7 věcí, které musíte vědět o prohloubení studny

kraus@zakra.cz Michal Kraus
20. 02. 2023
Prohloubení kopané a vrtané studny

Prohloubení studny, ať už kopané či vrtané, je fenoménem doby. S přibývající výstavbou, novými tepelnými čerpadly a klimatickou změnou, přirozeně ubývá vody. Na majitele stávajících studní, tak často čeká nemilé překvapení, kdy dojde voda ve stávající studni. V takovém případě je buď nutné udělat studnu novou nebo prohloubit tu stávající, leckdy ale majitelé nemají na výběr. Níže jsme vybrali vaše nejčastější dotazy na téma prohloubení studny.

Obsah článku

1)Kdy je potřeba prohloubení studny

Prohloubení studny nikdo nepřikazuje. To znamená, že moment, kdy je nutné studnu prohloubit většinou pozná majitel v situaci, kdy voda dojde. To je samozřejmě ta nejzazší situace, protože většinou nastane v nejméně vhodnou chvíli.

Této situaci se dá samozřejmě předejít sledováním vydatnosti pramene, a pokud je hladina dlouhodobě níže, než jste zvyklí, je ten správný čas situaci řešit.

Jak zjistit kolik vody je ve studni? Hladinoměr to prozradí

Abyste předešli zjištění, že došla voda v momentě, kdy se vám to nejméně hodí. Můžete hladinu vody ve studni měřit pomocí hladinoměru. Ten lze koupit buď digitální nebo i vyrobit svépomocí.

Moderní hladinoměry dělají pravidelné samoodečty a odesílají data do webového nebo mobilního rozhraní. Toto řešení obecně doporučujeme i majitelům studní s vydatným zdrojem. Je dobré sledovat stav hladiny během suchých letních měsíců nebo když se obci každý druhý rozhodne napustit bazén.

Sucho a častější využívání podzemní vody, vede k tomu, že se musí prohlubovat staré studny

2)Jaký typ studny lze prohloubit

Jistě, že existují studny kopané a vrtané. Kopané jsou mělčí a spoléhají na vysoký stav podzemní vody. Právě v nich nejčastěji dochází k poklesu hladiny a je nutné jejich prohloubení. Pokud jste majiteli kopané studny, která evidentně potřebuje prohloubení, jste na tom “lépe”, než majitel vrtané studny.

Vrtané studny ze své podstaty se prohlubují hůře. Studna je vystrojená a v úzkém profilu. Prohloubení se u takové studny provádí zřídka nebo spíše vůbec. V takovém případě je lepší udělat novou vrtanou studnu.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

3)Kopaná studna lze prohloubit dvojím způsobem

V 99% se vždy bavíme o prohloubení kopané studny. Ta je svým naturelem lépe přístupná a často o desítky metrů mělčí, než studna vrtaná. Kopaná studna se dělá maximálně do 15 metrové hloubky, přičemž, ale většina je ve hloubce od 5 do 10 metrů. Oproti tomu vrtaná studna bývá nejčastěji v rozpětí 20 až 30 metrů.

Kopat nelze do nekonečna

První možností, jak prohloubit kopanou studnu je dalším kopáním. Protože je, ale kopání finančně i technicky náročné, jde o prohloubení v jednotkách metrů.

Toto řešení, tak připadá v úvahu, kdy po ohledáním hydrogeologem je skoro jisté, že malé prohloubení studny bude stačit.

Důležitým předpokladem pro prohloubení kopané studny je její přístupnost pro další kopání. Nevýhodou této techniky je jednak mělké prohloubení a také cena. Jeden metr prohloubený kopáním vyjde na cenu kolem 10 000,-. I proto se kopané studny častěji prohlubují vrtem.

Vyzkoušejte raději vrt

Vrtání je vhodnější technika pro prohloubení studny. S vrtnou soupravou se z několika málo metrů dostanete až ke stabilnímu zdroji.

Samozřejmě ne vždy je vrt do kopané studny možný. Realizovatelnost vždy posoudí buď hydrogeolog nebo studnař. Klíčový je aktuální stav studny, vrtaná hloubka a podloží. Nelze bohužel jednoznačně dopředu říci, kdy studna půjde prohloubit vrtem a kdy naopak ne. Pro nacenění a odhad prací je vhodné pozvat profesionála.

Starší kopané studny nemá smysl zachraňovat prohloubením. Je lepší udělat novou vrtanou studnu

4)Raději, než prohloubit vrtanou studnu, tak udělejte studnu novou

V případech, kdy nejde prohloubit starou studnu je možné vždy udělat studnu novou. Často je technicky i finančně méně náročné. Než se snažit zachránit něco, co již dosloužilo, vyplatí se investovat do nového řešení.

Zákonem není omezený počet studní na pozemku. V případě, že vyjde hydrogeologický posudek, který posoudí stav podzemní vody a vliv na okolní studny, pak můžete mít studny klidně 3.

Novou vrtanou studnu o hloubce 20 metrů pořídíte za 50 000,- i s byrokracií za 70 000,-. Získáte tím zcela funkční a moderní řešení. Oproti hloubení kopáním zaplatíte navíce cca. 30 000, ale jste dlouhodobě bez starostí. 

Důvodem, proč se primárně nesnažit prohlubovat starou vrtanou studnu je její konstrukce. Oproti kopané studně má relativně úzký profil vrtu, který je vystrojený. Můžeme zjednodušeně říci, že uvnitř studny je úzké potrubí. Další vrtání, tak často není možné, protože by zničilo studnu současnou, vrták by neprošel vystrojením. V tomto případě také pozor na přesažení hloubky 30 metrů, kdy je již nutné i razítko od báňského úřadu. Proto je výhodnější zvolit novou vrtanou studnu.

Prohloubení staré vrtané studny je problematické a nebezpečné.

5)Cena za prohloubení studny není nejmenší

U prohloubení studny se nejčastěji ptáte na cenu. Od stolu se cena vždy těžko říká a jak jsme již psali výše. Vždy je dobré před naceněním nechat udělat hydrogeologický posudek a nechat stav studny zkontrolovat profesionálem. Nicméně pokusíme se alespoň rámcově nastínit aktuální tržní ceny za prohloubení kopané a vrtané studny.

Cena prohloubení kopané studny

Cena za prohloubení kopané studny se nejčastěji udává v metrech. Každý studnař by vám měl být schopen říci, kolik bude prohloubení studny stát.

U kopané studny může rozlišit cenu za ruční prohloubení a strojové. V případě první varianty začíná cena na 10 000,- za 1 metr. Většinou se touto metodou prohlubuje studna o 2 až 3 metry.

Existuje i varianta strojního kopání studny, kde se s cenou dostanete zhruba na polovinu. Nejnižší cena je zhruba 4 000,- za metr. Strojní kopání

Cena prohloubení vrtané studny

Cena prohloubení vrtané studny je podobná jako cena nové vrtané studny. Počítejte s částkou kolem 2 500,- za 1 metr vrtu.

Techniku prohloubení studny by měl vždy určit profesionál.

6)Jaká na vás čeká byrokracie

Z pohledu papírování je prohloubení studny stejnou “bolestí” jako nová studna. Jde o změnu poměrů a de facto nové dílo. Z toho titulu je nutné nejprve zajistit hydrogeologický posudek, projekt a vyřízení povolení.

Hydrogeologický posudek vám řekne, jak hluboko je zdroj vody a také, zda je vzhledem k vašemu podloží možný další vrt. Případně vás již sám hydrogeolog nasměruje k vrtání nové studny, protože v daném místě nemusí vrt už dávat smysl.

Následně vzniká projekt studny, který zpracovává autorizovaný vodohospodář. Z pohledu vodního zákona jde opět o vodní dílo, které musí mít vlastní projektovou dokumentaci.

Posledním dílkem do skládačky byrokracie je povolení studny. To se buď dělá dvoukrokově při provádění průzkumného (zkušebního vrtu) a následně vyřízením povolení. Nebo bez zkušebního vrtu po dokončení projektu.

7)Povolení prohloubení kopané či vrtané studny

Povolení prohloubení studny je stejný formální úkon, jako v případě nové studny. K zahájení řízení je nezbytné mít v ruce projekt studny. Podrobnější návod, jak povolit studnu najdete zde.

V případě, že nechcete s byrokracií kolem studny ztrácet čas, můžete se obrátit na nás a my vám se vším pomůžeme.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku