Je povolené vypouštění septiku na zahradu?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
18. 11. 2022
Septik se nesmí vypouštět na zahradu

Kolem septiků, žump a bezodtokých jímek je v posledních týdnech relativně rušno. Historicky bylo běžně k vidění vypouštění septiku na zahradu a nikdo s tím neměl problém. Situace a především zákony se v mezičase změnily, jak je to tedy dnes s vypouštěním žumpy na zahradu? Je to dovoleno nebo vám naopak hrozí pokuta?

Obsah článku

Nejprve, co je septik

Septik, jak všichni víme je nádoba, do které tečou odpadní vody z domácnosti, které se dále nijak nečistí a septik se pomalu plní. Čas od času je potřeba ho nechat vyvést. Případně, jak bývalo vždy zvykem, vypustit obsah na zahradu.

Septik je potřeba nechat vyvážet, není možné jeho obsah vypustit na zahradu

Oproti žumpě či bezodtoké jímce poskytuje septik, alespoň částečnou míru předčištění, kdy odpadní voda proudí přes několik komor, typicky tři, kde se zachytí hrubé nečistoty. V žádném případě však není septik alternativou pro moderní způsoby čištění, jaké nabízí například domovní čistírna odpadních vod nebo tříkomorový septik s filtrem.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Vodní zákon hovoří o septiku jasně

Vypouštění septiku nebo žumpy a jímky na zahradu není zákonem dovoleno. K vývozu obsahu septiku je podle zákona č. 254/2001 Sb. nutné využít provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobu oprávněnou podle živnostenského zákona.

Novela vodního zákona, která nabyla účinnosti v roce 2021, hovoří zcela jasně o problému vypouštění septiku na zahradu. V §38, odst. 8) najdete následující ustanovení:

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.”

Co plyne ze zákona k tématu vypouštění septiku na zahradu

Prostě a jednoduše, takováto likvidace odpadních vod není dovolena. Naopak zákon ukládá povinnost majitelům septiků, žump a jímek, aby odpadní vody nechávali pravidelně vyvážet odbornou společností a navíc uchovávali doklady o vývozu až 2 roky zpětně. Za porušení těchto pravidel hrozí majitelům septiků pokuta.

Jaký hrozí postih za vypouštění septiku na zahradu?

Fyzickým osobám, což je nejčastější případ, kdy dochází k vypouštění obsahu žump a septiků na zahradu hrozí pokuta ve výši 20 000,- kterou lze uložit opakovaně. U právnických osob sahá možná pokuta až do výše 100 000,-

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Budou to skutečně úředníci kontrolovat?

Upřímně těžko říci, ale budeme-li vycházet z dostupných vyjádření legislativců, tak ano. Například metodika k novele zákona přímo zmiňuje, že to má být nástroj k aktivnějším kontrolám.

Za své lze vzít i následující vyjádření "První kontroly celého dvouletého období bude možné provést od počátku roku 2023," potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová”.

Lze očekávat, že od roku 2023 budou kontroly likvidace odpadních vod ze septiků a žump intenzivnější. Reálně by tak nemělo docházet k vypouštění jímek na zahradu, ale naopak k ekologické likvidaci obsahu.

Vyplatí se septik nechat vyvážet?

Ruku na srdce, poctivým majitelům septiků u rodinných domů se v žádném případě finančně nevyplatí vyvážet septik, ba naopak. Zkusme vzít modelový příklad.

4 členná rodina za den vyprodukuje 400 litrů odpadních vod. 8 kubíkový septik se tedy naplní za 20 dní (8 000/400).

Jeden vývoz například v Plzni vyšel našeho kolegu minulý měsíc na 6 000,-. Ročně by takových vývozů musel udělat minimálně 18 (365 / 20), což nás dostává k ceně 108 000,- za rok. To je cena, za kterou se dá pořídit domovní čistírna odpadních vod na klíč, a člověk tak nemusí nic vypouštět na zahradu.

Co udělat se zrušenou žumpou, jímkou nebo septikem?

Starou žumpu nemusíte vždy úplně rušit. Naopak se nabízí vícero využití.

Septik jako nádrž na dešťovou vodu

Starý septik nebo žumpa se dá využít jako nádrž na dešťovou vodu. Navíc k tomu můžete získat dotaci dešťovka a část nákladů nechat pokrýt stát. S vyřízením dotace, případně realizací na klíč vám rádi pomůžeme.

Do staré jímky lze umístit čistírna odpadních vod

Pokud máte dostatečně velký septik, je možné tento prostor využít pro instalaci domovní čistírny odpadních vod. Výrazně tím ušetříte za výkop při realizaci čistírny. Navíc vám na pozemku nebude “strašit” další poklop.

Zrušit starý septik zasypáním

Poslední možností je samozřejmě septik zrušit. Nejčastěji se tak děje zasypáním, než se tak stane je třeba septik vypustit (samozřejmě ne na zahradu).

Domovní čistírna odpadních vod skvěle nahradí septik

Přemýšlíte, čím nahradit septik? Výše napsané řádky napovídají. Ideální náhradou je domovní čistírna odpadních vod, která už dnes dokážeme obsloužit i nepravidelný provoz na chatě. Čistírna má oproti septiku hned několik výhod.

Domovní čistírna má oproti septiku spoustu výhod

Obsah čistírny nemusíte vypouštět na zahradu…

Čistírna, jak již název napovídá odpadní vody skutečně přečistí. O jejich likvidaci si můžete rozhodnout. Nejčastěji se využívá likvidace do vod povrchových, například do potoka. Výjimkou, ale není ani vsak na vlastní zahradě. Pryč jsou tak starosti s vývozem žumpy.

…dá se, ale využít i pro zálivku

Další výhodou je možnost přikoupení akumulační nádrže za čističku a s přečištěnou vodou zalévat zahradu. Výrazně, tak ušetříte za pitnou vodu, jejíž ceny neustále rostou. Nebo lze starý septik přeměnit na akumulační nádrž a ušetřit za novou nádrž.

Vody skutečně čistíte a nehrozí kontaminace vod podzemních

Čistírna, zvláště ta certifikovaná, musí splňovat vysoké standardy. Výrazně snižuje riziko ohrožení kvality podzemních vod. To platí především v místech s výskytem studní. Nejen, že tak chrání vaše zdroje, ale případně i sousedy, kteří studnu mají.

Investice do čistírny se vrátí do 2 let

Domovní čistírna se dá svépomocí pořídit do 100 000,-. Jak jsme si uvedli výše, to je částka, kterou poctivý majitel septiku dá ročně za vývoz. Ano, pro ty, kteří doposud vypouštěli septik na zahradu nemá investice reálnou návratnost, ale vyhnou se minimálně kontrolám ze strany vodoprávního úřadů a životního prostředí.

Chci ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Nevypouštějte septik na zahradu, obraťte se na nás

Pokud máte starý septik a už ho nechcete vypouštět na zahradě, můžete se obrátit na nás. Zdarma nabízíme konzultaci a navrhneme řešení, které bude legislativně správně a zároveň bude dávat ekonomický smysl. V nabídce máme širokou paletu služeb od projektu domovní čistírny, vyřízení povolení až samotnou realizaci na klíč. Vybranou čistírnu si také může u nás přímo zakoupit, získat slevu a ušetřit na DPH.

Je povolené vypouštění septiku na zahradu?

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma