za předpokladu, že je žádost v pořádku, podepíše Fond smlouvu na čerpání dotace.

7) Čerpání dotace

Posledním a nejhezčím krokem je pak obdržení finanční dotace na váš účet.

Jaká je cena za odborný posudek a vyřízení Dešťovky?

Typ dotace

Odborný posudek: Využití srážkové vody pro zálivku

Odborný posudek: Využití srážkové vody jako vody užitkové

Odborný posudek: Využití vyčištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Vyřízení dotace

Standardní cena

6 500,-

8 500,-

10 500,-

8 000,-

Časté dotazy

Je možné čerpat dotaci na domovní čistírnu odpadních vod?

Bohužel ne. Náklad na pořízení domovní čistírny odpadních vod nelze zahrnout do dotace.

Co znamená stávající obytný dům?

Obytným domem se rozumí buď rodinný dům  s nejvýše 3 samostatnými byty a nejvýše 2 nadzemními patry. Dále pak bytový dům, který má 4 a více bytů.

Je dotace jen pro rodinné domy?

Nikoliv, je i pro bytové domy, které mají 4 a více bytů.

Připraví mi vaše společnost odborný posudek?

Ano, radí vám zajistíme odborný posudek i projednáme celou dotaci.

Nabízíte vyřízení celé dotace?

Ano, celou dešťovku rádi vyřídíme za vás.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma