Co je a jak funguje kořenová čistička

kraus@zakra.cz Michal Kraus
27. 12. 2022
Co je kořenová čistička a jak funguje

Kořenová čistička je alternativním řešením ke klasické domovní čistírně odpadních vod, která je vyrobena celá z plastu. Její princip a to jak kořenová čistička funguje však vede ke stejnému závěru, tedy přečištění odpadních vod z rodinného domu nebo chaty.

Obsah článku

Kořenová čistička je typem čistírny odpadních vod, která ke svému provozu nepotřebuje elektřinu. Čistička funguje na principu mechanicko-biologický procesů, které zajišťují stejnou kvalitu přečištění, jako v případě běžné domovní ČOV.

Tento článek vznikl ve spolupráci s:  https://www.korenova-cisticka.cz/korenove-cistirny/korenova-cistirna-pro-domacnosti

Co je kořenová čistička

Kořenová čistička je dle litery zákona považována za vodní dílo. Jedná se o typ domovní čistírny odpadních vod, která u konkrétního objektu nebo v obci zajišťuje přečištění odpadních vod.

Kořenová čistírna je tedy alternativou k tradiční likvidaci odpadních vod pomocí kanalizace a kanalizační přípojky. O využití kořenové čističky můžete uvažovat v místech, kde není tato infrastruktura vybudována (v opačném případě je vždy nutné připojení ke kanalizaci).

Ve srovnání s klasickým domovními čistírnami se liší především nezávislostí na elektřině a způsobem, jakým funguje.

Schéma kořenové čističky odpadních vod

Abychom dokázali porozumět tomu, jak kořenová čistička funguje, musíme nejprve vidět schéma stavby kořenovky.

Schéma kořenové čističky naznačuje, jako kořenovka funguje

Kořenová čistírna je tvořena následujícími komponenty:

  • 4 - komorový septik, někdy také nazývaný “anaerobní separátor

  • Pulzní šachta

  • Filtr

  • Revizní šachta pro odběr vzorků

  • Vsakovací objekt nebo odtok do povrchových vod

Jak funguje kořenová čistička a na jakém principu

Samotné schéma kořenové čističky již naznačuje, jak kořenová čistírna funguje. Fungování čističky si však popíšeme do většího detailu, tak aby mu rozuměl skutečně každý.

Odpadní voda z nemovitosti nejprve natéká do 4 komorového septiku, kde dochází k mechanickému přečištění odpadních vod. Pevné částice se zde oddělí a dále pokračuje už jen zkalená voda. Tento septik je nutné nechat pravidelně vyvážet, aby v něm nezůstavaly vrstvy kalu a sedimentu. Jde o podobnou údržbu, jako u klasické domovní čistírny, kterou je nutné nechat pravidelně odkalovat. V ideálním případě se volá fekální vůz, případně lze koupit kalové čerpadlo a septik 2x ročně vyčerpat svépomocí.

Projekt a povolení kořenové čističky jsou nezbytným krokem před jejím pořízením

Takto předčištěná voda pokračuje do pulzní šachty. Ta má za úkol rozstřikovat odpadní vody rovnoměrně do štěrkového filtru, tak aby zatížení filtru bylo rovnoměrně a kořenová čistička fungovala správně. To je zajištěnou sestavou perforovaného potrubí, které zatížení rozprostře po celém kořenovém filtru.

Z pulzní šachty kořenové čističky se odpadní voda dostává do kořenového filtru. Zde dochází k jednak denitrifikaci a zároveň se o své hlásí bakterie, které žijí, jak v samotném filtru, tak na kořenech rostlin. Na principu využití bakterií funguje i klasická domovní čistírna odpadních vod. Odpadní voda postupně protéká filtrem a čistí se. Dnešní kořenové čističky jsou již dimenzovány i na zimní měsíce, kdy neroste vegetace a není se třeba obávat nefunkčnosti.

Z filtru protéká voda revizní šachtou, která slouží k odběru vzorků a kontrole, že kořenová čistička funguje tak, jak má.

Konečně je potřeba takto přečištěnou odpadní vodu nějak “zlikvidovat”. To lze buď udělat vsakovacím objektem, k jehož pořízení je potřeba hydrogeologický posudek. Nebo alternativně likvidací do vod povrchových. Typicky do potoka nebo rybníka v nejbližším okolí.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Alternativy kořenové čistírny

Nejběžnější alternativou kořenové čističky je schéma s vertikálním filtrem, kdy vizuálně kořenová čistička připomíná “jámu” osázenou květinami. Vedle toho však existují i další typy kořenové čističky.

Fasádní kořenová čistička

Fasádní kořenová čistička funguje na stejném principu jako kořenová čistička s vertikálním filtrem

Fasádní kořenová čistička funguje na stejném principu, jako výše uvedená varianta s vertikálním filtrem. Rozdílem je umístění filtru, který jak již název napovídá, se nachází na fasádě objektu.

Odpadní voda taktéž natéká do septiku, ze kterého se dostává do akumulační nádrže, ve které je umístěný plovákový spínač. Ten odpadní vodu pouští dál na sestavu nerezových kazet, které jsou umístěny na fasádě domu.

Odpadní voda postupně se dostane do vrchních kazet a postupně protéká sestavou. Každá kazeta je dvouplášťová. Ve vnitřní části jsou rostliny, zde probíhá čištění bez přístupu kyslíku. Voda se pak dostává do vnějšího pláště a z něj do další kazety, kde se celý proces opakuje.

Kaskádovitě se takto přečištěná voda dostane do nádrže a je dále likvidována vsakem nebo vypouštěním. Výhodou fasádové kořenové čističky je úspora místa.

Kořenová čistička na střeše

Další alternativou ke klasické kořenové čističce je její provedení na střeše. Funguje na podobném principu jako fasádní kořenová čistička, s tím rozdílem, že kořenový filtr je umístěný na střeše.

Kořenová čistička může být i na střeše. Výrazně tak ušetříte místo, které čistička potřebuje

Opět je tedy odpadní voda tažena čerpadlem ze septiku do kořenového filtru. Zde dojde k přečištění a voda je svedena do nádrže. Výhodou kořenové čističky je její relativní lehkost, která neklade další požadavky na statiku a odolnost střechy.

Srovnání kořenovky s klasickou domovní čistírnou odpadních vod

Pokud přemýšlíte o kořenové čističce, bude vás jistě zajímat její srovnání s klasickou domovní čistírnu. Shrnuli jsme pro vás ty klíčové rozdíly a výhody jednotlivých řešení.

Spotřeba elektřiny

Běžná domovní čistírna odpadních vod (ČOV) potřebuje ke správnému fungování elektřinu. Ta napájí dmychadlo, které do uzavřeného prostoru vhání kyslík, který je nezbytný pro aerobní proces čištění. Roční spotřeba elektřiny u běžné čističky se pohybuje kolem 500 kWh za rok, tedy v nejhorším scénáři, za cenu kolem 4 500,- ročně.

Tento náklad samozřejmě u kořenové čističky odpadá, jak víte z popisu fungování kořenové čističky, tak ta k čištění nepotřebuje žádnou elektřinu.

Prostorová náročnost

Prostorová náročnost neboli prostor, který musíte mít na pozemku pro správné umístění čistírny, je klíčovým rozdílem mezi čistírnami. Kořenová čistička potřebuje pro 1 osobu až 5m2, což u 4 členné rodiny dělá až 20m2.

Klasické ČOV jsou soudkovitého tvaru s průměrem do 1,5 metru a vejdou se prakticky kamkoliv. Pokud máte malý pozemek často nezbývá jiné řešení, než právě typická domovní čistírna.

Kvalita přečištění

Domovních ČOV je jako šafránu. Je jasné, že se mezi čistírnami najdou i takové, které v dlouhodobém horizontu a při zanedbání provozu nebudou čistit správně. Srovnáme-li, ale ty lepší domovní čistírnu, jakými jsou například výrobky společnosti ASIO nebo TopolWater s kořenovou čističkou, budou výsledky podobné.

Kořenové čističky se pyšní vysokou kvalitou přečištění, ale neznamená to, že jsou v tomto ohledu lepší, než dobré plastové čistírny. V tomto ohledu jsou si čističky rovny.

Kořenové čističky čistí stejně dobře, jako běžné domovní čistírny.

Cena za čističku

Cena za kořenovou a klasickou čističku je klíčovým rozdílem. Zatímco lepší domovní ČOV pořídí s realizací na klíč za cenu kolem 200 000,-. U kořenové čističky si řádně připlatíte. Průměrná cena za kořenovou čističku na klíč je kolem 300 000,-. Níže si ukážeme, zda se kořenová čistička finančně vyplatí.

Další využití čističky

Dalším využitím máme na mysli například čištění šedých vod. U klasické čistírny není možné rozšíření sestavy, která by zajistila recyklaci šedé vody na vodu bílou a následné využití pro splachování toalet. Je nutné vždy dokoupit domovní čistírnu šedých vod.

Kořenová čistička tuto možnost nabízí a jedním řešením, tak získáte dvojí užitek. Technickou místnost, tak nemusí “hyzdit” čistírna šedých vod.

Možnosti dotace

Co se týká dotace na domovní čistírny, platí zde stejná pravidla pro oba druhy čistíren. Ani u jedné není možné čerpat dotaci na využití u rodinného domu. Jedinou možností je dotace pro obec. Více k dotacím na kořenové čističky se dočtete tady.

Využití u rekreačních objektů

Nevýhodou běžných čistíren bývá jejich nízká odolnost na nepravidelný provoz. Sice už dnes existují čistírny, které si s provozem na chatě poradí, ale většina ČOV stále není uzpůsobena k chatám.

Kořenové čističce naopak nepravidelný provoz nevadí. Můžete si bez váhání koupit kořenovou čističku koupit i k rekreačnímu objektu. Odolnost je dána, tím na jakém principu čistírna funguje.

Vyplatí se kořenová čistička a kam

Už víme, že cena je jedním z klíčových rozdílů. Nabízí se otázka, zda v dlouhodobém horizontu vyplatí do kořenové čističky investovat.

Provozní náklady na čističku:

Položka

Kořenová čistička

Klasická ČOV

Odkalení

2x ročně

u některých čistíren být nemusí

Elektřina

0,-

4 500,-

Revize

totožný náklad

totožný náklad

Odběr vzorků

totožný náklad

totožný náklad

V teoretické rovině se náklady na provoz čistíren vyrovnají. U kořenovky musíte počítat s tím, že 4 - komorový septik budete muset tu a tam vyčistit. To platí i pro většinu běžných ČOV, ale na trhu už existují výrobky, které umí kal stabilizovat. Následně již stačí dát kal na kompost.

Co se ušetří na odkalení septiku, vydáte na elektřinu za běh dmychadla. Ostatní povinnosti spojené s provozem čistírny jsou totožné. I u kořenových čistíren je nutné provádět revizi, případně odebírat vzorky.

Z pohledu finanční návratnosti se tak kořenová čistička nevyplatí, to však nikdy nebyl důvod pro pořízení kořenovky.

Kořenová čistička je vždy dražší, než ta klasická. To, ale není důvod, proč si kořenovku nepořídit

Co je potřeba k pořízení kořenové čističky

Kořenová čistírna je vodní dílo a jako takové se neobejde bez dodržení legislativních náležitostí, jaké to jsou a na co myslet před pořízením kořenové čističky.

Hydrogeologický posudek v případě, že vsakujete

Prvním krokem je vždy hydrogeologický posudek. Ten je nutný vždy, kdy se odpadní vody z čistírny likvidují přímo na pozemku, ať už vsakem nebo akumulací do nádrže, pro následný rozstřik.

Hydrogeolog posoudí, zda je vsakování možné. Pro vsak musí být vhodné podloží a také nesmí dojít k ohrožení dalších zdrojů, například studny.

Projekt kořenové čističky musí být vždy

Nepotřebujete-li přečištěné vody vsakovat, můžete rovnou začít projektem kořenové čističky. Ten musí připravit autorizovaný vodohospodář, jakým je například i naše společnost. Ke každé kořenové čističce musí vzniknout samostatná projektová dokumentace.

Bez povolení nelze kořenová čistička postavit

Finálním krokem je získání povolení. Opět platí, že je postup stejný u všech domovních ČOV. Kořenová čistička lze povolit buď klasickým vodoprávním řízením nebo je-li certifikována ohlášením.

Více jsme o administrativních záležitostech u kořenové čističky rozepsali zde.

Jak začít s kořenovou čističkou?

Začněte u nás a využijte konzultace zdarma. Můžeme společně probrat vaše potřeby, zvláště pokud váháte mezi klasickou a kořenovou čistírnou.

Kořenové čistírny jsou skvělé řešení, ne vždy však to nejlepší. Nebojte se nás zeptat.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Tento článek vznikl ve spolupráci s korenova-cisticka.cz

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma