Kopaná nebo vrtaná studna? Která je pro vaše účely vhodnější?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 05. 2020
rozvod vody ze studny

Uvažujete nad vlastním zdrojem užitkové nebo pitné vody a nejste si jistí, jestli je pro vaše účely vhodnější kopaná nebo vrtaná studna? Vrtaná studna jímá kvalitnější vodu z hlubších vrstev, zatímco studna kopaná akumuluje větší množství vody vhodné například k napuštění bazénu. Udělejte si jasno v tom, která bude zásobit vodou vaši domácnosti.

Obsah článku

Proč se pořízení domácí studny vyplatí?

Zásobení vlastní vodou ze studny je stále oblíbenějším řešením nejen nemožnosti napojení domu či chaty k vodovodnímu řádu, ale také rostoucích nákladů na vodné a stočné. Kvalitně vybudovaná studna vám zajistí dostatek užitkové vody a v některých případech i vody pitné, a to s minimálními náklady na její provoz. I přes vyšší prvotní investici má tak kopaná či vrtaná studna potenciál ušetřit vám z dlouhodobého hlediska značnou sumu peněz. 

Cena vody 2024 aneb kde a jak ušetřit tisíce
Související článek Cena vody 2024 aneb kde a jak ušetřit tisíce

S volbou studny vám poradí hydrogeolog

Před samotným budováním studny si přizvěte hydrogeologa, který zajistí vyhledání vody a zpracuje odborný posudek, v němž vám navrhne vhodný typ studny. S jistotou se tak dozvíte, zda je pro vaše účely vhodná kopaná nebo vrtaná studna.

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vrtaná studna

Vrtaná studna jímá podzemní vodu z hloubky několika desítek metrů, což představuje její hlavní výhodu. Díky tomu není množství vody zásobující studnu přímo ovlivněno množstvím srážek a naopak bývá relativně stálé v průběhu celého roku. Významnou výhodou je možnost účinně izolovat vodu z hlubších vrstev od znečištěné povrchové vody, která zpravidla obsahuje v zemědělství hojně používané dusičnany. Díky tomu se vrtaná studna může stát zdrojem kvalitní pitné vody, ačkoliv garantovat to před započetím stavby nelze.

Aby mohla být voda z vaší studny považována za pitnou, musí pocházet z hloubky 40–100 metrů v závislosti na typu podloží a její kvalitu je nutné ověřit rozborem.

TIP: Přečtěte si, co je zapotřebí k tomu, abyste mohli vrtanou studnu používat jako zdroj pitné vody. 

Zásadní otázkou je, kam vrtanou studnu na svém pozemku umístíte. Hydrogeolog vám na základě svého průzkumu navrhne místo, které nejlépe splňuje podmínky, jako je výskyt podzemní vody nebo vhodná skladba podloží. Zohlednit ale musíte i to, že pro realizaci stavby je nutné zajistit přístup vrtné soupravě sestávající z nákladního auta s vrtným zařízením. Samotná realizace vrtané studny zabere zpravidla 1–2 dny v závislosti na hloubce vrtu a stavbě podloží.

Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z
Související článek Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z

Výhody vrtané studny

 • hloubka vrtu

 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev

 • přístup ke kvalitnější vodě

 • relativně stabilní množství vody po celý rok

 • možnost jímání užitkové i pitné vody

 • relativně nenáročná a rychlá výstavba

Nevýhody vrtané studny

 • nemožnost stavby svépomocí

 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek

 • bez možnosti dodatečného prohloubení

 • dražší a náročnější údržba

Potřebuji projekt studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kopaná studna

Kopaná studna je zpravidla vedena do hloubky několika jednotek až desítek metrů, proto se doporučuje budovat v místech, kde je pramen spodní vody relativně blízko povrchu. Využívá se k jímání vody z mělčích vrstev, kterou následně použijete na zahradě. Jako zdroj pitné vody vám tedy narozdíl od studny vrtané neposlouží. V období sucha může dojít k poklesu studniční vody, jelikož její množství je přímo závislé na množství srážek, a nedostatek vody může nastat i v důsledku holomrazů. Na druhou stranu, pokud je vody dostatek, je kopaná studna schopná akumulovat velké množství vody a umožňuje tak větší jednorázový odběr, například na napuštění bazénu.

kopaná vs vrtaná studna

Kopané studny jsou hloubeny ručně nebo za pomocí stroje a čas potřebný k jejich celkové realizaci se podstatně liší v závislosti na složení podloží v místě hloubení a samotné hloubky studny. Vzhledem k vyšší pracnosti a nárokům na odvoz vykopaného materiálu je ale jisté, že si počkáte o něco déle než byste čekali na studnu vrtanou. 

Výhody kopané studny

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)

 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr

 • možnost prohloubení

 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách

 • levnější údržba

Nevýhody kopané studny

 • jímání vody z mělké hloubky

 • nižší kvalita vody

 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek

 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů

 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu

Cena studny

Kolik vás bude kopaná či vrtaná studna stát? Výslednou cenu nelze jednoznačně určit, jelikož je ovlivněna řadou faktorů. Zahrnout do ní musíte prvotní hydrogeologický průzkum, který obnáší vyhledání zdroje vody, dále vypracování odborného posudku a projektu a také zajištění nutných povolení.

Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?
Související článek Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?

Nemalé výdaje padnou na samotnou stavbu studny, do které je kromě realizace vrtu započítaný také transport vrtné soupravy a materiálu. Pár tisíc nakonec připadne na hydrochemické práce zahrnující chemickou analýzu vody. Zapomenout nesmíte na pořízení nezbytného čerpadla a filtrační techniky.

Jednotlivé položky se pohybují v řádech tisíců korun a stavba studny se odvíjí od její hloubky, kdy za jeden metr zaplatíte 1 500–3 000 Kč. 

Studna svépomocí?

Vrtanou studnu svépomocí nevybudujete a nezbývá vám proto nic jiného, než se obrátit na specializovanou firmu. U kopané studny můžete o budování svépomocí uvažovat, ale pouze do hloubky 3 metrů, a i k tomu je zapotřebí nejprve si zajistit povolení na vodoprávním úřadě. Jestliže chcete studnu hlubší, budete potřebovat také souhlas obvodního báňského úřadu. Kromě potřebných nástrojů si také nezapomeňte zajistit odvoz vykopaného materiálu. Jestliže ale není vaším primárním cílem ušetřit, lepším řešením je i v případě kopané studny přenechat realizaci na odbornících.

Před samotným hloubením studny

Ať už se rozhodnete pro vybudování studny vrtané, nebo kopané, před samotnou realizací stavby vás čeká vyřízení mnoha formálních záležitostí. Každá studna je podle platných právních předpisů považována za vodní dílo, které musí splňovat veškeré potřebné náležitosti. Prvním krokem je zpracování projektu, a to osobou či firmou, která vlastní potřebná oprávnění.

Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)
Související článek Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)

Jestliže si nevíte rady s vyřízením formalit kolem projektu studny, využijte možnosti neplacené konzultace s našimi odborníky. Nabídnou vám nejvýhodnější řešení vaší situace a vypracují vám projekt na míru.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

 • Domácí studna: Vše, co potřebujete vědět – je vhodnější vrtaná, nebo kopaná studna? Co vše je nutné zařídit před tím, než poprvé kopnete do země? A zvládnete studnu postavit svépomocí?

 • Povolení vrtané studny – Uvažujete nad vrtanou studnou? Bez povolení se neobejdete. Poradíme vám, jak na to.

 • Projekt vrtané studny – Potřebujete projektovou dokumentaci k vybudování domácí studny? Pokud ano, jaká je jeho cena?

 • Cena studny – Zjistěte, na kolik vás vyjde stavba domácí studny a co vše je nutné do konečné ceny zahrnout.

 • Jak vyčistit studnu – Jak postupovat při vyčištění staré, nepoužívané studny? Poradíme vám, jak to zvládnout svépomocí.

 • Jak vybrat čerpadlo do studny – Čerpejte vodu ze studny efektivně. Poradíme vám, jaký typ čerpadla je nejvhodnější.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma