Decentrální čištění odpadních vod v obcích aneb dotace na domovní čistírny

kraus@zakra.cz Michal Kraus
30. 05. 2023
cisticka-odpadnich-vod.jpg

Decentrální čištění odpadních vod v obcích je velké téma posledních let. Menší obce, které plánovaly výstavbu centrální čističky odpadních vod se po aktualizaci položkového rozpočtu na výstavbu ČOV a kanalizace dostaly do situace, kdy nejsou schopny tento plán realizovat. Vedle toho však v českých obcích přetrvává neutěšený stav likvidace odpadních vod. Jak z toho ven?

Obsah článku

Co je decentrální čištění odpadních vod?

Decentrální čištění odpadních vod obecně znamená individuální způsob likvidace a čištění odpadních vod. Týká se tedy obcí a osob, kteří nemají možnost připojení ke kanalizaci

Vodní zákon v případě decentrálního čištění odpadních vod rozlišuje 2 možnosti:

Z pohledu preferencí stojí v zákoně tato hierarchie:

 1. Kanalizace a kanalizační přípojky, není-li technicky či finančně reálné pak

 2. Domovní čistírna odpadních vod nebo septik, není-li technicky možné pak

 3. Žumpa.

Domácí čistička odpadních vod je moderním představitelem decentrálního čištění odpadních vod

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Proč uvažovat o decentrálním čištění v obci

Bavíme-li se o decentrálním čištění v obci, pak mluvíme o vybudování soustavy domácích čističek odpadních vod. Tedy výrazně modernějším způsobu čištění, než který v menších obcích probíhá.

Současná likvidace odpadních vod v obci je v tristním stavu

Stav likvidace odpadních vod ve spoustě obcí je dnes nešťastný. Naprostým standardem jsou prosakující jímky, odpadní vody vedené trativodem bůhvíkam nebo septik s přepadem do vodního toku.

Ani jedno z těchto řešení není správné a dovolené, přesto tolik běžné. Je prakticky jisté, že bez státní podpory se tento stav likvidace odpadních vod v dohledné době nezmění. 

Septik s přepadem do trativodu od A do Z
Související článek Septik s přepadem do trativodu od A do Z

Lidem v obci hrozí pokuty

Kromě technologicky zastaralého přístupu k likvidaci odpadních vod, stojí za zmínku i legální aspekt věci.

Majitelé jímek jsou povinni o každém vývozu jímky uchovávat doklady, a to až 2 roky zpětně. Za nedodržení těchto podmínek hrozí lidem i právnickým osobám pokuta. Navíc lze jednoduše spočítat, jak častý by měl vývoz být. 

Další hrozbou je nelegální vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových. To se týká všech majitelů septiků s přepadem či prosakující jímkou. 

Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout
Související článek Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout

Pořízení domovní čistírny může být finančně nedostupné

Lidé v obci by často rádi současný stav vyřešili, ale nemají prostředky na realizaci domácí čističky na klíč. Průměrná cena realizace ČOV na klíč se dnes pohybuje v cenovém rozpětí 160 až 220 tisíc. V závislosti na výběru čističky či komplikovanosti stavby.

Takovou částku lidé raději investují do zateplení či tepelného čerpadla. Čištění odpadních vod je až na poslední koleji.

Jaká je nejlevnější čistírna odpadních vod na trhu?
Související článek Jaká je nejlevnější čistírna odpadních vod na trhu?

Decentrální čištění přináší úspory

Výměna žumpy za domovní čistírnu však skýtá dlouhodobé finanční benefity. Oproti žumpě ušetříte výrazně za vývoz. Navíc je možné využít přečištěnou odpadní vodu k zalévání zahrady.

Starou jímku je pak možné přeměnit na nádrž na dešťovou vodu a ještě k tomu dostat finanční příspěvek (Dotace Dešťovka).

S domovní čistírnou ušetříte nemalé peníze

Vývoz jímky: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení
Související článek Vývoz jímky: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení

Jaké obce mohou uvažovat o decentrální čištění odpadních vod?

Aktuálně mají povinnost vybudovat centrální ČOV obce s více, než 2 000 obyvateli. Jedná se však o snížení limitu na 1 000 obyvatel. Kde budou brát menší obce finance na výstavbu není jasné.

Nicméně zákon stále nemyslí na obce menší 1 000 obyvatel. Pro většinu z nich je nereálné postavit kanalizaci. Mají tedy ideální příležitost využít dotaci na domovní čistírny odpadních vod

Povinnost vybudovat ČOV a kanalizaci: Kdy? Jak? A proč?
Související článek Povinnost vybudovat ČOV a kanalizaci: Kdy? Jak? A proč?

Dotace na centrální čištění. Domovní čistírny s dotací až 150 000,-

Každá obec pod 2 000 obyvatel může aktuálně žádat o dotaci na soustavu domovních čistíren odpadních vod. 

Základní podmínky dotace

 • Dotace na domovní čistírny se vztahuje na soustavy v domovních čistíren v jedné obci.

 • Největší domovní čistička, na kterou se dotace vztahuje má kapacitu do 50 EO (ekvivalentních osob)

 • Ekonomicky či technicky se nevyplatí budovat standardní kanalizaci

 • Žadatelem tedy mohou být obce, které nemají kanalizaci

 • Domovní čistírna bude instalována do minimálně 30% domácností v obci

 • Obec bude domovní čistírny ve správě 10 let

Dotace na decentrální čištění odpadních vod

Jak postupovat, pokud stojíte o dotaci na “decentrál”

 1. Prvním krokem je vždy obecná diskuse na zastupitelstvu. Vždy je dobré, když mají zastupitelé shodu nad tím, že chtějí odpadní vody v obci řešit.

 2. Následně je vhodné potkat se s profesionálem. Ideálně vodohospodářem, který vám představí a vysvětlí, co decentrální čištění odpadních vod přináší. Jaké jsou výhody a nevýhody. K tomuto kroku můžete využít i naší bezplatné konzultace.

 3. Následuje technicko-ekonomická studie. Jde o dokument, který porovnává jednotlivé varianty likvidace odpadních vod z pohledu finanční náročnosti a vlivu na životní prostředí. Tento dokument následně slouží zastupitelstvu jako opěrný dokument pro další rozhodování a dodržení jednání s péčí řádného hospodáře.

 4. Po vypracování studie je vhodné uspořádat setkání s občany, představit jim záměr a začít sbírat zájemce o domovní čistírnu.

 5. Pokud se podaří “přesvědčit” alespoň 30% domácností. Je čas na přípravu podkladů pro dotaci. Typicky jde o odborný posudek, předjednání na kraji (PRVK) a s vodoprávním úřadem.

 6. Od tohoto kroku je již potřeba postupovat skrze výběrová řízení na:

  1. Projektanta

  2. Technologii

  3. Realizátora

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Klíčová úskalí dotace 

Není všechno zlato, co se třpytí. Každé mince má dvě strany. Jaká jsou hlavní úskalí dotace na decentrální čištění odpadních vod.

 1. Mezi dotací a pořizovacími náklady vznikne rozdíl, který buď hradí obec nebo se o částku podělí s občany.

 2. Čističky musí obec 10 let zodpovědně provozovat. 

 3. Výběr domovních čistíren pro dotaci je omezený. Málokterá splní přísné podmínky dotace.

 4. Přesvědčení třetiny obce nebývá vždy jednoduché. 

 5. Proces získání dotace a realizace je běh na dlouho trať. Celá akce určitě zabere minimálně rok.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku