Jak velký septik pro rodinný dům a na chatu pořídit?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
19. 11. 2022
Co je septik a tříkomorový septik

Septik patří mezi oblíbené způsoby, jak se vypořádat s likvidací odpadních vod u rodinných domů a chat. Při jeho výběru si musíme správně odpověď na otázku, jak velký septik koupit, aby nedošlo ke zbytečnému poddimenzování, které bude mít vliv na funkčnost septiku a také může prodražit provozování septiku.

Obsah článku

Rozdíl mezi septikem, septikem s filtrem a žumpou

Slovo septik bývá tu a tam použito jako synonymum pro žumpu, jindy je zase použito ve smyslu vodního díla, za které se dává filtr a vodu na pozemku přečišťuje. Tento rozdíl je potřeba osvětlit hned na začátku, aby při analýze, jak velký septik koupit nedocházelo k nedorozumění.

Co je klasický septik

Klasickým septikem se v tomto článku myslí tříkomorová plastová či betonová nádoba, která odpadní vody pročišťuje pouze částečně a jednou za čas je potřeba její obsah nechat vyvést.

Výpočet velikosti klasického septiku se zakládá na počtu osob, průměrného objemu odpadních a četnosti vyvážení, jak si ukážeme níže v článku.

Co je septik s filtrem

Oproti tomu je septik s dodatečným filtrem, ať již biologickým či pískovým (zemním), vodním dílem, které u nemovitosti čistí odpadní vodu, prakticky úplně stejně jako domovní čistírna odpadních vod.

Septik s filtrem je upgradovanou variantou klasického septiku

K pořízení takového septiku je potřeba projekt a povolení. Jeho velikost netřeba počítat, vychází se z údajů daných výrobcem. Ti stejně jako u domovních čistíren dimenzují septiky podle počtu tzv. ekvivalentních osob.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Co je žumpa

Žumpa je nejjednodušším řešením pro uskladňování odpadních vod. Jde o prostor, opět typicky betonový nebo plastový, kam odpadní vody natékají a nedochází k jejich čištění. Historicky se obsah žumpy vypouštěl na zahradu, což jak zjistíte níže, není zákonem dovoleno.

Velikost žumpy se počítá stejně jako v případě klasického septiku, kdy jde o to správně nadimenzovat objem nádrže.

Jak vypočítat velikost klasického septiku

Septik by měl být ideálně tak velký, aby se nemusel vyvážet každý měsíc. Pro správnou velikost septiku musíme znát počet obyvatel a průměrnou denní produkci odpadních vod. Běžně se k chatě i rodinnému domu volí septik o velikosti 8 až 10m3.

Na internetu nejčastěji najdete vzoreček vycházející z technické ČSN 75 6081, která ale už není platná. To samozřejmě nediskredituje doporučenou metodu výpočtu velikosti septiku nebo žumpy.

Jak se počítá objem septiku a žumpy podle norem

Norma ČSN stanovovala následující metodu výpočtu:

V = n * q * t (m³)

V - požadovaný užitečný objem

n - počet napojených obyvatel

q - specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba

t - časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech

Abychom mohli správně dosadit do vzorečku, musíme znát pár faktů o spotřebě vody. Jedna osoba v domácnosti za den vyprodukuje 90 až 120 litrů odpadních vod. V naší ukázce výpočtu velikosti septiku budeme počítat s průměrnou hodnotou 100 litrů na osobu. Pokud vám tento průměr nesedí k vaší spotřebě, můžete si ho samozřejmě ve svém výpočtu upravit.

Vypočítat, jak velký septik koupit zase není taková věda

Dále počítejme, že v domácnosti žijí 4 osoby a interval vyvážení chceme 1x za měsíc, tedy 30 dní.

Výpočet velikosti žumpy a septiku tedy bude vypadat následovně: V = 4 * 100 * 30 = 12 000 litrů neboli 12 kubíková nádrž.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Proč tento výpočet velikosti není dokonalý

Protože je příliš technický a nezohledňuje další fakta. Například, že nejčastější velikost fekálního vozidla je kolem 10m3. Tohle je informace, kterou doporučujeme zjistit vždy před koupí septiku.

Představte si totiž situaci, kdy pořídíte 12 kubíkový septik s úmyslem vyvážet ho 1x měsíčně. Fekální vůz ve vašem okolí však bude mít kapacitu jen 10m3. Co se stane? Buď v septiku zůstanou 2m3 odpadu nebo vůz bude muset přijet dvakrát.

Protože septik stejně jako žumpa nedělá nic jiného, než že odpadní vody akumuluje v nádrži, měli bychom finanční aspekt zohlednit.

Schválně se uvedené varianty porovnejme pohledem ročních nákladů. Na Plzeňsku jsme zvyklí platit za vývoz septiku 6 000,-.

  • Fekální vůz pojede vždy 2x

  • Fekální vůz pojede 1x a v septiku zůstanou 2m3

  • Koupím 10m3 septik a vůz ho vyveze celý

Velikost septiku lze vypočítat podle technické normy, důležité je také ověřit kapacitu fekálního vozu v okolí

Jak je vidět ze simulovaného výpočtu, varianta kdy vám v septiku zůstanou vždy 2m3 nebo když koupíte rovnou 10m3 septik vyjde prakticky nastejno. Pokud byste septik využívali každý den v roce bude rozdíl v nákladech 1 200,- za rok.

Ideální septik pro 4 osoby při celoročním vytížení

Jak je velký ideální septik pro 4 osoby, které denně vyprodukují dohromady 400 litrů odpadních vod? Pokud bychom velikost počítali podle finanční náročnosti vyjdou nám následující hodnoty (počítáme s velikostí fekálního vozu 10m3).

Velikost septiku v m3

Četnost vývozů za rok

Náklad za rok

8

18,3

109 500 Kč

9

16,2

97 333 Kč

10

14,6

87 600 Kč

11

14,5

87 000 Kč

12

14,4

86 400 Kč

13

14,3

85 800 Kč

14

14,2

85 200 Kč

V případě, že jste doma 4 a septik plníte každý den, pak nedává smysl kupovat menší nádrž, než 10m3. Jak vidíte v naší simulaci není příliš velký rozdíl mezi náklady na 10m3 a 14m3. Zatímco rozdíl mezi 9m3 a 10m3 je znatelný.

Pro 4 osoby v domácnosti doporučujeme 10 až 12 kubíkový septik.

Správná velikost septiku pro 5 osob při celoročním vytížení

Velikost septiku v m3

Četnost vývozů za rok

Náklad za rok

8

22,8

136 875 Kč

9

20,3

121 667 Kč

10

18,3

109 500 Kč

11

18,2

108 900 Kč

12

18,1

108 300 Kč

13

18,0

107 700 Kč

14

17,9

107 100 Kč

Je-li vás v domácnosti 5 platí prakticky totéž. Jak vidíte z našich simulací, nejvíce cenu ovlivňuje objem vozidla (v tomto případě 10m3), který vyváží septik. Není potřeba většího přemýšlení. Stačí nekupovat menší septik, než je objem auta.

Pro 5 osob v domácnosti doporučujeme 10 až 12 kubíkový septik.

Jak ideálně vybrat velikost septiku s ohledem na peněženku

Odpověď na otázku, jak velký septik koupit, zase nemusí být taková věda. Měli byste znát vaši denní produkci odpadních vod domácnosti (100l/osoba/den) a počet dní, které na chatě strávíte. Pokud jste 4 a na chatě jste 60 dní, pak za rok vyprodukujete 24 kubíků odpadních vod.

Nemá smysl kupovat menší septik, než je objem fekálního vozu. Když bude septik menší, bude vůz jezdit poloprázdný, když větší tak vám v septiku zůstane odpad.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak velký septik s filtrem koupit

U septiku s filtrem je to jednoduché. Výrobci v tomto případě nabízejí septiky nikoliv na základě objemu septiku, ale podobně jako domovní čistírny odpadních vod, podle počtu osob, které v domácnosti žijí.

Je to z toho důvodu, že pokud využijete septik s filtrem, tak se odpadní vody neakumulují v nádrži, ale dochází k jejich přečištění a likvidaci. Takto přečištěné vody je možné vypouštět do vod podzemních, tzv. vsak, ke kterému je potřeba hydrogeologický posudek nebo do vod povrchových (např. potok v okolí).

Počet osob

Typ septiku

1-6

SK1-EK

6-10

SK2-EK

10-14

SK3-EK

14-18

SK4-EK

Kdy septik pořídit a kdy raději ne

Septik (myšleno bezodtoký) se dnes používá pouze do velmi málo využívaných lokalit, například na chatu, kam jezdíte jednou za měsíc. V ostatních případech nikdy nedoporučujeme septik. Ptáte se proč? Právě proto, že finanční náročnost vývozu nedává smysl. Navíc, jak se dočtete níže, se se septikem/žumpou pojí nepříjemné byrokratické povinnosti.

Jaký septik vybrat pro rodinný dům

Jak jsme již uvedli, k rodinnému domu se nikdy nehodí bezodtoký septik. Podívejme se na roční finanční náklady 4členné rodiny s 10m3 septikem, který vyváží fekální vůz o objemu 10m3.

Velikost septiku v m3

Četnost vývozů za rok

Roční náklad

10

14,6

87 600,00 Kč

Vlastnit bezodtokový septik by vás vyšlo na 87 600,- ročně. Oproti tomu můžete za zhruba 120 000 až 150 000,- pořídit domovní ČOV na klíč a generovat úsporu již od druhého roku.

Co k rodinnému domu

K rodinným domům vždy doporučujeme domovní čistírny. Z celé trhu primárně doporučujeme tyto:

  • Variocomp

  • Monocomp

  • AT

  • Topas

Více o těchto čističkách si můžete přečíst zde.

Jak velký septik pro rodinný dům a na chatu pořídit?

Jak řešit odpadní vody na chatě

Nedávno jsme na tohle téma zpracovali celý článek. Pokusíme se tedy shrnout jen to podstatné. U chaty je klíčové, jak často na ni jste a v jakých intervalech.

Pokud jste na chatě stejně jako doma nebo každý víkend a to i přes zimu, pak můžete de facto vybrat jakoukoliv domovní čistírnu.

Je-li chata místem, kam jezdíte ob 14 dní a třeba jednou za měsíc během zimních měsíců, pak můžete opět sáhnout po čistírně, tentokrát bychom však vybírali mezi čistírnou Topas a AT, které se specializují na nepravidelné zatížení.

Jedině v případě, kdy je návštěva chaty spíše raritní záležitostí bychom volili septik nebo žumpu.

Jak velký septik na takovou chatu?

I v tomto případě bychom velikost septiku vybírali podle možností vývozu a finanční náročnosti. Ideálně, aby bylo nutné septik vyvézt jednou, maximálně dvakrát do roka. Začněme tedy výpočtem spotřeby vody na osobu a celkový počet dní, které na chatě během roku strávíte.

Počet dní v roce

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osob

20

2

4

6

8

10

30

3

6

9

12

15

40

4

8

12

16

20

50

5

10

15

20

25

60

6

12

18

24

30

Kdyby septik vyvážel 10m3 vůz za 6 000,-, kolik bychom ročně zaplatili?

Počet dní v roce

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osob

20

1 200,00 Kč

2 400,00 Kč

3 600,00 Kč

4 800,00 Kč

6 000,00 Kč

30

1 800,00 Kč

3 600,00 Kč

5 400,00 Kč

7 200,00 Kč

9 000,00 Kč

40

2 400,00 Kč

4 800,00 Kč

7 200,00 Kč

9 600,00 Kč

12 000,00 Kč

50

3 000,00 Kč

6 000,00 Kč

9 000,00 Kč

12 000,00 Kč

15 000,00 Kč

60

3 600,00 Kč

7 200,00 Kč

10 800,00 Kč

14 400,00 Kč

18 000,00 Kč

Tabulka nám pomůže se rozhodnout, kdy místo klasického septiku zvolit buď septik s filtrem nebo domovní čistírnu odpadních vod. Je-li pořizovací cena včetně realizace na klíč kolem 120 000,-, tak se ČOV vyplatí všude tam, kde je menší, než 8 letá návratnost.

Tabulka níže ukazujeme 8leté náklady na septik při méně častém využití.

Počet dní v roce

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osob

20

9 600,00 Kč

19 200,00 Kč

28 800,00 Kč

38 400,00 Kč

48 000,00 Kč

30

14 400,00 Kč

28 800,00 Kč

43 200,00 Kč

57 600,00 Kč

72 000,00 Kč

40

19 200,00 Kč

38 400,00 Kč

57 600,00 Kč

76 800,00 Kč

96 000,00 Kč

50

24 000,00 Kč

48 000,00 Kč

72 000,00 Kč

96 000,00 Kč

120 000,00 Kč

60

28 800,00 Kč

57 600,00 Kč

86 400,00 Kč

115 200,00 Kč

144 000,00 Kč

Povinnosti spojené s provozováním septiku, jímky a žumpy

Novela vodního zákona z roku 2019, s účinností od roku 2021 se zaměřila na majitele žump, septiků a jímek. Konkrétně tak, že v § 38, odst. 8) uložila majitelům takových jímek provádět pravidelný vývoz jímky a uchovávat doklady až 2 roky zpětně. Za porušení těchto pravidel, pak majitelům septiků hrozí pokuta.

Závěr diskuse na téma velikosti septiku

Jak vidíte není zas tak důležité správně vypočítat velikost septiku. Klíčové je, kdo ho bude vyvážet a zda se septik finančně vyplatí. Ano, existují situace, kdy septik bez dalšího dočištění dává smysl. Rozhodně tomu, ale tak není u rodinných domů a často navštěvovaných chalup.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma