Jak postupovat při výběru podzemní nádrže na dešťovou vodu

kraus@zakra.cz Michal Kraus
02. 09. 2021
podzemní nádrž na vodu

Ještě letos by mohla vejít v platnost novela vodního zákona, která zavede povinnost akumulace nebo vsakování dešťové vody u všech novostaveb. Jedním z možných řešení je v takovém případě pořízení podzemní nádrže na dešťovou vodu. Jak ale vybrat tu správnou?

Obsah článku

Nádrž na vodu šetří vaše peníze

Podzemní nádrž na dešťovou vodu vám vyřeší nejen zákonnou povinnost, ale navíc díky ní ušetříte. Zachytává srážkovou vodu ze střechy a zpevněných ploch, takže dešťovku můžete následně použít k zálivce zahrady, praní prádla nebo ke splachování toalety a snížit tak své výdaje za vodné a stočné.

podzemní nádrž na vodu

V podzemní nádrži se voda nekazí

Pro zálivku zahrady docela dobře poslouží nadzemní nádrže, pokud ale chcete dešťovkou například splachovat, zvolte podzemní variantu. Díky relativnímu chladu (cca 16 °C) a nepřítomnosti slunečních paprsků se ve vodě nemnoží bakterie, takže zůstane déle čerstvá. Navíc ji lze využívat i v zimních měsících, kdy voda v nadzemních barelech zamrzá.

Jak vybrat podzemní nádrž?

Při koupi podzemní nádrže by vás měla zajímat její velikost neboli objem, a materiál, ze kterého je vyrobena. Zda zvolíte hranatou či kulatou nádrž, záleží na dispozicích pozemku, jelikož na funkci nádrže nemá její tvar žádný vliv.

podzemní nádrž na vodu

Jakou zvolit velikost podzemní nádrže

Nádrž na vodu by měla pojmout zásobu vody zhruba na 3 týdny, a to s ohledem na obvyklou četnost deště, ale také čerstvost vody. Při výpočtu dostatečného objemu nádrže je třeba vzít do úvahy:

  • velikost plochy, ze které svádíte vodu do nádrže,

  • vydatnost srážek v dané lokalitě,

  • využití dešťové vody (velikost zahrady, příp. účel využití v domácnosti).

úhrn srážek v ČR

Výpočet objemu podzemní nádrže na vodu

Doporučený objem nádrže pro jednu osobu na tři týdny je 1 m³, čtyřčlenné rodině tak bude stačit nádrž o objemu 4 m³. Jestliže ale chcete akumulovanou vodu používat k zálivce zahrady, pak musíte výsledný objem navýšit o 1 m³ na každých 100 m² zalévané plochy. Čtyřčlenná rodina se zahradou o ploše 200 m³ by pak volila nádrž o objemu 6 m³.

Detailnější představu o tom, jaká velikost retenční nádrže bude pro vaše účely nejvhodnější, si uděláte díky online kalkulačce. Jestliže se rozhodnete pořídit si podzemní nádrž, její velikost ještě prodiskutujte se svým projektantem.

Nezapomeňte na bezpečností přepad

Dlouhá období sucha, která nás posledních několik let trápí, často střídají vydatné dešťové srážky. V takových situacích hrozí, že retenční nádrž nebude schopna pojmout větší množství vody naráz. Proto by všechny podzemní nádrže měly být vybaveny bezpečnostním přepadem, který zajistí, že se přebytečná voda pozvolna vsákne do půdy.

Jaký zvolit materiál podzemní nádrže

Podzemní nádrže se vyrábějí z betonu, sklolaminátu a plastu. Ne vždy máte ale na výběr ze všech uvedených možností – primárně totiž záleží na typu podloží a přítomnosti (případně výšce) spodní vody na pozemku.

Betonové nádrže na vodu

Podzemní nádrže z betonu se vyznačují svou vysokou odolností a nosností. Instalují se zejména do míst s vysokou hladinou spodní vody nebo pod příjezdovou cestu a další pojezdové plochy. Jejich nevýhodou je vysoká hmotnost, která negativně ovlivňuje výslednou cenu. Připlatíte si jednak za dopravu, jednak za instalaci nádrže, která se neobejde bez jeřábu.

Sklolaminátové nádrže na vodu

Nádrže ze sklolaminátu jsou velmi lehké a pružné, na druhou stranu mají poměrně úzký vchod, který znesnadňuje jejich údržbu. Navíc snadno popraskají a jejich následná oprava je velmi nákladná.

Plastové nádrže na vodu

Nejčastěji se na českých zahradách setkáte s plastovými nádržemi, které se vyznačují vysokou variabilitou a možnostmi využití v rozličných podmínkách. Při výběru té pravé se nenechte zlákat nízkou cenou – často značí nízkou kvalitu nádrže nebo nutnost obetonování, což se v konečném důsledku prodraží.

  • Monolitické plastové nádrže jsou vyrobeny z jednoho kusu plastu a díky tomu vynikají vysokou odolností a dlouhou životností. Nemusíte se obávat praskání ve svarech nebo špatného těsnění.

  • Svařované plastové nádrže jsou levnější, ale bohužel hrozí jejich praskání v místech svarů. Pro vyšší odolnost nádrže se doporučuje nechat je obetonovat.

  • Samonosné plastové nádrže se instalují do míst s kamenitým podložím, kde se nenachází spodní voda. Často mají žebrování, které zajišťuje tvarovou stálost.

  • Dvouplášťové plastové nádrže představují vysoce odolné řešení vhodné pro pozemky s jílovitým nebo písčitým podložím a výskytem spodní vody.

Nachází se na vašem pozemku spodní voda? Pokud ano, investujte do dvouplášťové nádrže z plastu nebo odolné betonové nádrž. V opačném případě může tlak spodní vody nádrž poškodit a znehodnotit.

Příslušenství k podzemní nádrži

Sama o sobě vám podzemní nádrž neposlouží – k její správné funkci a pohodlné údržbě budete potřebovat filtrační mechanismus, čerpadlo nebo domácí vodárnu, víko a teleskopický nástavec.

podzemní nádrž na vodu

Filtrační mechanismus zajistí čistotu vody

Retenční nádrž je důležité opatřit filtračním mechanismem. Voda přichází do kontaktu se střešní plochou a svodovým potrubím, a tudíž může obsahovat nejrůznější nečistoty od prachových částic a písku až po listí a menší větve.

Obecně platí, že čím více znečištěná voda, tím více filtrů musíte pořídit. Pro využití vody v domě je nutné instalovat dodatečnou filtraci na rozvod užitkové vody v domě. Pro splachování WC postačí jednostupňová filtrace, pro praní prádla se hodí trojstupňový filtr.

Čerpadlo nebo domácí vodárna pro snadné využívání vody z nádrže

Pro přečerpání vody z podzemní nádrže se používají čerpadla, a to zpravidla ponorná. Jejich výhoda tkví v tichém chodu a ochraně proti běhu na sucho. K zálivce zahrady vám bude stačit ponorné čerpadlo s plovákem na vypínač, pro využití dešťové vody v domě je ale třeba buď ponorné automatické čerpadlo, nebo domácí vodárna. Ta se obvykle instaluje do technické místnosti nebo do garáže.

Víko nádrže

Vstup do podzemní nádrže zakryjete víkem k tomu určeným. Zatímco běžný poklop seženete za 1–3 tisíce korun, pojezdové víko (na kterém můžete parkovat auto) vás vyjde minimálně na 5 tisíc korun.

Teleskopický nástavec

V případě, že byla nádrž uložena do větší hloubky, pomocí nastavitelného nástavce dosáhne až do úrovně terénu. Cena teleskopického nástavce se pohybuje od 2–6 tisíc korun.

Před koupí podzemní nádrže na dešťovou vodu si zjistěte, co vše je zahrnuto v ceně, abyste si udělali lepší představu o vaší investici.

Dvojí rozvody vody

Nejedná se vyloženě o příslušenství, pokud ale hodláte dešťovou vodou splachovat toaletu nebo prát prádlo, neobejdete se v domě bez dvojích rozvodů. Dle zákona totiž nesmí dojít k mísení pitné a užitkové vody (v tomto případě dešťovky z podzemní nádrže), v opačném případě by mohlo dojít ke kontaminaci vodovodního řádu.

Jak získat dotaci na podzemní nádrž

Tak jako každý rok, i letos máte možnost žádat o dotaci, která pokryje až polovinu způsobilých výdajů. Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (pohybuje se v rozmezí od 20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m³). Maximální výše příspěvku je vždy 50 % způsobilých výdajů.

3 varianty dotačního programu Dešťovka

Třetí dotace Využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – Tato dotace je k dispozici pouze pro majitelé již stávajících domů, kteří si chtějí pořídit retenční nádrž výhradně za účelem zálivky zahrady. Příspěvek v tomto případě tvoří fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Získat tak můžete příspěvek ve výši až 55 000 Kč.

  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – Druhá varianta je k dispozici také majitelům novostaveb, kteří chtějí srážkovou vodu využívat nejen na zahradě, ale i v domácnosti ke splachování toalety. Nezbytnou podmínkou je striktní oddělení rozvodu srážkové vody od rozvodu vody pitné. Dotace se může vyšplhat až na 65 000 Kč.

  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – Třetí varianta podporuje využití takzvané šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla), která je po přečištění použita ke splachování toalety. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, dotace dosáhne až k 105 000 korun.

Jak získat dotaci na podzemní nádrž?

Každý rok je v programu k dispozici částka, která může být na základě podání žádosti přerozdělena investorům do retenčních nádrží. Jak o dotaci na retenční nádrž zažádat? Prvním krokem je zpracování posudku a odborného projektu, který musí splňovat stanovené podmínky. Hledáte spolehlivou firmu, která vám projekt vypracuje? Naši projektanti mají bohaté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka. Kontaktujte nás a společně vymyslíme nejlepší řešení.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je návratnost investice do podzemní nádrže

Investice do podzemní nádrže se vám vrátí v závislosti na tom, jak velkou nádrž pořizuje, jaký je úhrn srážek v dané lokalitě a zda využije dotační program Dešťovka. Pořizovací cena podzemní nádrže začíná na 15 000 korunách.

2 m³

3 m³

4 m³

5 m³

10 m³

15 m³

Samonosná plastová

cca 12–16 000,-

cca 15–17 000,-

cca 16–21 000,-

cca 17–24 000,-

cca 26–29 000,-

cca 34–39 000,-

Svařovaná plastová

kolem 12 000,-

kolem 14 000,-

cca 16–23 000,-

kolem 17 000,-

cca 24–39 000,-

cca 30–45 000,-

Dvouplášťová plastová

kolem 19 000,-

cca 20–23 000,-

cca 22–24 000,-

cca 24–26 000,-

cca 38–39 000,-

kolem 45 000,-

Betonová

od 16 000,-

od 18 000,-

od 20 000,-

od 22 000,-

od 30 000,-

od 35 000,-

Sklokeramická

kolem 12 000,-

kolem 14 000,-

kolem 17 000,-

kolem 20 000,-

kolem 35 000,-

kolem 50 000,-

Podle různých měření, zkušeností z minulosti, pozorování a vývoji teplot se v odborné literatuře uvádí, že doplňkovou závlahou je třeba trávníku dodat až 200 litrů vody na m² za vegetační období. Je to nějaké minimum, v praxi samozřejmě záleží na průběhu počasí, teplot a srážek v tom daném roce.

Jaká bude tedy návratnost samonosné plastové nádrže na vodu o objemu 10 m³, kterou instalujeme pod zem, v případě, že dešťovou vodu budeme používat k zálivce zahrady o ploše 500 m²?

Samonosná plastová nádrž o objemu 10 m³

29 000,-

Doprava (v ceně nádrže)

0,-

Montáž a instalace svépomocí

0,-

Čerpadlo

10 000,-

Filtr

10 000,-

Víko

5 000,-

Teleskopický nástavec

6 000,-

Náklady celkem

60 000,-

Dotace Dešťovka (akumulace vody k zálivce zahrady)

min. 27 000,-

Náklady celkem

33 000,-

Plocha zahrady

1 m²

500 m²

Množství vody potřebné k zálivce zahrady

200 l/m²

100 000 l /m²

Cena kohoutkové vody

18 Kč/200 l

9 000 Kč/100 000 l

Návratnost s dotací je v tomto případě necelé 4 roky (3,7 roku)

Návratnost s dotací je v tomto případě necelé 4 roky (3,7 roku)

Návratnost s dotací je v tomto případě necelé 4 roky (3,7 roku)

Návratnost bez dotace je v tomto případě necelých 7 let (6,7 let)

Návratnost bez dotace je v tomto případě necelých 7 let (6,7 let)

Návratnost bez dotace je v tomto případě necelých 7 let (6,7 let)

Berte v potaz, že se jedná o čistě orientační výpočet. Reálná návratnost se bude lišit v závislosti na typu, materiálu a objemu nádrže a na dalších aspektech, jako je cena dopravy nebo způsob instalace (firma vs. svépomocí).

Závěr

Jestliže uvažujete nad pořízením retenční nádrže a nevíte si rady s jejím výběrem nebo s žádostí o dotaci, obraťte se na nás. Máme dlouholeté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také s dotačním programem Dešťovka, který za vás s radostí vyřídíme.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma