Vybíráme správně velký septik pro 4 osoby

kraus@zakra.cz Michal Kraus
10. 01. 2023
Jak velký septik pro 4 osoby

Jak velký septik pro 4 osoby pořídit? Ať už k rodinnému domu nebo na chatu? A co, když je vás doma 5 nebo 6? V tomto článku se podíváme na velmi specifickou situaci, kdy rodina řeší výběr správné velikosti septiku. Řekneme si také, kdy septik dává smysl a kdy naopak raději zvolit alternativu, například v podobě domovní čistírny odpadních vod.

Obsah článku

Kdy vybrat septik pro 4 osoby a kdy raději ne

Správně velký septik pro 4 osoby by měl korespondovat s denní produkcí odpadních vod. V průměru jde o 100 litrů za den. Velikost první komory septiku by měla odpovídat minimálně 3 denní produkci, to znamená 1,2 m3 v případě 4 osob.

Septik pro rodinu, ať už jakkoliv velkou dává smysl především u rekreačních objektů, kde nedochází k produkci odpadních vod na denní bázi. Máme tím namysli tedy chaty, kde skupina tráví především víkendy a část léta.

Setkáváme se však se situací, kdy 4 členná rodina chce septik k rodinnému domu. Nabízí se otázka, proč toto řešení není zrovna ideální?

Vybrat správně velký septik pro 4 osoby není věda, ale musíme znát denní produkci odpadních vod

K rodinnému domu by si 4členná rodina měla raději pořídit domovní čistírnu odpadních vod

Argumentů pro pořízení čistírny najdeme několik:

  • Na septik se u rodinného domu vztahují stejné požadavky jako na domovní čistírnu

  • Čistírnu je možné povolit ohlášením, septik bohužel ne. Vyhnete se tedy odběru vzorků 2x ročně

  • U čistírny se nemusí měnit/čistit za 5 až 7 let filtr.

  • K čistírně je možné pořídit řídící jednotku a řídit jednoduše její provoz, například při odjezdu na dovolenou

  • Vývoz kalu se řeší obdobně. Na trhu se, ale dnes dají pořídit čistírny, u kterých se o kal starat nemusíte.

V čem je výhoda septiku

  • Septik má jednu velkou výhodu a to, že ke své práci nepotřebuje elektřinu

  • Na druhou stranu se u čistírny pohybuje spotřeba elektřiny v rozpětí 400 až 500 kWh za rok, nejde tedy o závratnou spotřebu

  • Případně se ještě nabízí místo septiku pořídit kořenovou čistírnu odpadních vod, která taktéž nepotřebuje elektřinu.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co musíte znát před výběrem správné velikosti septiku

Nyní už byste měli mít jasno, zda je septik správnou volbou či nikoliv. Pojďme se tedy podívat, jak velký septik pro 4 osoby pořídit.

Jak septik funguje

Před samotným výpočtem musíme vysvětlit, jak septik funguje. Někdy totiž bývá septik nesprávně zaměňován za jímku (žumpu). To, ale není případ dnešních tříkomorových septiků.  Historicky bylo možné montovat na zahradu septik s přepadem, to ale dnes již legálně nelze. Stejně jakou vypouštění obsahu septiku na zahradu.

Dnešní septiky fungují na principu mechanického čištění za pomoci anaerobních procesů. Voda se nejprve v prvních třech komorách předčistí a následně odtéká do dodatečného filtru, pískového nebo biologického. Po dokončení čistícího cyklu je voda likvidována do povrchových vod nebo vsakem.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Jak funguje jímka (žumpa)

Jímka oproti septiku a domovní čistírně odpadní vody nečistí. Odpadní vody se zde pouze akumulují a je nutný jejich vývoz. Níže vám také ukážeme, jak velkou jímkou pořídit pro 4 osoby. Pozor na to, že i klasický septik je nutné alespoň 1x ročně nechat vyvézt.

4členná rodina bude muset septik 1x až 2x do roka vyvézt.

Produkce odpadních vod 4, 5 a 6 osob za den

Další parametrem, který musíme znát je produkce odpadních vod za den. Běžně se dnes udává 100 až 120 litrů. Jde o dlouhodobý průměr přes Českou republiku. Pokud se s vodou šetrní, doporučujeme počítat se 100 litry.

Počet osob

Odpadní vody za den v litrech

Odpadní vody za měsíc v m3

Odpadní vody za rok v m3

3

300

9

108

4

400

12

144

5

500

15

180

6

600

18

216

Výpočet velikosti septiku pro rodinu

Pamatujete, jak funguje septik? Jde o průtok odpadních vod skrze tři komory do biologického nebo pískového filtru. Dnešní moderní septik, tak odpadní vody nezadržuje a jeho objem není potřeba počítat podle denní produkce odpadních vod a počtu dní.

Pro výpočet velikosti septiku pro 4 osoby se tak nejčastěji používá poučka 3 denní produkce. Odpadní voda by v septiku měla vydržet, alespoň 3 dny, tudíž septik nesmí být menší. Jak to tedy vypočítat pro 4 člennou rodinu?

4 osoby vyprodukují za den 400 litrů odpadních vod, za 3 dny to dělá 1,2 m3. První nátoková komora by tak měla mít minimálně tento obsah.

Zcela určitě neuděláte chybu pokud si koupíte septik s celkovým objem 5 nebo 6m3 pro 4 osoby. Další příklady uvádíme v tabulce.

Počet osob

Odpadní vody za den v litrech

Odpadní vody za 3 dny v m3

Ideálně velký septik

3

300

0,9

4 m3

4

400

1,2

5 m3

5

500

1,5

5 - 6m3

6

600

1,8

5 - 7m3

Jak velkou jímku vybrat

U výpočtu velikosti jímky je situace daleko jednodušší, protože jde prakticky o trojčlenku. Správný výpočet velikosti definuje dnes už neúčinná norma ČSN 75 6081. Výpočet velikosti se provádí následovně:

V = n * q * t (m³)

V – požadovaný užitečný objem

n – počet napojených obyvatel

q – specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba

t – časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech

Pokud jste doma ve 4 a chcete žumpu vyvážet jedenkrát měsíčně. Bude výpočet vypadat následovně:

V = 4 * 0,1 * 30 = 12 m3

Nevýhodou tohoto výpočtu je, že nebere v potaz realitu a možnosti dnešních dnů. Na základě jednoduchého násobení vám vrátí číslo, které je absurdně vysoké, ale reálné. To, co je potřeba často v praxi zohlednit, jsou možnosti vyvážení.

Fekální vozy mají většinou objem o velikosti 6 až 8m3. Pokud by to byl i váš případ, nemá smysl kupovat 12m3 žumpu, protože ji stejně fekální vůz nevyveze najednou. 4 členná rodina by byla nucena koupit např. 8m3 jímku, kterou by, ale naplnila už za 20 dní (8 000 / 400).

Co když 4 osobám stačí jímka a nepotřebují septik

Tyto případy jsou spíše ojedinělé, ale ne vyloučené. Běžně se jedná o chaty a chalupy. Z předchozího odstavce víte, že 4 osoby naplní jímku za 20 dní, což při využívání chaty pouze o víkendech znamená 10 víkendů, tedy 2,5 měsíce zábavy.

Jezdíte-li na chatu pouze v letních měsících, pak budete jímku vyvážet cca 2x za rok. Obecně lze říci, že tento stav je takovým mezníkem, kdy by investice do domovní čistírny odpadních vod nedávala úplný smysl.

V případě četněji využívané nemovitosti, kde jsou odpady řešené jímkou, bychom doporučovali buď tříkomorový septik nebo domovní čistírnu odpadních vod pro chaty.

Jaký septik vybrat pro 4, 5 a 6 členů rodiny

Ideální velikost septiku pro 4, 5 a 6 osob jsme si již ukázali. Zbývá se podívat na další parametry kromě velikosti.

Betonový nebo plastový

Spor mezi betonem a plastem je podobný hamletově otázce. Každý tábor má své tvrdé jádro. Beton přirozeně nabízí vyšší pevnost. Na druhou stranu bývá dražší a jeho instalace je složitější. V případě, že jde o hůře dostupný pozemek, bývá s instalací problém.

V rozhodování o materiálu se vyplatí zamyšlení, zda je septik řešením na věky. Pokud se například bude v budoucnu instalovat v místě kanalizační přípojka, není dobrý nápad investovat do betonové krychle, její odstranění bude stát nemalé peníze.

Betonový i plastový septik poslouží každé rodině

S pískovým nebo biologickým filtrem

Dalším parametrem pro výběr správného septiku pro 4 a více osob je dodatečný typ filtru. Na výběr máte z biologického a pískového. Ani jedno řešení nelze prohlásit za zcela bezúdržbové.

U biologického filtru je nutné po čase vyndat a očistit membrány. U zemního filtru je pak nezbytné vyměnit písek. Nemusíte se bát, že by šlo o častou věc, ale jednou za 5 let se vyplatí do výměny investovat.

Co kromě velikosti musíte vyřešit před pořízením septiku

Septik pro rodinu je považován stejně jako domovní ČOV považován za vodní dílo. K jeho pořízení budete potřebovat projekt a povolení. Legislativa se na septik dívá stejnou optikou, jako na čističky.

Projekt i povolení můžete získat u nás. Stejně tak vám pomůžeme získat hydrogeologický posudek bude-li nutný.

Za poslední zmínku stojí připomenout, že septik pro 4 osoby u trvalého bydlení nebo častého užívání chaty je výhodnější nahradit malou domovní čističkou odpadních vod.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma