Septik s přepadem do trativodu od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 12. 2022
Jak na septik s přepadem do trativodu

Septik s přepadem do trativodu je řešením, kdy se přečištěné odpadní vody vsakují přímo na pozemku pomocí trativodu. Septik s přepadem se hodí k větším pozemkům, kde není možná likvidace odpadních vod do vod povrchových nebo se nehodí domovní čistírna odpadních vod. Co je to trativod? Na co myslet, a co je k septiku s přepadem potřeba udělat? To vše se dozvíte v našem článku.

Obsah článku

Septik s přepadem do trativodu je vodní dílo, k jehož realizaci je potřeba projekt a povolení. Trativod je způsob likvidace přečištěných odpadních vod vsakem přímo na pozemku. K realizaci septiku s přepadem do trativodu je nutné provést hydrogeologický průzkum.

Co je trativod

Trativod je podzemní stavba, která slouží ke vsakování přečištěných odpadních vod ze septiku s filtrem. Trativod se dříve využíval i k odvádění dešťových vod. Toto řešení dnes úspěšně nahrazují nádrže na dešťovou vodu, na které lze čerpat dotace.

Trativod si můžete představit jako jámu, vyplněnou pískem nebo štěrkem, alternativně pak drenážním systémem. Smyslem trativodu je vsakování odpadních nebo dešťových vod přímo na pozemku.

Pojem trativod je tedy archaický pojem pro dnešní vsakovací či drenážní zařízení. Výhodou trativodu je, že lze udělat svépomocí.

Dnes už se místo klasického trativodu využívají spíš vsakovací bloky

Co je septik s přepadem

Septik s přepadem je vodní dílo (podle vodního zákona), které čistí odpadní vody uvnitř septiku s pomocí pískového nebo biologického filtru. Voda z filtru následně odtéká do trativodu, kde dochází ke vsakování.

Alternativou pro septik s přepadem do trativodu je septik s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových.

Za zmínku také stojí, že pro realizaci septiku s přepadem je nezbytný hydrogeologický posudek, který určí, zda je možné v dané lokalitě vsakovat nebo nikoliv. Pro možnost přepadu je klíčové podloží (nemělo by jít o jílovitou zem) a výskyt studní, tak aby nedošlo ke kontaminaci vody.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak udělat trativod k septiku

Ověřte si, že je septik s přepadem do trativodu proveditelný

Jak už jsme si řekli výše, jde o vsak a ke vsaku je potřeba hydrogeologický posudek. Vedle toho doporučujeme před samotnou realizací konzultovat svůj záměr s projektantem septiku a případně i vodoprávním úřadem.

Díky posudku a projektu budete mít představu, jak velký trativod musí být a kolik vody se bude ze septiku vsakovat. Doporučujeme se i dobře zamyslet nad výběrem místa pro trativod. Vzhledem k objemu vsakované vody hrozí podmáčení, vybírejte tedy na zahradě místa, kde netrávíte volný čas a zároveň nejsou blízko sousedům. Pokud si nejste jisti, kam vsak umístit, využijte naší bezplatné konzultace.

Realizace trativodu pro septik

Začněte výkopem podle projektové dokumentace, kde je velikost vsaku počítána. Vzhledem k velikosti vsaků se doporučuje využít bagru. Vykopejte samotný vsak i místo na potrubí vedené z filtru septiku.

Po výkopu se ukládá potrubí, které vede přečištěné odpadní vody do vsaku. Nezapomeňte na revizní šachtu, která musí být mezi filtrem a samotným vsakem, tak aby bylo možné kontrolovat kvalitu čištění septiku.

Do jámy pro vsak nasypte hrubé kamenivo, zhruba do třetiny. Na kamenivo se pokládá jemnější frakce - písek nebo štěrk. Do této části je přivedeno děrované potrubí, tak aby byl vsak rovnoměrně rozprostřen po celé délce trativodu.

Potrubí se opět obsype kamenivem a přikryje geotextilií. Následně se celý trativod zasype hlínou a zmizí nám z očí.

Po realizaci septiku s přepadem do trativodu nebude vsakovací místo vidět

Je septik s přepadem do trativodu legální

Septik s přepadem do trativodu je povolen za předpokladu, že:

  • se jedná o tříkomorový septik s dodatečným filtrem

  • je k septiku projekt od autorizovaného vodohospodáře

  • je hotový hydrogeologický posudek

  • máte vyřízené povolení k septiku

Vsakovat odpadní vody ze septiku je věc dovolená vodním zákonem, má ale několik důležitých podmínek, které je potřeba splnit. Rozhodně není povolené svévolné vypouštění septiku na vlastní zahradu bez splnění výše uvedeného. V úvahu nepřipadá realizace žumpy nebo jímky s přepadem do trativodu. Likvidace odpadních vod na pozemku bez přečištění není zákonem umožněna. Naopak za porušení těchto pravidel hrozí pokuta.

Projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Alternativy k trativodu

Alternativou k septiku s přepadem do trativodu je septik s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových. Toto řešení se nabízí, máte-li v blízkosti pozemku vodní tok nebo nádrž. Typicky potůček nebo rybník.

V úvahu ještě připadá umístění akumulační nádrže za septik pro sběr přečištěné vody a její využití pro zálivku zahrady. Toto řešení je však z pohledu zákona hodnoceno jako přepad do trativodu, tedy vsak. Opět je potřeba hydrogeologický posudek, projekt a povolení.

I septik s přepadem do trativodu vyžaduje povolení

Povolení septiku s přepadem

Povolení septiku s přepadem do trativodu je stejné jako povolení septiku s likvidací odpadních vod do vod povrchových nebo povolení domovní čistírny odpadních vod.

Septik s přepadem se nejčastěji povoluje klasickým vodoprávním řízením, protože takřka žádný septik nemá certifikaci CE, která by umožňovala povolení přes ohlášku. Pravdou také je, že vodoprávní úřady nechtějí povolovat septik na ohlášku, proto vždy volíme klasické řízení.

Na co nezapomenout před realizací septiku s přepadem

  1. K septiku s přepadem do trativodu potřebujete hydrogeologický posudek

  2. Je-li vsak pomocí trativodu možný, pokračuje se projektem septiku

  3. Po vyhotovení projektu je na řadě povolení septiku

  4. Teprve až dokončení byrokratického kolečka je možné realizovat septik s přepadem do trativodu

  5. Septik s přepadem si můžete nechat udělat na klíč. Poptejte nás pro nezávaznou cenovou nabídku

Septik na klíčMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma