Jak probíhá instalace a stavba ČOV?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
07. 11. 2020
instalace čov
Máte vybranou domácí čističku odpadních vod, v rukou držíte projekt a potřebná povolení k její stavbě? V tom případě vám zbývá jediné – instalace ČOV. Jen na vás záleží, co si obstaráte svépomocí a co budete požadovat od sjednané firmy. Zjistěte, co instalace domovní čistírny obnáší a jak probíhá.

Obsah článku

Co je domácí čistička odpadních vod?

čistička odpadních vodS domovní ČOV se většinou setkáte u rodinných domů nacházejících se v lokalitách, kde není k dispozici veřejná kanalizace. Čistička je proto naprostým standardem v okrajových částech měst a vesnic. Účinně se postará o čištění odpadní vody z domácnosti, kterou lze následně využít třeba k zálivce zahrady nebo ke splachování toalety.

Instalace ČOV

Jakmile máte vybranou čističku odpadních vod a vyřízené veškeré legislativní formality, zbývá vám jediné – instalovat ČOV na vašem pozemku. Pro vaši představu – instalace domovní ČOV zahrnuje následující úkony:

 • výkopové práce

 • realizace základové desky

 • uložení potrubí

 • uložení čistící nádrže

 • zásyp (a případně betonování) čističky

 • umístění a napojení dmychadla

 • zaškolení obsluhy

Postup instalace ČOV:

instalace čov

 1. Výběr vhodného místa pro uložení ČOV – tento krok za vás většinou vyřeší již hydrogeolog v prvních fázích

 2. plánování stavby. Důležité je, aby čistička byla dobře přístupná pro pravidelné kontroly a odčerpávání kalu.

 3. Výkopové práce pro umístění potrubí

 4. Uložení nátokového a odtokového potrubí – pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, pak nebudete budovat odtokové potrubí, ale vsak

 5. Výkopové práce pro uložení čističky – rozměry jámy by měly být ve všech směrech minimálně o 20 cm větší než rozměry samotné nádrže

 6. Příprava betonové základové desky – minimální tloušťka základové desky je 15–20 cm. Cílem je dosáhnout rovného povrchu, na který se následně instaluje nádrž.

 7. Usazení čističky na betonový základ

 8. Připojení nátokového a odtokového potrubí – připojení musí být zcela vodotěsné. V případě nátokového potrubí je nutné vsunout ho do otvoru v nádrži jen tak hluboko, aby nebránilo vyjímání nátokového koše.

 9. Umístění dmychadla – zpravidla se umísťuje maximálně 5 metrů od samotné nádrže a to tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, mělo zabezpečený přísun vzduchu a zároveň aby neobtěžovalo hlukem při provozu.

 10. Zapojení dmychadla – dmychadlo se napojuje pomocí hadice a je vedeno skrze ochranné potrubí (chránička).

 11. Zahájení napouštění nádrže vodou – čistička se postupně napouští vodou do výšky odtokového potrubí a to tak, aby při napouštění byl rozdíl hladiny mezi jednotlivými komorami maximálně 0,5 metru.

 12. Obsypání nádrže – k tomu se používá buď štěrková drť, nebo tříděná zemina bez ostrých kamenů. Obsypání se provádí rovnoměrně, po cca 30 cm vrstvách.

 13. Obetonování nádrže (pouze v případě, že to vyžaduje situace – vysoká hladina spodní vody, jílovitá zemina, odpadní potrubí uložené více než 1 m pod úrovní terénu)

 14. Finální terénní úpravy – zahrnují urovnání a vyspádování terénu v okolí čističky tak, aby se v její blízkosti nezdržovala nebo k ní nestékala povrchová voda, která by nádrž mohla zaplavit. Vrchní okraj nádrže musí okolní terén přesahovat o 5–10 cm.

 15. Nastavení řídící jednotky

Na to, jak instalace čistírny odpadních vod probíhá, se můžete podívat na tomto videu:

Co předchází instalaci domovní ČOV?

Jak jsme naznačili v úvodu, instalace ČOV je až posledním krokem, kterému předchází vyřízení celé řady záležitostí. Tou nejzásadnější je získání projektu domovní ČOV, se kterým následně zamíříte na úřad.

Projekt domovní ČOV

projekt domovní čov

Projektová dokumentace je v případě čističky odpadních vod nutností, a to dle zákona o vodách. Navíc vám ji může zhotovit pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, jakým je například naše společnost ZAKRA.

Správně vypracovaný projekt není jenom vstupní branou k získání povolení, ale zároveň vám zaručuje, že zvolené řešení bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Projektant by s vámi totiž měl podrobně zkonzultovat, co od čističky očekáváte a dokáže vám poradit s jejím výběrem, umístěním i nejvhodnějším způsobem likvidace přečištěné vody.

V ZAKRA vám kromě těchto služeb jsme schopni poradit s výběrem hydrogeologa (pokud se rozhodnete přečištěnou vodu nechat na svém pozemku zasakovat). Navíc s námi vypracování celého projektu zvládnete online z pohodlí svého domova. 

Povolení domovní ČOV

S projektem v ruce vám nic nebrání v tom, abyste si udělali výlet na vodoprávní úřad a získali tak potřebné povolení. Kromě projektu si s sebou nezapomeňte vzít ještě i další potřebné dokumenty. Podrobněji jsme se o nich rozepsali v článku Legislativa kolem domovních čistíren. Pro váš přehled se jedná o tyto dokumenty:

 • Stanovisko správce vodního toku či kanalizacepovolení ČOV

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)

 • Koordinované stanovisko

 • Stanovisko správce povodí 

 • Stanovisko obce 

 • Souhlas majitelů pozemků

 • Odbor územního plánování

Dopředu byste také měli zvážit, jakou formou budete chtít povolení čističky odpadních vod získat. Vodoprávní úřad vám udělí povolení buď na základě klasického vodoprávního řízení, nebo na takzvané ohlášení. Obě dvě možnosti mají výhody i nevýhody, které podrobněji rozebíráme v přehledné tabulce:

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená, na 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vod

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

Domovní ČOV bez starostí

Nejraději byste se obíhání úřadů vyhnuli? I s tím vám v ZAKRA rádi pomůžeme. Kromě vypracování projektu na míru se postaráme také o získání povolení. Co to pro vás znamená? Především ušetřený čas a starosti. Pokud máte o naše služby zájem, ozvěte se nám. První konzultaci poskytujeme zcela zdarma, takže nemáte co ztratit.

Mohlo by vás zajímat:

 • Povolení k domovní čistírně odpadních vod – Zjistěte, jak na úředníky, abyste neměli se získáním povolení žádné problémy.

 • Realizace ČOV svépomocí – Co obnáší realizace čističky na vlastní pěst? Jaké jsou výhody a na co si dát pozor?

 • ČOV na klíč – Co si představit pod službou ČOV na klíč? Co vše za vás zařídí firma, která tuto službu nabízí? A pro koho dává toto řešení smysl?

 • Kolaudace ČOV – Jak vypadá poslední formální krok před tím, než začnete čističku používat? A co k němu budete potřebovat?

 • Jak naložit s přečištěnou vodou? – Už víte, jak bude nakládat s vodou z čističky? Jaké možnosti se vám nabízí a která z nich je pro vás nejvhodnější?

 • Zápach z čističky odpadních vod – Trápí vás nepříjemný zápach v domě nebo na pozemku? Jak mu předcházet a především jak se ho zbavit?

 • Kontroly ČOV – Co obnáší pravidelné kontroly čističky a jak se na ně co nejlépe připravit?

 • Jak se správně starat o ČOV? – Chcete, aby vám čistička dlouho vydržela? Věnujte ji sem tam trochu té péče. Poradíme vám, na co byste neměli zapomínat.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma