Co je šedá voda? A jak ji využít?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
06. 12. 2022
Co je šedá voda a jaké má využití

Co je šedá voda a dává smysl investovat do její recyklace? Vyplatí se pořídit čistírnu šedých vod do rodinného domu a do bytového domu? Jaké je využití šedé vody a jak na ni pohlíží zákon? V tomto článku zodpovíme všechny důležité otázky. Využití šedé vody má rozhodně smysl a vyplatí se do něj investovat, zvlášť v momentě, kdy je tato iniciativa podporována z dotace Dešťovka.

Obsah článku

Definice šedé vody

Šedá voda je voda odpadní, vyprodukována v domácnosti bez obsahu moči a fekálií. Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. ji v §3 definuje jako vodu odpadní z umyvadel, sprch a van.

Šedá voda je odpadní voda vznikající v domácnostech, která neobsahuje moč, fekálie, tuky a zbytky jídla. Pozitivně můžeme šedou vodu vymezit, jako vodu vznikající při osobní hygieně a praní prádla.

Zdroj šedé vody v domácnosti pochází tedy dominantně z koupelny. Po dlouhých letech došlo k uchopení pojmu “šedá voda”. Od roku 2021 je účinná norma ČSN 75 6780 „Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích“, která alespoň základně upravuje problematiku šedé vody.

Další typy vody v domácnosti

Vedle šedých vod rozlišujeme v domácnosti i další typy:

Bílá voda

Bílá voda vzniká přečištění vod šedých. Jde tedy o šedou vodu, kterou přečistila domovní čistírna šedých vod.

Černá voda

Černé vody můžeme vymezit, jako vody vznikající na toaletě, které obsahují moč i fekálie. Ty se čistí v centrální čistírně odpadních vod nebo v domovní čistírně odpadních vod.

Žlutá voda

Jak již lze z názvu vyčíst, je žlutá voda odpadní vodou s obsahem moči. Jde součást vody černé, avšak bez obsahu fekálií.

Hnědá voda

K plné paletě barev už nám chybí jen voda hnědá. Taktéž jde o součást černé vody, která obsahuje fekálie.

Jak čistá je šedá voda

Šedá voda není z hygienických důvodů vhodná ke konzumaci, ale jako voda užitková postačuje

Čištění šedých vod je obecně jednodušší, než čištění černých vod, o které se stará domovní čistírna odpadních vod nebo centrální čistírna odpadních. Právě proto je její znovuvyužití přímo v objektu, tak diskutované téma a nabízí se ji využít.

Musíme si, ale uvědomit, že i když jde o vodu nedotčenou močí a fekáliemi, stále jde o odpadní vodu, která může být kontaminována rozpustnými i nerozpustnými látkami. Mezi běžné znečišťovatele šedé vody patří zbytky potravin, tuky, vlasy nebo stopy čistících prostředků z domácnosti.

Nejde tedy o vodu, kterou bychom mohli bez vnějšího zásahu znovu snadno přepoužít. Je potřeba do recyklace šedých vod zapojit domovní čistírnu šedých vod.

Jak a kolik vzniká šedé vody v domácnosti

Jak už vychází ze samotné definice šedé vody, tak vzniká nejčastěji osobní hygienou. Klíčová pro ospravedlnění recyklace šedých vod je průměrná denní spotřeba vody na osobu v domácnosti. Dlouhodobý průměr v celé ČR je kolem 100 litrů odpadních vod na osobu a den.

Denní činnosti

Průměrné denní hodnoty v litrech

WC

26

Osobní hygiena a sprchování

41

Praní, úklid

18

Příprava jídla, mytí nádobí

10

Mytí rukou

6

Zalévání rostlin

5

Pití

2

Ostatní

5

Celkem

113

Z tabulky vidíme, že v průměru vznikne 47 litrů šedých vod na osobu za den (součet osobní hygieny a mytí rukou). Jde tedy o skoro 41% veškeré spotřeby. Tento objem může být následně využít pro splachování toalety, případně zalévání zahrady.

Šedá voda vzniká především v koupelně. Následně je možné ji využít pro splachování toalet.

Klíčová je cena vody za rok

Jedna osoba vyprodukuje 47 litrů šedých vod za den. To v 3 členné domácnosti dělá za rok 50 kubíků vody. Při dnešních cenách (rok 2022) tedy 5 000,- ročně. V dalších letech se však očekává pokračující zdražování.

Kdyby voda zdražovala stejně rychle, jako od roku 1990, tedy obecně rychleji než inflace v tempu 6,4% meziročně (medián), dostaneme se v dalších letech na následující ceny.

Rok

Očekávaná cena za kubík

Cena za šedé vody

2023

117,04

5 852 Kč

2024

124,53

6 226 Kč

2025

132,50

6 625 Kč

2026

140,98

7 049 Kč

2027

150,00

7 500 Kč

2028

159,60

7 980 Kč

2029

169,81

8 491 Kč

2030

180,68

9 034 Kč

2031

192,24

9 612 Kč

2032

204,55

10 227 Kč

2033

217,64

10 882 Kč

Za 10 let tak průměrná česká domácnost zaplatí za znovupoužitelnou vodu více než 10 000,- ročně a to už stojí za zamyšlení.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Recyklace šedých vod v bytovém domě se vyplatí prakticky vždy

Nyní známe cenu, kterou platí nebo bude platit jedna domácnost za vodu, která by šla “jednoduše” recyklovat. Protože se čištění šedých vod primárně vyplatí v domech s více domácnostmi, můžeme si spočítat, jaká by byla návratnost investice do recyklace šedých vod například v panelovém domě s 20 byty.

Pro zjednodušení budeme počítat, že jde o 20 domácnostní, které vyprodukují 1 000 m3 šedých vod ročně. Denní produkce šedých vod na bytový dům dělá 1 000 / 365 = 2,7 m3.

Šedých vod však bytový dům potřebuje méně, protože je možné ji využít pouze na splachování toalet. Na to připadá zhruba 26 litrů na osobu/den (viz tabulka výše). Na celý bytový dům tedy (26*3*20) 1,56 m3. Ročně pak 569,4 m3.

Splachováním šedou vodou ušetří bytový dům desítky tisíc ročně

Vstupní parametry pro bytový dům

Parametr

Hodnoty

Denní produkce šedých vod

2,7 m3

Roční produkce šedých vod

1 000 m3

Náklady na výrobu 1m3 šedé vody v první roce

20,-

Cena za 1m3 vody v prvním roce

110,-

Úspora na 1m3 recyklace v prvním roce

90,-

Denní spotřeba přečištěné šedé vody

1,56 m3

Roční úspora za využití šedých vod

51 246,-

Návratnost investice

Abychom mohli spočítat návratnost investice, musíme započítat rostoucí ceny za pitnou vodu a recyklaci šedé vody. Každý rok budeme obě částky valorizovat o 6,4 %.

Rok

Průměrná cena za kubík vody

Cena za přečištění 1m3

Rozdíl

Roční úspora

Kumulovaná úspora

2023

110 Kč

20 Kč

90 Kč

51 246 Kč

51 246 Kč

2024

117 Kč

21 Kč

96 Kč

54 526 Kč

105 772 Kč

2025

125 Kč

23 Kč

102 Kč

58 015 Kč

163 787 Kč

2026

133 Kč

24 Kč

108 Kč

61 728 Kč

225 516 Kč

2027

141 Kč

26 Kč

115 Kč

65 679 Kč

291 195 Kč

2028

150 Kč

27 Kč

123 Kč

69 882 Kč

361 077 Kč

2029

160 Kč

29 Kč

131 Kč

74 355 Kč

435 432 Kč

2030

170 Kč

31 Kč

139 Kč

79 114 Kč

514 546 Kč

2031

181 Kč

33 Kč

148 Kč

84 177 Kč

598 722 Kč

2032

192 Kč

35 Kč

157 Kč

89 564 Kč

688 287 Kč

2033

205 Kč

37 Kč

167 Kč

95 296 Kč

783 583 Kč

2034

218 Kč

40 Kč

178 Kč

101 395 Kč

884 978 Kč

2035

232 Kč

42 Kč

189 Kč

107 885 Kč

992 863 Kč

2036

246 Kč

45 Kč

202 Kč

114 789 Kč

1 107 652 Kč

2037

262 Kč

48 Kč

214 Kč

122 136 Kč

1 229 788 Kč

2038

279 Kč

51 Kč

228 Kč

129 952 Kč

1 359 740 Kč

2039

297 Kč

54 Kč

243 Kč

138 269 Kč

1 498 010 Kč

Nyní známe orientační ceny úspor za recyklaci šedé vody v bytovém domě. Pro návratnost je nutné stanovit investiční náklady. Ty stanovíme na základě zkušeností z jiných bytových domů, kde byl systém na čištění odpadních vod využitý. Příklady naleznete tady nebo tady.

Investiční náklady byly v obou případech kolem 500 000,-, abychom valorizovali i tuto částku, protože vše za poslední roky zdražilo, zvýšíme ji o 20%, tedy na 600 000. Protože, je ale možné pro bytové domy čerpat dotaci Dešťovka, musíme z investičních nákladů odečíst vrácenou částku z dotace.

Jak rentabilitu ovlivní dotace na šedé vody

Ta by v případě zapojení všech bytových jednotek (20) byla 140 000,-. Tuto částku odečteme z původně investovaných 600 tisíc a dostaneme se na 460 tisíc pořizovacích nákladů.

Otázka zní, za jak dlouho dosáhne kumulovaná úspora investičním nákladům?

Recyklace šedé vody dává především smysl v bytovém domě. Návratnost investice je prakticky vždy do 10 let.

Bytový dům využívající šedou vodu pro splachování začne generovat úspory od 8. roku. Návratnost by mohla být kratší, pokud by bytový dům využíval pro výrobu elektřiny fotovoltaiku, ale i bez ní dává investice do úpravy šedé vody smysl.

Šedá voda v rodinném domě

Dotace Dešťovka zahrnuje využití šedých vod i v domácnosti, jak ale uvidíte, návratnost již není tak velkorysá, jako u bytových domů. Do modelového příkladu použijeme opět 3 člennou domácnost.

Vstupní parametry pro rodinný dům

Parametr

Hodnoty

Denní produkce šedých vod

141 litrů

Roční produkce šedých vod

51,4 m3

Náklady na výrobu 1m3 šedé vody v první roce

20,-

Cena za 1m3 vody v prvním roce

110,-

Úspora na 1m3 recyklace v prvním roce

90,-

Denní spotřeba přečištěné šedé vody

78 litrů

Roční úspora za využití šedých vod

2 562,-

Pořizovací cena za čištění šedých vod

Položka

Orientační cena

Čistírna šedých vod a příslušenství

150 000,-

Odborný posudek

5 000,-

Zprovoznění

3 000,-

Vnitřní nové rozvody u stávajícího RD

30 000,-

Součet

188 000,-

Dotace

-60 000,-

Cena celkem

128 000,-

Šedé vody: návratnost investice v rodinném domě

Rok

Průměrná cena za kubík vody

Cena za přečištění 1m3

Rozdíl

Roční úspora

Kumulovaná úspora

2023

110 Kč

20 Kč

90 Kč

2 562 Kč

2 562 Kč

2024

117 Kč

21 Kč

96 Kč

2 726 Kč

5 289 Kč

2025

125 Kč

23 Kč

102 Kč

2 901 Kč

8 189 Kč

2026

133 Kč

24 Kč

108 Kč

3 086 Kč

11 276 Kč

2027

141 Kč

26 Kč

115 Kč

3 284 Kč

14 560 Kč

2028

150 Kč

27 Kč

123 Kč

3 494 Kč

18 054 Kč

2029

160 Kč

29 Kč

131 Kč

3 718 Kč

21 772 Kč

2030

170 Kč

31 Kč

139 Kč

3 956 Kč

25 727 Kč

2031

181 Kč

33 Kč

148 Kč

4 209 Kč

29 936 Kč

2032

192 Kč

35 Kč

157 Kč

4 478 Kč

34 414 Kč

2033

205 Kč

37 Kč

167 Kč

4 765 Kč

39 179 Kč

2034

218 Kč

40 Kč

178 Kč

5 070 Kč

44 249 Kč

2035

232 Kč

42 Kč

189 Kč

5 394 Kč

49 643 Kč

2036

246 Kč

45 Kč

202 Kč

5 739 Kč

55 383 Kč

2037

262 Kč

48 Kč

214 Kč

6 107 Kč

61 489 Kč

2038

279 Kč

51 Kč

228 Kč

6 498 Kč

67 987 Kč

2039

297 Kč

54 Kč

243 Kč

6 913 Kč

74 900 Kč

Jak je vidět z přiložené tabulky, tak ani po 17 letech se nevyplatí pracovat pouze se šedou vodou na splachování. U rodinných domů se zatím spíše vyplatí investovat do hospodaření s dešťovou vodou, které je také dotováno z Dešťovky.

Výhody hospodaření s šedou vodou

Na první pohled nemusí být jasné, proč investovat do čištění šedých vod a zapojit je do běžného fungování domácnosti. Pojďme si představit hlavní argumenty pro využití šedých vod.

Ušetříte tisíce korun ročně

Bytové domy velmi rychle a snadno ušetří desítky tisíc korun ročně. Každá domácnost z bytového domu pak jednotky tisíc. Využívat šedé vody je finančně rozumné řešení.

Šedé vody chrání přírodní zdroje

Obyvatele velkých měst sice ještě problém nedostatku vody nepocítili, ale majitelé domů v menších obcí v postižených lokalitách by mohli vyprávět. Recyklace šedých vod má potenciál tomuto riziku předcházet, protože snižuje průměrný odběr domácnosti až o 26%.

Snižují uhlíkovou stopu

Čištění odpadních vod v centrální čističce je přímo závislé na elektřině a chemikáliích. Vedle toho cesta, kterou urazí odpadní vody z nemovitosti k čističce, je leckdy několik kilometrů dlouhá. Recyklací šedých vod uvnitř objektu výrazně snížíte energii spotřebovanou na vyčištění vod.

Šedá voda nemusí končit v centrální čistírně odpadních vod

Zhodnotíte svou nemovitost

V dnešní době, kdy každý kupec i nájemník kouká na energetickou náročnost nemovitosti a celkové roční náklady na provoz, se vyplatí investovat do udržitelnosti. Zvláště panelové domy, které s přibývajícími lety ztrácejí na atraktivitě, mohou investicí do šedých vod jen získat.

Dostanete dotaci

Posledním argumentem je určitě možnost čerpání dotace Dešťovka, která výrazně zkracuje dobu návratnosti.

O čištění šedých vod se stará domovní čistírna

O čištění šedých vod se v objektech stará tzv. domovní čistírna šedých vod.

Jak funguje čistírna šedých vod?

Šedá voda z koupelny a umyvadel teče do čistírny šedých vod. Nejprve se šedá voda pročistí mechanicky, tzn. že se zachytí případné pevné částice ve vodě. Přes filtr teče šedá voda do reaktoru.

V reaktoru dochází podobně jako u domovní čistírny odpadních vod k čištění za pomoci dmychadla, který do reaktoru vhání vzduch. Dochází tak k aeraci a biologickému čištění.

Následně je šedá voda čerpadlem odsávána přes membránový filtr do akumulační nádrže, ze které už bílá voda proudí do vašich toalet.

Na českém trhu se nejčastěji setkáme s domovní čistírnou šedých vod Aqualoop.

Ukázka čistírny šedých vod Aqualoop umístěné v rodinném domě

Je čistírna šedých vod vodní dílo a je nutný projekt?

To zda je k čistírně šedých vod potřeba projekt není legislativou jasně vymezeno. Ve vzduchu zůstává jasná odpověď na otázku, zda jde o vodní dílo? Dle §55 vodního zákona můžeme usuzovat, že o vodní dílo jde, protože i v čistírně šedých vod dochází k úpravě vod odpadních před vypouštěním do kanalizace.

Zcela určitě se tedy jedná o vodní dílo v momentě, kdy je šedá voda využívána pro zalévání zahrady.

Šedá voda z pohledu zákona

Šedé vody zatím nejsou v české legislativě nikterak pevně ukotveny. Respektive ve sbírce zákonů nenajdeme konkrétní předpis, který by upravoval problematiku šedých vod a jejich recyklaci. I to je jeden z důvodů, proč je téma šedých vod stále trochu přehlížené.

Vodní zákon počítá šedou vodu mezi vody odpadní. Mezi ty je řádí §38 v odst. 1):

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb.

V české legislativě tak zatím najdeme pouze definici šedých vod v zákoně o ochraně veřejného zdraví, který šedé vody definuje jako odpadní vodu z umyvadel, sprch a van. Také již zmiňovanou normu ČSN 75 6780, která ale není právně závazná.

Problém nedostatečné legislativy, která by motivovala k využívání šedých vod tak zatím stále  chybí, ale vzhledem k diskusi v odborných kruzích a na evropské scéně, je jen otázkou času, kdy zákonná úprava dorazí i sem.

Využití šedé vody

Šedé vody nabízejí využití při zalévání zahrady, kdy jdou využít samostatně nebo v kombinaci s dešťovou vodou zachytávanou do podzemních nádrží.

Největší smysl však dává využití šedých vod pro splachování uvnitř nemovitosti. Jak vyplývá z modelových příkladů, zatím se příliš nevyplatí využít šedé v rodinném domě, kde daleko lepší návratnosti dosahuje hospodaření s dešťovou vodou.

Kde naopak dává velký smysl využít šedou vodu, jsou bytové domy. Spotřeba šedé vody je zde vysoká, stejně jako využití. Navíc nemají většinou obytné domy problémy s umístěním čistírny na šedou vodu v technických prostorách a snadněji získají financovaní na realizaci.

Dává vám využití šedé vody? Případně se chcete dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci vašeho záměru.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku