Šedá a černá voda aneb Jak se dělí odpadní vody v domácnosti

kraus@zakra.cz Michal Kraus
24. 01. 2022
odpadní vody v domácnosti

Jak dělíme odpadní vody v domácnosti? Co obsahuje černá a šedá voda? Jak vzniká bílá voda a proč se vyplatí ji recyklovat? To vše a mnohem víc se dozvíte v dnešním článku, ve kterém se zaměříme na odpadní vody v domácnosti.

Obsah článku

Odpadní vody v domácnosti

Každý z nás denně vyprodukuje zhruba 120–150 litrů odpadních vod. Většina z nich skončí hned po použití v kanalizačním řádu, což je ale věčná škoda. Odpadní vody totiž můžeme dále dělit podle toho, co obsahují za složky, a některé z nich můžeme dokonce recyklovat a opětovně využívat. Tímto počínáním šetříme nejen svou peněženku, ale především omezené zdroje pitné vody, které se každým dnem zmenšují.

Jak dělíme odpadní vody v domácnosti

Odpadní vody, které vznikají v domácnosti, v základu dělíme na vodu černou a šedou. Zatímco černá voda pochází z toalet a míří rovnou do kanalizace, šedá voda odtéká ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí. Díky tomu, že je méně zatížená znečištěním, může být po přečištění opětovně využita na zahradě i v domácnosti.

odpadní vody v domácnosti

Černá voda

Černá voda se dále dělí na vodu žlutou (moč) a vodu hnědou (fekálie). Je-li separovaná od ostatních odpadních vod, lze ji vhodnou technologií přeměnit na přírodní hnojivo bohaté na dusík, fosfor a draslík.

K dostání jsou dnes již dokonce toalety, které černou vodu rovnou kompostují, takže je rovnou připravena k použití. Takové toalety disponují velkokapacitním zásobníkem, ve kterém probíhá kompostovací proces.

Žlutá voda

Žlutá voda je část černé vody, která obsahuje moč. Logicky tak obsahuje močovinu, rozpuštěné soli a další organické látky, ale také nutrienty, jako je dusík, fosfor a draslík nebo síru a bór. Jedná se tak o dobře vyvážené hnojivo s podobným poměrem hlavních živin jako průmyslově vyráběné hnojivo NPK. Pro hnojení se ji doporučuje ředit v poměru 1 : 8 s vodou.

Abyste žlutou vodu mohli použít k hnojení, potřebujete ji ale nejprve oddělit od hnědé vody, tedy fekálií. K tomu slouží speciální klozetové mísy, ve kterých se moč uskladňuje a zpracovává zcela odděleně.

Hnědá voda

Hnědá voda je část černé vody, která obsahuje fekálie. Ty jsou bohaté zejména na uhlík, dusík, fosfor a draslík, ve větším množství se v nich nachází také vápník, hořčík a železo.

Šedá voda

Pojem šedá voda označuje splaškovou vodu, která neobsahuje fekálie ani moč. Konkrétně se tedy jedná o vodu ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí. V novějším pojetí se do šedých vod často nezařazuje odpadní voda z kuchyní, jelikož obsahuje velké množství hůře odstranitelných látek, jako jsou oleje a tuky.

Bílá voda

Pokud šedou vodu zbavíte nečistot, vznikne bílá voda. Setkat se můžete také s označením užitková či provozní voda, z čehož vyplývá, že bílou vodu lze opětovně využít k mnoha běžným činnostem na zahradě i v domácnosti.

K čištění šedé vody se používají speciální čistírny šedých vod, které vodu zbavují mechanických nečistot i organických látek a odvádějí ji do akumulační nádrže. Z ní je voda čerpána do systému rozvodu užitkové vody.

Využití bílé vody na zahradě

Užitkovou vodu lze použít k zálivce zahrady, čímž ušetříte velké množství pitné vody. Akumulační nádrž, ve které se přečištěná odpadní voda shromažďuje, můžete napojit na zahradní hadici, případně na zahradní rozstřikovače. Mějte však na paměti, že tento způsob recyklace šedé vody podléhá povolení vodoprávním úřadem.

šedá voda na zahradě

Využití bílé vody v domácnosti

Bílá voda však najde využití také v domácnosti, nejprve je však nutné zajistit dvojí rozvody vody. Dle zákona se totiž užitková voda nesmí dostat do kontaktu s vodou pitnou, v opačném případě by mohlo dojít ke kontaminaci vodovodního řádu.

Jakmile budete mít dvojí rozvody, můžete užitkovou vodu používat například ke splachování toalety, praní prádla nebo mytí podlah. Akumulační nádrž je v takovém případě potřeba napojit na výkonný čerpací a filtrační systém a ideální navíc opatřit UV lampou, která vodu zbaví mikroorganismů.

Získejte dotaci na využití přečištěné vody

Na pořízení recyklačního systému na šedou vodu se vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám, konkrétně z programu Dešťovka. Získat můžete paušálně 60 tisíc korun na systém recyklace šedé vody nebo až 105 tisíc korun v případě, že se rozhodnete využít také dešťovou vodu.

Abyste dotaci získali, potřebujete k žádosti přiložit projektovou dokumentaci. Chcete-li se dozvědět více informací nebo si nechat vypracovat projekt od autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, neváhejte nás kontaktovat. S dotačním programem Dešťovka máme bohaté zkušenosti.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma