Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 06. 2023
Tříkomorový septik s filtrem

Tříkomorový septik s filtrem se hodí prakticky na každou chatu. Svou funkčností se vyrovná i klasické domovní čistírně odpadních vod a nabízí zajímavou alternativu pro čištění odpadních vod, která se obejde bez elektřiny. Na druhé straně má tříkomorový septik s filtrem i pár nevýhod. Více si řekneme v tomto článku.

Obsah článku

Samonosný tříkomorový septik za dobrou cenu

Samonosný septik není potřeba obetonovat. To platí v místech bez výskytu podzemní vody. Samonosné septiky jsou plastové a ukládají se na betonovou desku.

Hledáte samonosný tříkomorový septik za dobrou cenu? Máme pro vás řešení. V naší nabídce naleznete plastový a samonosný tříkomorový septik, který lze doplnit o biologický či plastový filtr.

Samonosný plastový tříkomorový septikJedná o septik vhodný:

 • Pro rodinný dům i chatu

 • 4 osoby i celou rodinu. Úplně v pohodě obslouží 2 až 6 osob.

Schéma septiku

Schéma tříkomorového septiku, který se doplňuje o filtr

Parametry septiku

Počet osob

Objem v m3

Průměr (mm)

Výška (mm)

Hmotnost

Cena septiku bez DPH

2 až 6

3

1 600

2 000

140

19 500,-

Nabízíme tříkomorový septik za vynikajících 19 500,- bez DPH. Při realizaci septiku k rodinnému bydlení je možné dokonce uplatnit sníženou sazbu DPH (15%). K septiku nezapomeňte vybrat ještě pískový či biologický filtr, který zajistí splnění kvality čištění.

Nezávazné naceněníMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Samonosný septik: Jak ho postavit

Samonosný septik naznačuje, že nebude třeba ho obetonovávat. To samozřejmě platí, pozor však na místa s výskytem jílu či podzemní vody. V těchto případech se vyplatí zpevnit konstrukci septiku.

Stavební postup: Jak postavit samonosný septik

Stavební postup

 1. Nejprve provedeme výkop pro šachtu.

 2. Jakmile je výkop připravený, proveďte betonáž dna o tloušťce 100 - 150 mm.

 3. Po ztvrdnutí betonu, umístěte do výkopu septik. Dno musí být před tím zbaveno ostrých výstupků a nečistot.

 4. Septik napouštějte vodou a postupně obsypávejte, tak ať je tlak vody a vnějšího okolí rovnoměrný.

 5. Septiky typu SK1-EK jsou samonosné a pochozí, ale nesmí se po nich jezdit autem. Pokud je potřeba přejet přes septik, je nutné ho obetonovat a použít betonový nebo litinový pojezdový záklop.

 6. V případě, že se objeví spodní voda, je nutné septik také obetonovat. O této skutečnosti je také nutné informovat výrobce.

 7. V situacích, kde bude na plastovém krytu septiku větší vrstva zeminy než 700 mm, použijte strop nádrže jako falešné bednění pod armovaný beton o tloušťce 150 mm. V takovém případě je nutné betonový strop vynést armaturou do rostlého terénu nebo provést celkové obetonování nádrže.

Co je tříkomorový septik s filtrem

Tříkomorový septik s filtrem je zařízením, které čistí odpadní vody až s 97% účinností. Tvoří ho 2 stavební objekty - septik a filtr. Běžně se umisťuje k rekreačním objektům.

Definovat tříkomorový septik s filtrem můžeme z různých perspektiv. Začneme-li legislativou, pak vodní zákon považuje tříkomorový septik s filtrem za vodní dílo. Naplňuje totiž charakteristiku vodního díla podle §55.

Tříkomorový septik s filtrem můžeme definovat i z pohledu funkčního. Jde o dvě oddělené nádoby. První je septik se 3 komorami, kterými odpadní voda postupně protéká a mechanicky se zbavuje nečistot. Ze septiku, tak již vychází předčištěná odpadní voda.

Ta následně natéká do filtru, a to buď biologického (biofiltr) nebo pískového, kde dochází k finálnímu dočištění.

Takto zpracovanou odpadní vodu je pak možné vypouštět do blízkého toku, případně vsakovat na pozemku, pokud to dovolí hydrogeologický posudek. Pryč jsou doby, kdy bylo možné vypouštět obsah septiku na zahradu nebo ho trativodem odvádět z pozemku. Odpadní vodu ze septiku je nutné řádně zlikvidovat.

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Jak se liší od klasického septiku, který známe z historie

Septik bývá občas zaměňován s žumpou. Vždy šlo, ale o zařízení, které mělo více komor a alespoň částečně čistilo odpadní vody. Na podobném principu fungují i dnešní septiky. Rozdíl je ve filtrech, které se za septik přidávají a zajišťují maximální účinnost přečištění.

Dnes již není možné instalovat k nové bydlení či chatě pouze septik a mechanicky předčištěné odpadní vody vypouštět na zahradu či rovnou do vodoteče.

Cena septiku

Jaká je cena za nový samonosný septik? Níže představujeme naši nabídku. Do ceny je nutno započítat i cenu za biologický či pískový filtr, bez kterého nemůže septik fungovat, ani být povolen.

Cena za septik je 19 500,- bez DPH. Celková sestava s biologickým filtrem stojí 39 000,- bez DPH a s pískovým filtrem 38 400,- bez DPH.

Jaká je cena za tříkomorový septik?
Související článek Jaká je cena za tříkomorový septik?

Výrobek

Cena bez DPH

Samonosný septik pro 2 až 6 osob

19 500,-

Biologický filtr

19 500,-

Zemní (pískový filtr)

18 900,-

Dnešní septik funguje v symbióze s filtrem

 1. Septik pro své fungování využívá všechny komory. V první komoře dochází k odstranění pevných částic a anaerobnímu rozkladu. Zde se usazuje většina kalu.

 2. Po první fázi natéká odpadní voda do druhé komory, kde sedimentuje jemný kal.

 3. V poslední komoře dochází k odstranění posledních pevných částic. Po dokončení tohoto procesu je voda zbavena zhruba 40 až 50% nečistot

 4. Ve druhé fázi čištění je využitý filtr, kterým odpadní voda protéká a je zbavena dalších zhruba 45% nečistot.

 5. Výsledkem je přečištěná odpadní voda, kterou je možné vsakovat nebo vypouštět do vodního toku či jednotné kanalizace v obci.

Jak funguje tříkomorový septik?
Související článek Jak funguje tříkomorový septik?

Vypouštění septiku na zahradu je možné s filtrem

Vypouštění septiku s filtrem na zahradu je možné, ale až po instalaci filtru a pozitivním nálezu hydrogeologa. Ten musí zpracovat hydrogeologický posudek, který se společně s projektem dokládá při povolení septiku pro vypouštěním na zahradu.

Je povolené vypouštění septiku na zahradu?
Související článek Je povolené vypouštění septiku na zahradu?

Septik a legislativa

Septik je ze zákona vodním dílem. Stejně jako domácí čistička odpadních vod (ČOV). K jeho pořízení je tedy nezbytné následovat administrativní kolečko.

Projekt septiku

K pořízení septiku je nezbytná odborná práce autorizovaného vodohospodáře. Ten vypracuje projekt septiku dle platných norem, s ohledem na místní podmínky. Výsledkem je zhruba 30 stránkový dokument.

Ukázka projektu septiku

Projekt septiku: Vše, co potřebujete vědět
Související článek Projekt septiku: Vše, co potřebujete vědět

Povolení septiku

Povolení septiku se v 99% případů řeší vodoprávním řízením, které je naprosto totožné s povolením domovní ČOV.

Na rozdíl od domovní čistírny odpadních vod nemá většina septiků certifikaci podle §15a vodního zákona a nelze je povolit ohláškou.

Před vyřizování povolení septiku, respektive zahájením vodoprávního řízení je nezbytné podniknout tyto kroky:

 1. Nechat si zpracovat hydrogeologický posudek (platí v případě, že odpadní vody vsakujete)

 2. Nechat si připravit projekt septiku

 3. Sehnat vyjádření dotčených orgánů k projektu, nejčastěji jde o:

  • Odbor životního prostředí

  • Povodí

  • Správce technické infrastruktury (voda, kanalizace, elektřina, plyn a další)

  • Ostatní orgány podle lokality

Povolení septiku od A do Z v roce 2024
Související článek Povolení septiku od A do Z v roce 2024

Pokuta za septik

V médiích se také často skloňuje pokuta za septik. Jde však o záměnu pojmosloví. Novela vodního zákona z roku 2019 povinuje majitele bezodtokých jímek (žump) k pravidelnému vývozu a uchovávání dokladů až 2 roky zpětně.

To se samozřejmě vztahuje i na majitele septiků, kteří nemají zařízení doplněné o filtr. V takovém případě jsou povinni obsah vyvážet za stejných podmínek jako majitelé žumpy.

Pokuta za septik a žumpu, a jak se ji vyhnout?
Související článek Pokuta za septik a žumpu, a jak se ji vyhnout?

Septik načerno bez povolení

Velmi často se také setkáváme s chutí postavit septik načerno bez získání příslušných povolení. Velmi hojně se to pravděpodobně i děje. Má to však několik důsledků:

 1. Na úřadě jste tím pádem dále vedeni jako majitelé bezodtoké jímky (žumpy) a vztahuje se na vás povinnost pravidelně vyvážet a uchovávat doklady (viz pokuta za septik)

 2. Dochází k nepovolené likvidaci odpadních vod, za což hrozí jiný typ pokuty až do výše 20 000,-, kterou lze uložit opakovaně

Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout
Související článek Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout

Septik vs. alternativy

K likvidaci odpadních vod nemusíte vždy využít septik. K rodinnému domu se častěji instalují domovní čistírny odpadních vod, popřípadě se lidé zajímají o rozdíl septiku s klasickou jímkou (žumpou).

Rozdíl mezi septikem a jímkou

Za septik považujeme zařízení, které odpadní vody čistí. Nikoliv jen akumuluje, jako v případě žumpy. Níže uvádíme

 1. Septik čistí odpadní vody

 2. Septik nemusíte pravidelně po naplnění vyvážet

 3. Septik je vodním dílem

 4. K septiku je potřeba projekt

 5. Přečištěné odpadní vody ze septiku lze vypouštět na zahradu

Rozdíly

Septik s filtrem

Jímka (žumpa)

Čištění odpadních vod

Ano

Ne

Pravidelný vývoz po naplnění

Ne

Ano

Vodní dílo

Ano

Ne

Potřeba projektu

Ano

Ne

Vypouštění na zahradu

Ano

Ne

Jímka a septik mají i společné rysy

Jímka a septik jsou si však podobné v tom, že ke svému fungování nepotřebují elektřinu. Tím se obě technologie zásadně liší od fungování domovní čistírny odpadních vod.

Největší rozdíly: Žumpa vs. tříkomorový septik vs. domácí ČOV
Související článek Největší rozdíly: Žumpa vs. tříkomorový septik vs. domácí ČOV

Rozdíl mezi septikem a čističkou odpadních vod

Rozdílů mezi domácí čističkou odpadních vod a septikem je výrazně méně, než v prvním případě. Obě technologie totiž čistí odpadní vody s vysokou účinností. Hlavními 2 rozdíly jsou:

 1. Potřeba elektřiny u domácí čističky

 2. Vhodnost k rodinnému bydlení

Rozdíly

Septik s filtrem

Domácí ČOV

Čištění odpadních vod

Ano

Ano

Pravidelný vývoz po naplnění

Ne

Ne

Vodní dílo

Ano

Ano

Potřeba projektu

Ano

Ano

Vypouštění na zahradu

Ano

Ano

Potřeba elektřiny k čistícím procesům

Ne

Ano

Vhodnost k rodinnému domu

Ne

Ano

Vhodnost na chatu

Ano

Ano (vybrané kusy)

Jakou domovní čistírnu odpadních vod pořídit na chatu?
Související článek Jakou domovní čistírnu odpadních vod pořídit na chatu?

Jak velký septik pořídit

Velikost septiku při výběru septiku. Není potřeba však složitě počítat objem a spotřebu vody v domácnosti. Většina výrobců u každého výrobku píše, pro kolik osob je vhodný. Pokud si však chcete správnou velikost ověřit, pak můžete využít následující logiku:

 1. Voda v septiku může mít zdržení až 72 hodin (3 dny)

 2. 1 osoba za den vyprodukuje 100 litrů odpadních vod (0,1 m3)

Z toho vyplývá, že např. 3 osoby by měli koupit septik o velikosti 0,9 m3, protože 3 (dny) x 0,3 (denní produkce odpadních vod u 3 osob) = 0,9 m3.

Jak velký septik pro 4 osoby

Septik pro 4 osoby by měl být ideálně velký tak, aby pojmul 1,2 kubíku odpadních vod. Doporučujeme však kupovat větší.

Analogicky může postupovat při výpočtu velikosti septiku pro 4 osoby. Tedy 3 x 0,4 a dostáváme výsledek 1,2 m3. Většina septiků pro 4 osoby však bývá dimenzována na výrazně větší objem. Například náš samonosný septik má nátokovou kapacitu až 3m3.

Jak velký septik pro rodinný dům a na chatu pořídit?
Související článek Jak velký septik pro rodinný dům a na chatu pořídit?

Vývoz septiku

Vývoz septiku je také často diskutovaným tématem. Platí, že tříkomorový septik s filtrem se obejde bez vyvážení. Jak už víte, tak septik není nutné po naplnění vyvážet, jako tomu je v případě žumpy.

Dle instrukcí výrobce by však měl být alespoň 1x ročně vyvezen fekálním vozem jeho celý obsah, aby nedocházelo k zanesení septiku.

Podobná doporučení platí i pro údržbu domovní čistírny odpadních vod.

Septik bez vyvážení: Jde to, ale jedině s filtrem
Související článek Septik bez vyvážení: Jde to, ale jedině s filtrem

Výhody a nevýhody septiku s filtrem

Septik má několik svých nesporných výhod, ale také nevýhod, se kterými se vyplatí počítat. Pokud nevíte, jaké jsou hlavní rozdíly mezi čistírnou odpadních vod, septikem a žumpou, doporučujeme nejprve pokračovat zde.

Výhody septiku

Nepotřebuje elektřinu. Tříkomorový septik s filtrem se nepřipojuje k elektřině, na rozdíl od klasické domovní čistírny odpadních vod. Funkčně má tak blíže ke kořenové čističce. Majitelé septiku si každý rok ušetří platbu za 500 až 600 kWh, které běžně spotřebuje domovní ČOV.

Je odolný vůči nárazovému provozu. Tříkomorový septik s filtrem nepotřebuje pravidelnou zásobu živin, funguje na jiném principu, než domovní čistírny, kterým může odluka od černých vod přivodit klinickou smrt.

Je levnější. Tříkomorový septik s filtrem vás vyjde o něco levněji, než ostatní varianty. Filtr i septik se dají pořídit za cenu kolem 50 000,-. Tedy za hodnotu, na které většina domovních čistíren začíná.

Nevýhody septiku

Septik potřebuje více prostoru. Zatímco u domovní ČOV si děláte prostor pouze pro čističku (pokud tedy nejde o čistírnu s akumulační nádrží), u tříkomorového septiku musíte počítat i s prostorem pro filtr.

99% septiků není certifikovaných. Naprostá většina tříkomorových septiků s filtrem nemá potřebnou CE certifikaci, která je nezbytná pro povolení na ohlášku. Majitelé septiku jsou tak odkázáni na klasické povolení, kdy musí 2x ročně odebírat vzorky.

Přibyde starost s filtrem. Filtr přidaný za septik bude potřeba čas od času revitalizovat. V případě biofiltru je nutné opláchnout membrány, u pískového filtru pak vyměnit obsah nebo písek vyprat.

Vyšší náklady za realizaci na klíč. Jednou z nejvyšších položek při realizaci septiku na klíč je odvoz zeminy. V momentě, kdy se kope jáma pro septik a filtr, rostou samozřejmě náklady.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kam se hodí se septik s filtrem

Jak již je patrné ze součtu výhod a nevýhod, doporučujeme tříkomorový septik s filtrem nejčastěji u rekreačních objektů. Doporučení se především opírá o schopnost septiku poradit si s nárazovým provozem, který je pro rekreačním objekty typický.

U rodinných domů dáváme běžně přednost domovní čistírně odpadních vod. Jednak kvůli možnosti povolení na ohlášku, a také proto, že moderní čistírny jsou již vybaveny řídící jednotkou, díky které je provoz čistírny velmi jednoduchý.

Navíc jsou některé čistírny již vybaveny tak, že nevyvstává problém s jejich odkalováním. Tento “problém” zůstává zatím u septiků neřešen. Při intenzivním využití byste se tak museli pravidelně starat o odkalování první komory.

Tříkomorový septik je tedy ideální řešení na chatu, kde nechcete pravidelně vyvážet žumpu

Kam nemůže tříkomorový septik, tam nastrčí domovní čistírnu odpadních vod

Biofiltr vs. zemní filtr

Nyní už k zásadnějším tématům. Jaký filtr vybrat? Je lepší biofiltr nebo klasika ověřená časem v podobě zemního (pískového) filtru?

Z pohledu požadovaných hodnot přečištění nemůže argumentovat, protože na papíře oba filtry dosáhnou na stejný výsledek. Nezbytné je také zohlednit pozemek klienta a umístění septiku. Na menší pozemky se lépe hodí biofiltr, na větší pak ten pískový.

Nicméně podíváme-li se za hranice české kotliny, uvidíme, že na západě je všude preferován zemní filtr. Nejsme sice akreditovaná laboratoř na odběr vzorků, která by mohla statisticky vyhodnotit účinnost filtru, ale sami bychom si doma raději instalovali filtr pískový.

Septik s biologickým filtrem

Septik s biologickým filtrem

Nejčastěji si naši klienti pořizují septik s biologickým filtrem. Biofiltr má menší rozměry a vejde se i na menší pozemky. Jeho výhodou oproti zemnímu filtru je jednoznačně údržba, kdy stačí zhruba 1 až 2x ročně vyndat kotouče a osprchovat je na zahradě vodou.

Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-
Související článek Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-

Nevýhodou je bohužel nezbytnost přivedení elektřiny k biologickému filtru alespoň 1x ročně a přečerpání přebytečného kalu z filtru zpět do septiku. K tomu slouží integrované čerpadlo.

Septik s pískovým filtrem

Zemní filtr k tříkomorovému septiku

Alternativou k biologickému filtru je filtr pískový neboli zemní. Ten je, co do rozměrů větší. Filtr je naplněn pískem, který se po zhruba 8 letech musí vyměnit. Údržba po letech je tak náročnější, než v případě biologického filtru.

Každopádně každý chatař ocení, že k provozu nepotřebuje elektřinu.

Septik s pískovým filtrem od 38 400,-
Související článek Septik s pískovým filtrem od 38 400,-

Umístění tříkomorového septiku s filtrem

Pro umístění septiku s filtrem platí stejná pravidla jako pro umístění domovní čistírny odpadních vod. Myslet byste měli především na tyto aspekty:

Voda neteče do kopce

Že voda neteče do kopce ví i malé dítě, i když pár výjimek by se našlo :-) Při umístění septiku vždy myslete na to, aby se povedlo nátok do septiku, filtru a případně vsaku vyřešit spádem. Postačí 2% (2 metry na 100 metrech). Je zbytečné k septiku, který se jinak obejde bez elektřiny pořizovat přečerpávací jímku.

Sluníčko kazí vodu

Prudké slunce mířící na nádrž septiku také není nic, o co byste stáli. Pořád jde o odpadní vodu a teplo ze slunce může rychleji kazit vodu, která pak nevábně voní.

Kořeny mohou být problém

Pozor také na kořenovou soustavu. To platí především pro výsadbu nových stromů. Jejich kořeny by mohly narušit plastový tříkomorový septik. V tomto případě samonosná konstrukce nepomůže.

Legislativní aspekty umístění

Septik, stejně tak filtr a vsak jsou stavebními objekty. Z pohledu zákona by měly být umístěny minimálně 2 metry od sousedních pozemků.

Studna a ochranná pásma

Pokud odpadní vody ze septiku vsakujete, budete muset dodržet ochranné pásmo minimálně 12 metrů. To platí pro vaši i sousedovu studnu. Tento parametr se hlídá v hydrogeologickém posudku.

Kvalita posezení venku

Septik obecně nesmrdí. Při prudkých změnách tlaku a za prudkého slunce však můžete něco cítit. Je lepší ho tedy umístit mimo terasu, kde třeba v létě obědváte.

Kam umístit domovní čistírnu (ČOV)
Související článek Kam umístit domovní čistírnu (ČOV)

Jak vybrat septik

Další doménou u tématu septiku s filtrem je správný výběr. Jak vybrat septik jsme již psali, pojďme si zopakovat jen to nejdůležitější.

Podle typu filtru

Typy filtrů jsem již rozebrali výše. Stačí vědět, že pokud se vejde pískový filtr, tak ho doporučujeme před biofiltrem.

Podle velikosti

O správné velikosti septiku toho bylo již napsáno hodně. Klíčové, co musíte vědět je, že obsah první komory by měl odpovídat minimálně 3 denní spotřebě odpadních vod domácnosti.

Jedna osoba přitom vyprodukuje cca. 100 litrů. V případě 4 osob, by tak mělo jít o 1,2m3 pro první komoru (4 osoby x 100 litrů x 3 dny).

Podle tvaru

Tříkomorové septiky se obecně vyrábějí hranaté nebo válcové. Hranatý septik volíme v místech, kde je problém s umístěním, případně spodní vodou.

Válec pak v ostatních případech.

Podle certifikace

Jak jsme již řekli, 99% tříkomorových septiků s filtrem nesplňuje podmínky vodního zákona, konktrétně §15a. Pokud skutečně stojíte o povolení ohláškou, doporučujeme buď vybrat domovní čistírnou přizpůsobenou na chatařských provoz nebo koupit septik AS-Anasep, který certifikaci splní.

Podle materiálu

Svět rozdělený na dva tábory, tak by se dal pojmenovat spor mezi zastánci betonu a plastu. Beton je samozřejmě konstrukčně pevnější, avšak stojí více a ne všude lze betonový septik umístit. Při koupi betonového septiku myslete na to, že ho přivezou na nákladním vozem a bude ho skládat jeřáb. Připlatíte za dopravu, a technika se nějak musí dostat k místu usazení, ne všude je tedy možné mít betonový tříkomorový septik.

Dobrý plastový septik však za svým odvěkým rivalem příliš nezaostává. Dnešní plastové výrobky jsou kvalitní a při správné stavbě vydrží, to co betonové. Za nás preferujeme plastové septiky.

Jak vybrat tříkomorový septik
Související článek Jak vybrat tříkomorový septik

Jak zařídit 3-komorový septik s filtrem

Tříkomorový septik s filtrem, ať se nám to líbí nebo ne, je vodním dílem. K jeho pořízení, tak bude potřeba projekt, který vám s radostí připravíme. Projekt septiku je nutné nechat zpracovat u autorizovaného vodohospodáře. Projektant rodinného domu vám ho nenakreslí.

Dalším krokem je povolení septiku. To probíhá ve stejných kolejích jako povolení domovní čistírny odpadních vod. Čeká vás spousta papírování a až půlroční jednání s úřady, rádi toto martyrium absolvujeme za vás.

Po vydání stavebního povolení vás již čeká realizace. Ta se dá stihnout do dvou dnů. Pokud chcete mít tříkomorový septik ještě letos, je ideální čas začít řešit projekt.

Takto může vypadat i váš projekt septiku

Je libo tříkomorový septik na klíč

Ti z vás, kteří nechtějí mít žádné starosti kolem nového septiku, mohou u nás rovnou poptat službu septiku na klíč. Postaráme se o vše od A do Z. Na konci spolupráce vám předáme tříkomorový septik s filtrem, který bude zprovozněný a ukrytý pod zemí.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma