Cena kanalizační přípojky

kraus@zakra.cz Michal Kraus
02. 08. 2020
Cena kanalizační přípojky

Čeká vás budování kanalizační přípojky a zajímá vás, na kolik vás vyjde? V tomto článku shrnujeme všechny náklady, které vás na této cestě mohou potkat. Zjistíte tak, z jakých konkrétních položek se cena kanalizační přípojky skládá a kolik za ní reálně zaplatíte.

Obsah článku

Co je kanalizační přípojka

!!! Moc se omlouváme, ale z kapacitních důvodů v současné době nenabízíme projekty vodovodní a kanalizační přípojky.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, která spojuje již vybudovaný kanalizační řad s konkrétní nemovitostí. Zcela zjednodušeně řečeno se jedná o potrubí, které odvádí odpad do centrální čistírny. Alternativou ke kanalizační přípojce je domovní čistička odpadních vod (ČOV), která přečišťuje vody přímo na vašem pozemku a její obsah se následně vypouští do podzemních či povrchových vod.

Konzultace a nacenění kanalizační přípojky ZDARMA

Standardy kanalizačních přípojek definují jednak předpisy správce sítě, nejčastěji tedy místní vodárny, a pak také zákon o vodovodech a kanalizacích. Potrpíte si na přesné definice? Jednu takovou najdete v §3, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb. :

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Schéma kanalizační přípojky

Schéma s čistící tvarovkou na kanalizační přípojce v půdorysu objektu nad podlahou

Cena kanalizační přípojky

Schéma s čistící tvarovkou na kanalizační přípojce v půdorysu objektu v podlaze

Cena kanalizační přípojky

Schéma s revizní šachtičkou na kanalizační přípojce

Cena kanalizační přípojky

Z čeho se skládá cena kanalizační přípojky

Cena kanalizační přípojky neboli přípojky odpadu se skládá z následujících položek:

 • Geodetické zaměření, je-li třeba

 • Projekt

 • Povolení

 • Výkopové práce, materiál a stavební práce

 • Instalace a zprovoznění

Celková cena kanalizační přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede. Zpravidla se pohybuje v rozpětí od 20 tisíc do 500 tisíc korun.

Jak zde uvádíme, cena kanalizační přípojky se skládá z několika komponent. Znamená to, že každý ve výsledku za její zhotovení zaplatí jinou cenu, která ale vždy závisí primárně na délce přípojky. Přípojku je potřeba vykopat a je samozřejmě rozdíl, zda kopeme 6 metrů či 50 metrů. Finální cenu ale tvoří i řada dalších položek. Pojďme si je nyní představit.

Projektová dokumentace kanalizační přípojky

Ke každé kanalizační přípojce je zapotřebí vypracovat projekt. Ten můžete svěřit do rukou buď projektantovi nemovitosti, nebo autorizovanému vodohospodáři. Jak taková projektová dokumentace vypadá? Skládá se z následujících částí:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technologických a technických zařízení

 • Dokumentace stavebního objektu

  • Podélný profil kanalizační přípojky

  • Výkres revizní šachty

  • Schéma kanalizační přípojky

  • Uložení kanalizační přípojky

Povolení kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka se stejně jako vodovodní přípojka povoluje dvěma způsoby. Pokud je kanalizační přípojka kratší než 50 metrů, stačí vám územní souhlas. Je-li delší, bude zapotřebí územního povolení. Oba typy řízení pak spadají do agendy příslušného stavebního úřadu.

Předpokládáme, že většina z klientů si vystačí s procesem územního souhlasu. V tom případě je třeba počítat se správním poplatkem 500 korun. Během přípravné fáze se také můžete setkat s nutností vyžádat si plán již vybudovaných sítí (např. plynové a elektrické sítě…), za tyto podklady se tradičně platí 300 korun za kus. Celkově počítejte s nákladem do 2 tisíc korun za poplatky spojené s vyřízením povolení. 

Nechcete-li úřady obíhat sami, můžete využít služeb takzvaného inženýringu. Nebo-li vyjednání souhlasu projektantem. Takové služby nabízíme ke všem našim projektům, stačí u nás poptat projekt přípojky a inženýring.

Realizace kanalizační přípojky

Při budování kanalizační přípojky vás čeká hlavně kopání. V projektu se určuje místo napojení přípojky na kanalizační řad a za jeho vytyčení se většinou platí 500 korun. Kromě toho pracovník vodáren vyznačí již vybudovanou infrastrukturu – zde počítejte s nákladem dalších 500 korun za každou síť (např. 02, ČEZ…) a hodinovou sazbu pracovníka cca 1 500 korun za hodinu.

Pokud se tedy ve vašem okolí nachází tři další sítě, pak bude cena za vytyčení 2 000 korun (místo pro kanalizační přípojku + 3 další sítě) a očekáváme, že pracovník to stihne za 2 hodiny. Celková cena tak bude 5 000 korun.

Pokud si tedy nechcete místo pro přípojku kopat sám (což nedoporučujeme), po vytyčení sítí může přijet na pozemek bagrista. Sazba bagristy i s bagrem se pohybuje v rozmezí od 800 do 1 000 korun za hodinu práce. Musíte také započítat dopravu (zpravidla kolem 30,-/1 km), a to včetně zpáteční cesty.

Nakonec vás bude zajímat cena za samotnou přípojku, tzn. materiál a urovnání do původního stavu. Zde je zásadní, pod jakým povrchem přípojka povede. Připravili jsme tedy orientační ceny, které zahrnují i cenu materiálu:

 • asfaltová komunikace – cca 6 000,-/bm

 • chodník asfalt – cca 5 000,-/bm

 • chodník dlažba – cca 5 000,-/bm

 • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 3 500,-/bm

Povede-li přípojka 10 metry nezpevněné plochy, pak zaplatíte zhruba 15 000 korun.

Konzultace a nacenění kanalizační přípojky ZDARMA

Cena za připojení kanalizační přípojky

Finální napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad musí opět provést zaměstnanec správce vodárny. Zde si tedy připravte další peníze. Cena za připojení se liší podle správce a jeho ceníku. Typicky lze očekávat cenu mezi 8–12 tisíci korunami.

Celková cena kanalizační přípojky

Služba

Cena (s DPH)

Konzultace

0,-

Projekt kanalizační přípojky

11 990,-

Správní poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení sítě

500,-/kus

Hodinová sazba pracovníka správce sítě

1 500,-

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500,-/hodina

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Výkop chodník - asfalt

5 000,-/bm

Výkop chodník - dlažba

5 000,-/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500,-/bm

Povolení kanalizační přípojky

9 990,-

Zaslání projektové dokumentace

0,-

Cena za připojení kanalizační přípojky

10 000,-

Shrnutí

Stále si nejste jisti, jak se dopočítat finální ceny za kanalizační přípojku nebo vám její vybudování připadá příliš nákladné? Využijte konzultaci zdarma a ozvěte se nám. Vyčíslíme předpokládanou výši vašich nákladů a případně navrhneme výhodnější řešení vašeho problému.

Věděli jste například, že kanalizační přípojku lze mnohdy nahradit domovní čistírnou odpadních vod? Můžete tak ušetřit značnou část peněz a přečištěné odpadní vody navíc můžete použít například k zalévání zahrady.

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku