Dotace na domovní čističku odpadních vod (ČOV) od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 09. 2022
Dotace na domácí čistírnu odpadních vod od A do Z

Zajímá vás dotace na domovní čističku odpadních vod (ČOV)? Rádi byste vaši domácí čistírnu financovali z dotace? Pak jste tu správně, poradíme vám, jak dotaci na domovní čističku (ČOV) získat.

Obsah článku

Co je dotace na domovní čistírnu odpadních vod?

Dotace na domovní čističku odpadních vod je finanční podpora zajišťována Ministerstvem životního prostředí na prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod. Laicky řečeno jde o dotaci s cílem zlepšit životní prostředí v obcích, kde není kanalizace a často dochází k vypouštění odpadních vod do povrchových vod (typicky potok) nebo podzemních (špatně fungující žumpa).

Pro koho je dotace na domovní čističku odpadních vod?

Hned na začátek je dobré vyjasnit, že dotace na domovní čističky odpadních vod je namířena na obce. Na rozdíl totiž od známé dotace Dešťovka, není dotace na domácí čističky pro jednotlivce, ale pro obce.

Dotace na domácí čistírny je určena pro obce

Ne zřídka se však setkáme s prosbou o vyřízení dotace na domovní čističku, avšak konkrétní fyzické osobě, nemůžeme v tomto ohledu vyhovět. Naopak platí, že o dotaci na domácí čistírnu by měla žádat obec a ta je také následně příjemcem dotace. Proto hned na úvod je dobré říci, že samotná čistírna nelze financovat dotací, ale více čistíren v obci ano. 

Jaké jsou podmínky dotace na domovní čistírnu

 • Dotace na domovní čistírny se vztahuje na soustavy v domovních čistíren v jedné obci.

 • Největší domovní čistička, na kterou se dotace vztahuje má kapacitu do 50 EO (ekvivalentních osob)

 • Ekonomicky či technicky se nevyplatí budovat standardní kanalizaci

 • Žadatelem tedy mohou být obce, které nemají kanalizaci a

 • stihnou se přihlásit k dotaci do 31.12.2023

 • a realizovat stavbu do 31.12.2026

Základní podmínky pro získání dotace na domovní čističku

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je výše dotace

 • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč

 • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace na domovní čistírnu se liší podle velikosti ČOV

10 klíčových podmínek dotace na domovní čistírnu odpadních vod

 1. Žádost o dotaci na domovní čistírnu můžete podat jen jednou.

 2. Žádost o dotaci se buď týká celé obce nebo prostorově oddělené části.

 3. Získání dotace pomůže minimálně 30% občanům obce/území

 4. Dotace se vztahuje jen na:

  • Rodinné  domy

  • Bytové domy

  • Stavba pro rodinnou rekreaci (pokud je využívána pro trvalé bydlení)

  • Objekt k bydlení

  • Zemědělská usedlost

 • Uzavřít smlouvu s majitelem nemovitosti, kde se domovní čistírna odpadních vod realizuje

 • Domovní čistírny musí splňovat kvalitativní parametry, s tím vám rádi poradíme

 • U nemovitostí, kde se nyní využívá jímka, je potřeba se ji zbavit 

 • Hydrogeologický posudek s kladným nálezem, tam kde se bude přečištěná odpadní voda využívat pro zálivku

 • Počítat s tím, že příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu na 10 let

  • Pravidelné kontroly

  • Vést deník

  • apod. rádi vám poradíme

 • 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených domovních čističek

 • Návod krok za krokem aneb jak reálně získat dotaci na čističku

  Protože máme za sebou již několik úspěšných dotací na domovní čističku odpadních vod, připravili jsme pro vás seznam kroků, jak dotaci získat. Ano, šli jsme do detailu. Věříme, že ale jako budoucí majitel domovní čistírny nebo jako starosta či člen zastupitelstva, bližší informace oceníte.

  Jak získat dotaci na domovní čističku odpadních vod (ČOV) krok za krokem

  • Prvotní konzultace se zástupci obce

    • Nasdílíme naše zkušenosti

    • Společně zhodnotíme realizovatelnost

    • Provedeme a vysvětlíme vám podmínky dotace

  • Připravíme vám cenovou nabídku na vypracování dokumentů pro žádost o dotaci

    • Technicko-ekonomická studie,

    • odborný posudek,

    • kontrolní rozpočet

  • Zajistíme si podklady pro studii

    • územní plán,

    • plán rozvoje vodovodů a kanalizací,

    • příp. kanalizační řád apod.

  • Předjednání záměru na vodoprávním úřadu

  • Vypracování dokumentů pro žádost o dotaci

    • Technicko-ekonomická studie,

    • odborný posudek,

    • kontrolní rozpočet

  • Sezení se všemi občany obce 

    • Přijedeme, představíme, vysvětlíme :-)

    • většinou kulturní dům, obecní klubovna apod.

  • Soupis závazně se přihlašujících účastníků

  • Úprava dokumentů na konkrétní počty účastníků

    • úprava posudku,

    • úprava kontrolního rozpočtu

  • Zajistíme kladné stanovisko krajského úřadu

  • Zajistíme kladné stanovisko vodoprávního úřadu

  • Žádost o dotaci

  • Přislíbení dotace fondem

  • Sezení se zástupci obce

    •  vznik SoD na projektovou dokumentaci (DSP + ING + VV a R, DPS)

  • Podpis smlouvy

  • Geodetické zaměření obce

  • Hydrogeologický posudek

  • Vypracování projektové dokumentace + výkazu výměr a rozpočtu

  • Vyřízení společného povolení

  • Vypracování dokumentace pro provádění stavby

  • Zajištění dodavatele stavby

  • Realizace stavby (Zakra jako autorský dozor)

  • Předání stavby a kolaudace

  • Podpisy smluv o servisu a o předání do vlastnictví po 10 letech apod.

  Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

  Často se také u dotace ptáte na:

  Jaká domovní čistička splňuje podmínky dotace?

  • Výzva k dotaci přímo zmiňuje, že musí jít domovní čistírnu odpadních vod s certifikací CE. Jakou má například čistírna Monocomp či AT6.

  • Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální produkce odpadních vod, na níž je domovní čistička odpadních vod projektována.

  • Oddělený prostor pro akumulaci kalu.

  • Má vzdálený monitoring

  • Má řídící jednotku

  jaké parametry musí čistírna splňovat

  Na jaké všechny výdaje se dotace vztahuje?

  Dotace na domovní čističku odpadních vod se vztahuje na tzv. způsobilé výdaje. Jmenovitě:

  • Domovní čistírny odpadních vod

  • Instalaci a zprovoznění zařízení

  • Projektové práce, posudky apod. - maximálně však do výše 10% celkových výdajů

  • Publicitu projektu - informování, že projekt byl financován z veřejných peněz

  S čím Zakra pomůže při dotaci o domovní čistírnu?

  Naše společnost vám bude podporou od začátku do konce. Naše největší přidaná hodnota je v projekční části. Zajistíme veškeré studie, projekty a povolení. Zároveň připravíme celou realizaci a zajistíme dodání domovních čistíren. Prostě a jednoduše budeme parťákem pro zastupitelstvo obce, stejně jako pro majitele nemovitosti, kde se bude domovní čistírna realizovat.

  Kde najdu text výzvy 7/2021 o dotaci na domovní čističku odpadních vod?

  Kompletní text dotace naleznete zde.

  - 1000

  Sleva 1 000 Kč na naše služby

  Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

  Chci konzultaci zdarma