Jak zjistit hladinu podzemní vody na pozemku

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 03. 2022
hladina podzemní vody

Chcete na svém pozemku vybudovat studnu, retenční nádrž nebo domácí čističku odpadních vod? Ve všech těchto případech se vyplatí (a někdy je to dokonce nutnost) provést nejprve hydrogeologický průzkum. Přivolaného hydrogeologa bude zajímat nejen hladina podzemní vody, ale také složení půdy nebo okolní vodní toky.

Obsah článku

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody různě kolísá, a to v závislosti na několika faktorech. Nejvýznamnější roli hraje stav vody ve vodním toku a množství dešťových srážek v dané lokalitě.

Ačkoliv celkové množství srážek za rok nekleslo, změnila se jejich pravidelnost. Srážky přicházejí v delších intervalech, zato jsou ale vydatnější. Neobvyklé už dnes nejsou ani přívalové deště, které se nestačí vsáknout do půdy a hladina spodních vod tak neustále klesá.

Zajímá vás stav podzemní vody ve vaší lokalitě? Pro aktuální informace sledujte web českého hydrometeorologického ústavu, kde najdete mapu hladin spodní vody v jednotlivých krajích ČR.

hladina podzemní vody

Proč je dobré znát hladinu podzemní vody na pozemku?

Vysoká hladina spodní vody představuje pro majitele pozemku spoustu zbytečných starostí a problémů navíc. Ovlivňuje nejen stavbu základů pro rodinný dům, ale také instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu, instalaci domovní čističky odpadních vod nebo stavbu studny a tepelného čerpadla.

Jestliže tedy uvažujete nad koupí stavebního pozemku, doporučujeme si nejprve zjistit, jaký je v daném místě stav podzemních vod. Jak na to? Nejlépe uděláte, pokud si na pozemek pozvete hydrogeologa, který provede hydrogeologický průzkum.

Hydrogeologické poměry bývají již dostatečně prozkoumány. Poptejte se proto na příslušném stavebním úřadě, zda již průzkumem dostačujícím pro vaši parcelu náhodou nedisponují.

hladina podzemní vody

Jak zjistit hladinu podzemní vody

Hladinu podzemní vody dokáže určit hydrogeolog, který na daném pozemku provede hydrogeologický průzkum. Ten sestává z analýzy terénu a okolních vodních toků. Občas hydrogeolog přizve ke spolupráci také proutkaře, byť to není oficiálně uznaná metoda.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Hydrogeologický posudek je tedy další dokument, který je nutné doložit při žádosti o stavební povolení (příp. ohlášení stavby). Pro běžnou stavbu rodinného domu můžou nastat čtyři situace, kdy je potřeba tento průzkum doložit.

Hydrogeologický posudek se zpracovává pro:

  • stavbu studny,

  • vrt tepelného čerpadla,

  • vsakovací objekt dešťových vod,

  • vsakování vyčištěných odpadních vod.

Hydrogeologický posudek ke studně

Pokud na svém pozemku plánujete vybudovat studnu, potřebujete získat povolení od stavebního a vodoprávního úřadu. Kromě projektu studny musíte úředníkům předložit také hydrogeologický průzkum, který zkoumá kvalitu vody a vliv plánované studny na okolní hydrogeologické poměry v lokalitě. Jak moc podrobný průzkum bude, závisí na tom, zda chcete vodu využívat jako užitkovou nebo pitnou (ta musí samozřejmě splňovat mnohem přísnější kritéria).

Přečtěte si více o hydrogeologickém posudku k vrtané studně.

hydrogeologický průzkum ke studně

Hydrogeologický posudek k vrtu tepelného čerpadla

Vrt pro teplená čerpadla země-voda a voda-voda patří do kategorie vodohospodářských staveb. Hydrogeologický posudek proto budete potřebovat stejně jako v případě vrtu u studny.

Hydrogeologický posudek k vsakování dešťových vod

posudek k retenční nádrži

Pokud se chystáte stavět rodinný dům, máte již od roku 2021 povinnost likvidovat dešťové vody vsakem přímo na svém pozemku. Přivolaný hydrogeolog proto na základě analýzy podloží rozhodne, zda se na pozemku dají dešťové vody vsakovat, a určí vhodné místo i hloubku vsakovacího objektu.

Bohužel ani vsakovací objekty navržené hydrogeologem si ne vždy dokážou poradit s přívalovými dešti. Proto je nutné před samotný vsak instalovat retenční nádrž, která dešťovou vodu dokáže na určitou dobu zadržet.

Hydrogeologický posudek k domovní ČOV

Řešíte-li likvidaci odpadních vod pořízením domovní čističky, pak se musíte rozhodnout, jak naložíte s přečištěnou vodou. Jednou z možností je vsak (potažmo vsak se zálivkou), ke kterému se však nejprve musí vyjádřit hydrogeolog. Posudek, který vypracuje, se poté přikládá k projektu domovní čističky odpadních vod.

Podrobnější informace o hydrogeologickém posudku k domovní ČOV.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

posudek k domovní čov

Hydrogeologický posudek pro stavbu domu. Je potřeba?

Příliš vysoká hladina spodní vody komplikuje stavbu domu, proto je hydrogeologický průzkum důležitým podkladem pro stavitele či statika. V případě, že je podzemní voda přítomna v hloubce, kdy by mohla přijít do kontaktu se základovými konstrukcemi, zjišťuje se také její složení resp. agresivita. To je důležitý údaj pro návrh kvality betonu v základech. Dále je možné na základě hydrogeologických poměrů přizpůsobit drenáž kolem základů.

Hydrogeologický průzkum pro stavbu domu většinou bývá součástí inženýrsko-geologického průzkumu, který není povinný. Přesto ho doporučujeme provést dříve, než začnete řešit projekt domu.

Vysoká hladina podzemní vody a instalace podzemní nádrže

Vysoká hladina spodní vody bývá velmi častým problémem při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu. Spodní voda může velmi jednoduše zakopanou nádrž vytlačit nebo poničit. Řešením mohou být betonové nádrže nebo speciální ploché nádrže, které nevyplavou ani se neponičí i v případě, že jsou úplně prázdné. Pokud je hladina spodní vody zvýšená jen dočasně, může pomoci umístění revizní šachty do rohu výkopu.

Vysoká hladina podzemní vody a instalace domovní ČOV

Vysoká hladina spodní vody může ohrozit také instalaci domovní čistírny odpadních vod. Vhodnou variantou je v takovém případě domovní ČOV AS-VARIOcomp 5 K EO/PB/SV. Jedná se o čistírnu v dvouplášťovém provedení, která je určena přímo pro použití pod hladinu spodní vody.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku