Kopané studny od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
05. 09. 2021
Povolení vrtané studny

Kopané studny jsou od pradávna cenným zdrojem vody, a to zejména té užitkové, která poslouží jak na zahradě, tak v domácnosti. Počáteční investice se vám přitom brzy vrátí v podobě úspory za vodné a stočné. Víte ale, co vše vás čeká, pokud se rozhodnete vybudovat si na zahradě vlastní studnu?

Obsah článku

Co je kopaná studna

Studnu lze hloubit dvojím způsobem – vrtáním a kopáním. Pokud se rozhodnete pro studnu kopanou, za její realizaci si připlatíte, získáte však vydatnější zdroj vody. Zpravidla sahá do hloubky několika metrů, proto se doporučuje budovat v místech, kde se pramen spodní vody nachází relativně blízko povrchu. V důsledku toho slouží k jímání vody z mělčích vrstev, která se hodí na zálivku zahrady, mytí auta nebo běžný úklid domácnosti.

projekt kopané studny od a do z

Z důvodu statiky se kopané studny doporučují hloubit maximálně do 10 metrů, u větších hloubek se většinou dává přednost vrtaným studnám.

Hladina vody v kopané studni je přímo závislé na množství srážek – nedostatek vody však může nastat nejen z důvodu dlouhotrvajícího sucha, ale také v důsledku holomrazů. Na druhou stranu, pokud je vody dostatek, kopaná studna dokáže akumulovat velké množství vody a umožňuje tak větší jednorázový odběr, například na napuštění bazénu.

Méně často kopané studny poslouží jako zdroj pitné vody. Důvodem je jejich mělká hloubka – jímaná voda často obsahuje zbytky zemědělských hnojiv a dalších chemických látek, které negativně ovlivňují její kvalitu. Konečný verdikt ale vždy vynese rozbor vody provedený akreditovanou společností, který je třeba provádět alespoň jednou ročně.

Zda je váš pozemek pro stavbu kopané studny vhodný, rozhodne hydrogeologický průzkum. Pokud si u nás necháte vypracovat projekt kopané studny, zdarma vám seženeme kontakt na schopného hydrogeologa z vašeho okolí.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak se liší kopaná a vrtaná studna?

Hlavním rozdílem mezi kopanou a vrtanou studnou je jejich hloubka a s tím související způsob hloubení. Zatímco kopané studny sahají zpravidla do hloubky několika metrů a lze je budovat i svépomocí, vrtané studny jímají vodu z hloubky desítek metrů a k jejich realizaci je potřeba vrtná souprava.

projekt kopané studny od a do z

Výhody a nevýhody kopané studny

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)

 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr

 • možnost prohloubení

 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách

 • levnější a snadnější údržba

 • jímání vody z mělké hloubky

 • nižší kvalita vody

 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek

 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů

 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu

Výhodou kopaných studní je především jejich velká akumulační schopnost a snadná údržba. Velice jednoduše lze provádět průběžné kontroly jejich stavu a také případné čištění či renovaci.

Výhody a nevýhody vrtané studny

 • hloubka vrtu

 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev

 • přístup ke kvalitnější vodě

 • relativně stabilní množství vody po celý rok

 • možnost jímání užitkové i pitné vody

 • relativně nenáročná a rychlá výstavba

 • nemožnost stavby svépomocí

 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek

 • bez možnosti dodatečného prohloubení

 • dražší a náročnější údržba

Před samotným budováním studny si přizvěte hydrogeologa, který zajistí vyhledání vody a zpracuje odborný posudek, v němž vám navrhne vhodný typ studny. S jistotou se tak dozvíte, zda je pro vaše účely vhodná kopaná nebo vrtaná studna.

Jak se staví kopaná studna

K hloubení kopané studny se používají sbíječky, případně speciální vrtné soupravy, které mohou mít průměr dokonce větší než 1 metr. Dříve se plášť kopané studny budoval z kamene a cihel, v současné době se ale používají betonové skruže, a to nejčastěji o vnitřním průměru 1 metr. Studna se staví tak, aby vystupovala 0,5 metru nad úroveň terénu, a vstup do ní se překrývá betonovým nebo plastovým poklopem.

Pokud je to možné, do stěny studny se již při jejím budování osazují vhodná, nepřekážející stupadla. Tím je zajištěn bezpečný vstup až do nejnižších míst studny a její snadná údržba.

Pokud chcete ušetřit a víte, že studna nebude hlubší než 3 metry, můžete se do její stavby pustit svépomocí. Potřebovat budete vhodné nářadí a trochu zručnosti.

Prohloubení kopané studny

Zvlášť u kopaných studní hrozí, že časem dojde k jejich vyschnutí. Důvodem jsou klimatické změny, v důsledku nichž se zvyšuje průměrná roční teplota a zkracují se období dešťů.  Místo trvalého deště, který zásobuje podzemní vody, jsou stále častější deště přívalové. Voda z přívalových dešťů ale z krajiny z větší části odteče, jelikož ji půda nestihne vsáknout.

prohloubení kopané studny

Proč se tento problém týká zejména kopaných studní? Na rozdíl od studní vrtaných totiž sahají do mnohem menší hloubky a jejich hladina je tudíž závislá na množství srážek. Ani vrtaná studna ale není zcela ideálním řešením, jelikož i hladiny spodních vod klesají a mnoho pramenů se ztrácí.

Ne vždy je ale důvodem nedostatku vody sucho. Na vině může být také zanesení přítoku, který je třeba důkladně vyčistit.

Pokud je ale důvodem prázdné studny skutečně sucho, nezbyde vám nic jiného než studnu prohloubit nebo postavit novou. Připravte se na to, že prohloubení studny je poměrně zdlouhavý a administrativně náročný proces, který trvá v řádu měsíců.

Postup prohloubení kopané studny

Ze všeho nejdříve zavolejte hydrogeologa, který posoudí situaci, navrhne vhodné řešení a vypracuje odborný posudek, který je třeba přiložit k žádosti o povolení prohloubení studny.

U místně příslušného stavebního úřadu požádejte o územní rozhodnutí. K žádosti budete muset doložit rovněž souhlas sousedů a v některých případech také souhlas vodoprávního úřadu. Pokud bude prohloubený vrt hlubší než 30 metrů, jedná se již o báňské dílo a budete potřebovat také souhlas krajského úřadu.

Samotné prohloubení studny nelze provádět svépomocí, kontaktujte proto autorizovanou firmu. Ta by se měla postarat také o vyčištění prohloubeného vrtu a další práce, jako je demontáž a opětovná instalace čerpací techniky.

A kolik za prohloubení kopané studny zaplatíte? Firmy si účtují zpravidla 12–15 korun za každý metr. Konečná cena se ale odvíjí od mnoha faktorů, mezi něž patří typ podloží, způsob prohloubení, druh použitého pažení nebo například průměr vrtu.

Hydrogeologický posudek ke studni

Hlavní slovo má v případě realizace studny hydrogeolog. Ten vám sdělí, zda se na vašem pozemku nachází dostatek spodní vody, do jaké hloubky je třeba vést vrt a zda je vhodnější budovat studnu vrtanou nebo kopanou. Kromě toho dokáže vyčíslit přibližné náklady spojené s realizací daného typu studny.

hydrogeologický průzkum ke kopané studni

Hydrogeolog bude rovněž zkoumat, zda by nově vzniklá studna nesnižovala množství podzemní vody v okolních studních nebo zda by se nestala zdrojem kontaminace. Výsledkem jeho šetření je hydrogeologický posudek, který se dokládá společně s projektovou dokumentací na vodoprávní úřad.

Projekt kopané studny

K získání povolení pro stavbu domácí studny budete potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. Tuto službu vám nabízíme i my v Zakra, kde se projektům domácích studní věnujeme už dlouhá léta a rádi pomůžeme i vám.

Projektová dokumentace k vrtané studni obsahuje hned několik dokumentů, mezi které patří souhrnná technická zpráva, situační výkresy nebo již zmíněný hydrogeologický posudek. Cena projektu domácí studny se samozřejmě liší projektant od projektanta.

My v Zakra vám ale garantujeme neměnnou cenu po celou dobu naší spolupráce, a to 11 990,- s DPH. Za tuto cenu od nás dostanete komplexní projektovou dokumentaci, která má veškeré náležitosti a splňuje normy dané českými právními předpisy.

Potřebuji projekt studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení kopané studny

Jakmile v rukou držíte kladný hydrogeologický posudek a projektovou dokumentací, můžete se vydat na úřady. Ze všeho nejdříve je potřeba sehnat územní rozhodnutí pro umístění stavby od stavebního úřadu.

Máte území rozhodnutí? Pak už vám zbývá jen zažádat o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami (neboli povolení k odběru podzemní vody), obojí přitom vyřídíte ve sloučeném řízení na příslušném vodoprávním úřadě.

Jestliže studnu plánujete stavět společně s domem, vyplatí se vám požádat na stavebním úřadě o povolení, které zahrnuje soubor všech těchto staveb. Vodoprávní úřad v takovém případě jen vydá závazné stanovisko a povolí nakládání s vodami.

Na vyřízení žádosti mají úředníci 3 měsíce.. Pokud by se vám nechtělo čekat a rozhodli byste se postavit studnu na černo, mějte na paměti, že v případě kontroly od České inspekce životního prostředí vám hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Pozor na to, že povolení k odběru podzemní vody má pouze omezenou platnost, o jejíž délce rozhoduje vodoprávní úřad. Pokud jeho platnost vypršela, jedná se o přestupek a hrozí vám postih.

Po realizaci vodního díla je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Do té doby se nesmí voda ze studny čerpat. Pokud by se tak dělo, mohl by vodoprávní úřad zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření či zahájit sankční řízení o uložení pokuty.

Cena kopané studny

Firmy zabývající se hloubením studní uvádějí své ceny v korunách za 1 metr. Cena za metr kopané studny se přitom aktuálně pohybuje v rozmezí od 5–8 000,-, ve výsledku tak jen za její hloubení zaplatíte 40 – 75 000,-. Dalších zhruba 15 000,- padne na hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci a povolení.

kolik stojí kopaná studna

Zajímá vás, kolik stojí vrtaná studna? Prohlédněte si orientační kalkulaci.

Kopané studny na klíč

Chcete mít s budováním kopané studny co nejméně starostí? Pak vám bude vyhovovat služba kopané studny na klíč. V rámci této služby si zprostředkovatelská firma vezme na starost celý proces realizace studny – od terénní prohlídky přes projekt a povolení až po výkopové práce a následné rozbory vody. Počítejte ale s tím, že za službu si připlatíte – v porovnání s realizací svépomocí až dvojnásobek.

Co vše je v ceně v rámci služby kopané studny na klíč?

 • Terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku

 • Zajištění hydrogeologického posudku

 • Zajištění potřebné projektové dokumentace

 • Realizace dle projektové dokumentace

 • Čerpací a stoupací zkouška pro zjištění vydatnosti pramene

 • Výkopové práce v nezámrzné hloubce a položení hadice s atestem na pitnou vodu a chráničky pro elektrický kabel

 • Sestavení vhodné čerpací techniky (čerpadlo, expanzní nádoba, tlakový spínač atp. dle potřeby) včetně odborné montáže

 • Akreditovaný rozbor vody

Legalizace kopané studny

Dle zákona platí, že studny vybudované po roce 1955 musí mít platné úřední povolení ke svému užívání. Výjimkou jsou pouze nefunkční a nepoužívané studny sloužící výhradně pro okrasu.

Co ale dělat, pokud se na vašem pozemku nachází stará studna, ke které jste přišli jako slepí k houslím nebo jste ji dokonce vybudovali na černo? Nejlepším řešením je její dodatečná legalizace neboli pasport.

Vaše první kroky by měly vést na příslušný vodoprávní úřad, který uchovává veškeré doklady ve svém archivu. Pokud úřad povolení dané studny nedohledá, je potřeba o něj zažádat. K tomuto účelu slouží formulář Žádost o povolení k odběru podzemních vod, k němuž přiložíte následující dokumenty:

 • Mapu, ve které je schematicky zakreslené umístění studny. Použít můžete jakoukoliv aktuální a čitelnou mapu(nejlépe v měřítku 1:50 000) dané lokality, do které vyznačíte umístění vaší studny.

 • Kopii katastrální mapy s vyznačením studny, kterou získáte na katastrálním úřadě.

 • Hydrogeologický posudek

 • Kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Tyto dokumenty sháníte pouze v případě, že je vydal jiný vodoprávní úřad než ten, na němž žádáte o povolení k odběru vody.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a případně jiná opatření orgánů státní správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy. Ve většině případů nemusíte dokládat nic.

 • Plná moc žadatele. Pouze v případě, že žádost podává jeho zástupce.

Čištění a údržba kopané studny

Kopaná studna vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění, kterou je třeba provádět nejméně jednou za dva až tři roky. Nečistoty, které se hromadí na dně studny, jsou většinou organického původu. Jedná se především o zetlelé listí, drobné živočichy (hmyz, žížaly) a zeminu. Ze studny je ale nutné odstranit také spadané a nahromaděné kamení, kusy betonu opadané ze stěn studny nebo úlomky zastaralého potrubí.

jak vyčistit kopanou studnu

Kontrola kvality vody

Kromě toho musíte každoročně kontrolovat kvalitu vody, ve které se mohou nacházet nejen mechanické nečistoty, ale také bakterie a choroboplodné zárodky. Tato kontrola musí být o to důslednější, pokud vodu ze studny používáte jako vodu pitnou.

Že je studniční voda znečištěná, totiž dost často sami nepoznáte. Na první pohled máte šanci poznat pouze to, zda je voda zakalená nebo obsahuje plovoucí částečky nečistot, případně nějaké chemické znečištění (olej, ropné látky). Obsah zdraví škodlivých dusičnanů ale nerozeznáte, ten odhalí pouze rozbor vody provedený v akreditované laboratoři.

Základní rozbor vody v akreditované laboratoři vás bude stát zhruba 1 000 Kč, za komplexní analýzu si pak připlatíte až desetkrát víc. Její výsledek vás ale může příjemně překvapit a třeba zjistíte, že vám nic nebrání v tom, využívat domácí studnu nejen jako zdroj užitkové, ale i pitné vody.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku