6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny

kraus@zakra.cz Michal Kraus
06. 02. 2023
Průzkumný vrt od A do Z

Průzkumný vrt je součástí stavby a legalizace vrtané studny. Nové vrtané studny mohou vzniknout dvojím způsobem, s průzkumným vrtem a bez něj. Níže se pokusíme odpovědět na vaše nejčastější dotazy. Téma zkušebního vrtu se totiž po změnách v zákonech dostalo do roviny, kdy více mate, než pomáhá.

Obsah článku

1. Co je průzkumný vrt

Nejprve si musíme osvětlit, co je průzkumný vrt, a proč jde o tak diskutované téma. Moderní studny vznikají 2 způsoby, vrtáním nebo kopáním, přičemž dnes již z mnoha důvodů naprosto dominují studny vrtané.

Průzkumný vrt můžeme laicky zaměnit za vrtání studny, protože jeho výsledkem je nalezení pramene vody v dostatečné hloubce včetně technické úpravy vrtu. Stavebně tedy můžeme říci, že jde de facto o hotovou studnu.

A zde je právě kámen úrazu, proč se o průzkumném vrtu vede tolik diskusí. Do roku 2019 totiž vznikaly velké spousty vrtů, které majitelům umožňovaly odebírat vodu z podzemního zdroje, ale bez patřičného povolení.

Průzkumný neboli zkušební vrt se dělá před vznikem projektu a povolení. Jeho cílem je ověřit, zda je na pozemku dostatečně vydatný zdroj vody. K jeho realizaci je nově (od roku 2019) nutné získat souhlas vodoprávního úřadu.

Novela vodního zákona z roku 2019 vše změnila

Novela vodního zákona přinesla povinnost získat souhlas vodoprávního úřadu k realizaci průzkumného vrtu

Problém, který bobtnal, byly studny na černo. Do roku 2019 nebylo potřeba k průzkumnému vrtu povolení a výsledkem byly množící se sousedské spory, které často poškozená strana neměla, jak vyhrát. Průzkumný vrt si mohl udělat každý, bez ohledu na legislativu.

Od roku 2019 najdeme ve vodním zákoně ustanovení v §17, odst. 1, písm. i), které říká: Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

Z dotčeného ustanovení tak vyplývá, že povinnost získat souhlas místního vodoprávního úřadu se týká, jak vrtaných studní, tak tepelných čerpadel.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

2. Kdy se dělá průzkumný vrt a kdy ho můžete vynechat

Velmi dobrý komentář k povinnosti souhlasu k průzkumnému vrtu napsalo samo ministerstvo životního prostředí, zjednodušenou verzi najdete zde. Z naší praxe platí, že o tom, zda se bude dělat průzkumný vrt či nikoliv rozhoduje hydrogeolog. Ten do posudku, který je povinný uvede, zda doporučuje zkušební vrt či nikoliv. Úřady pak mají tendenci se tohoto vyjádření držet.

Průzkumný vrt se dělá po:

a před:

Průzkumný vrt není povinný, studnu uděláte i bez něj

Pokud hydrogeolog neuvede v posudku, že je průzkumný vrt povinný nebo doporučený, můžete v realizaci vrtané studny pokračovat bez něj. Postup je stejný, jako v předchozím odstavci, tedy:

 1. Proutkař

 2. Hydrogeologický posudek pro studnu.

 3. Projekt studny a

 4. Povolení studny

Konečně je také vhodné zmínit, že u kopaných studní není potřeba žádat o souhlas, protože se průzkumný vrt neprovádí.

3. Cena za průzkumný vrt: hloubka rozhoduje

Tím, že je průzkumný vrt de facto již hotovou vrtanou studnou, můžete počítat s cenou, kterou zaplatíte za vrtání studny. Rozhodujícím parametrem je hloubka a průměr vrtu. Obecně počítejte, že 1 metr s vystrojením vyjde na 2 500,-.

Průměrné ceny za průzkumný vrt a vrtanou studnu

Hloubka studny

160mm

200mm

210mm

10 metrů

20 700,00 Kč

26 450,00 Kč

28 750,00 Kč

20 metrů

41 400,00 Kč

52 900,00 Kč

57 500,00 Kč

30 metrů

62 100,00 Kč

79 350,00 Kč

86 250,00 Kč

4. Zkušební vrt se bez neobejde bez povolení

Co tedy dělat, když už jste si zkušební vrt vybrali nebo ho po vás chce hydrogeolog, potažmo vodoprávní úřad? Je nutné ho nechat povolit.

Povolení průzkumného vrtu se provádí tzv. souhlasem vodoprávního úřadu. Souhlas je jednou z nejjednodušších forem řízení a povolení. Bude vám stačit vyplnit tento formulář a poslat ho či odnést na místní vodoprávní úřad. Vydání souhlasu s průzkumným vrtem není zpoplatněno.

Případné sankce za nedodržení tohoto postupu jsou opět k nalezení ve vodním zákoně, konkrétně jde o paragrafy 116 až 125.

Průzkumný vrt se dělá vrtnou soupravou.

5. Legalizace studny po dokončení průzkumného vrtu

Co dělat, když je zkušební vrt hotový? Jak se dostat k tomu, aby studna byla povolena? Po dokončení projektu studny se rozbíhá povolovací řízení, o tom jsme se již více rozepsali zde, ale rádi vám připomeneme, jak postupovat.

V principu existují dva způsoby. Pomalejší v podobě zajištění územního rozhodnutí a následně získání stavebního povolení o odběru podzemních vod. Nebo rychlejší, tzv. společné povolení, které se podává na vodoprávním úřadě.

Vzor žádosti pro takové řízení najdete na webových stránkách vodoprávního úřadu, případně můžete využít vzorový příklad zde. Pokud si nejste jisti, jak do toho, můžete nechat veškerou byrokracii s průzkumným vrtem a legalizací studny na nás.

Dále budete potřebovat tyto podklady

 1. projekt studny

 2. vyjádření a stanoviska správců veřejné technické a dopravní infrastruktury

 3. vyjádření a souhlas vlastníků, na kterém se stavba umisťuje, v případě, že to je sám žadatel, tak prokázání vlastnických práv k danému pozemku

 4. závazná stanoviska dotčených orgánů (jako je životní prostředí, ÚP, památková péče)

 5. stanoviska zvláštních dotčených orgánů jako jsou např. CHKO, Národní parky, Obvodní báňský úřad pro stavby studny hlubší jak 30,0 m, vyjádření HZS (hasiči), nebo třeba vyjádření MZ ČR a českého inspektorátu lázní a zřídel.)Následuje proces správního řízení, který může trvat 60 – 90 dnů. Poté máte již vydané Rozhodnutí o povolení stavby a povolení k odběru podzemních vod.

6. Jak postupovat krok za krokem při realizaci vrtané studny

Nyní už byste měli mít o průzkumném vrtu veškeré informace. Zbývá popsat, jak na realizaci vrtané studny krok za krokem. Pokud se budete držet tohoto plánu, tak to dobře dopadne:

 1. Ověření, že lze studna dělat, nejde například o speciálně chráněnou oblast nebo ochranné pásmo vodního zdroje.

 2. Zajištění proutkaře a hydrogeologa. Ti najdou vodu a vypracují posudek pro průzkumný vrt. Pozor posudek pro průzkumný vrt a pro studnu se formálně liší.

 3. Získání souhlasu pro zkušební vrt

 4. Realizace průzkumného vrtu

 5. Zpracování projektu na studnu

 6. Vyřízení povolení studny

 7. Finalizace stavební činnosti a zprovoznění studny

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma