Jak šetřit vodu v domácnosti bez starostí

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 04. 2022
Jak šetřit vodou v domácnosti

Jak šetřit vodu v domácnosti tak, aby to nebyla otrava? Každý ví, že je úspornější si dát sprchu než vanu nebo že zuby si nemáme čistit pod tekoucí vodou. Nikdo z nás však tato omezení nemá úplně rád. Proto se v tomto článku podíváme na problém šetření vody z jiné perspektivy. Dnešní technologie nám totiž umožňují šetřit vodou bez nutnosti neustále myslet na to, co je správné a co už je mrhání.

Obsah článku

Proč vlastně šetřit s vodou?

Rok 2021 přinesl energetickou krizi. Po letech příznivých cen se zvedly ceny energií, a to až do astronomické výše. Netřeba nikomu připomínat pád energetických společností i takových velikostí jako Bohemia Energy.

20.léta 21. století tak otevřely diskusi, jak udělat domácnost co nejméně energeticky náročnou. Největšího boomu se logicky těší a těšila fotovoltaiky, která nabízí možnost částečné energetické soběstačnosti. To vše umocněno trendem elektromobility a politickým směrováním ke Green Dealu. Přehlíženým tématem, které se však jistě v budoucnu otevře bude úspora vody v domácnosti a taktéž tlak na soběstačnost.

Vody je zatím z pohledu běžného spotřebitele dostatek, alespoň to platí pro Českou republiku. Pojďme si však připomenout několik klíčových faktů o vodě. Pitná voda zdaleka nepatří mezi nevyčerpatelné zdroje a v příštích letech, lze očekávat velké investice a inovace v hospodaření s vodou. Celosvětový trend bude zcela jistě hrát ve prospěch úspory vody.

Každý ví či tuší, že voda pokrývá 75% zemského povrchu, což evokuje její nevyčerpatelný potenciál, opak je však pravdou. Z té obrovské masy 97,5% vod je slaných a i když především v arabských státech vidíme velkou snahu o odsolování, pořád jde o extrémně drahý proces, jak ze slané vody získat vodu pitnou.

Jak šetřit vodu v domácnosti bez starostí

Zbylá 2,5% vod je sice pořád relativně dost, ale pouze ⅓ z objemu je využitelná jako pitná voda. Z celkového objemu veškeré vody tak jde o zanedbatelných 0,8%. Byť to doposud stačilo, tak stále rostoucí populace a klimatické změny mohou v budoucnu eskalovat téma “jak šetřit vodu”.

Systémy hospodaření s vodou s cílem maximální úspory

Úspora pomocí hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda je přirozený zdroj vody a nabízí tak skvělou příležitost k úspoře. Cesta za šetřením je samozřejmě skrze zachycování a skladování vody, typicky v retenční nádrži. Takto zachycenou dešťovou vodu lze využít ihned bez další úpravy k zalévání zahrady. K tomuto stačí mít na zahradě retenční nádrž s čerpadlem a můžete začít zalévat.

Kolik ušetřím zaléváním dešťovou vodou?

Úspora vody je odvislá od několika parametrů:

  • Průměrného úhrnu srážek v oblasti, kde bydlíte

  • Velikosti střechy (záchytná plocha)

  • Objemu retenční nádrže

  • Plocha zahrady, kterou chcete zalévat

Obecně platí, že na 100 m2 zahrady bude potřebovat minimálně 1 kubík. K optimálnímu výpočtu velikosti retenční nádrže slouží tento vzoreček:

V (objem nádrže) = (roční úhrn srážek v mm x půdorysná plocha střechy x koeficient odtoku střechy (u šikmé střechy pozinkovaný plech 0,8; pálené tašky 0,75) / 14 (koeficient využitelné srážkové vody)

Výsledek je objem nádrže v litrech. Jste-li tedy v oblasti, kde je roční úhrn srážek 800 mm, máte půdorysnou plochu střechy 100 m2 a pálené tašky bude váš výpočet vypadat takto: V = (800 x 100 x 0,75)/14 = 4 200 l neboli 4,2 m3, v takovém případě by vám stačila nádrž o objemu 5 kubíků.

podzemní nádrž na vodu

Úspora vody by v takovém případě byla rovna celkovému objemu vyčerpanému z nádrže. Nicméně pokud si pohled zjednodušíme na úsporu peněz z objemu nádrže, tedy  5 000 litrů, pak celková úspora bude kolem 500,- (1 kubík vody z řadu by stál 100,-).

Zde by ekonom pragmatik mohl namítnout, že návratnost peněz může být v některých oblastech příliš dlouhá a nevyplatí se tak šetřit vodu jen skrze retenční nádrž. I proto vznikla dotace Dešťovka, návod na její využití naleznete zde.

Dešťovka fandí šetření vody v domácnosti

V případě, kdy chcete dešťovou vodou pouze zalévat, může využít první dotační titul Dešťovky. Na ten je možné čerpat až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-. Celková výše dotace však nesmí přesáhnout 50% celkových nákladů.

Spořte více a využijte dešťovou vodu v domě

Zalévání dešťovou vodou je nejběžnějším způsobem, jak generovat úsporu, ne však jediným. Šetřit vodu pomocí deště lze i využitím vody přímo v nemovitosti. Nabízí se ještě úprava vnitřních rozvodů (tak, aby nedošlo k mísení s pitnou vodou) a využití dešťovky ke splachování toalety a praní prádla.

Kvality vody se není třeba bát. Nedosahuje samozřejmě kvalit vody pitné a v atmosféře může dojít ke styku s různými chemikáliemi, stejně jako kontakt se střechou může do vody přimíchat různé nečistoty. Nicméně nádrž, kde je voda skladována, lze dovybavit filtrem. Dešťová voda je tzv. měkká, tudíž je vhodná na praní, protože neobsahuje tolik vodního kamene.

Využití pro praní a splachování jsou nejtypičtější způsoby, jak ušetřit. Průměrná spotřeba pitné vody při těchto činnosti je následující:

Činnost

Denní spotřeba vody na 1 osobu

Denní spotřeba vody na domácnost (3 osoby)

Roční spotřeba na domácnost

Cena za pitnou vodu (1 000l = 100,-)

Splachování

22

66

24 090

2 409,-

Praní a úklid

13

39

14 235

1 424,-

Celkem

35

105

38 325

3 833,-

Roční úspora vody při využití dešťovky pro splachování a praní je 38 325 litrů, přepočteno na peněženku pak 3 833,-. Opět platí, co platilo o odstavec výše, na toto řešení se vztahuje dotace Dešťovka.

Jakou technologii budete potřebovat k dešťovce

Uvažujete-li pouze o první variantě, kdy šetříte pouze při zálivce, vystačíte si s retenční nádrží a čerpadlem. Chcete-li získat dotaci a pomoc s výběrem technologie, neváhejte se na nás obrátit.

Stejně tak vám rádi pomůžeme s druhým dotačním titulem, zde již bude potřeba k retenční nádrži a čerpadlu přidat filtr. Tradičně doporučujeme výrobek společnosti ASIO AS-Purain. Veškeré komponenty k šetření vody můžete objednat také u nás.

Jak šetřit vodu v domácnosti bez starostí

Závěr šetření vody pomocí deště

Dešťová voda může hodně pomoci, a to především v oblasti, kde je vyšší úhrn srážek. Čím větší plocha střechy a větší domácnost, tím větší úspora vody a přeneseně peněženky. Chcete-li začít šetřit vodu, rádi vám pomůžeme udělat první krok. Stačí se nám ozvat.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Šetření vodou díky využití šedých vod

Dešťová voda je ideálním způsobem, jak se postarat o svou zahrádku a ještě získat něco navíc pro hospodaření v rodinném domě. Vedle toho stojí další zdroj, který nabízí obrovský potenciál, jak šetřit vodu. Tím jsou šedé vody.

Šedé vody jsou ty, které domácnost produkuje při běžném fungování a nejsou vody odpadní (černé), to znamená, že nedošlo ke kontaktu s močí a fekáliemi. Tyto vody lze následně recyklovat a využít jako vodu užitkovou.

Jak funguje úspora vody pomocí recyklace šedých vod?

V momentě, kdy domácnost nerecykluje šedé vody, pak veškerá spotřebovaná voda putuje do kanalizační přípojky, domovní čistírny odpadních vod, tříkomorového septiku nebo žumpy, a to bez dalšího využití. Pokud vezmeme v potaz, že každý průměrný člověk denně vyprodukuje 100 až 120 litrů odpadní vody, pak potenciál k šetření vody je obrovský.

V České republice se zatím příliš neprojevuje potřeba vodu šetřit, což je dáno relativně levnou cenou za vodu pitnou (kubík za 100,-). Nicméně ani elektřina do roku 2021 nebyla bláznivě drahá a vzhledem k výraznějším projevům klimatických změn je možné očekávat vyšší spotřebu vody v domácnostech a její kontinuální zdražování.

Připravit se na toto riziko a chovat se tak šetrněji je možné pomoci recyklace šedých vod. Jinak řečeno využitím vody z umyvadel, vany, sprchy a případně pračky. Používat šedé vody z kuchyně se příliš nedoporučuje, kvůli přítomnosti zbytku jídel a tuků.

Jak tedy na to? Prvním a klíčovým pravidlem je, že nesmí dojít k mísení šedých vod s vodou pitnou. Znalí jistě vědí, že to znamená mít v domě dvoje oddělené rozvody vody. To se dobře dělá u novostavby, hůře pak u stávajících rodinných domů a chat.

Celý systém je založený na retenci vody v domě, jeho přečištění čistírnou šedých vod a znovuvyužití pro spotřebu. Hlavní obavou pak bývá, co stane, pokud spotřeba bude vyšší, než je objem přečištěné šedé vody (bílá voda). Případný nedostatek je zajištěný kompenzací pitnou vodou.

Chci vědět více o domovní ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Studna jako zdroj úspor za pitnou vodu

Posledním větším technologickým zásahem je vybudování studny. Dnes se typicky studny vrtají. Vzhledem k cenám pozemků se více mladých rodin stěhuje na periferie, kde často nebývá vodovod a studna tak neslouží pouze k úspoře, ale stává se existenční nutností.

Pokud plánujete začít šetřit na vodném je studna rozhodně ideálním řešením.

Před využitím studny je nutné nechat si zpracovat hydrogeologický posudek. Je nutné dopředu zjistit, zda se na vašem pozemku nachází podzemní voda a také zda nedojde k omezení sousedů, kteří mohou mít také studnu.

Chci vědět více o vrtané studněMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

rozbor studniční vody a dezinfekce studny

Jak šetřit s vodou nad rámec komplexních systémů

Jak ušetřit pár kapek v kuchyni

O pár odstavců výše jsme si prozradili, že hlavním způsobem, jak šetřit vodu v kuchyni je recyklace šedých vod. Ta vzniká v kuchyni zapnutím myčky nebo přímo z dřezu. Lze ji pak jednak recyklovat a znovu využít pro splachování nebo praní, ale zároveň vytváří potenciál pro úsporu za vytápění.

Vedle tohoto komplexního systému existuje ještě jednodušší alternativa v podobě levného perlátoru. Ten najde své uplatnění na kohoutku, kam se umístí jednoduchým zašroubováním. Perlátory mají potenciál snížit průtok vody až o 70 %, což se hodí hlavně v případech, kdy myjete nádobí pod tekoucí vodou.

Jak šetřit vodu v domácnosti bez starostí

Zapomenout nesmíme ani na výběr šetrné myčky na nádobí. V dnešní velmi široké nabídce lze vybrat myčky s extrémně nízkou spotřebou vody. Zatímco klasická myčka vypere v rozpětí 12 až 15 litrů, dají se koupit myčky se spotřebou 9 a méně litrů na cyklus. Ještě větší úsporu vody nabízí vlastnictví myčky versus běžné mytí pod tekoucí vodou, na které se v průměru spotřebuje až 40 litrů.

Šetrně to lze i v koupelně

V koupelně lze podobně jako v kuchyni hledat úsporu v pračce a její spotřebě vody. Nicméně ani v tomto případě nepůjde o rozdílovou úsporu. Pokud jste fanouškem koupelí, nepomůže vám perlátor, protože objem vany zůstává nezměněn, avšak jak už víme, lze vodu z vany opětovně využít čištěním šedých vod.

Jste-li naopak fanoušci sprchování, pak je návod, jak šetřit vodu, jednoduchý. Stačí pořídit úspornou sprchovou hlavici, která (podobně jako perlátor) ušetří až 70 % vody bez snížení komfortu.

Tip: Přečtěte si více o návratnosti a úspoře vody pomocí perlátorů a sprchových hlavic.

Úsporu vody lze najít i na WC

Opět trochu opakování. Šetřit vodu na WC lze primárně využitím dešťových nebo šedých vod. Sekundárně se však nabízí spořič vody na WC. Ten pomáhá snížit objem vody využitý při splachování o více než 30 %. Bohužel se však nehodí ke všem typům toalet.

Závěr na téma, jak šetřit vodu v domácnosti

Voda se dá šetřit buď odříkáním a omezováním vlastního komfortu, ve smyslu místo vany sprchu, nebo pomocí chytrých technologií. Již neplatí, že tato řešení jsou pouze pro rodinné domy. Naopak dnes najdeme na trhu komplexní škálu výrobků, které pomohou bytovým jednotkám i rodinným domům.

  • Nejjednodušším krokem je pořízení perlátorů, které zvládne nainstalovat každý.

  • Pokud bydlíte v rodinném domě, tak smysl rozhodně dává retenční nádrž, u které vám rádi pomůžeme s dotací. Vodu šetříte jak při zalévání zahrady, tak např. při splachování.

  • Nakonec stojí za zamyšlení využití šedých vod, jednak pro úsporu vody, ale i tepla.

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit a využít první nezávaznou konzultaci zdarma.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma