Odborný posudek k dotaci Dešťovka snadno a rychle

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 06. 2022
projektant ČOV

Potřebujete odborný posudek k dotaci Dešťovka? Chcete si doma zřídit systém na opětovné využití srážkové nebo šedé vody a rádi byste alespoň část nákladů pokryli příspěvkem z dotačního programu Dešťovka? Pak nezapomeňte, že k žádosti o dotaci je třeba přiložit také odborný posudek. Co takový posudek obsahuje, kdo ho smí vypracovat a jaká je jeho cena?

Obsah článku

Co je dotace Dešťovka a proč je potřeba odborný posudek

Dotační program Dešťovka podporuje majitelé rodinných a bytových domů v šetrném hospodaření s dešťovou a šedou vodou. O dotaci na využití dešťové nebo šedé vody mohou žádat ti z vás, kteří se chystají pořídit retenční nádrž na dešťovou vodu nebo domovní čistírnu šedých vod. Po předložení žádosti můžete získat zpět až 50 % všech výdajů spojených s vybudováním systému pro recyklaci srážkové nebo šedé vody.

Odborný posudek k dotaci Dešťovka snadno a rychle

Tři varianty dotačního programu Dešťovka

Typ dotace

Způsob hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat

Výše dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace (maximálně však 50 % nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajicích domů

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

27 000,-

55 000,-

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

37 000,-

65 000,-

3. varianta dotačního programu

Využití šedé vody pro zálivku a splachování (s možností využití dešťové vody)

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

62 000,-

105 000,-

Jak žádat o dotaci Dešťovka? Bez posudku to nepůjde

Žádost o dotační příspěvek lze vyplnit a podat online. K žádosti nezapomeňte přiložit odborný posudek a případně některé z následujících dokumentů:

 • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),

 • vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),

 • dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu.

Odborný posudek jako součást žádosti o dotaci

K žádosti o dotaci musíte přiložit také odborný posudek. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která obsahuje mimo jiné situační výkres, schéma a řez akumulační nádrže nebo čistírny šedých vod a technickou zprávu s výpočty.

Odborný posudek vám zpracujeme v rozsahu požadovaném dotačním titulem poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak vypadá odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka

Odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka se mírně liší v závislosti na tom, kterou variantu dotačního programu chcete využít. V zásadě ale obsahuje následující informace a přílohy:

 • Základní informace o projektu

 • Popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

 • Popis navrhovaného způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

 • Stanovení sledovaných indikátorů

 • Závěr

 • Výkresová část

 • Přílohy (např. hydrogeologický posudek)

O dešťovku nelze žádat bez odborného posudku, který vypracuje autorizovaný vodohospodář

Základní informace o posudku

V úvodní části odborného posudku se vždy uvádějí základní údaje o zpracovateli posudku, žadateli o dotaci a dotčené nemovitosti. Zároveň zde najdete stručný popis projektu – tedy jaký je záměr odborného posudku a k čemu bude využita dotace z dotačního programu Dešťovka.

Popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

V závislosti na konkrétní variantě dotačního programu se v této části uvádí buď popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou (1. a 2. varianta dotačního programu), nebo popis stávajícího způsobu nakládání se šedou vodou (3. varianta dotačního programu).

Popis navrhovaného způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

Chystáte se využívat pouze srážkovou vodu? Pak se v této části dočtete, jakým způsobem bude dešťovka svedena do akumulační nádrže a k čemu bude následně použita (zálivka zahrady, nebo zálivka + splachování toalety).

Chystáte se využívat také šedou vodu? Pak bude v této části posudku uvedeno, z jakých zdrojů bude šedá voda recyklována (například umyvadla, vany, sprchy) a jak bude následně použita (zálivka zahrady, splachování toalety).

Tato část posudku dále zahrnuje:

 • Popis kanalizačního potrubí (materiál a způsob uložení)

 • Popis použité technologie (akumulační nádrž nebo čistírna šedých vod)

 • Vstupní parametry systému (např. typ dotčené nemovitosti, počet obyvatel, velikost a typ odvodňované plochy nebo zdroje šedé vody, plocha zavlažované zahrady, atd.)

Základní informace pro odborný posudek

Stanovení sledovaných indikátorů

Následuje část s technickými výpočty, kde se na základě vstupních parametrů stanoví buď dostupné množství srážkových vod, nebo dostupné množství šedých vod k opětovnému využití. Výsledná tabulka může vypadat například takto:

Výpočet je součástí odborného posudku

Závěr

V závěru odborného posudku se uvádí, zda navržený projekt odpovídá podmínkám dotačního programu Dešťovka. Vše je nakonec opatřeno podpisem zpracovatele posudku, nechybí ani datum a místo podpisu.

Výkresová část odborného posudku

V případě žádosti o čerpání dotace z 1. nebo 2. varianty dotačního programu Dešťovka obsahuje výkresová část:

 • situační výkres širších vztahů,

 • katastrální situační výkres,

 • koordinační situační výkres,

 • blokové schéma systému,

 • schéma instalace akumulační nádrže,

 • vzorový výkres uložení kanalizace,

 • vzorový výkres uložení výtlaku z akumulační nádrže.

Pokud se odborný posudek týká žádosti o 3. variantu dotačního příspěvku, pak výkresová část obsahuje navíc ještě:

 • situační výkres širších vztahů,

 • koordinační situační výkres,

 • výkres rozvodu rodinného domu,

 • výkres čistírny šedých vod,

 • výkres řídící jednotky a dmychadla,

 • schéma systému.

Přílohy

Přílohu většinou najdete pouze u odborného posudku k žádosti o 3. variantu dotačního programu, v rámci níž budete využívat přečištěnou šedou vodu k zálivce zahrady. Přílohou je v tomto případě myšlen hydrogeologický posudek, který rozhodne o tom, zda je váš pozemek vhodný ke vsaku.

Jak získat odborný posudek k dotaci dešťovka

Odborný posudek vám smí vypracovat pouze osoba, která k tomu má veškerá potřebná povolení.

 • V případě, že jste se rozhodli čerpat dotaci na využití pouze srážkové vody (1. a 2. varianta dotačního programu), pak vám odborný posudek může zpracovat dodavatel systému či realizační firma.

 • Pokud žádáte o dotaci na využití nejen srážkové, ale také šedé vody (3. varianta dotačního programu), pak musí být odborný posudek potvrzen autorizovanou osobou podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ptáte se, kde takovou osobu najít? Ať už se chystáte žádat o dotaci k využití srážkové, nebo šedé vody, obraťte se na naše autorizované projektanty z projekční kanceláře Zakra. Máme všechna potřebná oprávnění k tomu, abychom vám připravili odborný posudek k jakékoliv variantě dotačního programu.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Cena odborného posudku k dotaci Dešťovka

Kolik za odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka zaplatíte? To záleží především na konkrétní variantě dotačního programu, pro kterou se rozhodnete. Pokud si pro zpracování odborného posudku vyberete naši projekční kancelář Zakra, můžete počítač s těmito cenami, které jsou konečné a zahrnují DPH.

Typ dotace

Odborný posudek: Využití srážkové vody pro zálivku

Odborný posudek: Využití srážkové vody jako vody užitkové

Odborný posudek: Využití vyčištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Vyřízení dotace

Standardní cena

3 490,-

4 490,-

6 490,-

8 000,-

Věděli jste, že dotace Dešťovka se vztahuje také na odborný posudek? I ten se standardně zahrnuje do způsobilých výdajů.

Vzor odborného posudku na Dešťovku

Takto bude vypadat váš odborný posudek k dotaci dešťovka

ukázka odborného posudku k dešťovce

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma