Sucho: 5 tipů, jak bojovat s plíživým nepřítelem

kraus@zakra.cz Michal Kraus
24. 09. 2022
Sucho a jak s ním bojovat

Letos v létě před tématem sucha nelze uniknout, o tomto „plíživém nepříteli“ se však intenzivně mluví už poslední roky. Sucho je zkrátka jev, kterému v budoucnu budeme čelit čím dál častěji. Jak se mu systematicky bránit?

Obsah článku

Požáry, jako byl ten ve Hřensku. Nebývale nízké hladiny evropských řek. Ochromení dopravy na Rýnu. Nejhorší sucho za 500 let. To jsou jen některé z titulků, jež se v současné době objevují v médiích. Sucho přichází nenápadně, jeho projevy jsou však výrazné a mnohdy bolestné – pro přírodu i lidi.

Různé typy sucha

Český hydrometeorologický ústav na adresu sucha říká:

„Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii a klimatologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. (…) Nahodilé sucho je velmi nebezpečným přírodním jevem právě svým neočekávaným a nepravidelným výskytem v prostoru a čase. Odborně fundovaná prognóza sucha je z těchto důvodů velmi problematická až nemožná.“

Co si z toho odnést? Sucho je jevem nahodilým, těžko předvídatelným, a proto nebezpečným. Předvídat sucho je velmi složité a často nemožné, neboť na něj má vliv mnoho faktorů.

Sucho dělíme několik typů podle jeho projevů:

  • Klimatické sucho

  • Půdní sucho

  • Hydrologické sucho

Na začátku chybí déšť

Klimatické nebo také meteorologické sucho bývá často (a v České republice takřka bez výjimky) na počátku sucha půdního a hydrologického. Klimatické sucho znamená v našich českých podmínkách nedostatek srážek (z úst meteorologů uslyšíme spíše slovní spojení srážkový deficit). Zkrátka neprší, nebo prší jen velmi málo. K tomu se přidávají další meteorologické aspekty, jako abnormálně vysoké teploty vzduchu, nízká relativní vlhkost vzduchu, vítr, málo oblačnosti, a tím pádem hodně slunečního svitu, který opět zvyšuje teploty. Důsledkem toho všeho je výpar vody, odborně evapotranspirace.

TIP: Přečtěte si, jak vypadá koloběh vody v přírodě.

Půdní sucho: Když rostliny vadnou

Půdní sucho nastává obvykle následkem nedostatku srážek. Projevuje se nedostatkem vody v kořenové vrstvě půdy, což má neblahé důsledky pro zemědělské plodiny i volně rostoucí rostliny a stromy. To, jak moc bude půdní sucho škodlivé, záleží na konkrétní rostlině a růstovém stádiu, v němž se nachází. Laicky řečeno, jinak sucho uškodí stromu v době, kdy raší, jinak v době květu, plodu nebo vegetačního klidu. Od půdního sucha odvozujeme také sucho zemědělské – v tom případě se půdní sucho zohledňuje ryze v jeho dopadech na zemědělství.

Půdní sucho nastává obvykle následkem nedostatku srážek

Hydrologické sucho máme ve svých rukou

Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody v tocích, nádržích, jezerech či podzemních vodách. I zde může být příčinou málo deště, ovšem např. v podzemních vodách se sucho typicky projevuje s určitým zpožděním. Hydrologické sucho ohrožuje kvalitu a dostupnost vody, včetně vody pitné. Vyprahlé vodní toky ničí úrodu, elektrárny, lodní dopravu, průmysl a populace ryb. Vznik hydrologického sucha je přitom více než jakýkoliv jiný typ sucha ovlivněný tím, jak my, lidé, vodu užíváme.

„Je třeba na hydrologické sucho pohlížet jako na přírodní fenomén, který však může být prohlouben lidským působením.“ 

ČHMÚ

Jak sledovat stav sucha?

Aktuální situaci okolo sucha můžete sledovat na stránkách ČHMÚ, kde najdete informace o všech zmíněných typech sucha (meteorologickém a půdním i hydrologickém). Portál INTERSUCHO se zabývá primárně meteorologickým a zemědělským suchem. Na jeho webu najdete časová srovnání i přehledné mapy, v nichž můžete vyhledat detail svého okresu.

Vliv sucha na společnost

Existuje ještě jeden typ sucha, takový, který se nás dotýká nejvíce – socioekonomické sucho, jež se zabývá dopadem nedostatku vody na kvalitu života. Sucho totiž, ať chceme nebo ne, mění fungování společnosti. Suchem ztrácíme všichni – domácnosti, firmy, obce i celé státy a kontinenty. Nedostatek vody v Rýně ochromil lodní dopravu, Francii hrozí, že nebude mít, jak chladit jaderné elektrárny, a v Česku vysychají toky, u kterých to překvapuje i hydrology. Sucho je nepřítel sice tichý, zato drtivý.

Co můžete proti suchu udělat?

I když se masivnost problému sucha, jež se dotýká téměř každého kontinentu na naší planetě, zdá nedozírná, se suchem může bojovat každý z nás, a to překvapivě efektivně! Naší zbraní proti suchu je šetrnost při nakládání s vodou. A také chytrost. Pokud budeme totiž s vodou nakládat prozíravě, pomůžeme tím přírodě, a ještě ušetříme.

5 tipů, jak bojovat se suchem

  1. Šetřete vodu v domácnosti

Možností, jak šetřit vodou v domácnosti, je mnoho. Efektivní úsporu zajistí perlátory, spořiče vody na WC, úsporné sprchové hlavice nebo pořízení myčky. Úspory vody se v takovém případě mohou blížit desítkám procent celkové spotřeby a tisícům korun ročně.

TIP: Přečtěte si, jak šetřit vodou v domácnosti bez starostí.

  1. Zamyslete se nad bazénem

Vedra dosahují tropických hodnot, a tak vám rozhodně nechceme radit, ať si chladivé osvěžení v zahradním bazénu odepřete. Popřemýšlejte však nad tím, jakou vodou jej napouštíte. Kohoutková voda z veřejných vodovodů k tomuto účelu není vůbec vhodná. Datoví novináři z Českého rozhlasu například před několika lety spočítali, že k vodnímu black outu (tzn. z kohoutků by netekla žádná voda) stačí, aby lidé napustili vodou z kohoutku najednou všechny bazény.

Zmínění novináři ČRo dospěli k závěru, že do českých bazénů je napuštěno 13 300 000 metrů krychlových vody. Kdyby se tato voda místo do bazénů nalila do skleniček a vypila, celému Česku vystačí na jeden rok a pět měsíců. Napouštěním bazénu pitnou vodou si navíc můžete v době sucha zadělat i na pokutu.

TIP: Bazén lze napustit i vodou ze studny nebo dešťovkou. Přečtěte si, jak na to.

Vedra dosahují tropických hodnot, a tak vám rozhodně nechceme radit, ať si chladivé osvěžení v zahradním bazénu odepřete.

  1. Zadržujte dešťovou vodu

Zadržování vody v krajině  i ve městech je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak bojovat se suchem. Efekt takového zadržování vody může být pro společnost obrovský: NASA spočítala, že využívání dešťové vody k zalévání zeleniny může v obyvatelům Indie snížit účty za vodu, zvýšit příjem kalorií, a dokonce poskytnout druhý zdroj příjmů.

V domácnosti můžete zachytávat dešťovou vodu pomocí retenčních nádrží. Takto zachycená užitková voda vám v případě sucha vydrží až tři týdny! Nemusíte se přitom bát nevzhledných kanystrů, jež vám budou hyzdit zahradu. Retenční nádrže se dnes většinou schovávají pod zem.

TIP: Zajímá vás, jak funguje retenční nádrž na dešťovou vodu a co od ní očekávat? Přečtěte si článek.

  1. S úsporou vody pomáhá i ČOV

Změna klimatu přináší nutnost nového přístupu k hospodaření s vodou. Ukazuje se například, že v některých obcích se nevyplatí budovat kanalizaci. Účinnou, udržitelnou a ekonomickou alternativou jsou tak domovní čistírny odpadních vod (ČOV). Na to myslí i otevřená výzva nového Operačního programu Životní prostředí, jež nabízí obcím a veřejným subjektům příspěvek na nové ČOV, včetně těch domovních, či na jejich modernizaci. Celkově nabídne nová vlna dotací z OPŽP až 24 miliard na vodovody i zadržování vody v krajině.

Domovní čistírna odpadních vod vám umožní přečištěnou vodu shromažďovat v retenční nádrži a dále používat, např. k zalévání zahrady. Je tak ideálním řešením pro rodinné domy, které se nemohou napojit na obecní kanalizaci.

TIP: Domovním čistírnám odpadních vod rozumíme od A do Z. Přečtěte si vše podstatné, co byste o ČOV měli vědět.

V boji se suchem pomůže také domovní čistírna a retence přečištěné odpadní vody

  1. Opravte, co můžete

Věděli jste, že obrovské množství vody ztratíme ještě dříve, než ji vůbec použijeme? Důvodem jsou poruchy a netěsnosti vodovodních systémů – trubek, kohoutků a dalších mechanismů. Před rokem 1989 se v tuzemském potrubí ztrácelo těžko představitelných 40 % vyrobené vody. Navzdory vyspělým technologiím roku 2022 však problém přetrvává, a to všude na světě. V nejvyspělejších státech Evropy se takové ztráty pohybují okolo 10 %.

Zatímco s velkou částí cesty vody nemáme co do činění, v domácnosti neefektivitě snadno můžeme zabránit. Pravidelně proto kontrolujte kohoutky nebo splachovací mechanismy, zda neprotékají. Byť jen slabě kapajícím kohoutkem za den proteče až 24 litrů vody, slabě protékající toaletou pak od 150 do tisíce litrů vody denně! Takové ztráty samozřejmě přispívají k suchu v přírodě, ale také v peněžence – mohou totiž vyjít na tisíce korun ročně.

Sucho v číslech

Na závěr pár statistik studie Sucho v číslech 2022, kterou vydala OSN. Sucho bychom jako lidstvo neměli podceňovat. Vědci se shodují na tom, že lidská činnost riziku sucha přispívá. Sucho nás přitom stojí mnoho – ať už řečí peněz (ekonomické ztráty způsobené suchem v posledních desetiletých násobně vzrostly) nebo lidských životů (od 1970 do 2019 vedlo sucho na celém světě k přibližně 650 tisícům úmrtím). Se suchem přitom může svým dílem bojovat každý z nás – a jak se ukazuje, má to smysl.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku