Jak probíhá koloběh vody v přírodě?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 06. 2022
koloběh vody v přírodě

Voda na planetě je v neustálém pohybu. Nepřibývá, ani nikam nemizí, pouze se přemísťuje a mění svou podobu. Tento proces nazýváme koloběh vody nebo také hydrologický cyklus. Na jakém principu funguje? A jak s ním souvisí sucho a nedostatek vody?

Obsah článku

Voda na Zemi

Ne nadarmo se Zemi přezdívá “modrá planeta”. Při pohledu na satelitní snímky z vesmírných stanic je zřejmé, že až 70 % zemského povrchu tvoří voda a led. Zatímco většina se nachází v oceánech a je slaná (97 %), sladkou vodu bychom našli jen v ledovcích, řekách, jezerech a podzemních vodách.

koloběh vody na zemi

Tři podoby vody

v průběhu nepřetržitého procesu, kterému říkáme koloběh vody, se voda přeměňuje na:

 • plyn (vodní pára v atmosféře),

 • kapalinu (déšť a voda) a

 • pevnou látku (sníh a led).

Jak probíhá koloběh vody na Zemi

Hybatelem celého procesu je slunce. Působením slunečních paprsků dochází k odpařování vody a k její přeměně ve vodní páru. Ta stoupá do atmosféry, kde se ochlazuje a tvoří mraky, které jsou unášeny prouděním vzduchu do různých míst na zeměkouli. Voda, odpařená z povrchu zemského, se tak nakonec vrací zpět na povrch v podobě srážek. Část dešťové vody se odpaří ještě před dopadem na zem, část se vrací do řek a moří a část se vsákne do země, kde doplní zásoby podzemních vod.

koloběh vody v přírodě

Koloběh vody můžeme rozdělit na dva druhy. Výše popsaný cyklus označujeme za velký koloběh vody. Výměna vody, která se odehrává pouze nad hladinou oceánů a moří, nese označení malý koloběh vody.Jaký

Sucho a nedostatek vody

Ze všech stran slyšíme zprávy o prohlubujícím se suchu a kritickém nedostatku pitné vody. Jak je to možné, když jsme si na začátku článku uvedli, že voda na Zemi nepřibývá, ale ani nemizí? V průběhu hydrologického cyklu se totiž voda neustále přemísťuje a mění své skupenství. Příkladem budiž tání ledovců, které má za následek stoupající hladiny oceánů a moří, a na druhé straně vysychání rezervoárů sladké vody nebo ztenčování zásob podzemních vod. To vše v důsledku klimatických změn.

Hlavní příčinou sucha v krajině je pak rozdíl mezi příjmem a ztrátou vody. Konkrétně v Česku získáváme vodu v podstatě jen ze srážek, jejichž množství se za posledních několik desítek let příliš nezměnilo. Naopak průměrná teplota rok od roku stoupá, což vede k rychlejšímu odpařování vody, která se tak nestačí vsáknout do půdy.

koloběh vody v přírodě

Jak zadržovat vodu v krajině

Zadržení vody v krajině sice nedokáže zabránit globálnímu oteplování, má ale pozitivní vliv na místní mikroklima i na zvýšení biodiverzity. A jak na to? Ke slovu přichází obnova a zhotovení nových tůní a rybníčků, zřízení mokřadů, revitalizace vodních toků, ale i komplexní systémy pro zadržování vody. Mezi ně řadíme akumulační a retenční nádrže – objemné zásobníky na vodu, které se s velkým úspěchem budují nejen u rodinných domů, ale i ve městech.

Jak šetrně hospodařit s vodou

Pokud chceme, abychom nejen my, ale i další generace měli dostatek pitné vody, musíme se s ní naučit šetrně hospodařit. Často přitom stačí osvojit si několik návyků, které dokážou znatelně snížit spotřebu vody. Radost z toho bude mít koneckonců nejen příroda, ale i vaše peněženka.

 • Vypínejte vodu, když si čistíte zuby, mydlíte ruce nebo šamponujete vlasy.

 • Plně napuštěnou vanu vyměňte za krátkou sprchu.

 • Nádobí myjte v myčce nebo alespoň v předem napuštěném dřezu.

 • Na vodovodní baterie instalujte perlátor, do splachovací nádržky umístěte spořič vody a stávající sprchovou hlavici nahraďte tou úspornou.

 • Pořiďte si pračku s úsporným programem a perte, až když je buben pračky plný.

 • Zkontrolujte si, zda vám neprotéká záchod a pořádně utáhněte všechny vodovodní kohoutky.

 • Vodou šetřete také při vaření – do varné konvice natočte jen tolik vody, kolik skutečně spotřebujete, hrnce při vaření vždy přiklopte pokličkou a zkuste občas uvařit v páře.

úspora vody v domácnosti

Využijte užitkovou vodu na maximum

Bydlíte-li v rodinném domě, můžete část pitné vody nahradit vodou užitkovou. Ta je vhodná zejména k zálivce zahrady, mytí auta, splachování toalety nebo k praní prádla a běžnému úklidu.

 • Studniční vodaStudna je tradičním zdrojem užitkové a v některých případech i pitné vody. V současné době se hloubí zejména vrtané studny, které poskytují mnohem kvalitnější podzemní vodu.

 • Dešťová voda – Srážkovou vodu z okapů lze svádět do podzemní retenční nádrže a odtud ji rozvádět do zahradní hadice, rozstřikovačů nebo do domácnosti.

 • Šedá vodaŠedou vodou rozumíme odpadní vodu z umyvadel, sprch a van, ze které se po přečištění v domovní čistírně odpadních vod stane užitková voda.

šetrné hospodaření s vodou

Dotace na zadržování vody v krajině

Otázkou, jak udržet vodu v krajině, se v posledních letech zabývají i politici. Výsledkem je mimo jiné dotační program Dešťovka, který se vztahuje na pořízení nádrže na dešťovou vodu. O tom, jak Dešťovka funguje a jak o dotaci na retenční nádrž žádat, jsme už na našem blogu psali. Pojďme si jen připomenout základní informace o dotačním programu – jaké má varianty, pro koho je určen a kolik činí dotační příspěvek:

Typ dotace

Způsob hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat

Výše dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace (maximálně však 50 % nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajicích domů

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

27 000,-

55 000,-

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

37 000,-

65 000,-

3. varianta dotačního programu

Využití šedé vody pro zálivku a splachování (s možností využití dešťové vody)

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

62 000,-

105 000,-

Nezapomeňte, že k žádosti o dotaci je třeba přiložit odborný posudek. Jeho vypracování můžete svěřit do rukou naší projekční kanceláři Zakra – kromě odborného posudku za vás umíme zařídit i další náležitosti týkající se dotačního programu Dešťovka. S naší pomocí si tak jen necháte vyplatit dotaci na svůj bankovní účet.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku