Šedá voda a její využití v domě

kraus@zakra.cz Michal Kraus
18. 01. 2022
šedá voda v domácnosti

Co si představit pod pojmem šedá voda? Kolik jí denně vyprodukujeme a proč je z ekonomického i ekologického hlediska vhodné ji recyklovat? To a mnohem více se dozvíte v dnešním článku zaměřeném na šedou vodu a její využití na zahradě i v domácnosti.

Obsah článku

Co je šedá voda

Pojmem šedá voda označujeme splaškovou vodu, která neobsahuje fekálie ani moč. Konkrétně se tedy jedná o vodu ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí. V novějším pojetí se do šedých vod často nezařazuje odpadní voda z kuchyní, jelikož obsahuje velké množství hůře odstranitelných látek, jako jsou oleje a tuky.

Proč se recyklace šedé vody vyplatí

Tím, že šedou vodu zbavíte nečistot a opětovně použijete například ke splachování toalety nebo praní prádla, dokážete snížit spotřebu pitné vody o více než 40 %. Ve výsledku tak šetříte nejen svou peněženku, ale i životní prostředí.

Aby toho nebylo málo, opětovným využitím vody lze také výrazně ušetřit za stočné. A to z toho důvodu, že voda je místo odtoku do kanalizace přečištěna a může cirkulovat hned několikrát.

Jak přečistit šedou vodu

Pokud v domácnosti zvládnete od veškeré odpadní vody (tzv. černá voda) oddělit šedou odpadní vodu, nabízí se možnost tuto vodu recyklovat. Nejprve ji však musíte zbavit nežádoucích látek a zdraví škodlivých bakterií. Teprve přečištěním šedé vody totiž vzniká tzv. bílá voda, která je kvalita srovnatelná s dešťovou vodu a kterou lze označit za vodu užitkovou.

Jak fungují čistírny šedé vody

Pro čištění šedých vod se typicky využívá čistírna šedých vod. Ta pro čištění využívá aerobní biologické procesy a pro vyšší stupeň přečištění je doplněna o membránu, jež šedou vodu zbaví přebytečných virů a bakterií. Takto přečištěná voda se pak nazývá bílou.

Funkčně čistírna šedých vod funguje podobně jako domovní čistírna odpadních vod. Odpadní voda je nejprve mechanicky přečištěna, následně je přečištěná voda přečerpána do další nádrže, kde probíhá tzv. aktivační část. V této části se nachází již zmiňovaná membrána a aerátor, který do prostoru vhání kyslík (aerobní proces čištění). Voda v této fázi filtrována přes membránu a vyčištěná voda natéká do akumulační nádrže, odtud je čerpána tlakovou stanicí doplněnou o membránovou nádobu do rozvodu provozní vody.

Šedá voda a její využití v domě

Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete využít také dešťovou vodu, nezapomeňte, že budete potřebovat hned dvě akumulační nádrže. Dle zákona musí být zásobníky pro šedou vodu a pro dešťovou vodu oddělené.

Jaké množství šedé vody lze opětovně použít

Množství vypouštěné šedé vody (z koupelny či praní prádla) přímo závisí na počtu osob trvale žijících v domácnosti. Obecně se uvádí, že jedna osoba denně vyprodukuje v průměru 120–150 litrů odpadních vod, z toho přibližně 50–70 % tvoří šedá voda, kterou lze recyklovat.

Podle odborníků pochází zhruba 75 % šedé vody ze sprch a van, 15 % z praní prádla a 10 % z umyvadel.

Příklad roční spotřeby vody ve čtyřčlenné domácnosti

Čtyřčlenná rodina žijící v rodinném domě spotřebuje ročně přibližně 156 m³ vody, z čehož asi 43 m³ padne na splachování a zalévání zahrady. Tuto spotřebu zvládne jednoduše pokrýt užitkovou vodou, jelikož jí ročně vyprodukuje až 96 m³. V případě, že by se rodina rozhodla využít ještě dešťovou vodu, mohla by (v závislosti na konkrétní lokalitě) ročně zachytit až 68 m³ srážkové vody ze stometrové střechy.

Rodina  může využít buď šedou recyklovanou, nebo bílou dešťovou vodu a nebo obojí. Systémy je možné i rozdělit – šedou vodu lze použít pro splachování záchodů, zatímco dešťovou vodu k zalévání a naplnění bazénu. I kdyby vše pokryla jen šedá voda, je výhodné schraňovat i dešťovou vodu a vytvořit si tak rezervu, protože retenční nádrž je obvykle větší.

šedá voda využití v domácnosti

Jak využít šedou vodu na zahradě

Šedou vodu zbavenou většiny nečistot lze použít například k zálivce zahrady. Akumulační nádrž, ve které se užitková voda shromažďuje, můžete napojit na zahradní hadici, případně na zahradní rozstřikovače.

Mějte však na paměti, že tento způsob recyklace šedé vody podléhá povolení vodoprávním úřadem, který po vás bude mimo jiné požadovat kladný hydrogeologický posudek. Ten od hydrogeologa obdržíte jen za předpokladu, že je váš pozemek k zálivce vhodný a že nehrozí riziko kontaminace spodních vod.

šedá voda na zahradě

Jak využít šedou vodu v domácnosti

Přečištěnou šedou vodu můžete samozřejmě využít také v domácnosti, a to k mytí podlah, splachování toalety nebo praní prádla. Vzhledem k tomu, že v domácnostech bývá průměrná denní spotřeba vody v koupelnách v rovnováze se spotřebou vody na splachování WC, recyklace šedé vody na tento účel se proto přímo nabízí.

Pozor si však dejte na to, že užitková voda (tedy šedá voda po přečištění) nesmí přijít do kontaktu s vodou z vodovodního řádu, aby nedošlo k její kontaminaci. Z toho důvodu je nutné vybudovat dvojí rozvody vody.

Potřeba oddělených rozvodů znamená určité technické a stavební požadavky, které je možné poměrně snadno a efektivně splnit u novostaveb. U stávajících budov je možné o instalaci recyklačního systému na šedou vodu uvažovat pouze v případě kompletní rekonstrukce domu.

Šedá voda jako zdroj tepla

Zajímavé je, že recyklovat lze nejen samotnou šedou vodu, ale také její tepelnou energii. Odpadní voda použitá v domácnosti na koupání nebo sprchování může průchodem přes výměník tepla sloužit jako předehřev nově natékající teplé vodě.

Věděli jste, že na využití tepla z odpadní vody můžete získat až 50 000 Kč dotaci z programu Nová zelená úsporám?

S využitím šedé vody musí souhlasit vodárny

Připravte se na to, že k recyklaci šedé vody se budou vyjadřovat místní vodárny, které musí schválit projektovou dokumentaci. Zajímat je budete především to, zda jsou oddělené rozvody užitkové a pitné vody.

Získejte dotaci na využití šedé vody

dotace dešťovka

Na pořízení recyklačního systému na šedou vodu se vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám, konkrétně z programuDešťovka. Získat můžete paušálně 60 tisíc korun na systém recyklace šedé vody nebo až 105 tisíc korun v případě, že se rozhodnete využít také dešťovou vodu.

Abyste dotaci získali, potřebujete k žádosti přiložit projektovou dokumentaci. Chcete-li se dozvědět více informací nebo si nechat vypracovat projekt od autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, neváhejte nás kontaktovat. S dotačním programem Dešťovka máme bohaté zkušenosti.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Tip: Přečtěte si, jak funguje dotační program Dešťovka a jakým způsobem můžete o dotaci žádat.

Projekt domovní čistírny s akumulační nádrží

Domovní čistírna odpadních vod je narozdíl od vodovodní nebo kanalizační přípojky vodním dílem, její projekt proto smí vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. Naše projekční kancelář Zakra má k projektování domovních ČOV s akumulační nádrží veškerá potřebná oprávnění. Kromě toho za vás umíme vyřídit povolení domovní čistírny nebo vypracovat odborný posudek pro získání dotace Dešťovka.

Potřebujete poradit s výběrem čističky odpadních vod a akumulační nádrže? Nebo vás zajímá, jak efektivně využít přečištěnou vodu na zahradě či v domácnosti? Neváhejte nás kontaktovatúvodní konzultaci poskytujeme zcela zdarma.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Shrnutí

Opětovným využití šedé vody zcela jistě ušetříte peníze a zároveň si vytvoříte zásobu na zalévání v suchém období. Jestliže navíc využijete dotaci Dešťovka, investice do systému recyklace se vám vrátí v horizontu 10 let. V případě, že se rozhodnete využít rovněž dešťovou vodu, návratnost investice bude rázem vyšší.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma