Vývoz septiku: Cena a jak nevyvážet

kraus@zakra.cz Michal Kraus
16. 10. 2023
vývoz a vyvážení septiku

Vývoz septiku, stejně jako žump či bezodtokých jímek za poslední roky dramaticky zdražil. Bez vyvážení se však žádný septik neobejde a při zanedbání nebude správně čistit. Jak je to s vývozem septiku a nevyplatí se raději investovat do řešení, kde není nutné vyvážení odpadních vod a kalů? Na celé téma se podíváme v dnešním článku.

Obsah článku

Vývoz septiku je činnost, kdy je z jedné nebo více komor odstraněn přebytečný kal. V případě, že jde o jímku, pak vývoz septiku znamená vyčerpání celého obsahu jímky.

Nejprve, co je septik

Se slovem septik se v dnešní době pojí hned dva významy. Může jím být myšleno vícekomorové zařízení, které mechanicky čistí odpadní vody. Například máme na mysli tříkomorový septik s biologickým či pískovým filtrem nebo čtyřkomorový septik, který se využívá u kořenových čističek odpadních vod. V obou zmiňovaných případech jde o technologii, která je alternativou ke klasické domovní čistírně odpadních vod.

Vedle toho je pojem septik často využíván jako synonymum pro jímku nebo žumpu. V tomto případě však nejde o septik v pravém slova smyslu. Jde o jímku, která odpadní vody nijak nečistí, pouze s v ní akumulují a je nutný pravidelný vývoz.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Septik s filtrem je upgradovanou variantou klasického septiku

Jaké septiky existují

Na trhu se setkáte s mnoha druhy septiků. Pro zjednodušení budeme rozlišovat následující druhy:

  • Vícekomorový septik

  • Jednokomorový septik, chcete-li žumpa/jímka

Vícekomorový septik

Vícekomorový septik je dnes možné pořídit s dodatečným filtrem, nejčastěji pískovým. Takový výrobek pak čistí odpadní vody a z pohledu zákona je považován za vodní dílo. Pro jeho pořízení budete potřebovat projekt a povolení.

Jednokomorový septik

Oproti tomu jednokomorový septik není vodní dílo a nečistí odpadní vody. Jde o nádrž, kde se odpadní vody akumulují nebo volně odtékají. Tento typ řešení se dnes již nevyrábí ani nepoužívá. Typické byly septiky s přepadem, ale ani ty už se dnes nepoužívají.

Jímka na odpadní vodu: 7 pravd před koupí žumpy
Související článek Jímka na odpadní vodu: 7 pravd před koupí žumpy

Žumpa se na rozdíl od septiku musí vyvážet velmi často

Co je vývoz septiku

Vývoz septiku je činnost, kdy je z jedné nebo více komor odstraněn přebytečný kal. V případě, že jde o jímku, pak vývoz septiku znamená vyčerpání celého obsahu jímky. 

U vícekomorových septiků se nejčastěji zanáší první usazovací komora, kde dochází k sedimentu. Aby zůstala zachována funkčnost septiku, je nezbytné tuto komoru pravidelně vyvážet.

Legislativně správně by měla vývoz septiku zajišťovat odborné způsobilá společnost (viz níže). Setkáváme se však i s variantou, kdy dochází k vývozu septiku svépomocí, za využití kalového čerpadla. V žádném případě však není dovoleno vypouštění septiku na zahradu. Obsah septiku je odpadem a s jako takovým se s ním musí pracovat.

V případě jímky jde o vyvezení celého obsahu fekálním vozem na nejbližší centrální čistírnu odpadních vod.

Vývoz septiku musí provádět odborně způsobilá společnost

Jaká je cena za vývoz septiku

Cena za vývoz septiku se pohybuje od 2 000,- do 6 000,- v závislosti na vzdálenosti a objemu vyváženého septiku. Vývoz septiku či žumpy musí být vždy prováděn licencovanou společností.

Cena za vyvážení septiku je primárně ovlivněna vzdáleností, kterou bude muset fekální vůz urazit tam a zpět. Abychom si ceny nevymýšleli, můžeme se inspirovat ceníkem za vývoz septiku v Nymburce.

Vzdálenost

základ

DPH

celkem

I.pásmo

2 300,00

230,00

2 530,00

II.pásmo

2 800,00

280,00

3 080,00

III.pásmo

3 600,00

360,00

3 960,00

Cena za vývoz vývoz klasického vícekomorového septiku se aktuálně pohybuje v rozpětí od 2 500 do 4 000,-. 

Cena za vývoz jímky a žumpy

Vývoz jímek a žump vás přijde ještě dráž. Cena za vývoz se často skládá z:

  • Objemu jímky

  • Paušálního poplatku za výjezd vozidla

  • Ujeté kilometry

  • Poplatek místní čistírně odpadních vod

Máte-li doma bezodtokovou jímku, počítejte s cenou za vývoz v rozpětí od 5 do 10 000,-.

Jak ušetřit za vyvážení septiku

Cena za vyvážení septiku je skutečně vysoká. Nabízí se otázka, jak ušetřit, protože bez vývozu septiku se dlouhodobě neobejdete. Máme pro vás 3 alternativy:

  1. Domluvit se sousedem a objednávat vývoz septiku na půl, případně na třetiny. U vícekomorového septiku se vyváží kal v objemu kolem 1m3, tudíž fekální vůz v pohodě uveze obsah více septiků

  2. Nahradit septik domovní čistírnou odpadních vod, která umí pracovat s kalem. Konkrétně jde o čistírnu Monocomp nebo Topas. Rádi vám s touto problematikou poradíme.

  3. Koupit si kalové čerpadlo a dvakrát ročně vyčerpat kal do plastové vany, kde se kal stabilizuje a vyschne.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak často myslet na vyvážení septiku

Septik se běžně vyváží 1x až 2x ročně. Intenzita vyvážení závisí na využívání a produkci odpadních vod.

Septik se musí vyvážet minimálně 1x ročně

Vícekomorové septiky se vyvážejí jednou až dvakrát ročně. Záleží na četnosti využívání. Tříkomorový septik s filtrem se nejčastěji instaluje do chatových oblastí. V tomto případě by mělo stačit vyvést septik jednou za rok.

Máte-li septik u rodinného domu, pak budete potřebovat vyvážet, alespoň dvakrát ročně.

Daleko častěji však budete vyvážet žumpu

Horší situace nastává u žumpy. Tím, že z ní odpadní vody neodtékají, musí se vyvážet relativně často. Každá osoba za den vyprodukuje 100 až 150 litrů odpadních vod. Kubík odpadní vody tedy vznikne nejpozději za 10 dní.

Samozřejmě ve většině případů nevyužíváte septik sami a potřeba vyvážet se tím výrazně zkracuje.

Kdo vyveze septik

Septik, jímku i žumpu nemůže vyvážet komu se zamane. Vždy musí jít o odbornou společnost. Tuto povinnost najdeme opět ve vodním zákoně, konkrétně v §38, odst. 8:

.... Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona… 

V každém případě se tedy musíte spolehnout na profesionály, kteří mají licenci. Pozor také na “šedou ekonomiku”, ve smyslu “levněji bez dokladu”. Vývozce septiku má povinnost vystavit doklad o vývozu, který si zpětně může vyžádat vodoprávní úřad, jako kontrolu, že je septik správně vyvážen.

Kdo kontroluje septik

Septik stejně jako ostatní zařízení na čištění odpadních vod podléhá kontrole.

Kontrola vícekomorového septiku

V každém vydaném povolení k septiku najdete podmínky jeho kontroly. Protože se septiky v 99% případů povolují klasickým řízením, setkáte se s povinností 2x ročně provádět odběrné vzorky, nechat je vyhodnocovat v laboratoři a zasílat je vodoprávnímu úřadu.

Je-li septik certifikován jde povolit i ohlášením. V tomto případě vám úřad stanoví jednou za 2 roky provést revizi oprávněnou osobou.

Logicky tak nepůjde o kontrolu vyvážení septiku, ale o jeho funkčnost jako takovou. Septik však nebude fungovat správně, pokud zanedbáte vyvážení.

Kontrola žumpy a jímky

U žump a jímek se nově kontroluje pravidelnost vývozu, a že ho provedla oprávněná společnost. Opět se můžete vrátit k §38 vodního zákona. Každý majitel žumpy má povinnost odpadní vody vyvážet a uchovávat doklady o vývozu až 2 roky zpětně.

Kontrolu tohoto procesu provádí vodoprávním úřad a odbor životního prostředí. Za nedodržení podmínek hrozí majiteli žumpy pokuta, kterou lze uložit opakovaně.

Úředníci mohou kontrolovat vývoz septiku, žump i jímek

Jak nevyvážet septik každý měsíc

Pokud nechcete vyvážet septik každou chvíli nebo již nechcete provozovat nelegální řešení, kdy jsou předčištěné odpadní vody svedeny přepadem pryč z pozemku, pak je nutné instalovat 3-komorový septik s biologickým či pískovým filtrem.

Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-
Související článek Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-
Septik s pískovým filtrem od 38 400,-
Související článek Septik s pískovým filtrem od 38 400,-

Získáte tím plnohodnotné vodní dílo, jehož výsledky (přečištěné odpadní vody) můžete likvidovat vsakem či vypouštěním do vodního toku.

Přestaňte s vývozem septiku a ušetřete

Konečně se nabízí otázka, zda vývoz septiku dává smysl a máte s ním mít do nekonečna starosti. Proč se zbavit septiku a nahradit ho chytrou domovní čov?

Ušetříte spoustu peněz a zbavíte se starostí s vývozem

Předně je potřeba říci, že naprostá většina domovních čistíren odpadních vod s sebou přináší stejné starosti jako tříkomorový septik s filtrem. I klasickou domovní čistírnu je nutné 2x ročně zbavit kalu.

Existují však 2 domovní čistírny, které se na tento problém zaměřují. Jde o čistírnu Monocomp a Topas.

První zmiňovaná nabízí řešení pomocí jutových košů, kde se kal ukládá. Po naplnění koš vyjmete a hodíte na kompost.

Čistírna Topas využívá odvodňovací box na kal, který pojme až roční produkci kalu. Kal z čistírny je postupně vyčerpáván ven, vysychá a opět je možné ho vyhodit na kompost.

Tyto 2 čistírny vám tak ročně ušetří až 7 000,- za odvoz kalu, ale hlavně nebudete muset myslet na vyvážení.

Nebudete muset odebírat vzorky

Oba zmiňované typy čistíren mají certifikaci. Je tedy možné je povolit ohlášením. To se jednak vydává na dobu neurčitou, ale také se s ním nepojí povinnost odebírat vzorky. Bude vám stačit revize jednou za 2 roky.

Vyhnete se riziku pokuty

Bude-li pravidelně provádět revizi, nehrozí vám postih od úřadů. Nebudete také muset na vyzvání dokládat, že jste provedli vývoz žumpy.

Budete moci využít přečištěnou odpadní vodu

Posledním bonusem je využití přečištěné vody z čistírny. Bude-li kladný hydrogeologický posudek, můžete vodu schraňovat v akumulační nádrži a následně s ní i zalévat.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku