Cena studny: Kolik vás bude stát vrtaná studna?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
09. 08. 2020
fence-20869_1280

Rádi byste si na svém pozemku nechali vybudovat vlastní studnu? V dnešní době se jedná o ceněný zdroj vody, kterou využijete jak na zahradě, tak v domácnosti. Pokud vás zajímá cena studny, budete muset započítat hned několik položek – hydrogeologický posudek, projekt a nakonec samotné stavební práce. Na kolik vás tedy domácí studna vyjde?

Obsah článku

Kopaná, nebo vrtaná studna?

Zatímco na pozemcích starousedlíků se nejčastěji setkáte se studnou kopanou, u moderních domů se dnes budují spíše studny vrtané. Rozdíl mezi nimi netkví pouze v technice hloubení, ale také v jejich hloubce a následné kvalitě jímání vody.

Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z
Související článek Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z

Kopaná studna

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)

 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr

 • možnost prohloubení

 • před hloubením se obejdete bez průzkumného vrtu

 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách

 • levnější údržba

 • jímání vody z mělké hloubky –> nižší kvalita vody

 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek

 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů

 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu

Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?
Související článek Cena kopané studny: co kromě kopání nezapomenout započítat?

Vrtaná studna

vrtaná studna cena

 • značná hloubka vrtu (až desítky metrů)

 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev

 • přístup ke kvalitnější vodě

 • relativně stabilní množství vody po celý rok

 • možnost jímání užitkové i pitné vody

 • lze provést zkušební vrt, na který je ale nutné si zajistit povolení

 • relativně nenáročná a rychlá výstavba

vrtaná studna

 • nemožnost stavby svépomocí

 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek

 • bez možnosti dodatečného prohloubení

 • dražší a náročnější údržba

Co vše zahrnuje cena studny?

Výsledná cena studny se většinou skládá hned z několika položek – mezi ty největší patří projektová dokumentace a následně samotná stavba studna. Konkrétní ceny se samozřejmě mohou lišit v závislosti na projektantovi či firmě, kterou oslovíte. Výsledná cena studny zahrnuje:

 • Hydrogeologický posudek

 • Průzkumný vrt

 • Projektová dokumentace

 • Stavební povolení

 • Hloubení studny

 • Hydrochemické práce

 • Hydrodynamické zkoušky

 • Čerpací technika

 • Případné prohloubení studny

Cena vrtané studny se pohybuje v rozmezí od 50 000 do 100 000 korun bez DPH. Finální cena vrtané studny záleží především na hloubce vrtu. Průměrná cena za 1 metr vrtu je 2 500,-. Nezapomeňte započítat také cenu za projekt studny a hydrogeologický posudek.

Hydrogeologický posudek

Na vaší cestě za vlastní studnou se nejprve setkáte s hydrogeologem. Ten posoudí, zda se na vašem pozemku nachází podzemní voda a jak silný je její pramen. Také vám doporučí vhodný typ studny a do jaké hloubky by měla sahat.

Cena hydrogeologického posudku se samozřejmě liší člověk od člověka, zpravidla se ale pohybuje mezi 4–17 000 Kč.

Průzkumný vrt

Pokud chcete jít při budování vrtané studny opravdu na jistotu, nechte se provést průzkumný vrt. Pozor si ale dejte na to, že od 1.1. 2019 je nutné zajistit si k tomu souhlas vodoprávního úřadu. Vodu z průzkumného vrtu bohužel nelze legálním způsobem využívat, k tomu budete potřebovat další úřední povolení.

Součástí zhotovení průzkumného vrtu by měla být také hydrodynamická čerpací zkouška, která zjistí, zda při čerpání studniční vody neubývá vodu ve studnách sousedních. Cena samotné zkoušky se pohybuje kolem 2 000 Kč, je ale nutné připočítat cenu také za ponorné čerpadlo (běžně do 10 000 Kč).

6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny
Související článek 6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny

Projekt vrtané studny

Jelikož se vrtaná studna podle zákona považuje za vodní dílo, potřebujete k její realizaci povolení vodoprávního úřadu. To získáte pouze tehdy, předložíte-li na úřadě projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb.

jak vyčistit studnu

Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)
Související článek Projekt vrtané studny: Kompletní průvodce (2024)

V Zakra máme s projekty vrtaných studní několikaleté zkušenosti. Navíc s námi máte jistotu, že se cena projektu v průběhu naší spolupráce nijak nezmění. Projekt vrtané studny si ceníme na 11 990 Kč (s DPH). Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace, včetně případných změn, která je připravena pro jednání s úřady.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení vrtané studny

Postup pro získání povolení pro stavbu studny a následné nakládání s jímanou vodou se liší v závislosti na tom, zda studnu stavíte společně s domem, nebo samostatně. 

Takzvané společné řízení, kdy povolujete studnu společně se stavbou domu, je většinou snadnější cestou. Žádost podáváte na vodoprávní úřad, který nejen že stavbu umístí a povolí, ale zároveň povolí také nakládání s vodami. Cena vydání společného povolení je přitom pouhých 300 korun. 

Jestliže studnu plánujete budovat u již stojícího domu, nejprve budete muset sehnat územní rozhodnutí o umístění stavby studny a až následně povolení vodoprávního úřadu. Cena se tak vyšplhá na dvojnásobek – 600 korun.

Pamatujte také na to, že studna postavená takzvaně na černo je považována za nelegální stavbu. V takovém případě vám hrozí povinnost stavbu odstranit a navíc zaplatíte pokutu ve výši až 50 tisíc korun.

Povolení vrtané studny
Související článek Povolení vrtané studny

Hloubení studny

Cena stavebních prací se nedá jednoduše vyčíslit. Ve hře je příliš mnoho faktorů – typ podloží, hloubka a průměr vrtu, ale také doprava vrtného materiálu na místo stavby. Základ ceny se běžně vypočítává dle plánované hloubky studny, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1 700–3 000 Kč. Výsledná cena poté zahrnuje zhotovení a vystrojení vrtu, obsyp, jílování a vyčištění vrtu a může se pohybovat mezi 30–100 000 Kč.

7 věcí, které musíte vědět o prohloubení studny
Související článek 7 věcí, které musíte vědět o prohloubení studny

cena studny

Rozbor studniční vody

Před tím, než odeberete vzorek studniční vody a odešlete ho na rozbor, doporučuje se počkat alespoň měsíc po zhotovení studny. Základní chemický rozbor společně s bakteriologickým rozborem jsou většinou dostačující k posouzení zdravotní nezávadnosti studniční vody (v případě, že je využívána pouze pro individuální zásobování). Máte ale možnost nechat si provést komplexní analýzu, která odhalí i stopové množství organických látek a kovů.

 • Cena základního + bakteriologického rozboru se pohybuje kolem 1 500 korun. 

 • V případě komplexního rozboru se cena vyšplhá na přibližně 6 500 korun. 

Čerpací technika

K využívání studniční vody vám poslouží čerpadlo, a to zpravidla čerpadlo ponorné, které dokáže čerpat vodu z větších hloubek. Při výběru toho pravého čerpadla je důležité zaměřit se na jeho rozměry (mělo by být dostatečně úzké, aby se vešlo do vrtu a šlo s ním lehce manipulovat), výtlak (uváděný v metrech) a průtok vody (kolik vody proteče za určitý časový úsek).

Cena ponorného čerpadla se většinou blíží 10 tisícům korunám. Zajímá vás, jak vybrat čerpadlo do studny?

Případné prohloubení studny

Zdá se vám, že nemáte ve studni vody dostatek? U vrtaných studní máte možnost prohloubení, ke kterému ale budete potřebovat další povolení vodoprávního úřadu. K jeho získání bude nutné znovu si zajistit hydrogeologický posudek, tentokrát zaměřený na to, jaký vliv bude prohloubení studny mít například na studny okolní.

 • Cena úředního povolení je 300 korun.

 • Cena samotného prohloubení studny se znovu odvíjí od hloubky, do které chcete studnu vést. Zpravidla se jedná o cenu mezi 1 700–3 000 korun za metr.

Cena studny – modelový příklad:

Předpokládejme, že si ke svému již postavenému domu chcete nechat vybudovat vlastní studnu. Rozhodli jste se pro vrtanou studnu s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Stavební firma, kterou jste si zvolili, je od vás vzdálená 100 km. Projekt studny jste si nechali zpracovat u nás v Zakra, kde jste od začátku věděli, na čem jste.

Služba

Cena (s DPH)

Hydrogeologický posudek

12 000 Kč

Průzkumný vrt

3 000 Kč/metr

Projektová dokumentace od ZAKRA

11 990 Kč

Povolení studny

600Kč

Doprava vrtné soupravy a materiálu na místo stavby (75,-/km při cestě tam a zpět)

7 500 Kč

Stavba studny (2 500,-/m)

75 000 Kč

Základní a bakteriologický rozbor studniční vody

1 400 Kč

Základní cena (k navýšení dojde podle metrů hloubky studny)

111 490 Kč

Návratnost investice do studny

Zdá se vám cena studny příliš vysoká? Pravdou je, že i přes vyšší prvotní investici má studna vysokou návratnost, jelikož se vám snižují výdaje za vodné (a v průběhu času také za stočné). Samozřejmě závisí na tom, zda budete studniční vodu využívat pouze na zahradě nebo také v domácnosti jako vodu pitnou. V tabulce vidíte přibližnou návratnost v případě čtyřčlenné rodiny, pokud počítáme s průměrnou roční spotřebou vody na osobu 35 m³:

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost:

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost:

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost:

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost:

Položky

úspora na vodném

návratnost (náklady 70 000 Kč)

návratnost (náklady 100 000 Kč)

roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti

13 160 Kč

cca 5,5 let

cca 7,5 let

Mohlo by vás také zajímat:

 • Vrtaná studna od projektu k realizaci – Přečtěte si našeho kompletního průvodce, který vám usnadní budování vrtané studny na pozemku.

 • Vrtaná studna – Vše, co jste chtěli vědět o vrtané studně přehledně na jednom místě. Je lepší než studna kopaná? Může sloužit jako zdroj pitné vody?

 • Povolení vrtané studny – Jak získat povolení ke stavbě vrtané studny snadno a rychle? Poradíme vám!

 • Legalizace staré studny – Nachází se na vašem pozemku starší studna, kterou bývalý majitel zapomněl povolit? Udělejte to za něj raději vy, poradíme vám, jak na to.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku