Dotace Dešťovka pro bytové domy dává smysl

kraus@zakra.cz Michal Kraus
02. 12. 2022
dotace dešťovka - projekt ČOV

Dotace dešťovka pro bytové domy je v posledních letech zbytečně přehlížena. Peníze ze Státního fondu životního prostředí jsou však dostupné i pro SVJ a další typy bytových domů. Kolik můžete jako společenství vlastníků dostat a vyplatí se vám do hospodaření s dešťovou a šedou vodou investovat?

Obsah článku

Základní pravidla Dešťovky pro bytové domy

Pravidla klasické dešťovky pro rodinné domy jsou popsané takřka na každém webu, který se dotaci věnuje. Pravidla Dešťovky pro bytové domy se však v leckterých parametrech liší. Nejprve tedy základní pravidla dotace:

 •  Stejně jako u rodinných domů, dosáhne žadatel maximálně na 50% z celkových realizačních výdajů. Pokud by tedy Dešťovka stála 100 000,-, dostane žadatel maximálně 50 000,-.

 • Realizaci Dešťovky nelze současně financovat ze dvou různých podpor.

 • Realizace Dešťovky u bytových domů nelze provádět svépomocí. Stavbu musí vždy provádět oprávněná osoba, způsobilá k takovému typu stavby.

Kdo může o dotaci žádat

Bydlíte v bytové domě a rádi byste využívali dešťovou vodu či šedou vodu pro zálivku okolí nebo i splachování, skvělé. O dotaci pro bytové domy mohou žádat následující subjekty:

 • vlastník stávajícího bytového domu,

 • stavebník nového bytového domu,

 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu,

 • pověřený vlastník jednotky,

Běžně o dotaci pro bytové domy žádá společenství vlastníků neboli SVJ.

Co je bytový dům z pohledu Dešťovky

Dotace dešťovka pro bytové domy podporuje hospodaření s dešťovou a šedou vodou. Zálivkou a primárně recyklací šedých vod může bytový dům ušetřit desítky tisíc ročně. Výše dotace se u většiny typů dešťovky odvíjí od konkrétního řešení a počtu zapojených bytových jednotek.

Není bytový dům jako bytový dům. Jak oprávněný subjekt definuje dotační výzva?

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má 4 a více bytových jednotek. Dotace se tedy vztahuje i na relativně malé bytové domy, ne nutně musí jít vždy o panelový dům s 21 byty a více.

K minimu 4 bytových jednotek dále dotace stanovuje, aby minimálně 51% užitné plochy domu sloužilo k trvalému bydlení. 

Z dotace jsou naopak vyloučeny nemovitosti nesloužící k trvalému bydlení, typicky kancelářské budovy nebo penziony. Dotace Dešťovka v rámci programu Nová zelená úsporám je tedy určený pouze za účely vylepšení bydlení.

Panelové domy mohou žádat o dotaci dešťovka

Jaké jsou podmínky Dešťovky pro bytové domy

Podobně jako v případě malé Dešťovky platí, že v ideálním případě má být využita celá plocha střechy pro sběr dešťové vody. Minimálně však alespoň polovina. V případě, že není technicky možné odvodnit více než 50% střechy není možné využít dotaci Dešťovka pro bytové domy.

Oproti klasické Dešťovce však lze u bytových domů využít i další plochy, jakými jsou terasy nebo garáže.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Výzva dotace také explicitně určuje kvalitativní parametry nádrží na dešťovou vodu. Ty musejí být ideálně umístěny pod zem a nesmí dojít k zamrznutí dešťové vody. Proto se nádrže v drtivé většině případů ukládají do nezámrzné hloubky. U bytových domů připadá v úvahu i umístění do technických prostor domu, kde nehrozí zamrznutí a negativní účinky denního světla.

Nádrže na dešťovou vodu musí být minimálně 2m3 velké a maximálně 50l na 1m2 odvodňované plochy. Pokud tedy máte 100m2 střechu, pak může být nádrž maximálně 50x100 - neboli 5m3.

Voda lze recyklovat i přímo v bytovém domě. Nemusí se vždy využívat centrální čistírna odpadních vod

Jaká řešení se nabízí a kolik může dům bytový získat z dotace

Dešťovka pro bytové domy nabízí podobná řešení jako klasická Dešťovka pro rodinné domy, konkrétně aktuální výzva podporuje:

 • Sběr dešťové vody ze střechy pro zálivku

 • Sběr dešťové vody pro zálivku a splachování

 • Využití šedé vody pro zálivku a splachování

 • Kombinaci využití šedých a vod dešťových

Typ opatření

Výše podpory

Sběr dešťové vody pro zálivku

30 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3

Sběr dešťové vody pro zálivku a splachování

50 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití šedé vody pro splachování

70 000 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití dešťové a šedé vody

90 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Zalévání zahrady bytového domu

Nádrž na zalévání zahrady je nejoblíbenější forma dotace pro rodinné domy. U bytových jednotek jde o méně časté řešení, protože většina nemovitostí nemá natolik velkou plochu zeleně ve svém okolí, o kterou by se muselo SVJ starat.

Investice pouze do nádrže na dešťovou vodu se vyplatí spíše v individuálních případech, např. u plochy zeleně od 200m2, pokud se o ní bytový dům stará a dotuje zalévání zahrady z vodovodu.

První varianta dešťovky nabízí finanční podporu ve výši 30 000 + 3 500 x velikost nádrže. V případě, že bytový dům koupí 10m3 nádrž, může být míra dotace až 30 000 + 35 000 = 65 000.

Pozor tento typ dotace nelze využít u novostaveb (bytových domů do 2 let od kolaudace).

Zalévání zahrady a splachování toalet

Druhou možností, na co čerpat Dešťovku pro bytové domy, je nádrž na dešťovou vodu, jejíž obsah je využíván pro zalévání zahrady a zároveň splachování. Tento typ řešení má pro bytový dům větší smysl, protože z výhod dešťové vody benefituje celý rok.

Nepříjemností spojenou s tímto řešením je nutnost udělat v domě nové rozvody vody, tak aby dešťová voda a voda pitná zůstaly oddělené. Zároveň je vhodná pro lokality s vyššími a konzistentními srážkami, aby nádrž na dešťovou vodu nemusela být přehnaně velká.

Druhá varianta nabízí finanční podporu ve výši 50 000 + 3 500 x velikost nádrže + 3 500 x počet napojených jednotek. Pokud je tedy v bytovce 21 bytů a pořídíte nádrž na 10m3, můžete získat až 50 000 + 35 000 + 73 500 = 158 500,-.

Využití šedé vody pro splachování

Řešení typicky vhodné pro panelový dům bez větší zeleně. Voda vzniklá v koupelně se přečistí v čističce šedých vod, která se umisťuje do technické místnosti domu. Takto přečištěná voda je pak využita pro splachování. Stejně jako ve druhém případě je nezbytné udělat nové rozvody vody do každé bytové jednotky.

O tomto řešení lze uvažovat de facto v každém bytovém domě, kde jsou toalety. Výhodou recyklace šedých vod je jejich neustálý koloběh a není tak potřeba pořizovat velkou nádrž, protože na toaletu prostě a jednoduše musíme každý den několikrát.

Na pořízení čistírny šedých vod a nové rozvody můžete dostat podporu 70 000 + + 3 500 x počet napojených jednotek. Při 21 bytech tedy 70 000 + 73 500 = 143 500,-.

Především na splachování toalet se dá v bytovém domě hodně ušetřit

Kombinace šedých a dešťových vod

Posledním typem Dešťovky pro bytové domy je kombinace nádrže na dešťovou vodu a šedou vodu. Bytový dům získá řešení pro zalévání zahrady i splachování toalety. Oproti druhé variantě se navíc využívá i šedá voda, takže nehrozí nedostatek přečištěných vod pro splachování.

Jde o nejkomplexnější titul ze všech nabízených, typicky vhodný pro bytové domy, které chtějí ušetřit za splachování a zároveň zálivku. Tento typ doporučujeme do lokalit s větší plochou zeleně a stabilními srážkami.

Na řešení můžete získat až 90 000 + 3 500 x velikost nádrže + 3 500 x počet napojených jednotek.

Jaký typ Dešťovky vybrat

Před realizací dešťovky v bytovce je nezbytné zpracovat odborný posudek, který posoudí ekonomický přínos řešení. Klíčové je na začátku vybrat správné řešení. K tomu je vhodné pozvat vodohospodáře, který s vámi váš záměr zkonzultuje a navrhne ideální řešení pro bytový dům.

S touto rozvahou vám rádi pomůžeme i my. Na základě spotřeby vody, úhrnu srážek, počtu bytových jednotek a odvodňované plochy vám doporučíme ideální řešení, které nebude mít návratnost v desítkách let, ale skutečně posune kvalitu vašeho bydlení.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Proč využít Dešťovku u bytového domu

Byť mohou výše uvedená řešení vypadat komplikovaně, není tomu tak. Dešťovka má jasné přínosy i pro bytové domy.

S rostoucí cenou vody se zlepšuje rentabilita

Návratnost investice nelze počítat z aktuálních cen vody. Je nutné započítat zdražování vody, které je od roku 1990 nejčastěji o 6,4 % meziročně. Vzhledem k energetické krizi není od věci počítat, že se tempo růstu cen ještě zrychlí.

Roste hodnota bytového domu a bytových jednotek

Energetická náročnost je dnes klíčový parametr při výběru nové nemovitosti ke koupi nebo nájmu. Hospodaření s dešťovými a šedými vodami snižuje energetickou náročnost domu. Výrazně se tak zvyšuje cena, za kterou jste schopni bytovou jednotku nabídnout na trh.

Ekologický aspekt a boj se suchem

Období sucha se nevyhýbá ani České republice. Vzpomeňme si také na krizi z léta 2022, kdy se části Francie a Itálie ocitly bez vody. Zajistit si recyklaci vod uvnitř objektu je tak bráno i jako preventivní řešení na horší časy.

Bojovat se suchem lze i pomocí dotace Dešťovka

Vyplatí se bytovému domu investovat do Dešťovky

Krásný příklad o využití šedé vody v panelovém domě popsal předseda SVJ ze Šluknovského výběžku. Tamní bytový dům začal využívat čištění šedých vod, když si spočítal, že denní spotřeba bytového domu s 22 byty na splachování je 0,65 m3, tedy 650 litrů. Na jeden byt to dělá v průměru 30 litrů za den, ročně pak  10 960 litrů. To jsou ve skutečnosti relativně nízké hodnoty, které jsou typické pro domy, kde většina obyvatel chodí do práce, kde také využívá toaletu.

Úspora na jednom kubíku vody byla 84,-, což dá dohromady roční úsporu kolem 1 000,- na jednu bytovou jednotku. Zdá se vám to málo? Ano, na první dobrou to tak může skutečně vypadat. Celý bytový dům ušetřil za rok 20 160,-. Celková investice při tom dosáhla 530 000,-. Jednoduchým propočtem se dostanete k návratnosti za 26 let.

Tento výpočet finanční návratnosti je však dalek pravdě. Protože nepočítá s rostoucí cenou vody v letech, přičemž platí, že voda ve zdražování dlouhodobě poráží inflaci. Zkusme si vypočítat reálnou návratnost se započtením inflace:

 • Voda zdražuje ročně o 6,4 procena

 • Průměrná cena vody je v roce 2023 117,- za kubík

 • Spotřeba na splachování je 240m3 za rok

 • Vyrobit kubík vody něco stojí, počítejme s 20,- a zdražováním taktéž v tempu 6,4% za rok

 • Jednoduchým propočtem se dostaneme k následující tabulce

Jak zdražuje voda

Cena vody bude v dalším roce dohánět skokový nárůst inflace

Investiční rozvaha se započtením inflace

Rok

Očekávaná cena za kubík vody

Cena za kubík šedé vody

Úspora na 1 kubíky vody

Cena za splachování bez úspory

Roční úspora

Kumulovaná úspora

Investice

2023

117,04 Kč

20,00 Kč

97,04 Kč

28 088,64 Kč

23 288,64 Kč

23 288,64 Kč

530 000,00 Kč

2024

124,53 Kč

21,28 Kč

103,25 Kč

29 886,31 Kč

24 779,11 Kč

48 067,75 Kč

530 000,00 Kč

2025

132,50 Kč

22,64 Kč

109,85 Kč

31 799,04 Kč

26 364,98 Kč

74 432,73 Kč

530 000,00 Kč

2026

140,98 Kč

24,09 Kč

116,88 Kč

33 834,18 Kč

28 052,33 Kč

102 485,06 Kč

530 000,00 Kč

2027

150,00 Kč

25,63 Kč

124,37 Kč

35 999,56 Kč

29 847,68 Kč

132 332,75 Kč

530 000,00 Kč

2028

159,60 Kč

27,27 Kč

132,32 Kč

38 303,53 Kč

31 757,94 Kč

164 090,68 Kč

530 000,00 Kč

2029

169,81 Kč

29,02 Kč

140,79 Kč

40 754,96 Kč

33 790,44 Kč

197 881,13 Kč

530 000,00 Kč

2030

180,68 Kč

30,88 Kč

149,80 Kč

43 363,28 Kč

35 953,03 Kč

233 834,16 Kč

530 000,00 Kč

2031

192,24 Kč

32,85 Kč

159,39 Kč

46 138,53 Kč

38 254,03 Kč

272 088,19 Kč

530 000,00 Kč

2032

204,55 Kč

34,95 Kč

169,59 Kč

49 091,39 Kč

40 702,28 Kč

312 790,47 Kč

530 000,00 Kč

2033

217,64 Kč

37,19 Kč

180,45 Kč

52 233,24 Kč

43 307,23 Kč

356 097,70 Kč

530 000,00 Kč

2034

231,57 Kč

39,57 Kč

192,00 Kč

55 576,17 Kč

46 078,89 Kč

402 176,59 Kč

530 000,00 Kč

2035

246,39 Kč

42,10 Kč

204,28 Kč

59 133,05 Kč

49 027,94 Kč

451 204,53 Kč

530 000,00 Kč

2036

262,16 Kč

44,80 Kč

217,36 Kč

62 917,56 Kč

52 165,73 Kč

503 370,26 Kč

530 000,00 Kč

2037

278,93 Kč

47,67 Kč

231,27 Kč

66 944,28 Kč

55 504,34 Kč

558 874,60 Kč

530 000,00 Kč

2038

296,79 Kč

50,72 Kč

246,07 Kč

71 228,72 Kč

59 056,61 Kč

617 931,22 Kč

530 000,00 Kč

2039

315,78 Kč

53,96 Kč

261,82 Kč

75 787,36 Kč

62 836,24 Kč

680 767,45 Kč

530 000,00 Kč

Graf návratnosti investice do recyklace šedých vod v bytovém domě

Návratnost v Dešťovky v bytovém domě nemusí být nesmyslně dlouhá

Netvrdíme, že se investice vyplatí v každé lokalitě. Někde bude malá spotřeba vody nebo úhrn srážek. Jinde zase náklady na nové rozvody budou nesmyslně vysoké a někde to prostě nebude možné technicky udělat. Nicméně provést vstupní analýzu návratnosti řešení lze všude.

Jak postupovat pokud máte zájem slyšet více o Dešťovce

 1. Začněte úvodní konzultací s námi -  je zdarma

 2. Připravíme pro vás návrh řešení s očekávanou návratností a vyýší investice

 3. Pomůžeme vám s prezentací řešení např. na schůzi SVJ

 4. Pokud budete mít zájem o dotaci, připravíme pro vás odborný posudek

 5. Pomůžeme vám vyřídit dotaci

 6. A konečně i se samotným řešením na místě

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma