Splachování WC šedou vodou: Jak na to?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
22. 12. 2022
čistírna šedých vod Aqualoop

Splachování šedou vodou je dalším z možných řešením, jak recyklovat odpadní vody z domácnosti. Splachovat se dá dešťovou i šedou vodou, v tomto článku se podíváme na druhou variantu, kdy se na toaletách využívá voda spotřebovaná v koupelně. Rozebereme si, kdy se do pořízení splachování šedou vodou vyplatí investovat a kdy naopak dát přednost vodě dešťové nebo pitné.

Obsah článku

Co je šedá voda

Šedá voda je voda odpadní, která vzniká lidskou činností. Běžně se charakterizuje jako voda bez obsahu moči a fekálií. Jde o vodu, která vzniká nejčastěji při sprchování, případně praním prádla. V českém zákoně zatím najdeme jedinou definici, která říká, že jde o odpadní vodu z umyvadel, sprch a van.

Vedle vody šedé, se také můžete setkat s vodou bílou, černou, hnědou a žlutou.

Šedá voda nejčastěji vzniká při sprchování

Je šedá vhodná pro splachování

Splachování WC šedou vodou je řešením, jak znovu využít vodu vyprodukovanou v koupelně. Pro její využití je potřeba zakoupit čistírnu šedých vod a udělat v nemovitosti nové rozvody oddělené od vody pitné.

Z logiky věci je šedá i dešťová voda vhodnější pro splachování toalet více, než pitná. Pokud bychom pominuli ekonomický pohled na věc, tak ten ekologický hovoří jasně, nač splachovat WC pitnou vodou, když je možnost využít vodu již použitou a plně vyhovující.

Jak funguje splachování šedou vodou

Jak už víme, tak šedé vody vznikají běžně především v koupelně. Odtud putují do domovní čistírny šedých vod, kde dojde k jejich přečištění a vznikne voda bílá. Čistírny šedých vod fungují následovně.

Nejprve se šedá voda předčistí mechanicky. Obsahuje-li šedá voda nějaké pevné částice, zachytí se na filtr. Takto mechanicky předčištěná voda natéká do reaktoru, kde stejně jako u domovní čistírny odpadních vod dochází k aerobnímu čištění za pomocí vzduchu.

Poslední fází čištění je filtrace přes membránový filtr a nátok do akumulační nádrže, ze které se šedá voda čerpá do vašich toalet. Jako čistírna šedých vod se v České republice nejvíce doporučuje čistírna Aqualoop.

Spláchnutím se cyklus šedé vody uzavírá. Z bílé se opět stává voda černá, která putuje do kanalizace kanalizační přípojkou nebo domovní čistírny odpadních vod.

Pro splachování wc šedou vodou je nutné pořídit čističku šedých vod

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Splachování šedou vodou wc se v rodinném domě příliš nevyplatí

Splachování šedou vodou wc je populární díky zařazení mezi dotační tituly v rámci tzv. Dešťovky, která spadá do programu Nové zelené úsporám (viz. níže). Dlouhodobě se spekuluje, zda se vyplatí do splachování wc šedou vodou investovat či nikoliv. Zatímco dešťovka na zalévání se vyplatí prakticky všem, u splachování šedou vodou není odpověď jednoznačná.

Proč se to v domě nevyplatí

V úvaze o finanční návratnosti investice do splachování šedou vodou, musíme vědět, kolik pitné vody využijeme na splachování a kolik za to zaplatíme. V průměru jedna osoba za den prosplachuje 25 litrů. Následující tabulka ukazuje objemy vody v m3 za rok podle počtu členů domácnosti.

Počet osob v domácnosti

Voda na splachování za rok

1

9,1

2

18,3

3

27,4

4

36,5

5

45,6

6

54,8

7

63,9

8

73,0

Dále musíme vědět, kolik nás splachování pitnou vodou stojí. Pro zjednodušení může počítat s cenou vody 100,- za 1m3, což je republikový průměr.

Počet osob v domácnosti

Voda na splachování za rok

Cena vody za rok

1

9,1

912,50 Kč

2

18,3

1 825,00 Kč

3

27,4

2 737,50 Kč

4

36,5

3 650,00 Kč

5

45,6

4 562,50 Kč

6

54,8

5 475,00 Kč

7

63,9

6 387,50 Kč

8

73,0

7 300,00 Kč

Jak vidíte, tak částky nejsou příliš vysoké. O něco zajímavější je promítnutí cen do budoucna na příkladu 4 členné rodiny, ze statistiky víme, že cena vody roste nejčastěji o 6,4% za rok.

Rok

Cena za 1m3

Cena za splachování za rok ve 4členné rodině

2023

100,00 Kč

3 650,00 Kč

2024

106,40 Kč

3 883,60 Kč

2025

113,21 Kč

4 132,15 Kč

2026

120,46 Kč

4 396,61 Kč

2027

128,16 Kč

4 677,99 Kč

2028

136,37 Kč

4 977,38 Kč

2029

145,09 Kč

5 295,93 Kč

2030

154,38 Kč

5 634,87 Kč

2031

164,26 Kč

5 995,51 Kč

2032

174,77 Kč

6 379,22 Kč

2033

185,96 Kč

6 787,49 Kč

2034

197,86 Kč

7 221,89 Kč

Za 12 let jde o částku o něco málo vyšší než 63 000. 

Jak vysoká je investice do splachování vyčištěnou vodou

Úsporu bychom měli spočítanou a nyní, kolik stojí splachování wc šedou vodou pro rodinný dům.

Položka

Cena

Čistírna šedých vod včetně příslušenství

120 000,-

Nové rozvody

40 000,-

Dotace

-60 000,-

Suma

100 000,-

Celková pořizovací cena pro rodinný dům by byla 100 000,-. Posledním krokem je výpočet úspory, protože provoz čistírny šedých vod samozřejmě něco stojí.

Rok

Cena za 1m3

Cena za 1m3 šedé vody

Cena za splachování/rok/4EO

Cena za splachování šedou vodou

Úspora

Kumulativní úspora

2023

100,00 Kč

20,00 Kč

3 650,00 Kč

730,00 Kč

2 920,00 Kč

2 920,00 Kč

2024

106,40 Kč

21,28 Kč

3 883,60 Kč

776,72 Kč

3 106,88 Kč

6 026,88 Kč

2025

113,21 Kč

22,64 Kč

4 132,15 Kč

826,43 Kč

3 305,72 Kč

9 332,60 Kč

2026

120,46 Kč

24,09 Kč

4 396,61 Kč

879,32 Kč

3 517,29 Kč

12 849,89 Kč

2027

128,16 Kč

25,63 Kč

4 677,99 Kč

935,60 Kč

3 742,39 Kč

16 592,28 Kč

2028

136,37 Kč

27,27 Kč

4 977,38 Kč

995,48 Kč

3 981,91 Kč

20 574,19 Kč

2029

145,09 Kč

29,02 Kč

5 295,93 Kč

1 059,19 Kč

4 236,75 Kč

24 810,93 Kč

2030

154,38 Kč

30,88 Kč

5 634,87 Kč

1 126,97 Kč

4 507,90 Kč

29 318,83 Kč

2031

164,26 Kč

32,85 Kč

5 995,51 Kč

1 199,10 Kč

4 796,41 Kč

34 115,24 Kč

2032

174,77 Kč

34,95 Kč

6 379,22 Kč

1 275,84 Kč

5 103,38 Kč

39 218,61 Kč

2033

185,96 Kč

37,19 Kč

6 787,49 Kč

1 357,50 Kč

5 429,99 Kč

44 648,60 Kč

2034

197,86 Kč

39,57 Kč

7 221,89 Kč

1 444,38 Kč

5 777,51 Kč

50 426,12 Kč

Z tabulky výše uvedené je vidět, že ani po 12 letech se kumulativní úspora nevyrovná investici. Je tedy na zvážení, zda splachování šedou vodou investovat nebo raději využít splachování dešťovou vodou.

Není vše tak černé, jak se může zdát a investice do šedé vody může dávat smysl

Samozřejmě, že stejně jako svět, ani závěr nad splachováním šedou vodou není černobílý. Je potřeba si uvědomit, že výše uvedená kalkulace návratnosti vychází z předpokladu, že voda bude zdražovat v malých meziročních změnách, a že nedojde ke krizi, jako například na trhu s elektřinou a plynem v roce 2022.

Také se nepočítá s tím, že jste schopni si elektřinu vyrábět doma sami pomocí fotovoltaiky. Obě tyto proměnné trochu naklánějí misku vah. Posledním důvodem, proč i tak uvažovat o splachování šedou vodou, může být zhodnocení nemovitosti. Čím více bude bydlení nezávislé na inženýrských sítích, tím více jeho cena poroste. Ne vždy tak musí být hlavním argumentem přímá finanční návratnost.

Zajímavou návratnost má splachování šedou vodou v bytovém domě

Splachování šedou vodou je primárně zajímavé pro bytové domy, jak jsme již rozebrali tady a tady. Příklady z praxe jsou k nalezení také tady a tady. Pojďme si, ale udělat podobnou úvahu, jako v případě rodinného domu.

V bytovém domě se rychleji vyplatí investice do splachování šedou vodou

Jaká je cena za splachování v bytovém domě

Počet obyvatel bytového domu

Voda na splachování za rok

Cena vody za rok

30

273,75

27 375,00 Kč

40

365

36 500,00 Kč

50

456,25

45 625,00 Kč

60

547,5

54 750,00 Kč

Na první pohled je vidět, že částky se liší o řád oproti rodinnému domu.

Kolik stojí pořízení čističky šedých vod pro bytový dům

V případě bytového domu bude pořizovací cena samozřejmě vyšší. Na druhou stranu i na tento případ se vztahuje dotace Dešťovka. Pro simulaci počítejme bytový dům o 40 osobách a 18 bytových jednotkách.

Položka

Cena

Čistírna šedých vod včetně příslušenství

350 000,-

Nové rozvody

200 000,-

Dotace

-133 000,-

Suma

417 000,-

Menší bytový dům vyjde dle zkušeností jiných majitelů pořízení čističky šedých vod včetně dotace na 417 000,-. Jaká bude návratnost této investice.

Za jak dlouho se vrátí investice do splachování v bytovém domě

Opět budeme počítat s výchozí cenou za kubík za 100,- a valorizací cen o 6,4% ročně.

Rok

Cena za 1m3

Cena za 1m3 šedé vody

Cena za splachování za rok v bytovém domě

Cena za splachování šedou vodou

Úspora

Kumulativní úspora

2023

100,00 Kč

20,00 Kč

36 500,00 Kč

7 300,00 Kč

29 200,00 Kč

29 200,00 Kč

2024

106,40 Kč

21,28 Kč

38 836,00 Kč

7 767,20 Kč

31 068,80 Kč

60 268,80 Kč

2025

113,21 Kč

22,64 Kč

41 321,50 Kč

8 264,30 Kč

33 057,20 Kč

93 326,00 Kč

2026

120,46 Kč

24,09 Kč

43 966,08 Kč

8 793,22 Kč

35 172,86 Kč

128 498,87 Kč

2027

128,16 Kč

25,63 Kč

46 779,91 Kč

9 355,98 Kč

37 423,93 Kč

165 922,79 Kč

2028

136,37 Kč

27,27 Kč

49 773,82 Kč

9 954,76 Kč

39 819,06 Kč

205 741,85 Kč

2029

145,09 Kč

29,02 Kč

52 959,35 Kč

10 591,87 Kč

42 367,48 Kč

248 109,33 Kč

2030

154,38 Kč

30,88 Kč

56 348,75 Kč

11 269,75 Kč

45 079,00 Kč

293 188,33 Kč

2031

164,26 Kč

32,85 Kč

59 955,07 Kč

11 991,01 Kč

47 964,05 Kč

341 152,38 Kč

2032

174,77 Kč

34,95 Kč

63 792,19 Kč

12 758,44 Kč

51 033,75 Kč

392 186,14 Kč

2033

185,96 Kč

37,19 Kč

67 874,89 Kč

13 574,98 Kč

54 299,91 Kč

446 486,05 Kč

2034

197,86 Kč

39,57 Kč

72 218,88 Kč

14 443,78 Kč

57 775,11 Kč

504 261,16 Kč

Návratnost investice do splachování šedou vodou by se v tomto případě dostavila v 11. roce od pořízení. Tento příklad opět nepočítá s tím, že bytový dům investuje do dalších dotačních titulů a nevyrábí si elektřinu pomocí fotovoltaiky. Zároveň připomínám, že i hodnota bytových jednotek se v takovém momentě výrazně změní.

Je možné na splachování šedou vodou čerpat dotaci

Ano, a to jak v případě rodinného domu, tak bytového. U rodinného domu je dotace vždy 60 000,-, bez ohledu na to, jakou technologii zvolíte. Výše dotace však nesmí přesáhnout 50% celkové investice.

U bytového domu je dotace Dešťovka složena ze dvou částek, fixní a variabilní. Ta fixní je 70 000 a variabilní se odvíjí od počtu zapojených bytových jednotek. Za každý byt navíc dostanete 3 500,-.

Co je k využití šedé vody potřeba

Odborný posudek

Odborný posudek je vždy povinný v případě žádosti o dotaci. V posudku se porovná současné řešení s budoucím a hodnotí se veškeré vodohospodářské parametry. Takový posudek ať už k rodinnému domu nebo bytovému, vám rádi připravíme.

Takto bude vypadat váš odborný posudek k dotaci dešťovka

Odborný posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Čistírna šedých vod

Bez čistírny šedých vod to samozřejmě nepůjde. Rádi vám poradíme, jakou vybrat a jak funguje.

Nové rozvody vody

Posledním a důležitým aspektem, se kterým je potřeba počítat, je oddělení rozvodů pitné a užitkové vody. To platí, jak pro rodinný dům, tak pro bytový dům. Především v bytovém domě je tohle řešení relativně extenzivní zásah.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma