Jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
10. 07. 2020
projektant čov

Pořízení a instalaci domovní čističky odpadních vod máte úspěšně za sebou? Gratulujeme! Nejsložitější část procesu jste zvládli, bylo by ale bláhové se domnívat, že tím veškeré starosti končí. Abyste zajistili bezproblémový chod domovní čistírny, neměli byste zapomínat na její pravidelnou údržbu. Zajímá vás, jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?

Obsah článku

Starost o domovní ČOV se vyplácí

Jak se starat o ČOV většinou majitelé zjistí až ve chvíli, kdy si ji nechávají instalovat na svém pozemku a do rukou se jim poprvé dostane návod. V některých případech se k jeho přečtení dostanou dokonce až v momentě, kdy domovní čistička přestane fungovat podle jejich představ. Může se ale stát, že v takové chvíli už bude příliš pozdě, a vám nezbyde nic jiného, než si k opravě čističky přizvat odborníky. Abyste takovéto situaci předešli, je důležité chápat, proč je pravidelná údržba domovní čistírny odpadních vod nutností, kterou není radno podceňovat.

Jak domovní ČOV funguje?

Nejprve je třeba podívat se na to, jak domovní čistička odpadních vod funguje. Čištění odpadních vod probíhá na principu mechanicko-biologických procesů. Nejprve dochází k odstranění hrubých nečistot a následně se do práce pustí bakterie sídlící v takzvané aktivační nádrži. Za přístupu vzduchu  rozkládají organické látky, po kterých zůstává v kalojemu usazený kal. Účinnost čištění dosahuje až 97 % a voda, která z čističky vytéká, by tak na první pohled měla být zbavená veškerých nečistot.

Biologické čištění odpadních vod: Co to je a jak funguje
Související článek Biologické čištění odpadních vod: Co to je a jak funguje

TIP: Přečtěte si, co je domovní ČOV a jak funguje.

Jak se starat o ČOV?

Když tušíte, jak domovní čistička pracuje, je mnohem snažší uvědomit si, proč je její pravidelná údržba klíčová pro její bezchybnou funkci. V tuto chvíli si tedy můžete začít klást otázku: Jak se starat o ČOV, aby mi vydržela co nejdéle? Základem je vybrat domovní čističku, která je správně nadimenzovaná a pochází od autorizovaného výrobce.

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

Po zapojení čističky je ale nutné v lecčems ji přizpůsobit chod domácnosti. Prozatím zmiňme alespoň to, že pro správnou funkci domovní ČOV je nezbytný kontinuální přísun odpadních vod a zároveň je důležité, jaké konkrétní látky jsou v odpadních vodách obsažené.

5 věcí, které nepatří do domácí čističky odpadních vod
Související článek 5 věcí, které nepatří do domácí čističky odpadních vod

Nezanedbatelnou součástí je také pravidelná kontrola a údržba jednotlivých komponent domovní čistírny. Některé stačí zkontrolovat jednou nebo dvakrát ročně, jiné si o vaši pozornost budou říkat každý týden.

Jak nenarušit biologické procesy v domovní ČOV?

Čistící procesy v domovní čistírně se mohou zadrhnout z mnoha různých důvodů. Tím nejčastějším je ale nerespektování biologických procesů, které jsou náchylné k jakékoliv změně v zásobení odpadní vodou a také v samotném obsahu odpadní vody. Čeho se v domácnosti vyvarovat a na co si dát pozor, abyste zachovali funkčnost domovní ČOV?

Dezinfekční a antibakteriální přípravky

Bakteriím zodpovědným za čistící procesy v domácí čističce v první řadě nesvědčí agresivní a chemické přípravky, které se běžně používají k úklidu. Z logiky věci je nutné vyřadit veškeré dezinfekční a antibakteriální prostředky. Jejich používáním nezabíjíte pouze "špatné" mikroorganismy hovící si ve vaší toaletě, ale i “dobré” bakterie, které pro vás čistí odpadní vody. K většině takovýchto čističů dnes existují odbouratelné a ekologické alternativy, které seženete v kdejaké drogerii.

Toxické látky

Stejně tak bude bakteriální činnost narušovat, budete-li do odpadu vypouštět léky, toxické látky, barvy, ředidla a chemické postřiky. Žádná z těchto látek by neměla končit v domovní čističce odpadních vod. Nepoužité léky vraťte do lékárny, nebezpečný odpad (barviva, ředidla atd.) lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Saponáty a tenzidy

Kvalitu čistícího procesu negativně ovlivňuje větší množství saponátů a tenzidů, které se do čističky dostává při nárazovém praní většího množství prádla. Jestliže jste zvyklí prát několik praček v relativně krátkém časovém intervalu, raději si praní rozvrhněte do několika dnů a nechte domovní ČOV, aby se s náporem saponátů a tenzidů stihla popasovat.

Tuky a oleje

Živočišné i rostlinné tuky a oleje do odpadu nepatří už jen z toho důvodu, že se v kanalizaci usazují  jednoduše se tak mohou stát zdrojem nepříjemného zápachu v domě. Jakmile se s odpadní vodou dostanou až do domovní čističky, mají tendenci vodu okyselovat a tím narušovat biologické čistící procesy. Použité oleje proto ideálně slijte do PET láhve, kterou buď vyhodíte do speciálního kontejneru (černý kontejner s oranžovým víkem), nebo odvezete do sběrného dvora.

Odpadky z drtiče

Drtiče odpadků samy o sobě nepředstavují žádný problém. Pokud jsou ale napojené na kuchyňský odpad a ústí do domovní čističky, pak ji nepřiměřeně zatěžují velkým množstvím nerozpuštěných látek.

Voda z kondenzačního kotle

Jestliže chcete do domovní ČOV vypouštět odpadní vodu z kondenzačního kotle, pak je nutné provést nejprve její neutralizaci. Podobně jako tuky a oleje, kondenzát má kyselý charakter a tím pádem neblahý vliv na biologické procesy v čistírně.

Přísun odpadních vod

Je důležité si uvědomit, že pro bakterie v ČOV představují organické látky rozpuštěné v odpadní vodě potravu nutnou pro jejich život a funkci. Proto nezáleží pouze na tom, co je v nich obsaženo, ale také, zda do čističky přitékají kontinuálně. V nedostatečně vytížené čističce bakterie brzy zahynou, proto se na chatu či chalupu doporučuje pořídit spíše jímku nebo tříkomorový septik.  Stejně tak po delší dovolené mimo domov vás čeká restart celého systému.

TIP: Přečtěte si, zda se vyplatí pořizovat čističku odpadních vod na chatu.

Na druhou stranu ani nadměrné množství odpadních vod čističce nesvědčí – bakterie nestíhají větší množství organických látek dostatečně rychle rozložit, což poznáte podle nepříjemného zápachu linoucího se z čističky. V nejhorším případě může větší přísun vody bakterie dokonce vyplavit z čistírny ven.

Pravidelná kontrola funkce domovní ČOV

Zádrhel samozřejmě může nastat i v mechanickém chodu domovní ČOV.  Nezanedbávejte proto pravidelnou kontrolu jednotlivých komponent čističky.

Jednou týdně byste si měli vyšetřit čas na:

 • kontrolu přítoku odpadních vod

 • kontrolu provzdušnění nátoku a aktivace

 • kontrolu funkce dávkovacího filtru

 • kontrolu propustnosti filtru před dosedací komorou

 • kontrolu funkce vzduchového čerpadla

 • kontrolu chodu dmychadla

 • vyčištění přelivných hran od případných nečistot

Jednou za delší časový úsek se zaměřte také na:

 • kontrolu a údržbu dmychadla, která spočívá v čištění filtru (1× za tři měsíce) a výměně  membrán (1x za rok)

 • vyčištění dávkovacího filtru, a to preventivně 1× za rok nebo při ucpání

 • vyčištění filtru před přítokovou komorou, a to preventivně 1× za rok nebo při ucpání

 • odčerpání přebytečného kalu (1–2× za rok)

Odčerpání přebytečného kalu

Odčerpání přebytečného kalu z kalojemu tvoří poměrně podstatnou část provozních nákladů, se kterými je dobré předem počítat. Jak poznáte, že je ten správný čas nechat kal vyvézt? Do nádoby si naberete přibližně 1 litr vody z aktivační komory čističky a necháte ji odstát. Po 30 minutách se kal usadí na dně nádoby a v případě, že tvoří více než polovinu jejího obsahu, je na čase přebytečný kal z čističky odčerpat. Počítejte s tím, že 1–2× ročně se odkalení nevyhnete.

Používáte v domácnosti výhradně biologicky odbouratelné prostředky?  Zauvažujte nad tím, zda kal nevyvézt na kompost. Organické látky se rozloží na hnojivo, které můžete využít na svém pozemku.

A co pravidelné revize čistírny?

Se starostí o čistírnu odpadních vod souvisejí také pravidelné revize. V jaké konkrétní formě vás čekají, záleží na tom, zda jste čističku povolovali v rámci klasického vodoprávního řízení, nebo v rámci ohlášení.

 • Z vodoprávního řízení vám plyne povinnost nechat jednou ročně odebrat a analyzovat vzorek vody z vaší čistírny. Ačkoliv legislativa uvádí, že jsou zapotřebí dva vzorky (odběr vody na vstupu a na výstupu ČOV), v praxi většinou stačí vzorek jeden. Cena rozboru vody se odvíjí od způsobu, jakým s přečištěnou vodou nakládate – zda ji vypouštíte do povrchových či podzemních vod.

 • Ohlášení vám ukládá povinnost jednou za dva roky přivítat na svém pozemku technického komisaře, který zkontroluje chod čistírny a váš provozní deník.

Nový stavební zákon: Co je nového u studní a domácích ČOV od 1. července 2024
Související článek Nový stavební zákon: Co je nového u studní a domácích ČOV od 1. července 2024

Shrnutí

Domácí čistička vám umožňuje postavit si rodinný dům doslova kdekoliv, nezávisle na přítomnosti obecní kanalizace, jelikož se postará o veškeré odpadní vody, které vy a vaše rodina vyprodukujete. Na oplátku ale vyžaduje trochu vaší péče v podobě pravidelné kontroly její funkce a jednotlivých komponent. A nenechte se zmást – na trhu se sice vyskytuje takzvaná bezúdržbová čistička odpadních vod, ani ta se ale neobejde zcela bez vaší péče.

Mohlo by vás také zajímat:

 • Kontrola domácí ČOV – Jaké pravidelné revize vás jakožto majitele domovní čistírny čekají? Jak probíhají a co od ních můžete čekat?

 • Zápach z čističky – Trápí vás zápach linoucí se z vaší domácí čistírny? Poradíme vám, kde je s největší pravděpodobností zakopaný pes a jak se zápachu jednou provždy zbavit.

 • Jak funguje čistička odpadních vod – K čemu potřebuje čistička bakterie? Proč je složená ze tří komor? A co jí skutečně nesvědčí?

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku