Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 02. 2024
Jaká je nejlepší čistička odpadních vod na trhu

Čistička odpadních vod vám umožní bydlet v místech, kde není kanalizace, zároveň vám dopřeje komfort, který u bydlení hledáte. Jak vybrat správnou čističku odpadních vod, a které jsou ty nejlepší? V tomto článku se podíváme na 6 nejoblíbenějších čističek odpadních vod našich klientů a nahlídneme pod pokličku největším výrobcům čističek odpadních vod. 

Obsah článku

Přehled všech čističek odpadních vod na trhu a jejich základní srovnání

Čistička odpadních vod je plastová nádoba, uvnitř které probíhá čištění odpadních vod. Výsledkem práce čističky odpadních vod je přečištěná odpadní voda a zbavena až 98% nečistot. Čistička poslouží majitelům rodinných i chat v místech, kde není možnost připojení ke kanalizaci.

Český trh čističek odpadních vod je velmi vyspělý. Na trhu naleznete čističky všech cenových kategorií. Pozor však na to, že se mohou velmi lišit v kvalitě a funkčnosti. Správný výběr čističky odpadních vod by vždy měl odpovídat:

 • Finančním možnostem

 • Situaci a stavebním možnostem

 • Provozu a zatížení v dané lokalitě

 • Očekávaným funkčnostem

Typ ČOV

Pro kolik osob se hodí

Řídící jednotka v ceně

Cena bez DPH

Hodí se na chatu?

VH6 Economy

2-6

Ne

26 500,00 Kč

Ne

EK-S4

1-6

Ne

32 600,00 Kč

Ne

EN 4

4-6

Ne

37 000,00 Kč

Ne

AT6

1-5

Ne

37 900,00 Kč

Ne

BC4 Basic

2-4

Ne

39 610,00 Kč

Ne

Variocomp 5K

3-7

Ne

39 900,00 Kč

Ne

BC4 Optima

1-4

Ano

44 450,00 Kč

Ne

AT6 Plus

1-5

Ano

49 990,00 Kč

Ano

Monocomp

2-5

Ano

51 500,00 Kč

Ne

Topas R - Basic

2-5

Ne

57 800,00 Kč

Ne

TOPAS S

2-5

Ano

60 735,00 Kč

Ano

AT6 Plus/Control

1-5

Ano

64 900,00 Kč

Ano

Jak vybrat čističku odpadních vod

V tomto článku se nebudeme příliš dlouze zastavovat u výběru čističky odpadních vod, za tímto účelem vznikl tento článek. Připomene však několik zásad, podle kterých je vhodné čističku vybírat a nespálit se.

posudek k domovní čov

Cena vs. výkon

Na trhu najdete širokou paletu čistíren odpadních vod. Jedním z neoddiskutovatelných parametrů je i cena čističky odpadních vod. Na českém trhu, pokud se zaměříme na čističky pro rodinné domy, variuje cena od 35 000,- do 80 000,-.

Největší souboj v cenách čističek se samozřejmě odehrává v první polovině spektra, tedy mezi 40 000 až 60 000,-. V této cenové kategorii de facto každý výrobce nabízí svého koně, který zaujme cenou.

Podobně jako u jiného typu zboží, i v případě čističek platí, že brát za každou cenu to nejlevnější není ten nejlepší nápad. Na českém trhu totiž platí jedno pravidla. Dražší čistírny většinou nabízejí větší výrobci. Negenerují tedy napřímo úspory z rozsahu, jak by každý druhý ekonom čekal, ale spíš se snaží neustále inovovat. I proto se Čechům tolik daří exportovat čističky do zahraničí.

Proč jsou tedy čistírny od větších výrobců dražší, než ty nejlevnější

Vyšší cena čističek je dána neustálými investicemi do rozvoje a inovací. Z posledních můžeme zmínit např. novou řídící jednotku Aquatecu, odvodňovací box TopolWater či jutové koše od ASIO.

Tyto přední české společnosti neustále posouvají své čističky a primárně se snaží zjednodušit obsluhu a údržbu.

Pokud za každou cenu hledáte nejlevnější čističku odpadních vod na trhu, můžete si být jisti, že podobný typ se již prodával před 10 lety a inovaci prakticky žádnou nenajdete.

Blízkost servisu

Kromě ceny čističky se nezapomeňte podívat ani na servisní střediska. Opět platí, že větší výrobci budou pokrývat svým servisem celou Českou republiku. Menší výrobci budou vždy vyjíždět z centrály či servis poskytovat pouze omezeně.

Čistička odpadních vod sice není extrémně poruchový výrobek, ale na rozdíl od septiku s filtrem je opatřena dmychadlem a často i řídící jednotkou. Jak víme, tak elektronika, ne vždy vydrží na věky.

Pokud kupujete čističku poprvé v životě, tak určitě nebudete dokonale vědět, jak se o ni starat a první servis může proběhnout dříve, než čekáte.

Navíc v případech, kdy povolíte čističku ohlášením, budete muset udělat první revizi po 6 měsících od zprovoznění a pak každé 2 roky. Většina výrobců, pak tyto revize nabízí a blízkost servisu hraje roli ve finanční náročnosti na provoz.

Počet osob, které budou čističku využívat

Nejčastěji čistička odpadních vod vybírá podle počtu osob, které ji budou využívat. I proto jsme tomuto tématu věnovali celý článek. Počet osob je důležité kritérium, které doporučujeme zohlednit, ale zároveň s ním nemusíte trávit příliš mnoho času.

Všechny čistírny odpadních vod jsou dimenzovány pro určitý rozptyl zatížení např. 1 až 5 EO. Proto není nutné se vždy trefit úplně přesně. Když již dopředu víte, že počet osob se bude v budoucnu měnit, doporučujeme si raději pořídit čistírnu odpadních vod s řídící jednotkou, kterou bude regulovat výkon čističky, dle konkrétních počtu osob.

Místo, kde bude čistírna sloužit

Posledním, avšak neméně důležitým parametrem je místo, kde bude čistička umístěna. Obecně se vedou velké diskuse o tom, zda se čistička odpadních vod hodí na chatu či patří jen k rodinnému domu.

V ideálních případech lze takto hezky umístit čističku odpadních vodV ideálních případech lze takto hezky umístit čističku odpadních vod

Výrobci čističek odpadních vod tento problém vnímají a snaží čističky přizpůsobit nepravidelnému provozu. Dnes už se tak dají pořídit čistírny, které si dokáží s nahodilým provozem na chatě.

Klíčem úspěchu je řízené hospodařením s kalem. V případech, kdy si ho čistírna neumí dávkovat podle zatížení, dojde k jeho vypotřebováním a tím zemřou bakterie, které jsou součástí aerobního čistícího procesu. Čistírny určené k chatám jsou o něco dražší, protože bývají vybavené řídící jednotkou s režimem chata. Ten umí kal rovnoměrně distribuovat, tak aby čistička přežila dny, kdy se produkce černých vod dostane na nulu.

Nechcete-li si připlácet a zároveň se chcete zbavit staré žumpy na chatě a neřešit vývoz, pak se vždy nabízí septik s filtrem.

Jak funguje čistička odpadních vod

Než se dostaneme k našemu výběru 6 nejoblíbenějších čističek odpadních vod, musíme ještě vysvětlit, jak domovní čističky fungují. Na trhu se totiž dnes setkáte se 2 způsoby fungování. Laicky to můžeme nazvat jako klasické a SBR čištění.

Mechanicko-biologické čištění odpadních vod

Tradiční variantou čištění odpadních vod u domovních čističek je mechanicko-biologické čištění. Jde o klasický způsob, který využívá několika oddělených komor, z nichž každá má svou specifickou roli. Zástupcem tohoto způsobu je např. čistírna Variocomp či AT.

V první nátokové komoře se oddělují pevné částice a dochází k předčištění. Zároveň zde částečně sedimentuje kal a dochází k anaerobnímu rozkladu podobně jako v případě septiku.

V druhé aktivační komoře se dostává na aerobní čištění, kdy za pomocí dmychadla je vháněn do prostoru vzduch a za pomoci bakterií dochází k odstraňování nežádoucích látek.

Poslední částí čističky pak je dosazovací komora, kde se aktivovaný kal odděluje (klesá ke dnu) od přečištěné vody, která likvidována buď vsakem nebo do povrchových vod či jednotné kanalizace.

SBR čištění je modernější, než klasické, ale připlatíte si

SBR je zkratka pro anglický název "Sequential Batch Reactor", což znamená "sekvenciální dávkový reaktor". Princip této technologie spočívá v tom, že odpadní voda je čištěna v několika fázích, které se opakují postupně. Každá fáze čištění trvá určitou dobu a probíhá v jedné nádrži, která je rozdělena pomocí přepážek na několik oddělených prostorů.

Klasické biologické čističky odpadních vod a čističky s technologií SBR se liší především způsobem, jakým probíhá čištění odpadní vody. Zatímco klasické biologické čističky využívají trvalého toku odpadní vody, která prochází několika oddělenými nádržemi, čističky s technologií SBR pracují na principu sekvenciálního dávkového reaktoru.

Dalším rozdílem je také to, že čističky s technologií SBR jsou schopny rychle reagovat na změny množství a kvality přicházející odpadní vody. Díky tomu jsou schopny efektivněji a účinněji čistit odpadní vodu i při výkyvech v jejím složení.

6 nejoblíbenějších čističek odpadních vod v roce 2024

Čističky odpadních vod se neustále zlepšují. V posledních měsících jsme zaznamenali nejen výraznější růst cen čističek, ale i růst inovací. Níže si blíže představíme 6 nejoblíbenějších čističek našich klientů, které nejčastěji projektujeme a objednáváme pro naše klienty.

AT6: Základní provedení oblíbené čističky

Domovní čistírna má oproti septiku spoustu výhodDomovní čistírna má oproti septiku spoustu výhod

Čistička odpadních vod řady AT se vyrábí v několik velikostech a ve dvou variantách. Základní (tou začínáme) a ve variantě Plus (níže). Čističky řady AT pocházejí původem ze Slovenska, kde je vyrábí společnost Aquatec.

Společnost Aquatec je distributorem čističek do celého světa a jejich výrobky, tak nenajdete jen u nás a našich sousedů, ale např. i v Severní Evropě či Jižní Americe.

Jak funguje čistička AT6

Čističky odpadních vod od Aquatecu mají několik patentů, mezi ten zásadní patří technologie čištění VFL neboli Vertical Flow Labyrinth. Jde osvědčený systém biologického čištění odpadních vod s integrovanou akumulací nárazově přitékající vody. Technologie použitá v procesu čištění zajišťuje vysokou kvalitu čištěné vody s nízkými investičními a provozními náklady.

Čistírny odpadních vod typu AT používají aktivovaný kalový proces s kontinuálním výstupem. Čistírna odpadních vod se skládá z biologického reaktoru, který kombinuje následující procesy v jednom nádrži:

 • mechanické předúpravy,

 • akumulace nadbytečného kalu,

 • biologické čištění nízkým odtokovým procesem,

 • oddělení čištěné vody od aktivního kalu v konečné čistící komoře a

 • vyrovnání nerovnoměrného průtoku odpadní vody v prostoru zadržení.

Technologie VFL zahrnuje vertikální tokové bludiště, které umožňuje vnitřní cirkulaci, kdy se odpadní voda gravitačně teče do aerované komory, kde probíhá biologický rozklad organického znečištění a nitrifikace amoniakálního dusíku v přítomnosti kyslíku. Dalším stupněm čištění je oddělení čisté vody od aktivního kalu a její vypouštění do vodního toku nebo recyklace. Aktivní kal se vrací do systému vzduchovým zdvihem z dna konečné čistící komory do neaerovaných nebo aerovaných částí.

VFL je patentovaná technologie čističek odpadních vod řady ATVFL je patentovaná technologie čističek odpadních vod řady AT

Výhodou technologie VFL je vysoká kvalita čištěné vody a nízké investiční a provozní náklady. Tato technologie je vhodná pro čištění různých druhů odpadních vod a často se používá v průmyslových odvětvích a jiných oblastech.

V základní verzi není tato čistička vybavena řídící jednotkou. Je možné ji, ale dokoupit či rovnou pořídit ve variantě Plus.

Parametry čističky

AT6

AT6

Cena (bez DPH)

37 900,00 Kč

Počet osob (EO)

1-5

Příkon

64 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Rozměry (v x půdorysné rozměry)

1800x1400x1400

Váha

95 kg

Obetonování

Ne

Záruka

24 měsíců

Kde koupit čističku

zakra.cz

Výhody a nevýhody

Mezi výhody domovní čističky řady AT patří rozhodně pořizovací cena. Tyto čističky dnes začínají na 40 000,- bez DPH a patří jednak mezi ty nejlevnější, ale zároveň nabízí očekávanou kvalitu. Navíc je vyrábí hned několik výrobců a servisní pokrytí je tak velmi nadstandardní.

Nevýhodou může být o něco složitější zprovoznění pomocí ventilů, se kterým vám, ale vždy pomůže profesionál. Doporučuje se také nastartovat čističku AT s 200 litry aktivovaného kalu.

Kdy a proč koupit tuto čističku

Čističku řady AT v základním provedení doporučujeme kupovat v případech, kdy jde o dočasné řešení a v obci například brzy vznikne kanalizace a vy se nakonec připojíte kanalizační přípojkou.

Případně v situaci, kdy skutečně potřebujete, co nejvíce ušetřit, ale chcete čističku s jasnou kvalitou a historií.

Cena čističky AT6

Vývoj ceny čističky odpadních vod AT6 v časeVývoj ceny čističky odpadních vod AT6 v čase

Cena této čističky se za poslední 2 roky zvýšila skoro o 8 000,-, což ve srovnání s konkurencí není nic neobvyklého. Aktuálně se ceny drží kolem 45 000,- včetně DPH. Skokový růst cen je dán výrazným zdražením plastů a energií za poslední měsíce. I tak stále pořídit čističku AT6 za rozumné peníze.

AT6 Plus: Čistička, která uspokojí i náročné klienty

Pokud se nesmíříte se základem, ale chcete skutečně kvalitní čističku odpadních vod, která je navíc vybavena řídící jednotkou už v základní ceně, pak na vás čeká čistička odpadních vod řady AT Plus.

Komu je čistička AT6 Plus určena

Domovní čistírna AT6 ve variantě Plus je ideálním řešením pro ty, kteří hledají účinné, ekologické a snadno ovladatelné čištění odpadních vod. Hlavní výhodou varianty Plus je automatická řídící jednotka, která zajišťuje provzdušňování jednotlivých sekcí a další procesy v čistírně. Uživatelé tak mají možnost nastavit optimální režim podle aktuální situace. Výsledkem je účinnost čištění až 98%, což je skvělý výkon pro čističku odpadních vod.

Mezi další výhody čistírny AT6 ve variantě Plus patří samonosné provedení bez nutnosti obetonování, kvalitní polypropylen bez přidaného recyklátu a patentovaná technologie čištění VFL. Díky velké akumulační zóně zvládne čistírna nárazový nátok vody, což je ideální pro domácnosti s vanou či pračkou, ale také pro chaty a chalupy s kolísajícím nátokem odpadní vody. Čistírna je certifikovaná a zařazena do nejvyšší kategorie III, což zaručuje spolehlivost a kvalitu. Provozní náklady jsou minimální a obsluha a údržba jednoduché.

AT6 Plus/Control: Pro ty, co nechtějí na nic myslet

Nová čistička odpadních vod AT6 GSM/Control je plně automatizovanou čističkou, kterou je možné monitorovat vzdáleněNová čistička odpadních vod AT6 GSM/Control je plně automatizovanou čističkou, kterou je možné monitorovat vzdáleně

Poslední inovací od společnosti Aquatec je varianta AT6 Plus/GSM Control, která se v roce 2023 objeví na české trhu. Variantu Control je možné navíc doplnit o službu VZDÁLENÝ MONITORING a ovládat ČOV na dálku přes PC nebo mobilní aplikaci.

PLUS/GSM CONTROL znamená maximální výbavu pro co nejjednodušší obsluhu. Čistička je vybavena automatickou řídící jednotkou, která na základě aktuálního počtu uživatelů sama vyhodnotí jaký čistící režim má být aktivován. Uživatel tedy nemusí myslet na to, že je třeba nastavit rychlejší čištění, když očekává početnou návštěvu. Čistírně také vůbec nevadí, když na chatu místo za týden přijedete za měsíc.

Další výhodou je konstrukčně zesílené provedení. Díky 15 mm dnu reaktoru a tužící nerezové skruži v horní části čističky je varianta Control vhodná i do geologicky náročnějších podmínek.

Variocomp: Méně je někdy více

Čistička Variocomp je určena těm, co hledají kvalitu za nízkou cenuČistička Variocomp je určena těm, co hledají kvalitu za nízkou cenu

Po technologicky nabité AT6 Plus/Control se s Variocompem vracíme k základům. Jde o základní čističku odpadních vod, kterou má v nabídce brněnská společnost ASIO. Jde o léty osvědčený model, který není vybavený řídící jednotkou a jedinou elektroniku, kterou u Variocompu naleznete je dmychadlo.

Jak funguje domovní čistírna Variocomp

Čistírna odpadních vod variocomp funguje na klasickém principu mechanicko-biologického přečištěníČistírna odpadních vod variocomp funguje na klasickém principu mechanicko-biologického přečištění

Čistička odpadních vod Variocomp je představitelem klasického biologického čištění odpadních vod.

V první fázi natéká odpadní voda do usazovacího prostoru, kde dochází k odstranění pevných částic a usaditelných látek.

V druhé fázi pokračuje odpadní voda do aktivačního prostoru, kde dochází k biologickému čištění za pomoci bakterií. V tomto prostoru je voda provzdušňována dmychadlem, což umožňuje mikroorganismům efektivně rozkládat organické látky a čistit odpadní vodu.

Ve třetí fázi natéká přečištěná odpadní voda do dosazovací nádrže, odkud je pomocí mamutky odčerpána k odtoku z čistírny. Stabilizovaný kal je naopak vracen zpět do usazovacího prostoru, kde je opětovně zpracováván a připravován pro další čistící cykly.

Parametry čističky Variocomp

VARIOcomp 5K

VARIOcomp 5K

Cena (bez DPH)

39 900,-

Počet osob (EO)

3 - 7

Příkon

60 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

vodoprávní řízení

Rozměry (v x půdorysné rozměry)

2020 x 1250 x 1250

Váha

170

Obetonování

Ne

Záruka

24 měsíců

Kde koupit čističku

Zakra shop

Výhody a nevýhody Variocompu

Výhodou Variocompu je rozhodně jeho jednoduchost. Tuto čističku si může každý zprovoznit sám. De facto se na ní nemá, ani co rozbít, kromě dmychadla, které je však součástí každé čistírny na trhu. Biologické čističky odpadních vod se prostě bez elektřiny neobejdou. Variocomp je tak vítězná volba všech, kteří hledají jednoduchost a nízkou pořizovací cenu.

Mezi nevýhody čističky Varicomp lze zařadit chybějící certifikace pro povolení ohláškou a tím pádem jediná možnost v podobě povolování klasickým vodoprávním řízením.

Kdy koupit čističku Variocomp

Čistička odpadních vod Variocomp se hodí podobně jako AT6 v základním provedení všem, kteří se v budoucnu připojí ke kanalizaci nebo těm, kteří ví, že se budou o čistírnu svědomitě starat a nepotřebují řídící jednotku.

Cena Variocompu

Vývoj ceny čističky Variocomp v časeVývoj ceny čističky Variocomp v čase

Cena Variocompu se pohybuje kolem 47 000,- včetně DPH. I na této čistírně se projevil růst cen vstupů do výroby. Během posledních 3 let, tak došlo inflaci o více než 30%.

Monocomp: Starost s kalem hoďte za hlavu

Monocomp se výborně hodí pro 2 osobyMonocomp se výborně hodí pro 2 osoby

Těm z vás, kterým nestačí čistička odpadních vod Variocomp a hledáte něco lepšího, pak se vám nabízí mladší sestra Monocomp. Monocomp je moderní čistírna odpadních vod, která nabízí řídící jednotku v ceně a skoro bezstarostnou údržbu.

Jak funguje čistička Monocomp

Čistička odpadních vod Monocomp funguje na principu SBR čištění (popsáno výše). Pro lepší pochopení tohoto procesu vám nyní představíme jednotlivé kroky, kterými odpadní voda prochází během čištění.

 1. Nátok odpadní vody: Odpadní voda nejprve natéká do čističky přes nátokový koš, kde se oddělí mechanické nečistoty a pokračuje do SBR reaktoru, kde se odpadní voda uklidní.

 2. Proces čištění v SBR reaktoru: V reaktoru probíhá řízený čistící cyklus, který zahrnuje aeraci, sedimentaci, proplach, odtok a odkalení. Během tohoto cyklu se střídají různé fáze čištění.

 3. Aerace a čištění odpadní vody: Během aerační fáze se nádrž plní. Mikroorganismy, které se ve vodě pohybují, se shlukují do vloček a odstraňují organické znečištění.

 4. Sedimentace a oddělení kalu od vody: Vločky se usazují na dně nádrže, čímž se vytvoří prostor mezi aktivovaným kalem a čistou vodou. Tento proces zajišťuje, že nečistoty zůstanou na dně nádrže.

 5. Proplach a odtok čisté vody: Proplachovací fáze zabraňuje nežádoucímu odvádění nerozpuštěných látek do odtoku. Poté je čistá voda odváděna do odtokového žlabu.

 6. Odčerpání přebytečného kalu: Nakonec je přebytečný kal odčerpán do odvodňovacího zařízení, kde je stabilizován a připraven k likvidaci.

Díky tomuto promyšlenému procesu čištění je čistička odpadních vod Monocomp skvělou volbou pro ty, kteří hledají efektivní a spolehlivé řešení pro čištění odpadních vod ze své domácnosti.

Parametry čističky Monocomp

Monocomp

Monocomp

Cena (bez DPH)

51 500,-

Počet osob (EO)

2 - 5

Příkon

100 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Rozměry (v x půdorysné rozměry)

2020 x 1250 x 1250

Váha

150

Obetonování

Ne

Záruka

24 měsíců

Kde koupit čističku

Zakra shop

Výhody a nevýhody Monocompu

Čistička odpadních vod Monocomp je tím nejkvalitnějším, co společnost ASIO nabízí na trh domovních čistíren odpadních vod. Hlavní výhodou oproti konkurenci jsou jednoznačně jutové koše, do kterých se ukládá přebytečný kal. Výrazně se tak sníží četnost většího odkalování. Koš jednoduše vyjmete z čističky a i s obsahem kompostujete.

Nevýhodou pro některé zájemce může být snad jen vyšší cena. Jinak příliš much u této čističky nehledejte. Ve srovnání s AT6 Plus nebo Topas R - Basic si však výrazně hůře poradí s provozem na chatě, to by při této cenové hladině už zvládat mohla.

Kdy koupit Monocomp

Monocomp se hodí k trvalému bydlení, kde je jasné, že čistírna odpadních vod bude sloužit deset a více let. Jde o čističku odpadních vod, která si poradí s provozem jakékoliv domácnosti.

Cena Monocompu

Vývoj ceny čističky Monocomp v časeVývoj ceny čističky Monocomp v čase

Topas R - Basic: Základní varianta čističky od TopolWater

Update: Od roku 2024 se Topas R změnil na Topas - R Basic, součástí již není řídící jednotka v ceně.

Předposlední čističkou, kterou výrazně favorizují naši klienti je čistírna Topas od společnosti TopolWater. Tato čáslavská společnost je známá díky častým inovacím, za které vyhráli nejednu cenu.

Pokud hledáte skutečně kvalitní čistírnu, vybavenou moderními technologiemi, pak jsou čističky odpadních vod Topas, to pravé pro vás.

Čistírna odpadních vod Topas s odvodňovacím boxemČistírna odpadních vod Topas s odvodňovacím boxem

Jak funguje čistička Topas R

Topas R funguje stejně jako Monocomp na principu SBR technologie.

 1. Fáze plnění bioreaktoru: Odpadní voda nejprve přitéká do přítokové komory a následně teče otvorem u dna do bioreaktoru. V bioreaktoru dochází k biologickému čištění odpadních vod za pomoci mikroorganismů, které se nacházejí ve vznosu.

 2. Fáze sedimentace: Během sedimentace je dmychadlo vypnuto a ukončuje se provzdušňování. Aktivovaný kal klesá a začíná u dna bioreaktoru vytvářet vrstvu, oddělenou od vrstvy vyčištěné vody. Sedimentace trvá nastavenou dobu a po jejím ukončení se periodicky odčerpává čistá voda z čistírny.

 3. Fáze vypouštění: V této fázi se snižuje hladina vody v bioreaktoru z hladiny plnění na hladinu vypouštění.

Parametry čističky Topas R

TOPAS R

TOPAS R

Cena (bez DPH)

57 800,-

Počet osob (EO)

1 - 5

Příkon

60 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Rozměry (v x půdorysné rozměry)

2300 x 1200 x 1200

Váha

180

Obetonování

Ne

Záruka

24 měsíců

Kde koupit čističku

Zakra shop

Výhody a nevýhody Topas R Basic

Výhodou obou variant čističek odpadních vod Topas je především jejich kompaktnost. Co si pod tím představit? Zatímco všechny ostatní čističky mají dmychadlo či řídící jednotku mimo prostor čističky. Společnost TopolWater našla způsob, jak nezbytné příslušenství udržet uvnitř. Na zahradě, tak nemusíte hledat další místo pro skříňku na dmychadlo.

Samozřejmostí levnějšího modelu je SBR technologie. Topas R je, byť jde o levnější model TopolWateru, srovnatelná s Monocompem či AT6 Plus, co do kvalit.

Pro někoho může být nevýhodou pořizovací cena či méně servisních středisek ve vašem okolí.

K čističce Topas R lze dokoupit odvodňovací box, se kterým se naprosto zbavíte starostí o přebytečný kal a údržba této čističky bude velmi příjemná.

Kdy koupit Topas R

Topas R je čistička odpadních vod, která nezklame žádnou domácnost. Jde o kvalitní výrobek, který se vyplatí pořídit, tam kde potřebujete kvalitní čističku a kanalizace je v nedohlednu.

Cena Topas R

Cena čističky Topas R se aktuálně pohybuje kolem 70 000,- s DPH. Mezi její největší konkurenty, tak patří AT6 Plus či Monocomp.

Topas S: Král z Čáslavi nakonec

Posledním z favoritů našich klientů je vyšší řada čističky Topas, tentokrát v provedení S. Možná vás v tuto chvíli nejvíce zajímá, čím se liší od levnější varianty R.

K rodinným domům vždy doporučujeme domovní čistírnu odpadních vodK rodinným domům vždy doporučujeme domovní čistírnu odpadních vod

Jak se liší Topas R a Topas S

Čističky odpadních vod Topas S a Topas R jsou obě založeny na obdobné technologii, avšak s několika zásadními rozdíly.

Topas R je navržena s přítokovou nádrží, aktivační nádrží (bioreaktorem) a kalojem, přičemž přítoková nádrž je u dna propojena s aktivační nádrží a tvoří tak „spojené nádoby“. Na druhou stranu, u systému Topas S jsou přítoková a aktivační nádrž vodotěsně odděleny, což znamená, že odpadní vody jsou z přítokové nádrže do aktivační nádrže přečerpávány. Tím má přítoková nádrž u Topas S také funkci čerpací stanice a současně slouží k akumulaci nárazových přítoků.

Topas R je ideální pro instalace, kdy přítoková kanalizace je zahloubena do 0,7 m pod terénem. Topas S, na druhou stranu, je vhodný pro větší hloubky přítoku, až do 1,3 m. V takových případech by u jiných typů domovních čistíren odpadních vod (ČOV) bylo nutné předřadit čerpací stanici nebo obetonovat čistírnu, což by zvýšilo náklady.

Tedy, při výběru mezi čističkou Topas S a Topas R je třeba zvážit hloubku přítokové kanalizace a specifické potřeby vaší domácnosti. Obě varianty nabízejí kvalitní čištění odpadních vod, ale liší se v konstrukci a instalaci.

Parametry čističky Topas S

TOPAS S

TOPAS S

Cena (bez DPH)

60 735,-

Počet osob (EO)

1 - 5

Příkon

60 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

ohlášení i vodoprávní řízení

Rozměry (v x půdorysné rozměry)

2300 x 1200 x 1200

Váha

180

Obetonování

Ne

Záruka

24 měsíců

Kde koupit čističku

Zakra shop

Výhody a nevýhody Topas S

Topas S je vlajkovou lodí TopolWateru. Výhoda v podobě variability nátoku je na trhu unikátní a skutečně může ušetřit spoustu peněz při realizaci. Kromě toho samozřejmě sdílí veškeré benefity, které má i Topas R.

Čistička Topas S je navíc vybavena o režim chata a prošla certifikací na rekreační režim. Topas S, tak užijete i v místech, kam nejezdíte příliš často.

Kdy koupit Topas S

Topas S je univerzální čistička odpadních vod. Hodí se, jak k rodinným domům, tak k chatám. V tomto případě se nabízí si položit otázku obráceně a ptát se, kdy se naopak nehodí.

Topas S opět nemůžeme doporučit do míst, kde je plánováno vybudování kanalizace.

Cena Topas S

Topas S aktuálně pořídíte za cenu kolem 74 000,- s DPH.

5 věcí, na které musíte myslet před koupí čističky

Děkujeme všem, kteří dočetli až sem. Pokud jste již vybrali svého favorita, gratulujeme. Jestli pořád váháte, neváhejte se na nás obrátit. Vždy je důležité vzít do úvahy další aspekty, kromě ceny a chytrých vychytávek.

Kromě samotného výběru domovní čističky odpadních vod, je nutné myslet ještě na tyto povinnosti.

Likvidace přečištěných vod

Prvním krokem před výběrem čističky či projektem, je zamyšlení se, jakým způsobem budou likvidovány odpadní vody z čističky. Čistička odpadních vod černé vody přečistí, ale neodstraní. Dle zákona a preferencí úřadů je nutné postupovat v tomto pořadí:

 1. Vypouštění do jednotné kanalizace (nejedná se o splaškovou kanalizaci, ale takovou, která umožňuje vypouštění dešťových a přečištěných odpadních vod)

 2. Vypouštění do vod povrchových

 3. Vsakem do podzemí

 4. Rozstřikem, za čističku se v takovém případě umisťuje akumulační nádrž. Toto řešení se hodí do míst, kde je přímý vsak komplikovaný např. kvůli podzemní vodě.

Hydrogeologický posudek

Vyberete-li řešení, kdy se přečištěné odpadní vody z čističky vsakují, ať už přímo či rozstřikem, pak budete k projektu čističky odpadních vod potřebovat ještě hydrogeologický posudek.

Ten vám rádi zajistíme, tak ať nemáte starosti s jednáním s hydrogeologem. Bez zprávy od hydrogeologa nelze pokračovat v projektu a vsakování nemůže být povoleno.

Projekt domovní čističky odpadních vod

Takto může vypadat i váš projekt septikuTakto může vypadat i váš projekt septiku

Další formalitou je projekt domovní čističky odpadních vod. Ten musí připravit autorizovaný vodohospodář, protože dle litery zákona jde o vodní dílo.

Povolení k čističce odpadních vod

Předposledním krokem před koupí čističky odpadních vod je vyřízení povolení. To lze udělat 2 způsoby. Klasickým vodoprávním řízením nebo ohlášením.

Kde čističku odpadních vod koupit

Čistička odpadních vod se dá koupit leckde, na internetu, u výrobce nebo třeba u nás. Našim klientům nabízí jednak odborné poradenství při výběru a zároveň slevu. Dokážeme pro vás také zajistit sníženou sazbu DPH.

Chci vědět více o domovní ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma