Jak se zbavit žumpy a bezodtoké jímky

kraus@zakra.cz Michal Kraus
21. 08. 2022
Jak se zbavit žumpy

Rok 2023 přináší povinnost uchovávat doklady o vývozu žumpy či jímky autorizovanou společností a vyhnout se tak pokutě. Mnoho majitelů žumpy si tak klade otázku, jak se ji zbavit a využít jinak. Žumpa neboli jímka má mnoho využití a je nasnadě přemýšlet o alternativách. 

Obsah článku

Co je žumpa ?

Žumpa je dnes již archaickým řešením odpadních vod u rodinného domu nebo chaty. Jde o bezodtokou jímku, která nikam neústí ani odpadní vody nečistí, narozdíl  od domovní čistírny odpadních vod nebo tříkomorového septiku s filtrem.

septik retenční nádrž

Proč se zbavit žumpy (jímky)?

Důvodů, proč se zbavit žumpy nebo jímky najdeme hned několik:

 • Je drahá

 • Může ohrozit kvalitu podzemních vod

 • Přináší byrokratické starosti

 • Lze využít i jinak a lépe

Kolik stojí vývoz bezodtoké jímky (žumpy)

Pracujeme s předpokladem, že žumpa nikde neteče a pojme skutečně jen obsah vyprodukovaný obyvateli nemovitosti. Běžně se uvádí, že denní spotřeba na jednu osobu v domácnosti je 100 až 150 litrů odpadních vod. Ano, zdá se to hodně a jistě se najdou domácnosti, které spotřebují méně a naopak.

Do spotřeby se počítají veškeré činnosti od splachování, přes sprchování až po praní, vaření a mytí nádobí. Zkusme tedy hypotetický příklad, kde žijí v domě 3 osoby. Každá osoba, tak denně při spodní hranici vyprodukuje 100 litrů odpadních vod, což je za den 300 litrů.

Běžná velikost žumpy je 5m3. Jestliže denní produkce domácnosti je 0,3 m3, pak dojde k naplnění za necelých 17 dní (5/0,3). V případě rodinného domu by se tak žumpa vyvážela za rok minimálně 21x (365/17). Na internetu lze dohledat různé ceny, ale například z těchto stránek vyplývá, že za vývoz 5m3 žumpy dáte minimálně 5 929,-. Cena se skládá z objemu jímky, sacích prací a výjezdu vozidla. Ročně se tak dostaneme na 5 929,- * 21 vývozů = 124 509,-.

Ano, jde o extrémní případ a pravděpodobně nikdo dlouhodobě nebydlí s žumpou, ale i příklad chaty, kde se vyváží 3x ročně nabízí ekonomické důvody, proč se jímky zbavit. Vzhledem k tomu, že septik či domovní čov lze pořídit za cenu do 60 000,-, pak návratnost výměny žumpy za novější technologii se počítá v nízkých letech nikoliv dekádách.

Žumpa ohrožuje přírodu

Zbavit se žumpy (jímky) dává smysl s ohledem na ochranu podzemních vod. Žumpy bývají často staré a leckdy prosakují, někdy nutno říci schválně, aby majitelé šetřili za odvoz splašků. No řekněte sami, chtěli byste mít vedle někoho takového zahradu, nedejbože studnu.

Zbavte se žumpy a vyhněte se úředníkům

Každá zkolaudovaná nemovitost musí mít vyřešené nakládání s odpadní vodou. Úředníci, tak mají přehled, jaké řešení se v dané lokalitě nachází. Od roku 2021 platí povinnost schraňovat doklady o vývozu žumpy až 2 roky zpětně, neschopnost doložit tyto doklady může vést až k pokutě.

Jak se zbavit žumpy a bezodtoké jímky

Je sice otázkou, jak budou úřady kontroly zvládat, ale proč riskovat návštěvu úředníka handrkování se o dokladech, když se lze jednoduše zbavit žumpy a nahradit ji třeba domovní čistírnou.

Nechci pokutuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Stará jímka lze využít praktičtěji

Jak se dočtete níže, zbavit se žumpy lze několika způsoby. Buď ji můžete úplně “odstranit” zasypáním nebo využít žumpu pro akumulaci dešťové vody, tedy jako retenční nádrž či do ní v ojedinělých případech osadit čistírnu či septik.

Jak se zbavit žumpy (jímky)

Nyní tedy k podstatě věci, a to jak se zbavit staré žumpy. Možná řešení nelze zobecnit, respektivě neplatí pro všechny, ale zkusíme rozebrat následující scénáře:

 1. V obci se buduje kanalizace a jímka bude využita na sběr dešťové vody

 2. V obci se buduje kanalizace a jímka bude zasypána/zlikvidována

 3. V obci se nebuduje kanalizace a do jímky se vejde ČOV nebo septik

 4. V obci se nebuduje kanalizace a do jímky se nevejde ČOV nebo septik

Sběr dešťově vody do žumpy a napojení na kanalizaci

Hurááá, do obce dorazila kanalizace. První, co musíte vyřešit před likvidací žumpy je připojení se na kanalizaci pomocí kanalizační přípojky, k tomu vám rádi připravíme projekt a zajistíme povolení.

Pak už je čas zbavit se žumpy. O tom, jak z jímky udělat nádrž na dešťovou vodu jsme psali zde. Jde o relativně snadný postup, který každý šikovnější kutil zvládne svépomocí.

 1. Vyčerpejte žumpu, tak aby v ní nic nezůstalo

 2. Žumpu vyčistěte tlakovou vodou a ošetřete dezinfekcí (například savem).

 3. Stěny nádrže a poté i dno je nutné natřít první vrstvou hydroizolačního nátěru, kterou je třeba nechat zasychat po dobu minimálně 24 hodin. Během této doby musí nádrž zůstat odvětrávaná.

 4. Po zaschnutí první vrstvy naneste křížem vrstvu druhou a po uplynutí dalších 24 hodin ještě třetí vrstvu hydroizolace.

 5. Nádrž je připravená k jímání vody až po úplném vyzrání hydroizolace, což trvá zpravidla 7 dní (při +20 °C a vlhkosti vzduchu do 70 %).

 6. Nainstalujte filtr a čerpadlo

 7. Nakonec do nádrže přiveďte vodu z dešťových svodů.

Tato transformace žumpy na “retenční nádrž” přináší i další výhodu v podobě úspory za zalévání zahrady dešťovou vodou.

Jak se zbavit žumpy a bezodtoké jímky

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Likvidace jímky po připojení na kanalizaci

Druhým případem, kdy do obce dorazí kanalizace, je celková likvidace jímky. Opět je nutné jímku vyčistit, zrušit přívod odpadu do jímky a pak již stačí zasypat zeminou. S tímto případem a jak na to, vám rádi poradíme při projektování kanalizační přípojky.

Náhrada žumpy za ČOV nebo tříkomorový septik

Ideální případem vzhledem k úspoře místa je uložení domovní čistírny do stávající žumpy, která je před tím důkladně vyčištěna. Do těchto prostor lze pak vložit nová čistírna a není tak potřeba dělat výkop či betonovat základní desku pro čistírnu.

užitková voda šetří vodné a stočné

V praxi je však tento ideální příklad spíše raritní, vzhledem k rozměrům čistíren a septiků se nový výrobek často do žumpy nevejde. Vedle toho, také často chtějí klienti přečištěnou vodu akumulovat a využívat pro zalévání, v tomto případě je tedy zapotřebí instalovat novou retenční nádrž za ČOV.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Realizace nové čistírny s cílem zbavit se žumpy

A konečně nejčastější situace. U klienta dochází k likvidaci staré jímky (typicky zasypáním) a realizaci nové čistírny svépomocí nebo na klíč.  Jde o nejčastější způsob, jak se zbavit staré žumpy a ideálně se vyhnout kontrole, v horším případě pokutě.

Nechci pokutu za žumpu

Velmi pravděpodobně jste již na našich stránkách či v jiných médiích četli, že je od roku 2021 platí novela vodního zákona, která ukládá uchovávat doklady o vývozu žumpy (jímky). Doklady má majitel povinnost ukládat až 2 roky zpětně. V lednu 2023 máte tedy povinnost doložit kontrole doklady od ledna 2021.

Důvody pro tuto změnu jsou popsány výše v článku a i když jde z jistého pohledu jen o další regulaci, čas na změnu nikdy nebyl aktuálnější. Vzhledem k rostoucím cenám energií, je jen otázkou času, než zdraží i voda, a proč tedy minimálně nevyužít přečištěné odpadní vody na zálivku zahrady a navíc ušetřit za odvoz odpadních vod z žumpy.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma